Zoeken naar:
Zoek alleen in:
Totaal: 42 resultaten gevonden.

Dossier Steinerbos ...

Overeenkomst gemeente Stein en Steinerbos BV Stein, 25 februari 2019 De gemeente Stein en Steinerbos BV gaan voor de komende 12 jaar een overeenkomst aan. Daar tekenden burgemeester Marion Leurs-Mordang, ...

Ingezonden brief Huub Driessen inz Steinerbos ...

... jullie allen. Concreet betekent dit het volgende: - er komt geen toegangsweg door het Steinerbos - er worden geen bomen gekapt t.b.v deze toegangsweg - er komen geen parkeerplaatsen in het Steinerbos ...

Hondenbelasting afschaffen

...  zolang de gemeente Stein elk jaar bijna een miljoen euro in het prestige-project Steinerbos blijft pompen en ook zolang Stein kwijlend blijft hunkeren naar nieuwe prestige-projecten zoals bijvoorbeel ...

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

... 000 euro -nog minder dan het jaarlijks tekort op Steinerbos- kun je als gemeente niet alleen dit nijpend opslag- en parkeerprobleem oplossen, maar krijg te tevens een beeldbepalend woonhuis, met kantoren e ...

Lijst VVD-ers in opspraak

... en geheimhoudingsplicht in sollicitatieprocedure burgermeesterschap van Roermond in 2012 Peter Salden: VVD raadslid Stein zet terechte kritiek van zijn fractie op Steinerbos plannen opzij in ruil voor  ...

Fiets-loopbrug over de Maas!?

... i en veiliger fietsen! Ik kan het me niet woordelijk herinneren, maar wed met u dat een paar jaar geleden bij de miljoeneninvestingen in Steinerbos woorden van diezelfde strekking zijn uitgesproken.  ...

De schaamte voorbij

...  Onderwijs Ik mis hier ieder concreet houvast. We hebben steeds aangedrongen op een heroverweging maar zien niets wat in die richting wijst. Steinerbos Met SB in het college moet je niet verwachten ...

Heersen en verdelen

... r 2015 struikelde hij over het dossier Steinerbos. Dat hem door oppositie en zijn eigen coalitie voor de voeten werd geworpen. In december 2011 werd PvdA-wethouder José Ie op ongeveer dezelfde manier t ...

Natascha Wingelaar nieuwe wethouder Stein

... wethouder in het college van Stein. Zij neemt de portefeuille Economische Zaken en Steinerbos over van haar voorganger en partijgenoot Ron van Leuken. DOS, CMB, CDA, D66 en PvdA stemden voor haar benoeming. ...

WMO vanaf 2015

... r Salden (06-22451058) Harry Govers (06-3097379) Waarschijnlijk kunt u bij deze ex-wethouders ook terecht met uw kritische vragen over het debacle Steinerbos dat -mede dankzij hun- op de gemeenschap  ...

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

...  omzien in wrok?! Stein heeft een aantal heikele dossiers lopen (Steinerbos, winkelcentrum, hervorming ambtelijk apparaat) naast de nieuwe kerntaken voor de gemeente (zorg, werk en inkomen, huisvesting ...

Wethouders Hendrix en Janissen openen Heidekamppark

... de groenzone A2 en het Steinerbos. Ingezet wordt op de beleving van dit veelzijdige gebied door het inrichten van onder andere rustpunten en een klimaatpad. De cultuurhistorische onderdelen van de veedrift ...

Deel 19: De landweren in de gemeente Stein

... daarin beschreven van de beek de Ur in het noordoosten langs een oude sloot naar de Heerstraat, om vervolgens langs de Graetheide oostelijk de landweer te volgen om het Cortenbosch (Steinerbos) en om de ...

Stein sluit 2012 af met positief saldo

... Stein. Zo is onder andere het Recreatiepark Steinerbos verzelfstandigd, de realisatie van het nieuwe centrumplan een stuk dichterbij gekomen, hebben onderwijs en onderwijshuisvesting een prominente plek ...

