logo box 450x250 apple nieuws

Info Gemeente Stein

Grondwal langs A76


Voltooiing grondwal A76 uitgesteld
Sinds begin januari jl. legt Gemeente Stein een grondwal aan langs de noordzijde van de A76. Door de hevige regen in december 2012 is de grond ten behoeve van de wal zo nat dat deze eerst moet drogen voordat de wal tot op de beoogde hoogte kan worden opgehoogd. Als de wal op dit moment opgehoogd zou worden, kan de grond gaan schuiven en tot overlast zorgen op de A76 en de Reekstraat. Gemeente Stein wil dit risico niet lopen en stopt daarom het ophogen van de grondwal. De werkzaamheden worden hervat zodra de grond droog (genoeg) is.

Inmiddels is ruim 9.000m3 grond van een gronddepot in Recreatiepark Steinerbos naar de locatie gebracht. Verdere afwerking en ophoging van de wal wordt doorgeschoven. Omwonenden van de aanrijroute zijn per brief geïnformeerd. De omleiding voor het fietsverkeer op de Scharbergweg is beëindigd en de betreffende verkeersborden zijn weggehaald.

Groenproject
Het aanleggen van de grondwal is een onderdeel van het groenproject Urdal-Scharberg. Eén van de vijf landschapsprojecten waarin de gemeente Stein de komende jaren investeert. De grondwal wordt ongeveer 325 meter lang en zo’n 6,5 meter hoog op de locatie tussen het bestaande geluidsscherm en grofweg het begin van de brug over de Maas. In het totaal is er ongeveer 11.000 kuub aarde gemoeid. Het resultaat wordt een mooie landschappelijke en groene wal. Kijk voor meer informatie op www.steinslandschap.nl.

Eerder bericht:

Landschappelijke  afscherming
De gemeente Stein gaat meteen na Nieuwjaar  een grondwal aanleggen langs de noordzijde van de  A76. Het gaat om en wal van ongeveer 325 meter lang tussen het bestaande geluidsscherm en grofweg het begin van de brug over de Maas. ‘De grondwal wordt zo’n 6,5 meter hoog ten opzichte van de omgeving. Dat is nodig omdat de Reekstraat  lager ligt en het zicht op (vracht-)auto’s op de snelweg van en naar België moet worden weggenomen. Met het aanbrengen van ongeveer 11.000 kuub aarde willen we een mooie landschappelijke en groene wal aanleggen. Dat maakt het uitzicht aantrekkelijker voor  inwoners die aan die zijde van Oud Stein wonen, maar ook voor dagrecreanten rondom kasteelruïne Stein en omgeving’, vertelt wethouder Danny Hendrix.

Groenproject
Het aanleggen van de grondwal is een onderdeel van het groenproject Urdal-Scharberg. Een van de vijf landschapsprojecten waarin de gemeente Stein de komende jaren investeert. Na het vorm geven van de grondwal gaat de gemeente de wal inplanten met groen. De gemeente wil de klus na nieuwjaar starten en medio januari 2013 afronden.

De gemeente heeft een aanlegvergunning aangevraagd en deze is 11 december jl. verleend. Onderdeel van de vergunning is ook de aanrij route voor de grond.
Voor de grondwal maakt de gemeente gebruik van gronden die in twee gemeentelijke projecten overschieten. Dat is de nieuwbouw van het zwembad Steinerbos en het depot op het voorterrein van het voormalig voetbalveld. Mogelijk wordt er ook nog wat grond van het gemeentedepot op het Heidekamppark gebruikt voor afronding. De kosten van de aanleg van de grondwal bedragen ongeveer € 35.000. Hierbij gaat de gemeente  er vanuit dat de kosten voor het vervoer van de grond grotendeels op andere projecten rusten.  

Tijdelijk overlast
‘Ook al proberen we de vervoersbewegingen te beperken door de aarde rechtstreeks van deze locaties naar het gebied te vervoeren, er zal gedurende twee weken hoe dan ook sprake zijn van overlast.  We begrijpen dat dit vervelend is, maar hopen dat de mensen die langs de route wonen hiervoor begrip kunnen opbrengen’, laat een woordvoerster weten.

