logo box 450x250 apple historie

Hengelsport Vereniging Juliana Elsloo - Deel 2

In 1936/37 lieten we een vlag maken, daar zou Dresen uit Maastricht voor zorgen; hij had een goed adres. Met Dresen gingen Bovens en Smeets naar de Zusters onder de Bogen in Maastricht, die konden een vlag maken maar het zou een tijdje duren voordat ze klaar was want het was volledig handwerk. Toen de vlag klaar was (deze kostte fl. 63,00) kochten we een vaandelstok met toebehoor bij de firma Zandijker in Maastricht voor fl.13,50. (dit vaandel met vaandelstok is nog steeds in het bezit van onze vereniging. Toen we 35 jaar geleden uit het voormalig verenigingslokaal vertrokken heb ik het een jaar daarna met veel pijn en moeite kunnen redden uit de kelder van Café Cremers. Geheel onder de schimmel.)

In 1936 kregen we ook verenigings petten. Deze werden geleverd door M.Albrigs uit Elsloo. Ze kosten fl. 4,00 per stuk maar ze hoefden niet ineens betaald te worden. Het was een slechte tijd, veel werkelozen en fl. 4,00 was veel geld. De meeste petten werden met een kwartje per maand betaald. Zelfs twee petten zijn nooit geheel betaald geworden. (De verenigings petten werden aangeschaft om te dragen bij feestelijke gebeurtenissen en op concoursen vooral in de optocht welke aan concoursen
vooraf gingen. Een exemplaar van deze petten heb ik nog privé in het bezit. Het is een platte blauwe pet met klep en opschrift in koperen letters H.C.J. Deze pet heb ik gekregen van oud kastelein Sjef Vranken 25 jaar geleden.)

Om nog eens terug te komen op de concoursen, we gingen overal met muziek naar het water. Als wij met de bus of open vrachtwagen gingen vissen had P. Stijnen altijd de trekharmonica bij zich. Na afloop als we een beker gewonnen hadden, was dat een echt feest. Pie Bovens was de vaste  aandeldrager als we in optocht naar het viswater gingen. Het mooiste vonden we als we naar Maastricht gingen, dan werden we steevast met accordeon vereniging Skala naar de Maas gebracht. De route begon op de markt via Bosschstraat langs het clublokaal van de Goede Vangst (Hotel de Ossekop) naar de Maas. De route werd door de politie afgezet.

Verenigingsvlag

foto: Archief HSV Juliana

De eerste echte buitenlandse wedstrijd vond in Herstal plaats. In Hoei moesten we in optocht door een park lopen, tijdens de optocht werden ontelbare kamerschoten afgevuurd, we wisten niet wat we hoorden. Er deden 462 man mee aan deze wedstrijd, de wedstrijd duurde 1 uur en na afloop nog eens een half uur voor het korpsvissen in een ander stuk water. (De korpsen bestonden toen meestal uit drie man).
De hengelaars uit Elsloo hadden met het korps 70 vissen gevangen, te weinig voor een prijs. Als troostprijs kreeg onze voorzitter Sjeng Houben een pijp. Het ging steeds beter met de wedstrijden en in de jaren 1936-37-38 al heel goed. Overal waar we deelnamen waren we bij de eersten en kregen veel prijzen. Met de korpsen wonnen we veel bekers, zoveel zelfs dat we bekerkasten moesten laten maken. Bestuurslid Muytjens uit Geulle maakte deze kasten voor het bedrag van fl. 45,00. In 1937 deden we aan 17 concoursen mee. In 39 en 40 waren deze kasten al vol bekers en medailles.