Bezuinigingscatalogus gemeente Stein

... GGD en overige instellingen. De exploitatie van Recreatiepark Steinerbos wordt eveneens opnieuw onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder geld bij moet. Kortom, de voorstellen ...

Gratis Beweegpas voor 55+

... sport- en beweegaanbieders aan diverse beweegvormen proeven. Deze beweegpas maakt het mogelijk om bij Zwembad Steinerbos, FunDeg Movement, Sporten voor Senioren, WSC Walking Limburg, KBO Groot Stein, Fysiotherapie ...

Grondwal langs A76

... ruim 9.000m3 grond van een gronddepot in Recreatiepark Steinerbos naar de locatie gebracht. Verdere afwerking en ophoging van de wal wordt doorgeschoven. Omwonenden van de aanrijroute zijn per brief geïnformeerd. ...

Steinse begroting 2013 in 3 minuten

... gemeente en vertelt wat de gemeente Stein in 2013 gaat doen op het gebied van onder andere landschap en groen, (vrijetijds)economie, werk, zorg, accommodaties, dienstverlening, het Steinerbos, Centrumplan ...

Politieke Soap Stein

... die maar niet van het podium te krijgen zijn. Graad Coumans is er een van. Zo bedankt hij om "gezondheidsredenen" als wethouder, terwijl iedereen weet dat de werkelijke reden "Steinerbos" heet. En ...

Politiek failliet

Politiek failliet Over het failliet van de politiek....afgelopen week.... Bij de besluitvorming over de toekomst van Steinerbos legt gezond en nuchter verstand het af tegen veel te dure adviesburo's ...

Wethouder Graad Coumans stopt per direct

... Coumans voert gezondheidsredenen aan, maar ook het feit dat hij met zijn partij CMB niet meer op één lijn zit over de toekomst van Steinerbos weegt zwaar mee. En Steinerbos is sinds jaar en dag toch zijn ...

Boek: Wandelroutes Groot-Stein uitgave IVN Stein-Elsloo

... virtuele wandeling maken. Te koop Het wandelboek ‘Van Kingbeek tot Knup’ is vanaf maandag 15 maart voor 10 euro te koop bij de IVN Stein (Steinerbos, open dinsdag en zaterdagochtend van 10.00 tot 13.00 ...

Medammerweide

... in 1982 toen Elsloo bij de gemeente Stein gevoegd werd, had de nieuwe gemeente plots 2 complexen waar veel gemeenschapsgeld ingestoken moest worden. Medammerweide dolf het onderspit ten faveure van Steinerbos. ...

Steinerbos gratis seizoenskaart voor jeugd ...

Steinerbos gratis seizoenskaart voor jeugd Gemeente Stein verstrekt aan alle Steinse kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar gratis abonnementen voor Recreatiepark Steinerbos voor het zomerseizoen ...

Opknappen theater Steinerbos ...

Provincie steunt opknappen theater in Steinerbos Gedeputeerde Noël Lebens heeft vandaag een checque van € 12.500,- overhandigd aan de IVN afdeling Stein voor de renovatie van het openluchttheater Steinerbos. ...

Pilot vijf uur schoolzwemmen

Pilot vijf uur schoolzwemmen In het schooljaar 2016-2017 biedt de gemeente Stein alle schoolkinderen van groep 3 tot en met 8 vijf keer één uur zwemmen aan in zwembad Steinerbos. Het betreft een pilot ...

Jack Meijers opnieuw lijsttrekker CMB

... dankzij de twee nestoren Graad Coumans en Jack Meijers . Na onenigheid over het Steinerbos-dossier splitste de partij in 2011 op; Graad Coumans en Paul Lardenoije gingen toen verder als Steins Belang. ...

Peter Salden lijsttrekker VVD Stein

... Steinerbos, sociale zaken en kunst en cultuur in zijn portefeuille. VVD Stein heeft verder twee leden in de raad. VVD Stein zal op korte termijn haar kandidatenlijst voor de komende verkiezingen presenteren. ...