Transport route
De gekozen route voor het transport verloopt van de depots met grond aan de Stadhouderslaan, de Heerstraat centrum en dan in één-richtingsverkeer via de Noelweg, Hayweghenstraat naar de Reekstraat en terug via het Keerend en de Noelweg. In de periode van die twee weken worden speciale verkeersvoorzieningen getroffen. De gemeente informeert inwoners die langs deze route wonen  met een brief over deze maatregelen.
Gedurende de twee weken zal er ook sprake zijn van een omleiding voor het fietsverkeer op de Scharbergbrug omdat de toegang van de Reekstraat naar de brug afgesloten wordt. Het fietsverkeer richting België wordt omgeleid over de zuidzijde van de Scharbergbrug, te bereiken via de Julianaweg, vergelijkbaar met de situatie ten tijde van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de brug.

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 20-06-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
# Vunderkestraat 14 te Elsloo, voor het verbreden van een inrit (zaaknummer O2019-107)
# Dross. de Sauvetstraat 14 te Elsloo, voor de aanleg van een tweede inrit (zaaknummer O2019-113)
# Heidekampweg ong. Stein voor het inrichten van landbouwgrond tot bos en natuurgebied (zaaknummer O2019-103)
# Parkeerplaats Steinerbos aan de Stadhouderslaan 200/220, 6171KP Stein voor het verwijderen van bomen/houtopstand ten behoeve van de uitbreiding van de parkeerplaats (zaaknummer O2019-104)
# Parkeerplaats Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein voor het kappen van bomen (zaaknummer O2019-104).
# Heidekampweg (nabij Veedrift en voormalig BAG terrein) te Stein voor het aanplanten van bomen als boscompensatie van het project verbreding Julianakanaal (zaaknummer O2019-103).
# Hayweghenstraat 29 te Stein voor het bouwen van een nieuw woonhuis (zaaknummer O2019-098).
# Maasberg 9 te Elsloo voor het verplaatsen van een berging en het plaatsen van een dakkapel (zaaknummer O2019-109).

Besluit omgevingsvergunning:
# Grote Straat 91 te Elsloo, voor het vergroten van het woonhuis, besluit verzonden 6 augustus 2019 (zaaknummer O2019-050)
# Stationsstraat Elsloo tussen nummer 95 en 99 voor het aanleggen van een inrit/uitweg, besluit verzonden 7 augustus 2019 (zaaknummer O2019-068)
# Oostelijke Kanaalweg Elsloo voor de aanleg van Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s) aan de oever van het Julianakanaal van km 8,5 tot 9,5 (verzenddatum besluit 25 juli 2019, zaaknummer O2019-094).
# Rotonde Stadhouderslaan/Napoleonsbaan voor het plaatsen van een kunstwerk (verzenddatum besluit 25 juli 2019, zaaknummer O2019-089).
# Steeg 13 te Stein voor het vergroten van het woonhuis (besluit van rechtswege 22 juli 2019, zaaknummer O2019-087).
# Mauritsweg 3, 6181AA Elsloo voor het milieuneutraal wijzigen van een inrichting (publicatiedatum besluit 1 augustus 2019, zaaknummer O2018-188, RUD kenmerk 2018-207181).
# Kapelaan Berixstraat ongenummerd te Stein voor de aanleg van een (dijk)weg en een dubbelzijdig fietspad (verzenddatum besluit 31 juli 2019, zaaknummer O2019-084).
# Aronskelk 38 te Elsloo voor het plaatsen van een carport (verzenddatum besluit 30 juli 2019, zaaknummer O2019-101).

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
# Op de Berg 3a te Elsloo, voor het verhogen van het dak en bouwen dakkapel, besluit van 6 augustus 2019 (zaaknummer O2019-054)

Ingekomen verzoek activiteitenbesluit Milieubeheer:
# Raadhuisplein 51, 6171 JC Stein maatwerkvoorschriften vetafscheider frituur (d.d. melding 22 januari 2019, zaaknummer M2019-002/RUD 2019-201512)

Besluit activiteitenbesluit Milieubeheer:
# Heidekampweg 2, 6171 DZ Stein voor het weigeren van het stellen van maatwerkvoorschriften, besluit verzonden 7 augustus 2019, zaaknummer M2019-013/RUD 2019-201183
# Dorine Verschurenplein 1, 6181 AS Elsloo voor het oprichten van een inrichting (lunchroom), datum melding 14 mei 2019, zaaknummer M2019-011/RUD 2019-203939.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.