logo box 450x250 apple nieuws

Enquete zorgtaken naar gemeente

Enquete zorgtaken Gemeente Stein

In 2015 gaat er veel veranderen in de gezondheidszorg. Zo worden er veel taken overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeenten (decentralisatie). De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding, ondersteuning voor mantelzorgers en jeugdhulp.

Vanuit de gemeente zal één persoon een heel huishouden begeleiden op al deze gebieden tegelijk, zodat er een duidelijk overzicht is en de ondersteuning effectiever, goedkoper en met minder bureaucratie kan worden georganiseerd, zo is de gedachte.

Gemeenten maken zich zorgen over de tijd en het beschikbare geld om alles goed te organiseren. Tegenstanders betwijfelen of de taken beter uitgevoerd worden door de gemeente en zien de decentralisatie vooral als een bezuinigingsmaatregel.

Wat vindt u er van?  Klik hier en vul de enquete in >>

De uitslag van de enquete tot nu toe >

Laat reactieformulier zien