logo box 450x250 apple nieuws

Nieuws Dossiers

Het verdwenen pensioengeld

ABP komt 42 miljard euro te kort...

elsloo.info pensioentekortHet pensioenfonds ABP dat de pensioenen voor o.a. ambtenaren en onderwijzers moet beheren, heeft haar zaakjes goed voor elkaar...Ze hebben een potje van 379 miljard euro en dat is veel, heel veel: 379.000.000.000 euro. Maar daartegenover hebben ze een pensioenverplichting van maar liefst 421 miljard euro. En dat is nog veel meer... 

In andere woorden: hun dekkingsgraad is maar 89% terwijl die 104% moet zijn. Dat komt door de aanhoudend lage rente volgens ABP. Ja, dat klopt maar daar hebben alle pensioenfondsen mee te maken. En toch zijn er gelukkig ook nog wat fondsen die boven de 100% zitten. Pensioenfonds van ING bijvoorbeeld heeft een DNB-dekkingsgraad van 136%

Je zou haast denken dat Ruud Lubbers in de Raad van Toezicht zit, want die weet van wanten... Tussen 1982 en 1994 was hij minister-president van 3 kabinetten. Daarvan is bekend dat die destijds regelmatig uit de ABP-pot hebben "geleend"... Het is maar dat u het weet...Bekijk hier de Zembla uitzending uit 2011 >>

 

Het verdwenen pensioengeld

Staatsecretaris Klijnsma (PvdA) vindt dat de korting op de pensioenen per 1 april 2013 moet doorgaan. "Het krampachtig afwijzen van verandering leidt ertoe dat het pensioenstelsel op termijn niet meer houdbaar is", aldus Klijnsma.
Enkele politieke partijen wilden terug naar een rekenrente van 4%. Volgens Klijnsma zou dat echter ten koste gaan van het pensioen van de jongere generatie.

Wel heeft zij enkele pensioenfondsen gevraagd onderzoek te doen naar de terugstoring van grote bedragen naar werkgevers toen de fondsen nog wel een prima dekkingsgraad hadden.
Zie hieronder een uitzending van Zembla over het "verdwenen" pensioengeld; vaak "geleend" door de werkgevers. En nu de nood aan de man is, kunnen zij zich dat niet herinneren.
Zeer kwalijk dat de besturen van de pensioenfondsen (waar ook de vakbonden in vertegenwoordigd zijn) dit allemaal hebben laten gebeuren.
En de toenmalige toezichthouder De Nederlandsche Bank onder leiding van Duijsenberg....die zat te pitten net als de rest van de politiek kliek ten tijde van Lubbers en Kok....

Bekijk hier de Zembla uitzending uit 2011 >> 


Aanpakken pensioentekort te ingewikkeld

Een derde van de Nederlanders gaat minder pensioen ontvangen dan ze nodig hebben voor hun uitgaven. Uit onderzoek van de AFM (2015) blijkt dat veel mensen door psychologische drempels en complexiteit van de materie niet in actie komen om hier iets aan te doen. Ook het gebrek aan overzicht van mogelijke oplossingen speelt een rol. Wanneer de waarde van de eigen woning wordt meegenomen in de berekening, heeft bijna een kwart nog steeds een tekort.

Er zijn diverse groepen met extra risico op een pensioentekort: gescheiden mensen, zzp’ers, eigenaren van woningen die onder water staan en mensen uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Maatregelen die tot nu toe zijn genomen om mensen in actie te laten komen, hebben nog onvoldoende geholpen. AFM denkt dat het benaderen van specifieke doelgroepen en het uitbreiden van de mogelijkheden op mijnpensioenoverzicht.nl (waar u een overzicht kunt zien van uw pensioenopbouw) kan helpen. Ook andere gepersonaliseerde digitale hulpmiddelen in combinatie met een persoonlijke aanpak kunnen helpen, aldus de AFM.

Bron: Fiscalert

Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 31-10-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer:
# Business Park Stein 172B, 6181 MA Elsloo, voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking (dossiernummer M2019-016, zaaknummer RUD 2019-206095. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de RUD Zuid-Limburg (tel. Nr. 043-3897812).

Aanvraag omgevingsvergunning:
# Lindendriesstraat ongenummerd 6181 NB Elsloo, voor het oprichten van een woonhuis met garage (zaaknummer O2019-162).

Besluit omgevingsvergunning:
# Michiel de Ruyterstraat 4 te Elsloo, voor het bouwen van een nieuwbouwwoning. Verzenddatum besluit 24-10-2019 (zaaknummer O2019-072).
# Paalweg 14, 6129 EZ Urmond voor het verbouwen van een supermarkt. Verzenddatum besluit 28 oktober 2019 (zaaknummer O2019-091).
# Hoogwatergleuf nabij Maasband voor het kappen van bomen t.b.v. het grensmaasproject, kadastraal bekend gemeente Stein, sectie E, nummer 1627. Verzenddatum besluit 28 oktober 2019 (zaaknummer O2019-073).
# Den Hoekstraat 14, 6171 VZ Stein voor het inrichten van een schoonheidssalon. Verzenddatum besluit 28 oktober 2019 (zaaknummer O2019-154).
# Business Park Stein 205, 6181 MB Elsloo voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van Pyrotechnische producten. Verzenddatum besluit 3 oktober 2019 (zaaknummer O2019-079, kenmerk RUD 2019-204349). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Scheijen van de RUD Zuid Limburg (tel 043-389 73 30, email ).
# Dross Ecrevissestraat 24 6171 JM te Stein, voor het realiseren van een inrit. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-134).
# Burg de Witstraat 7 6181 BV te Elsloo, voor het kappen van een walnotenboom. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-158).
# Op de Dries 34 6181 JL Elsloo. Voor het kappen van 2 bomen. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-151).
# Steenweg 19 6129 BH Urmond, voor het kappen van een boom. Verzenddatum besluit 30 oktober 2019 (zaaknummer O2019-160).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.