Cliffhanger politieke soap in Stein

... k verwijs ondermeer naar een uitspraak van  de heer Claessen van DOS in het december 2008 debat over het Steinerbos. Dus zodra een wethouder van een andere partij  op inhoud volgens DOS  en  de raad dit  ...

culinaire en historische wandeling

... voor een culinair hapje: Brasserie Steinerbos / Café - Brasserie Merode Stein / Caffè Concon Elsloo / Brouwerij de Fontein Stein   De prijs van deze individuele wandeling bedraagt € 10,- per persoon ...

Gemeente sluit 2011 af met positief saldo

... euro. De infrastructuur, riolering en de omgeving zijn grondig aangepakt en verbeterd. De contra-expertise nieuw- en verbouw Steinerbos viel positief uit en inmiddels is het buitenbad al opgeknapt en in ...

Kasteelpark op de schop

... kant en landschap en recreatie aan de Maaszijde/de westelijke kant. Daartussen liggen verbindende groene gebieden, zoals bijvoorbeeld het Steinerbos. De gemeente Stein investeert  de komende jaren in vijf ...

Gemeente lanceert www.steinslandschap.nl

... liggen verbindende groene gebieden, zoals bijvoorbeeld het Steinerbos. De gemeente Stein investeert de komende jaren in vijf landschapsprojecten: de vijf parels in de Maasvallei. Dat zijn Heidekamppark, ...

Begroting gemeente

...  op het gebied van onder andere werk, zorg, accommodaties, jeugd, dienstverlening, het Steinerbos en de regionale samenwerking.   Begrotingskrant De begrotingskrant 2012 valt in de week van 12 december ...

Stein, laat je zien...horen

... zijn stichting CHAOS bestrijden dit ten zeerste en zullen dit komende woensdag 2 november om 19.00 tijdens de openbaar toegankelijke commissievergadering, waarin de plannen voor het Steinerbos nader besproken ...

Overlast eikenprocessierups dit jaar groter

... aan de bestrijding. Prioriteiten vormen daarbij oa. scholen, kinderdagverblijven, het recreatiegebied Steinerbos en doorgaande verkeersroutes binnen of buiten de bebouwde kom. Het ruimen van de nesten ...

Stein sluit 2010 af met positief saldo

... willen we begin juli in de raad vaststellen. Het sportpark Mergelakker is bijna voltooid en belangrijke stappen zijn gezet in de besluitvorming over  het zwembad in het Steinerbos. ‘Of je het er nu mee ...

Nationale Sportweek

... judoverenigingen uit Urmond en Elsloo en handboogschutterij en tafeltennisvereniging uit Elsloo. Op vertoon van legitimatie kan jeugd tussen 12 en 18 jaar de hele week gratis vrij zwemmen in Zwembad Steinerbos. ...

Medammerweide

...  hier vaak met weemoed aan terug en bekijken de recente ontwikkelingen rond het Steinerbos daarom met argusogen. Kijk hier» harriette 2011-03-14 17:25 Ik heb het altijd zonde gevonden; ik ben zelf getoge ...

Gemeente faciliteert ijspret

... het ijs op de vijver in het Steinerbos en de vijver bij Kasteel Stein voldoende dik is, worden deze opengesteld voor schaatsplezier. De overige plassen zijn geen eigendom van de gemeente.  ...

Stein: Vanaf 2012 bezuinigen

... van 10  november. Speerpunten: zwembad, centrum en e-dienstverlening Het nieuwe college van B&W wil eindelijk het binnenzwembad in het Steinerbos ook daadwerkelijk vernieuwen. Dat is een doorbraak ...

Stein zoekt locaties voor gratis elektrische oplaadpunten

... voorkeur gaat uit naar logische locaties zoals bijvoorbeeld het gemeentehuis/Steinerbos en de carpoolplaats Urmond nabij de A2’. In het najaar moet duidelijk zijn op welke locaties de e-laadpunten komen ...