Tijdens de bouw van het Julianakanaal werd de kanaalbodem “bekleed”.
Beton en asfaltbeton werden boven op de Scharberg aangemaakt en met
een “kubel” naar beneden getransporteerd en verder met een trein naar de
werkplek, waar het tenslotte met een kruiwagen op de plaats werd aangebracht.

foto: Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo

 

In 1937 gingen we op concours in Roermond, het was een snikhete dag en om twee uur viel het startschot. We mochten niet met maden vissen. Het aas was aardappel, deeg of piering, de controle op het aas was streng. Tijdens het vissen begon het te regenen. Ik had al 7 stuks gevangen, het ging geweldig maar toen kwam de tegenslag. Ik werd gecontroleerd en de controleurs wilden in mijn viskorf kijken. Ik moest opstaan en toen viel mijn deeg die ik op mijn schoot had ter bescherming voor de regen in de Maas en het was gedaan met de wedstrijd voor mij. Er kwam een onweer op en het regende pijpenstelen, we moesten vluchten en we gingen onder de afrastering door naar een open schapenstal, we waren net binnen toen een halfdolle schapenbok binnensprong die gelijk in de aanval op ons ging, we moesten vluchten de regen in.

Het veerhuis van Jozef van Es te midden van de werkzaamheden. Uiterst links is onze Kasteelvijver nog te zien.

foto: Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo

Jef Bovens, hij had altijd wat speciaals, trok zijn bovenkleding uit en stopte die in zijn korf. We dachten dat hij niet goed bij zijn hoofd was geworden toen we hem in zijn onderbroek zagen vissen. Maar toen de regen ophield trok Sef de droge kleren aan en wij zaten met een nat pak. (Goede regenkleding bestond toen niet en visparaplu’s waren nog niet uitgevonden. Wat deeg betrof, iemand van Elsloo had uitgevonden dat deeg die rood gekleurd was met intensive een prima aas was. Andere verenigingen wisten niet hoe ze deeg konden kleuren met het gevolg dat rode deeg binnen de kortste keren verboden werd op wedstrijden. ) Ondanks de tegenslag op deze wedstrijd wonnen we toch nog een korpsbeker en Toontje Janssen, een overgebleven polderjongen (Werkers aan het Julianakanaal) had de eerste prijs gewonnen met 36 vissen. Hij kreeg een mooie klok, een regelateur.

Van de concoursen stap ik over naar de mooie feestavonden van voor de oorlog met bomvolle zaal. In 1932 het eerste feest met haringen en mosselen was een fiasco geweest. De jaren daarna verkochten we erelidskaarten voor 50 cent. Van de opbrengst
hielden we een visfeest, met vis, aardappelen, erwten en wortelen. Ook hadden we twee komieken besteld om het feest op te luisteren. De vis werd geleverd door gebroeders Bergs uit Meers. (Dit waren beroepsvissers op de Maas, hun visboot een schokker heeft nog lang langs de Maas gelegen ter hoogte van de huidige fanfarezaal in Meers.)

Oprichters van HSV Juliana. Links Coen Smeets (penningmeester) Rechts Sjeng Houben (voorzitter)
niet op foto Sjef Bovens (secretaris)

foto: Archief HSV Juliana

Vrijdags voor het feest werd door Bergs 150 kg levende voorns bezorgd. Deze moesten dan ook geslacht en schoongemaakt worden. Het bestuur zorgde hiervoor in de achterkeuken van café Cremers onder het genot van veel borrels en visserslatijn. Zaterdags werd de vis gebakken. Deze moest natuurlijk warm gehouden worden tot de avond. Het bakken van de vis werd verzorgd door Col en Toon Bergs, die konden dat prima. Voor de rest, aardappels, erwten en wortelen zorgde Marie Houben (de vrouw van de voorzitter Sjeng Houben). Zij zorgde ook voor de cotelettesaus voor over de vis. Het werd dan ook een onvergetelijke avond. In de jaren daarna hielden we ieder jaar een feestavond; we lieten ieder jaar komieken aanzitten om de avonden op te luisteren, o.a. Duo Vranken uit Elsloo, Riedel uit Spaubeek, Smeets uit Elsloo, Wouters uit Beek, Deneke Huls uit Maastricht, Scholten en Keulers uit Kerkrade en Duo Joe en Nellie uit Breda
We kochten meestal 2 à 3 grote snoeken bij Bergs en die werden dan verloot. Iedereen kocht dan ook lootjes dit was weer een welkome aanvulling voor de clubkas. Toen in 1940 de oorlog uitbrak was er niet veel te beleven, geen enkel concours meer, alle activiteiten werden stopgezet. Maas en kanaal waren verboden gebied.

