logo box 450x250 apple nieuws

Hinderlijke verkeerspalen

Personeel en vrijwilligers van La Famille en Aelserhof ondervinden overlast van de onlangs geplaatste (afschuwelijk lelijke, maar smaken kunnen verschillen) verkeerspalen nabij Kindcentrum Aelse (locatie St. Augustinusschool)

Die worden bij hun wandelingen met bewoners, meestal in rolstoel of achter rollator, danig gehinderd door de nagenoeg midden op het trottoir geplaatste palen. Het gaat met name om de paal bij de gymzaal aan de Mgr d'Arbergstraat en de paal op de hoek Wijngaardstraat/Ch de Gavrestraat.

Waarom zijn die palen überhaupt geplaatst? Om het verkeer te waarschuwen bij schoolbegin en -einde? Heeft toch geen enkel nut, want de veroorzakers van de verkeersonveilige situaties zijn de brengende/halende (groot) ouders zelf!
Dat probleem bestaat al jaren en krijgt men niet opgelost.
Iedere weldenkende andere weggebruiker mijdt die hotspots op die tijdstippen!

Het is nog onbekend wie de opdrachtgever en de uitvoerder is en ook belangrijk: wie dit grapje betaalt!

Laat reactieformulier zien