logo box 450x250 nieuws 658E63

Hondenbelasting

Geen hondenbelasting meer in 131 Nederlandse gemeenten, maar wel nog in Stein...

Naar aanleiding van het bericht dat Rotterdam de hondenbelasting afschaft (inmiddels hebben dat al 131 gemeenten gedaan, lees meer)  hebben wij VVD-raadslid Peter Salden naar zijn mening gevraagd. Immers VVD Stein pleit al jaren voor afschaffing van de in hun ogen absurd hoge en discriminerende hondenbelasting in Stein (klik hier voor tarief)
Tot nu toe is het enkel gelukt om deze een viertal jaren te bevriezen. Enige bondgenoot in hun strijd tegen de hondenbelasting is D66.

Peter Salden: "Met de hondenbelasting wordt elk jaar zo'n 210.000 euro opgehaald. Maar gezien de financiële situatie van de gemeente Stein is afschaffing van de hondenbelasting geen enkel probleem. Maar de coalitiepartijen DOS, CDA en Steins Belang gebruiken deze extra inkomsten graag om mooie sier te maken bij de burgers. Wij hadden liever afschaffing gezien dan o.a. dit bedrag aanwenden voor aankoop en opknappen brasserie Steinerbos. Dat kost de gemeente meer dan 400.000 euro !.
Voor de VVD is en blijft afschaffing hondenbelasting een van de speerpunten"

 

Gemeente Stein voert hondenpenning (weer) in

In mei 2012 werd gedurende een aantal weken een huis-aan-huis controle op hondenbezit gehouden. Tijdens deze controle zijn 120 honden opgespoord die nog niet bij de gemeente waren geregistreerd.

Het tarief voor een eerste hond bedraagt € 85 en voor elke volgende hond € 125. Het resultaat van deze controle (na aftrek van de kosten) is € 8.886. In 2012 was dat € 6.012 en in 2011 € 16.595.
De controle werd, in opdracht van de gemeente Stein, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De kosten van de operatie zijn niet door gemeente bekend gemaakt....maar dat moet 'n habbekrats zijn...als 120 honden netto € 8.886 opleveren... Niemand aan mijn voordeur gezien trouwens...of doet Jehova dat als nevendienst?!

Belastingplicht
Door het aanschaffen, overlijden of van de hand doen van één of meerdere honden wijzigt de belastingplicht voor een hondenbezitter. Van iedere wijziging in het hondenbezit moet binnen veertien dagen aangifte worden gedaan bij de gemeente. De gemeente controleert dit regelmatig.


Huis-aan-huis controle hondenbelasting van start

Binnenkort wordt gedurende een aantal weken een huis-aan-huis controle op hondenbezit gehouden. Deze wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De controleurs zijn in het bezit van een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs. In 2012 leidde dezelfde controle tot 84 aanmeldingen van honden die nog niet bij de gemeente geregistreerd stonden en waarvoor nog geen hondenbelasting werd betaald.

Werkwijze
Een controleur belt aan om het hondenbezit te inventariseren, waarbij hij zich ongevraagd zal legitimeren. Als een hond wordt aangetroffen waar geen belasting voor wordt betaald, vult de controleur samen met de bewoner een aangiftebiljet in. Bestaat het vermoeden dat er één of meerdere honden aanwezig zijn, maar er niemand thuis is, dan laat de controleur een brief met aangiftestrook achter. Zo kan alsnog aangifte worden gedaan.
 
In het geval dat er een hond van iemand anders tijdelijk verblijft (een logeerhond), zal de controleur samen met de bewoner een formulier invullen waarmee wordt verklaard dat de hond een andere eigenaar heeft.
 
Belastingplicht
Hondenbezitters zijn verplicht om aangifte te doen van het hondenbezit. Omdat uit de praktijk blijkt dat niet alle honden worden aangegeven, voert de gemeente regelmatig controles uit. In 2013 bedraagt het tarief € 85,- voor de eerste hond. Het tarief voor de tweede en volgende hond bedraagt € 125,-.
 
Aangifte
Een hond aangeven kan aan de balie in het gemeentehuis of via een digitaal formulier met DigID. Wijzigingen over het aantal honden of bij verhuizing uit de gemeente wordt de belasting verrekend of in mindering gebracht. Wijzigingen dienen door eigenaren van honden zelf doorgegeven te worden.


Vertraagde levering hondenpenning
Stein gaat streng controleren op hondenbelastingEind januari jl. berichtte de gemeente over de invoering van de hondenpenning. Aangekondigd werd dat alle geregistreerde hondeneigenaren medio maart de betreffende penning per brief zouden ontvangen. Dit heeft echter nog niet plaatsgevonden, omdat de levering van de hondenpenningen is vertraagd.

Eind 2012 heeft de Steinse gemeenteraad besloten de hondenpenning in te voeren. Ongeveer 2.500 hondenbezitters (met uitzondering van kennels) ontvangen deze penning -volgens het gemeentelijk persbericht- "kosteloos in bruikleen"
En die 85,50 euro dan...?!


