logo box 450x250 2019 nieuws

Info Gemeente Stein

Gemeente Stein en Zaam Wonen ondertekenen intentieverklaring met Het Groene Net

De gemeente Stein en wooncorporatie Zaam Wonen ondertekenden op woensdag 29 augustus jl. de intentieverklaring met Het Groene Net Ontwikkel BV. Hiermee spreken de deelnemers de intentie uit de haalbaarheid van aansluiting op dit duurzame warmtenetwerk te onderzoeken. Zowel gemeente Stein als Zaam Wonen geven hiermee aan een overtuigende rol te pakken ten aanzien van haar eigen doelstellingen, maar ook de landelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Het Groene Net
Nederland moet van het gas af en is volop zoekende naar andere energiebronnen. Gemeente Stein en Zaam Wonen kunnen daaraan bijdragen door aansluiting op een duurzame warmtebron zoals Het Groene Net te faciliteren. Het Groene Net gebruikt (rest)warmte van bedrijven op Chemelot en de Biomassa Energiecentrale Sittard om woningen en bedrijven in de Westelijke Mijnstreek te verwarmen. Momenteel stelt de gemeente een brede energievisie op. Zaam Wonen ziet Het Groene Net als een vernieuwende manier om naar de toekomst haar huurwoningen van warmte te voorzien en past prima in haar eigen duurzaamheidsvisie voor de komende jaren.

In 2015 heeft de gemeente Stein aangegeven in principe in te stappen in Het Groene Net mits er onder andere aan een aantal voorwaarden wordt voldaan zoals een sluitende businesscase. Ook Zaam Wonen heeft een aantal randvoorwaarden benoemd. De eerstvolgende stap na de ondertekening van deze intentieverklaring is het opstarten van het haalbaarheidsonderzoek en vervolgens het uitwerken van een raamovereenkomst.

hgnlogo

Duurzaamheid in Stein
Aansluiting op Het Groene Net is één van de vier projecten die voortkomen uit het integraal duurzaamheidsbeleid. Dit beleid draagt bij aan het realiseren van de doelen die gesteld zijn in het Nationaal Energieakkoord. De drie andere duurzaamheidsprojecten die gemeente Stein als speerpunt heeft benoemd, zijn verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, het project Dubbel Duurzaam en het zonnepanelenproject. Meer informatie hierover staat op www.gemeentestein.nl/duurzaam.

Zaam Wonen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en investeert de komende jaren 15 miljoen euro in verduurzaming van haar woningbezit. Onder meer via het isoleren van woningen, het gebruik van zonnepanelen en energiezuinige installaties en mogelijk de aansluiting op Het Groene Net. Meer informatie hierover is te vinden op www.zaam-wonen.nl.

Bijschrift bij foto:
V.l.n.r.: wethouder Hendrix, dhr. Smitsmans (Woonstichting Zaam Wonen), dhr. Sluijsmans (Woonstichting Zaam Wonen), dhr. Stronk (Ennatuurlijk BV) en Dieteren (Het Groene Net BV)

Laat reactieformulier zien