logo box 450x250 apple nieuws

Politiek

Lijst VVD-ers in opspraak

Koning, Keizer, Admiraal...graaien doen ze allemaal...

Henry KeizerVVD voorzitter HENRY KEIZER (foto, klik er op voor statieportret in vol ornaat) staat in de schijnwerpers... alleen niet op de manier die hij voor ogen had.

Deze fatsoensrakker, die zijn partijgenoten bij herhaling opriep om toch vooral integer te zijn en niet alleen maar aan Ikke, Ikke te denken, ligt nu zelf zwaar onder vuur.

In 2012 kocht hij met een aantal zakenpartners de crematoriumvereniging (imperium) De Facultatieve voor 12,5 miljoen euro terwijl een externe account de waarde op 31,5 miljoen taxeerde. Maar Keizer deed zijn naam eer aan, hij was bestuursvoorzitter én tevens adviseur van de vereniging, dus de deal was snel gepiept.

De graaiers leenden 12 miljoen en investeerden zelf 500.000 euro oftewel 30.000 euro per persoon. Dat was zijn ondernemersrisico.
De waarde van het crematoriumbedrijf wordt nu, 5 jaar later geschat op 80 miljoen euro...

Volgens Keizer heeft hij integer gehandeld.... en zijn politiek leider Rutte bevestigd dat Keizer een integer man is: lees Volkskrant >
In het VVD-verkiezingsprogramma komt 'integriteit' overigens nul keer voor. 'Waarden', als deel van normen en waarden, daarentegen elf keer.
Maar, mensen die zich tegen Nederlandse waarden keren, 'verdienen het niet om Nederlander te zijn', waarschuwde VVD-leider Rutte nog maar pas geleden...

Binnenkort moeten de VVD leden een nieuwe voorzitter gaan kiezen, Keizer Henry is herkiesbaar... Wat denkt u, wordt hij herkozen...?

Via lees meer hieronder, kunt u de waslijst met VVD-graaiers nog eens doornemen.

Rutte roept op tot fatsoen

In een paginagrote open brief roept minister-president Mark Rutte (VVD) de Nederlanders op om normen en waarden te herstellen en zich fatsoenlijk te gedragen....
 

Klik op de afbeelding voor vergroting.
De brief staat ook op de VVD-website >

Wat reacties op nrc.nl >


VVD-ers in opspraak... een lijstje

We hebben niet de pretentie dat het compleet is, maar hieronder toch een poging tot opsomming van alle misstappen van VVD politici in de laatste jaren:

Mark Rutte: minister-president probeert keer op keer misstappen van partijgenoten onder de mat te vegen en schroomt niet om ons allemaal te beliegen

Ard van der Steur: Opvolger van Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie. Liegt bij herhaling en met een stalen gezicht over de Teeven-deal. Maar op 26-01-2017 pakt hij onder druk van de hele 2e kamer eindelijk zijn biezen. Van der Steur ontving als kasteelheer in 2006 maar liefst 437.362 euro restauratiesubsidie (gemeenschapsgeld!) voor zijn appartement in Kasteel Warmond.

Eric Wiebes: maakte een zooitje van de reorganisatie bij de Belastingdienst; een groot deel van ambtenaren vertrekt vrijwillig maar wel met een oprotpremie; nu blijken ook nog eens problemen met de inning van belastingaanslagen... 

Jos Van Rey: lekte tsunami aan geheime info naar vriend en projectontwikkelaar Piet van Pol, stuurde ook spiekbriefje met vragen en antwoorden naar partijgenoot Ricardo Offermans bij diens sollicitatie naar de burgemeesterspost in Roermond

Ricardo Offermanns: medeplichtig aan schenden geheimhoudingsplicht in sollicitatieprocedure burgermeesterschap van Roermond in 2012Rutte en VVD paradepaardjes

Peter Salden: VVD raadslid Stein zet terechte kritiek van zijn fractie op Steinerbos-plannen opzij in ruil voor een wethouderszetel op hetzelfde dossier

Stephan Satijn: Als Venlose VVD-wethouder heeft hij zich in 2014 op kosten van de gemeenschap, per taxi door zijn gemeente laten rijden voor een bedrag van 9200 euro 

Frans Weekers: Staatsscecretaris van Financiën – In opspraak na Zorgtoeslag-fraude in 2013. Na een motie van wantrouwen stapt hij op

Mark Verheijen: VVD-kamerlid geeft zetel op na aantijging foutief declaratiegedrag, tevens wordt hem door een Limburgs bedrijf omkoping verweten bij de projectontwikkeling van een bioscoop in Venlo, ten faveure van -daar is ie weer- Piet van Pol

Ivo Opstelten: loog de Tweede Kamer voor de witwasdeal en beweerde dat alle bewijslast voor die deal verdwenen was

