logo box 450x250 apple nieuws

Groenbeheer rond hoogspanningsnet

Groenbeheer rond hoogspanningsnet

groenbeheer-hoogspanningsmastenIn de week van 13 mei is gestart met het snoeien van opgaande struiken en bomen op gemeentelijke plantsoenen onder het hoogspanningsnet in Elsloo en Catsop.

Een groenaannemer voert de werkzaamheden uit in opdracht van Tennet. Deze groenwerkzaamheden vinden ongeveer om de zeven jaren plaats.

Omdat in deze periode van het jaar (broedseizoen) wordt gesnoeid, begeleidt een ecoloog deze werkzaamheden in het kader van de Flora en Faunawet.

De werkzaamheden worden medio juni afgerond

Laat reactieformulier zien