logo box 450x250 apple nieuws

Meer dan de helft van de tuinen in Stein is betegeld

Bron: De Limburger 11.10.2019

Uit onderzoek door Cobra Groeninzicht is gebleken dat in 31 Limburgse gemeenten meer dan helft van het tuinoppervlak betegeld, verhard of bebouwd is.

Stein (54,9%) en Roermond (50,2%) zijn de negatieve uitschieters.

Verstening tuinen

Verstening van tuinen is in alle opzichten nadelig voor milieu, mens, dier en plant. Niet alleen wordt het riool tijdens zware regenbuien overbelast maar ook loopt daardoor de omgevingstemperatuur op, zeker tijdens de hete zomerdagen die we de laatste jaren kennen.
Dieren en planten zien hun leefgebied kleiner worden door de verstening.

Vooral het betegelen van voortuinen om als parkeerplaats voor de auto te dienen is de gemeenten een doorn in het oog. In de meeste gevallen is het niet toegestaan en illegaal aangelegd, het ziet niet uit en is slecht voor de waterhuishouding.

Laat reactieformulier zien