Op 10 mei 1940 om 5:00 uur werd de kanaalbrug opgeblazen.

foto: Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo

We kregen van de Duitsers grote lijsten die ingevuld moesten worden met gegevens van de leden, dit was voor de “Kulturkammer” We hebben niet één lijst ingeleverd. We kregen wel dreigbrieven van de Duitsers maar Jef Bovens scheurde alles kapot. Het was toch een gevaarlijke tijd, veel gegevens van de vereniging hebben we toen noodgedwongen vernietigd. We hadden de vereniging zogenaamd ontbonden ook hebben we vier jaar geen contributie geïnd.
Het bestuur was wel verplicht om te collecteren voor de “Winterhilfe”. Wij hadden een bepaald traject toegewezen en moesten huis voor huis collecteren voor de Duitsers. De collectebussen moesten in het patronaat worden ingeleverd maar de opbrengst was nooit veel. (De werkelijkheid was iets anders dan Coen Smeets beschrijft, het juiste heeft hij ons vaak genoeg verteld. Het ging als volgt in zijn werk: De collectebussen werden voordat ze naar het patronaat gebracht werden eerst naar het clublokaal gebracht. Daar haalden ze met behulp van een mes de collecte bussen leeg. Losse centen werden weer terug in de bus gedaan maar stuivers, dubbeltjes, kwartjes werden niet teruggedaan maar aan de kastelein gegeven in ruil voor borrels en bier.)

Al bij al is het nog goed afgelopen het had ook anders kunnen uitpakken. In 1945 zijn we weer contributie gaan betalen en de draad werd weer opgepakt.
Er werd ook weer aan concoursen deelgenomen en de economie kwam weer langzaam op gang. Het ledental groeide geweldig en in 1950 telde de vereniging 145 leden, ieder jaar kwamen er 25 man bij en ook vielen velen weer af. Het waren geen echte clubleden meer, ook weinig nieuwe concoursvissers kwamen erbij. De concurrentie van andere verenigingen werd groter. Toch moesten we nieuwe bekerkasten laten maken, wegens plaatsgebrek. De heer Muytjens maakte deze kasten voor fl. 95,00

Onderlinge kanaalwedstrijd anno 1947 vlnr. Coen Smeets, Laurent Cuijpers, onbekend en Willy Steps.

foto: Archief HSV Juliana

In 1957 bestonden we 25 jaar, ons eerste bestaansfeest. Er werd een heilige mis opgedragen, met aansluitend een koffietafel voor alle leden en een receptie die druk werd bezocht. De fanfare kwam ons een serenade brengen, gemeentebestuur was aanwezig met burgemeester Meyer (de vader van oud-burgemeester Ed Meyer van Stein) Het bestuur liet zich een middageten klaarmaken bij Math Scheepers (deze familie waar we ook nog de oud leden Hein en Math van kennen had een slagerij en men kon op bestelling ook eten) Deze maaltijd moesten we zelf betalen. De zeven man van het bestuur moeten 35 gulden betalen dus fl 5,00 per persoon.
Om 6 uur werden er door Lambert Gouder de Beauregard 50 kamerschoten afgevuurd en het grote feest kon beginnen. Dit waren de eerste 25 jaar van de vereniging van 1932 tot 1957.

Opgetekend door Coen Smeets in 1982
Bewerkt door Math Coumans.

Leden van het eerste uur anno 1977, ter gelegenheid van het 45 jarig jubileum. Van links naar rechts: Pie Bovens, Harie Bovens, Lowie Daemen, Coen Smeets, Sjeng Houben en Huub Vranken.

foto: Archief HSV Juliana

Laat reactieformulier zien
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.