Fred Teeven: moest als witwasser, handlanger van criminelen en schoothondje van Opstelten ook gelijk opstappen. Met de omstreden bonnetjes-affaire over de witwas ‘Teeven-deal’ van 4,7 miljoen gulden, tussen drugsbaron Cees H. en het OM heeft hij zichzelf ongeloofwaardig gemaakt en treed op 9 maart 2015 af om op 26 maart weer terug te keren als Tweede Kamerlid. Moest in 2013 ook al verantwoording afleggen over zijn omstreden uitzetbeleid asielzoekers. Is tegenwoordig buschauffeur.

vvdAnouschka van Miltenburg: voorzitter 2e-kamer gooit tot twee keer toe brieven met geheime tips over de deal van partijgenoot Teeven zogenaamd ongelezen in de papiervernietiger. Ook in opspraak n.a.v. inhuldiging Willem Alexander – 2013. Ook in opspraak na de aanvaring met GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman over lekken van informatie over de kandidatuur van Guido van Woerkom als Nationale Ombudsman. Opgestapt op 12-12-2015

Klaas Dijkhoff: Staatsecretaris van Justitie schoffeert de gemeente Midden-Drenthe door, tegen alle eerdere afspraken, nog eens 700 extra asielzoekers onder te brengen in Oranje. 

Sander Dekker: Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Schiet met losse flodders op de programma’s van de publieke omroep en draait de geldkraan voor deze publieke sector langzaam dicht – 2014

Ben Swagerman: VVD senator noemt kritiek op Opstelten en Teeven 'schaamteloze politieke spelletjes'

Edith Schippers: laat zich in soortgelijke bewoordingen uit en verdenkt de oppositie ervan bewust met belastende info te komen in verkiezingstijd. Verdoezelt in mei 2014 het dossier van NZa Klokkenluider, Arthur Gotlieb

Loek Hermans: stapt op als voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer na vernietigend rapport over de zorginstelling ‘Meavita’

Ton Hooijmaijers: VVD-gedeputeerde Noord-Holland moest de cel in vanwege omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte

Hoe komt het toch dat juist VVD-ers zo vaak in opspraak zijn? Een veel gehoorde verklaring is dat VVD-ers heel veel bestuurlijke functies vervullen en daarnaast veel contacten met het bedrijfsleven hebben. 
Het is blijkbaar moeilijk balanceren tussen algemeen belang en hebzucht.

Neelie Kroes: onderhield zakelijke banden met Dirk Jan Paarlberg, de vastgoedmagnaat die volgens Justitie deel uitmaakt van de bende van topcrimineel Willem Holleeder. Zij verkocht vastgoed met miljoenenverlies waarvoor Paarlberg garant stond -2006-

Nurten Albayrak: Directeur Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) – Moest opstappen voor machtsmisbruik en zelfverrijking – 2012

Joris Demmink: voormalig OM-topman – Verdacht van seksueel misbruik van minderjarige jongens – 2014

Henk Kamp: Minister van Economische Zaken. Lapt alle klachten, van de door aardbevingen getroffen Oost-Groningers, aan zijn laars. Als verkiezingsstunt zegt hij later spijt te hebben voor de geleden schade en het feit dat er bij de gasboringen nooit oog was voor de veiligheid van de burgers – 2015

Gerrit Zalm: CFO ABN en mede verantwoordelijke voor DSB-debacle – 2008

Robin Linschoten: mede verantwoordelijke voor DSB-debacle in 2009. Eerder heeft hij als staatssecretaris de 2e Kamer niet goed ingelicht over het bestuur van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen, het kostte hem zijn carrière als kroionprins van de VVD

Frank de Grave: CFO en mede verantwoordelijke voor DSB-debacle – 2009

Ed Nijpels: Commissaris en mede verantwoordelijke voor het DSB-debacle – 2009

René Leegte: Tweede Kamerlid. Na incompetent en meegeluisterd telefoongesprek in een volle trein, wordt hij als VVD-woordvoerder ‘Gaswinning Groningen’, door Henk Kamp op non-actief gezet – 2015

Rob Drillenburg: Top-ambtenaar (VVD-lid) bij de Gemeente Haarlemmermeer wordt door de rechter tot drie jaar celstraf veroordeeld wegens oplichterij, valsheid in geschriften, meineed en het aannemen van steekpenningen – 2015

Bart Schmeink: Directeur van Connexxion in opspraak wegens kartelafspraak met vervoersbedrijven. Hij verliet eerder ProRail en het GVB na zijn zakken te hebben gevuld – 2015

Sjoerd Swane: VVD-wethouder uit Maarssen werd veroordeeld vanwege belastingfraude en het aannemen van steekpenningen, maar is al 5 jaar voortvluchtig

