logo box 450x250 nieuws 658E63

Nieuws Dossiers

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

Informatieavond herinrichting Stationsstraat Elsloo
Op woensdag 7 november organiseert de gemeente een informatieavond voor inwoners over de volgende stap in de uitwerking van de herinrichting van de Stationsstraat in Elsloo. De bijeenkomst vindt plaats in het Maaslandcentrum en start om 19.00 uur. Inwoners zijn per brief uitgenodigd.

Verkeersarrangement en voorontwerp
Aanleiding is het verkeersarrangement dat vorig jaar is uitgevoerd in Elsloo, waarbij ook de Stationsstraat aan bod kwam. De conclusie was dat alleen een totale herinrichting van de Stationsstraat een oplossing kan bieden aan de verkeersproblemen die inwoners ervaren en de lokale wensen. De gemeente heeft een voorontwerp laten opstellen dat een half jaar geleden is gepresenteerd. Dit ontwerp liet met name de indeling van de weg zien met de geplande parkeer- en verkeersvoorzieningen.

Stedenbouwkundig ontwerp
Voor de verdere uitwerking van de plannen heeft de gemeente Adviesbureau Heggen gecontracteerd. Zij hebben de suggesties, ideeën en wensen die op de vorige avond zijn ingebracht verzameld en vertaald in een stedenbouwkundig ontwerp. In dit ontwerp wordt de verdere uitwerking gepresenteerd en gaan we samen bekijken welke zaken nog tot verbetering en optimalisatie kunnen leiden.

Riolering en afkoppelen
Onderzoek heeft uitgewezen dat ook de riolering aan vervanging toe is en met het vervangen willen we tevens zo veel mogelijk regenwater afkoppelen van het bestaande riool en
in de bodem infiltreren. Dit onderwerp wordt ook toegelicht.

Planning
Tot slot komt de fasering en planning aan bod. Tijdens deze bijeenkomst wordt de aanpak en de beperking van overlast besproken.

klik op onderstaande afbeelding voor vergroting

Stationsstraat Elsloo


Met het oog op de onhoudbare verkeers- en parkeersituatie in de Stationsstraat heeft Frans van der Avert namens de raadsfractie Progressief Stein op 17 mei 2018 aan het gemeentebestuur gevraagd om met de huidige eigenaar van het voormalige Rabo-gebouw in contact te treden om te bezien of de parkeerlocatie achter het pand tijdelijk weer opengesteld kan worden voor winkelend publiek in de Stationsstraat. Na de verkoop van het pand medio 2017 werd de parkeerplaats, goed voor een 30-tal auto's, met hekken ontoegankelijk gemaakt.


Ondanks de warme voorjaarsavond op donderdag 19 april, had toch een 70-tal bewoners van de Stationsstraat (en andere belangstellenden) de moeite genomen om naar de informatieavond te komen over de herinrichting van de Stationsstraat in Elsloo.

Hier kunt u het verslag van deze avond lezen >

 

Verkeersarrangement
Aanleiding is het verkeersarrangement dat afgelopen jaar is uitgevoerd in Elsloo, waarbij ook de Stationsstraat aan bod kwam. De gemeente heeft de resultaten geëvalueerd, gedeeld en besproken met de Werkgroep Verkeer en Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo. De conclusie is dat alleen een totale herinrichting van de Stationsstraat een oplossing kan bieden aan de problemen die inwoners ervaren en de lokale wensen.
Alle bevindingen uit het Verkeersarrangement kunt u hier lezen >

Voorontwerp
Om richting te geven aan de invulling van de gewenste situatie is een voorontwerp opgesteld. Dit voorontwerp is met de aanwezigen besproken alsmede over de planning van het herinrichtingsproject dat in de loop van 2019 gaat starten en doorloopt tot in 2020.

De werkzaamheden behelsen: een versmalling van de rijbaan, een parkeerstrook met groenvoorziening aan één zijde van de straat, opheffen parkeren op de straat, nieuwe en op plaatsen bredere trottoirs, vernieuwing nutsvoorzieningen, nieuwe riolering en aanleg separate hemelwaterafvoer.
Kortom, niet zomaar wat aanpassingen maar een complete herinrichting!

Stationsstraat plan dwarsdoorsnede

 

Een dwarsdoorsnede van de voorgestelde nieuwe rijbaan, parkeerstrook, groen en trottoir. Klik voor vergroting.

Een vergelijkbare situatie bestaat in de Ambyerstraat in Amby die vorig jaar werd heringericht, alleen is daar geen sprake van groenvoorziening > neem hier een kijkje 

Er werden met name door aanwezige winkeliers en dienstverleners kritische vragen gesteld over de duur van de werkzaamheden, de verwachte overlast, de bereikbaarheid van de winkels etc. Ook werden er vraagtekens geplaatst bij de geringe toename van de parkeercapaciteit (van 70 naar 74 plekken) Een bewoner attendeerde het projectteam nog op een strook grond van 50 meter halverwege de Stationsstraat, die eigendom van de gemeente blijkt te zijn en wellicht ook aangewend kan worden als parkeerruimte.

Inspraak
Na de pauze konden de bewoners in diverse subgroepen kennis nemen van het voorontwerp en hun ideeën nog inbrengen. Nadat deze al dan niet in het ontwerp zijn opgenomen, volgt een volgende inspraakronde voor alle bewoners. Daarna wordt een uitvoeringsplan opgesteld.

Uitvoering
De planning van het hele traject ziet er als volgt uit:

  • tweede kwartaal 2018: inventariseren eisen en wensen inwoners (de huidige fase)
  • derde kwartaal 2018: aanbesteden en opdragen van het definitieve ontwerp
  • vierde kwartaal 2018: het ruimtelijk ontwerp (keuze materialen, bestrating, groenvoorziening etc) wordt opnieuw met inwoners besproken
  • eerste helft 2019: werkzaamheden nutsbedrijven, aanbesteding en gunning civiele werkzaamheden
  • tweede helft 2019 (verwacht): inrichtingswerkzaamheden, waarover de inwoners te zijn zijner tijd nog geïnformeerd worden

 

Stationsstraat Elsloo RHK

Foto's Royal HaskoningDHV 

Laat reactieformulier zien