Uit onderstaand persbericht blijkt weer maar eens dat honden en hun bezitters in Stein bijna als criminelen worden behandeld. Menige zware jongen en zedendelinquent mag zonder enkelband over straat rondlopen.
De VVD Stein beloofde in haar verkiezingscampagne dat de hondenbelasting afgeschaft zou worden. De nieuwe maatregel scherpt het oude beleid alleen maar aan!
Wat wel waar is...de belasting gaat omlaag! Van Euro 85,50 naar 85........we zullen er eentje op drinken!

 

Ter vergelijking: in Sittard-Geleen moet voor de eerste hond slechts Euro 59,88 betaald worden oftewel 30% minder belasting!


Persbericht
Eind 2012 heeft de Steinse gemeenteraad besloten de hondenpenning in te voeren. Dat betekent dat honden in de gemeente Stein vanaf 2013 verplicht zijn een hondenpenning te dragen. Alle geregistreerde hondeneigenaren ontvangen daarom eind februari / begin maart een brief met een penning.

Duidelijk zichtbaar
De penning moet duidelijk zichtbaar aan de halsband van de hond worden bevestigd of op verzoek worden getoond. Voor de hondencontroleur(s) is deze penning een teken dat een hond is geregistreerd in de gemeentelijke administratie.

Huis-aan-huis controle blijft
De jaarlijkse huis-aan-huis controle op de hondenbelasting blijft bestaan. De boete voor een illegale hond bedraagt 100 procent van de belastingaanslag. Bij de aanschaf of geboorte van een hond moet binnen twee weken melding gemaakt worden bij de gemeente. Bij uitschrijving van honden (door sterfte, verkoop of verhuizing) moet de hondenpenning weer worden ingeleverd. Het aangeven of uitschrijven van een hond kan via een digitaal formulier op wwww.gemeentestein.nl. Het tarief voor hondenbelasting is met ingang van 2013 verlaagd naar 85 euro.

Kosten invoering
Ongeveer 2.500 hondenbezitters (met uitzondering van kennels) ontvangen deze penning kosteloos in bruikleen. De invoering van de hondenpenning kost ongeveer 2.500 euro.


84 honden opgespoord tijdens controle
In mei jl. werd gedurende een aantal weken een huis-aan-huis controle op hondenbezit gehouden. Tijdens deze controle zijn 84 honden opgespoord die nog niet bij de gemeente waren geregistreerd. Het tarief voor een eerste hond bedraagt € 85,50 en voor elke volgende hond € 126,50. Het resultaat van deze controle (na aftrek van de kosten) is € 6.012,-. In 2011 was dat € 16.595 en in 2010 € 9.371.

De controle werd, in opdracht van de gemeente Stein, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau.

Binnenkort start de gemeente Stein een huis-aan-huis controle op hondenbezit. Omdat uit de praktijk blijkt dat niet alle honden worden aangegeven, voert de gemeente regelmatig controles uit.

Een gespecialiseerd bureau voert dit in opdracht van de gemeente Stein uit. De controleurs kunnen zich daartoe legitimeren. In 2011 spoorde de controleur 187 honden op die nog niet bij de gemeente geregistreerd stonden en waarvoor nog geen hondenbelasting werd betaald.

Wij vragen ons hier hardop af: waarom?!
Waarom moeten hondenbezitters jaarlijks belasting betalen? In 2012 bedraagt het tarief € 85,50 voor de eerste hond. Het tarief voor de tweede en volgende hond bedraagt € 126,50.Waarom hoeven kattenbezitters niets te betalen? Omdat hun huisdier niet in de goot of op de stoep poept....? Nee, ze schijten wel mijn hele tuin vol! Waarom hoeven paardenbezitters niets te betalen? Omdat het edele dier de keutels midden op straat of op wandelpaden drapeert?

Teken bezwaar aan en steun daarmee wethouder Salden, die al jarenlang ten strijde trekt tegen de onrechtvaardige hondenbelasting:

DigID

Sinds deze maand kunnen hondenbezitters in Stein een hond ook digitaal aangeven via een digitaal formulier met DigID. Uiteraard kan dit ook nog aan de publieksbalie in het gemeentehuis.Wijzigingen over het aantal honden of bij verhuizing uit de gemeente wordt de belasting verrekend of in mindering gebracht. Eigenaren van honden moeten zelf wijzigingen doorgeven.

Werkwijze controleur
Een controleur belt aan om het hondenbezit te inventariseren, waarbij hij zich ongevraagd zal legitimeren. Treft de controleur een hond aan waar geen belasting voor wordt betaald dan vult de controleur samen met de bewoner een aangiftebiljet in. Bestaat het vermoeden dat er één of meerdere honden aanwezig zijn, maar er is niemand thuis, dan laat de controleur een brief met een aangiftestrook achter. Zo kan de hondenbezitter alsnog aangifte doen. In het geval dat er een hond van iemand anders tijdelijk verblijft (een logeerhond), zal de controleur samen met de bewoner een formulier invullen waarmee wordt verklaard dat de hond een andere eigenaar heeft.

Laat reactieformulier zien