Kathalijne de Kruif: Witwassen, wietteelt en rotzooien in burgermeestersbenoemingen

Jan Franssen: Oud-Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland zette zijn dienstauto in voor zijn nevenfuncties en Jos van Rey regelde voor hem een autopolis met maximale korting – 2015

 Matthijs Huizing: Tweede Kamerlid – Stapt op wegens herhaaldelijk drankgebruik in het verkeer – 2013

Carel van Gelder: Wethouder Wijk bij Duurstede – Verdacht van wietteelt – 2014

Rob Bats: gefaald hebt als burgemeester van Haren tijdens turbelente facebook-rellen in zijn dorp. Daarna in race voor burgemeester van Stichtse Vecht. OM verdenkt Rob Bats nu van passieve ambtelijke omkoping

Piet Ploeg: oud-wethouder van Stichtse Vecht probeerde burgermeesterbenoeming in die gemeente op frauduleuze wijze te beïnvloeden, net als Rob Bats. Legde daarna ook zijn functie als voorzitter van de Stichting MH17 neer vanwege deze affaire

Karin Strauss: Tweede Kamerlid – Belangenverstrengeling – 2012

Fred de Graaf: Voorzitter Eerste Kamer – Treed af na opspraak n.a.v. inhuldiging Willem Alexander – 2013

Johan Houwers: Tweede Kamerlid – Moet in 2013 opstappen wegens valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en hypotheekfraude. Keert in 2015 terug in de Tweede Kamer om daar de lege zetel van Marc Verheijen in te nemen. Inmiddels uit VVD en verder als eenmansfractie.

Huub Eitjes: huurde als wethouder van Maassluis zijn eigen broer Pim in om werk te doen voor theater in die gemeente

Fritz Huffnagel: Haags gemeenteraadslid – declaratiefraude – 2005

Rita Verdonk: Min. voor Vreemdelingenzaken en Integratie – Uitzetting van Iraanse homoseksuele vluchtelingen – 2006

Geert Dales: Wethouder Amsterdam – Verliest vertrouwen na begrotingsoverschrijding van Noord/Zuid-lijn – 2009

James Sharpe: Tweede Kamerlid – Opgestapt na SMS-fraude – 2010

Halbe Zijlstra: Staatssecretaris OCW – Bezuinigd 200 miljoen euro op de Kunstsector – 2011

Wilma M. Verver: Burgemeester Schiedam – Opgestapt wegens machtsmisbruik – 2011

Gert-Jan Schellekens: Generaal en voorzitter van de VVD-afdeling Oosterhout. Ontslagen wegens seksueel getinte sms’jes naar vrouwelijke collega’s – 2014

Ruud Nederveen: Burgemeester van Bloemendaal van 2009 tot 2015. Egocentrische zelfingenomen narcistische graaier en bedrieger maakt zich schuldig aan intimidatie en het monddood maken van de lokale pers. Heeft eerder werk als accountant bij Nederveen & Partners niet naar behoren uitgeoefend. Ook over zijn werk als burgemeester werd zeer negatief gesproken

Fons Hertog: Burgemeester van Huizen (NH) Voert VVD-heksenjacht uit op vermeende Jihadisten in zijn gemeente. Sluit hele gezinnen op na de kinderen onder dwang uit huis te hebben geplaatst – 2014

Jan Broertjes: Burgemeester Midden-Drenthe. Moet opstappen voor jokken en willekeurig handelen in bijstand- en reïntegratie-beleid. Onderhandelde ook met het COA voor asielopvang in Oranje – 2014

Heleen Dupuis: Eerste Kamerlid en voorzitter Raad van Toezicht van Zorgaanbieder WZH. Legt alle kritiek over misstanden in haar zorginstelling naast zich neer – 2014 

Hennie van der Most: VVD-gemeenteraadslid in Lochem. Sluit een deal met het COA en Fred Teeven, om voor 6 miljoen euro asielzoekers in zijn bungalowpark in ‘Vakantiepark Oranje’ te huisvesten – 2014

Marco Goedknegt: Wethouder gemeente Albrandswaard, meent schaamteloos en vroegtijdig zijn salaris aan te kunnen vullen met het wachtgeld van 900 euro per maand, na de politieke crisis binnen zijn gemeentebestuur – 2015

Van PvdA-ers kunnen we ook zo'n lijst samenstellen ofschoon zij de samenleving in de regel minder duperen, zij zijn beter in het kruimelwerk...

 

 

DOS stellingname over school Urmond valt slecht bij CDA

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 worden de stellingen langzamerhand ingenomen en de schuttersputjes gegraven.
Naarmate de verkiezingsdag nadert wordt een coalitiepartner steeds minder waard. 

Nu is het tijd om zieltjes te winnen en Sinterklaas te spelen. De politieke partijen gaan nu voorop in de fanfare en spelen de hoogste noten. 

