ELSLOO

Nieuws Dossiers

(Winkel)Centrumplan Stein

Voor de 4 samenwerkende oppositiepartijen Steins Belang, VVD, Lijst Van Mulken en Lijst Govers) is de maat vol. Zij stuurden een stevige brief over het gehannes rond het winkelcentrum naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Impressie centrum 03 2014 web3D impressies nieuwe winkelcentrum Stein

Op dinsdag 25 maart 2014 heeft Ontwikkelingsmaatschappij Kibo B.V. de nieuwe plannen voor de nieuwbouw het winkelcentrum in Stein gepresenteerd aan de ondernemers van het Tijdelijk Winkelcentrum. Deze aangepaste plannen vormen de basis voor nadere gedetailleerde uitwerking en de uiteindelijke vergunningaanvraag.

Nadat het totale vergunningsproces positief is afgerond, wordt een algemene informatieavond georganiseerd voor inwoners van de gemeente Stein om kennis te nemen van de definitieve plannen.

Bekijk de 3D impressies op www.hartvanstein.nl

 

 

Uit een doorgaans welingelichte bron hebben wij vernomen dat de gemeente Stein het onlangs door Kibo BV ingediende plan voor het nieuwe winkelcentrum in Stein naar de prullenbak gaat verwijzen.

Kibo kwam met een plan dat in niets meer leek op een winkelcentrum...het zou niet meer dan een doorsnee winkelstraat gaan worden. Het is overigens een publiek geheim dat nog geen enkele winkelier een concept-huurcontract voor het nieuwe winkelcentrum heeft getekend.

De ontwikkelingsmaatschappij toont hiermee aan dat ze geen heil (meer) zien in de voorstellen van de gemeente, winkeliers en Maaskant Wonen. Wat doe je dan? Je levert een plan in dat afgewezen zal worden. Waarom? In Kibo zitten ook partijen die mede-eigenaar zijn van het tijdelijk winkelcentrum aan het Omphaliusplein. Die handel is inmiddels afgeschreven en dus rinkelt de kassa optimaal zolang het tijdelijk winkelcentrum daar blijft...

Volgens alles gaat de gemeente Stein met Maaskant Wonen het centrumplan in afgeslanke vorm ontwikkelen op de grond waar het voormalige gemeentehuis stond, die eigendom van de gemeente is.

En Kibo? Die kunnen voor de grondeigenaren Hertogsland en Ruyters plannen ontwikkelen om in het centrum van Stein een mooi park aan te leggen....


(eerder bericht)

Archeologisch vooronderzoek centrum(plan) Stein

Inmiddels is het bedrijf Archol gestart met het archeologisch vooronderzoek in het kader van centrumplan van de gemeente. Het bedrijf gaat op de nu nog lege vlakte, waar straks het nieuwe hart moet verschijnen, enkele proefsleuven graven in het kader van het archeologisch onderzoek. Afhankelijk van wat dit bedrijf tijdens het werk tegenkomt, duren de werkzaamheden maximaal drie dagen.

In het najaar van 2012 gaat dan daadwerkelijk ook de schop in de grond. De contractpartijen: de gemeente Stein, Maaskant Wonen, Ontwikkelingsmaatschappij Kibo B.V. alsmede de grondeigenaren Hertogsland/Ruijters plus drie eigenaren en de overige partners Zo Wonen, Orbis en de winkeliersvereniging zijn betrokken bij het centrumplan.

Start bouw
Het plan wordt in fasen uitgevoerd. De start van de bouw van het winkelcentrum staat gepland in het najaar van 2012 zodat een permanent winkelcentrum er eind 2014 staat en gelijktijdig volgens afspraak het Tijdelijk Winkelcentrum kan worden afgebroken. Op die plek richt de gemeente dan een park in: het Omphaliuspark.
De gemeente en de Stichting Maaskant Wonen hebben eind  2011 de aanbestedingsprocedure voor een architect gestart. De gunning kan dan naar verwachting in maart 2012 plaatsvinden.  

Sloop
Overigens zijn nu al noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden te zien aan de rand van het centrumplan: Maaskant Wonen heeft de woonblokken aan de Heerstraat/Halsstraat al gesloopt. Hier worden 37 levensloopbestendige woningen teruggebouwd. Op het terrein van de voormalige meisjesschool in Stein moet verder een complex verrijzen met 29 levensloopbestendige woningen, vooral voor bewoners van de huidige Stevel. Dit appartementencomplex zou in 2012-2013 dan tegen de vlakte kunnen. Dan kan ook de schop in de grond voor het nieuwe centrumhart.

Bouwprogramma
In het nieuwe centrum komen functies als wonen, winkelen, zorg, cultuur educatie en maatschappelijke voorzieningen samen. De brand van het winkelcentrum was vreselijk, maar bood de gemeente ook kansen om een nieuw hart te realiseren en functies te integreren. Het bouwprogramma wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase bestaat uit het realiseren van winkel- en commerciële ruimten, dienstverlening en horeca, levensloopbestendige huurwoningen, het Multifunctionele Centrum, koopappartementen en verpleeghuisplaatsen.

Het nieuwe hart van Stein vergt een totale investering van circa 60 miljoen euro. De gemeente Stein neemt ruim zes miljoen voor haar rekening: vier miljoen voor het MFC en ruim twee miljoen voor de inrichting van de openbare ruimte en de infrastructuur. Het nieuwe centrumplan wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Limburg en uit het Regiofonds Westelijke Mijnstreek.

Alle betrokken partijen zijn het eens over het integraal plan voor het nieuwe hart van de gemeente Stein. ‘De partijen zetten allen de schouders onder het plan voor het nieuwe centrum dat is gebaseerd op het in de zomer van 2011 vastgestelde bestemmings- en stedenbouwkundig plan voor het centrum. Het beroep dat de drie eigenaren eerder hadden ingesteld tegen het bestemmingsplan, is dan ook ingetrokken.

  • Laatste update op .
Jan Meijers
Winkelcentrum
Een week na de fatale brand heb ik gemeld dat het een bovenregionaal probleem was dat de gemeente Stein niet zelfstandig kan oplossen.
De belangen waren en zijn te uiteenlopend.
Nood breekt wet was mijn antwoord.
De provincie had de regie moeten overnemen.
Dan was er geen nood winkelcentrum op de huidige plek nodig geweest en hadden de winkeliers gebruik kunnen maken zeer tijdelijke units .
Deze hadden er binnen twee weken kunnen staan.
De grotere winkels hadden tijdelijk in het voormalig Macintosh complex gekund.
Ook hier kan men bij nood afwijken van bestaande regels.
De druk om een volwaardig winkelcentrum te bouwen was dan veel duidelijker aanwezig geweest en dan had men sneller met het bouwen van een nieuw winkelcentrum kunnen beginnen.
Nu heeft de eigenaar van het tijdelijk winkelcentrum belang bij een status quo.
Er komt nu mogelijk niets van de grond en eisen de bewoners van het Omphaliusplein terecht schadevergoeding wanneer het tijdelijk centrum te lang blijft staan.

4
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.