logo box 450x250 nieuws 658E63

Info Gemeente Stein

Starterslening eigen woning

Starterslening vanaf 2017 nog steeds de eerste drie jaar maandlastenvrij

Bent u starter op de woningmarkt en wilt u een woning kopen in de gemeente Stein? Dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘Starterslening’.

4833938 HypotheekVerzekeringen

 

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw eerste woning en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is dus altijd een aanvulling op uw eerste hypotheek.

Voorwaarden
Aan de Starterslening zijn een aantal voorwaarden verbonden.

1. De aanvrager(s) (starter) mag niet ouder zijn dan 35 jaar en niet eerder eigenaar geweest zijn van een koopwoning.
2. De woning moet gelegen zijn in de gemeente Stein en de koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan € 173.000 (verwervingskosten max. €183.380).
3. De hoogte van de uiteindelijke starterslening bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximaal bedrag van € 36.676.

Veranderingen onder de motorkap vanaf 2017
Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze regels ook op de Startersleningen van toepassing. Om de Starterslening met hypotheekrenteaftrek te behouden zijn er onder de motorkap een aantal wijzigingen aangebracht.
De starterslening blijft daarmee de lening zoals iedereen die kent; de lening blijft de eerste drie jaar maandlastenvrij. Maar ten opzichte van de 'oude' situatie kan dit voor de starter een beperkt financieel nadeel betekenen.

Om de overgang naar het gewijzigde product soepel te laten verlopen, ontvangen aanvragen die na 30 september binnen komen uitsluitend een offerte met de gewijzigde voorwaarden.

Starterslening aanvragen?
Kijk voor meer informatie op www.svn.nl. Onder 'nieuws' vindt u de 5 vragen over de gewijzigde Starterslening. Of neem contact op met de gemeente Stein via telefoonnummer 046-435 93 93. Een formulier aanvragen kan door te mailen naar met vermelding van naam, adres, woonplaats, een kopie legitimatie en het adres van de te kopen woning.

Laat reactieformulier zien