logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Stand van zaken reconstructie Heirstraat Elsloo

Reconstructie-Heirstraat-05.2013
In maart jl. zijn de werkzaamheden in het kader van de reconstructie van de Heirstraat in Elsloo gestart. Inmiddels is het werk vergevorderd en worden de trottoirs voorzien van nieuwe bestrating. Op maandag 3 juni aanstaande wordt gestart met verwijderen van de resterende asfalt en verhardingen op de rijweg van de Heirstraat en het kruispunt Heirstraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en Stationsstraat zodat deze nieuw geasfalteerd kunnen worden.

Aanbrengen nieuwe asfalt
Tijdens het verwijderen van de asfalt (vanaf 3 juni) zijn inritten van omwonenden gewoon bereikbaar. De parkeerstroken zijn die week niet te gebruiken. Van woensdag 12 juni tot en met vrijdag 14 juni aanstaande wordt het wegdek voorzien van nieuwe asfalt. Daarom is de rijbaan vanaf maandag 10 juni aanstaande de hele week niet bereikbaar voor verkeer.

Hinder
De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat eventuele hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Er zullen momenten zijn waarop omwonenden geen gebruik kunnen maken van hun inrit of oprit. Omwonenden wordt verzocht auto’s elders te parkeren tijdens de werkzaamheden. Deze duren van 07.30 uur tot 16.15 uur. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van inritten en opritten.

Vorig artikel over reconstructie Heirstraat
28.06.2012

De gemeente Stein heeft aannemer RR Civiel BV opdracht gegeven om de Heirstraat in Elsloo te reconstrueren. Volgens planning gaan de werkzaamheden 18 maart aanstaande (week 12) van start en worden naar verwachting in week 19 afgerond. Bij slecht weer kan de start en duur van de werkzaamheden wijzigen. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Hier vindt u een tekening van de plannen en hier een eerder gegeven presentatie »

Werkzaamheden
Gestart wordt met het vernieuwen van de trottoirs en de aanleg van parkeerstroken. Hierbij wordt in fasen gewerkt. De bestaande asfalt rijbaan wordt zolang mogelijk in tact gehouden om de fundering te sparen. Straatkolken en putdeksels worden vervangen. Ook worden enkele lichtmasten verplaatst en worden alle masten voorzien van nieuwe LED-armaturen. Als laatste wordt in week 19 het nieuwe asfalt op de rijbaan aangebracht.

Afsluiting / Omleiding
Tijdens de werkzaamheden wordt de Heirstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer, dat wordt omgeleid via de Mgr. Kerckhofstraat of Raadhuisstraat en Kaakstraat. Voor zover het werk het toelaat blijven woonhuizen, winkels en bedrijven bereikbaar voor de bewoners en klanten. Bij het aanbrengen van de asfaltverharding wordt in fasen gewerkt en zijn weggedeeltes ook voor bewoners afgesloten. Lees meer »

Informatiebijeenkomsten
De reconstructie van de Heirstraat in Elsloo, die in een 30 km/h-zone ligt, is tot stand gekomen in samenspraak met omwonenden en belangstellenden.

‘Tijdens een tweetal informatiebijeenkomsten in 2012 zijn suggesties en ideeën aangedragen. Deze punten zijn voor zover mogelijk verwerkt in het ontwerpplan en vervolgens aan de omwonenden en belangstellenden gepresenteerd. Door een gunstige aanbesteding is het financieel mogelijk geworden om de trottoirs in gebakken klinkers uit te voeren. Eén van de wensen van de bewoners’, aldus wethouder Danny Hendrix.

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden met vragen, klachten of opmerkingen contact opnemen met de uitvoerder van RR Civiel via telefoon 06-55 72 22 16.


Tweede informatieavond herinrichting Heirstraat

De gemeente gaat de Heirstraat in Elsloo herinrichten en betrekt omwonenden hier actief bij. Om omwonenden en belangstellenden nader te informeren over de stand van zaken vindt op donderdag 6 september aanstaande om 19.30 uur de tweede informatieavond plaats in het Maaslandcentrum.

Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe de aangedragen knelpunten van de 1e bewonersavond (26 juni jl.) zijn verwerkt in een ontwerpplan. Ook wordt een aantal alternatieven gepresenteerd en komt de aangepaste planning aan bod. Het doel is van de bijeenkomst is om gezamenlijk tot de keuze van een definitief ontwerp te komen. Plangoep Heggen werkt de plannen voor de reconstructie van de Heirstraat verder uit.

Omwonenden zijn per brief uitgenodigd om deze informatieavond bij te wonen. Lees hieronder de bewonersbrief.

Bewonersbrief Heirstraat uitnodiging 6 sept 2012


Dit jaar gaat de gemeente de Heirstraat in Elsloo reconstrueren. ‘We willen deze straat, die al in een 30 km zone ligt, ook als zodanig duurzaam veilig inrichten. Voordat het zover is gaan we met de bewoners in gesprek’, aldus wethouder Danny Hendrix.

De gemeente Stein gaf aan Plangroep Heggen de opdracht om het plan voor te bereiden. Op 26 juni 2012 organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst in het Maaslandcentrum. Tijdens de avond is aan zo’n 25 belangstellende bewoners van die straat een voorontwerp gepresenteerd.  Het publiek werd daarna gevraagd om te reageren. Dit leidde tot een levendige discussie waaruit de betrokkenheid van de bewoners bleek.

Hier vindt u een tekening van de plannen en hier de presentatie zoals die werd gegeven »

Zo werd er gediscussieerd over parkeerproblemen, het versmallen van de rijbaan, de bereikbaarheid van inritten, de aanwezigheid van bedrijven, wateroverlast c.q. rioolproblemen etc..

‘We kunnen wel stellen dat het nog niet zo eenvoudig is om de straat te herinrichten waarbij we rekening kunnen houden met zoveel mogelijk belangen. Daar waar mogelijk willen we en doen we dat natuurlijk. Het is aan het bestuur om in ieder geval te zorgen voor een duurzame en veilige inrichting van deze straat’’, vertelt  Danny Hendrix.

In juli en augustus werkt de gemeente het definitieve inrichtingsplan uit. Dit bespreekt de gemeente vervolgens weer met de bewoners van de Heirstraat.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 11-03-2020

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, zaaknummer O2020-071.

 Maasbanderkerkweg 28, 6171 RD te Stein, voor het inrichten van een verkooppunt voor ijs, zaaknummer O2020-077.

 Boomgaardstraat 2 6171 GT Stein, voor het verhogen van een talud, zaaknummer O2020-066 

Besluit omgevingsvergunning:

 Heerstraat Noord 89 6171CE Stein, voor het oprichten van een garage, verzenddatum besluit 14 mei 2020, zaaknummer O2020-065

 Raadhuisstraat 48, 6181 HB te Elsloo, voor het inrichten van een schoonheidssalon, verzenddatum 19 mei 2020, zaaknummer O2020-071.

Besluit intrekking omgevingsvergunning:

 De Burgemeester van de gemeente heeft besloten dat de omgevingsvergunning (zaaknummer O2012-003) voor het legaliseren woonwagen op het perceel gelegen aan de Kinskystraat 27 Stein, verleend op 7 februari 2012, wordt ingetrokken. De intrekking is geregistreerd onder nummer O2020-008\0971133109 met besluitdatum 18 mei 2020.

 Mauritsweg 35, 6171 AD Stein aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een huisartsenpraktijk is op 13 mei 2020 ingetrokken (zaaknummer O2020-002).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.