Wij houden omtrekkende bewegingen en wapengekletter voor u in de gaten!

DDL 20170927 DOS CDA Urmond

Peter Salden verlaat raad

Peter Salden verlaat raad en wordt wethouder Onderbanken

Nadat enkele weken geleden Harrie Govers al zijn vertrek uit de Steinse gemeenteraad bekend maakte, is het nu de beurt aan Peter Salden (VVD)

DDL 20170810 Peter Salden wethouder Onderbanken

Klik op afbeelding voor vergroting

Salden wordt wethouder in de gemeente Onderbanken en krijgt daar tot 2019 de tijd om de portefeuille Verkeer in goede banen te leiden. Zijn jarenlange ervaring in de woelige Steinse raad komt hem daar ook van pas: Onderbanken en met name de Schinveldse vertegenwoordiging heeft het hart van oudsher op de tong liggen.
In de Steinse raad wordt hij opgevolgd door Ab Broersma uit Elsloo.

Het wachten is nu op nieuwe functies van Graad Coumans, Jack Meijers, Jo Dohmen, José Ie, Gina van Mulken en Peter Claessen.... Uw suggesties zijn welkom!

Wij eisen onze 1400 miljoen euro terug!

Wij eisen onze 1400 miljoen euro terug!

Bron: SP

Shell en de werkgevers van VNO-NCW willen het. Dat is de onderbouwing van het kabinet en de meerderheid in de 2e kamer voor een cadeau van 1400 miljoen aan buitenlandse beleggers en belastingdiensten.

Bedenkt u eens wat we ook met dit enorme bedrag kunnen doen. We kunnen investeren in leraren die recht hebben op een beter salaris en een lagere werkdruk. Het eigen risico in de zorg kan aangepakt worden of de huren verlaagd.

Maar dit kabinet laat zijn oren hangen naar de multinationals: Shell en Unilver voorop. Terwijl we nu al een luilekkerland voor grote bedrijven zijn. Zij gebruiken ons land om de belasting over hun winsten te ontlopen. Honderden miljarden sluizen grote bedrijven jaarlijks door ons land. 

Door een machtige elite van miljonairs en multinationals loopt Nederland naar schatting jaarlijks 10 miljard aan belastinginkomsten mis: we zijn dus een belastingparadijs voor enkelen. Op uw kosten. Want als de grote bedrijven minder betalen, dan betaalt u meer.

Het is tijd dat Nederland mensen boven multinationals stelt. Wij willen geen belastingparadijs zijn voor grote bedrijven. Wij stoppen de foute belastingdeals met multinationals. Wie zijn bezit of vermogen in het buitenland stalt met als enige doel om minder belasting te betalen, moet met bewijzen komen. En we geven geen 1,4 miljard cadeau aan het buitenland.

Samen eisen we ons geld terug. Want met dat geld bouwen we een land voor elkaar!

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

DOS royeert kandidaat-raadslid

logo dosOp hun website heeft DOS bekend gemaakt dat ze een kandidaat-raadslid geroyeerd hebben. Naar verluid betreft het Leo Noy uit Stein, nr 12 op de DOS lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.

Bij DOS is het gebruikelijk dat alle kandidaten een convenant tekenen waarin zij akkoord gaan dat de kandidaten met de meeste stemmen in de raad komen, los van hun plaats op de kandidatenlijst. De kieswet hanteert overigens wel de volgorde op de lijst, maar daar kan dus van afgeweken worden. Noy heeft die verklaring niet getekend. Waarom DOS hem voor de verkiezingen desondanks op de lijst gehandhaafd heeft, is een raadsel.

foto-ron-de-rooy 212x290 DOS-leo-noy-2014 DOS-julie-meijers 212x290 DOS-paul-thomassen 212x290
Ron de Rooy Leo Noy Julie Meijers Paul Thomassen

Nu DOS met de gekozen raadsleden Danny Hendrix en Ron van Leuken twee wethouders aan de coalitie levert, komen hun plekken in de raad vrij voor de DOS kandidaten met de meeste voorkeurstemmen. In dit geval zouden dat Julie Meijers uit Elsloo (nr 6 op de lijst met 128 stemmen) zijn en Ron de Rooy uit Stein (nr 17 van de lijst met 119 stemmen) De kandidaten nr 7 tot en met 16 zouden volgens de getekende convenant afstand gaan doen van hun recht op een raadszetel, waardoor de weg voor De Rooy vrij zou komen. Ware het niet dat die dekselse nr 12 Noy (103 stemmen) dwars blijft liggen.

Omdat De Rooy toch al op de nominatie stond om per 1 juli a.s. partijvoorzitter te worden -en die functie mag volgens de DOS-statuten niet uitgeoefend worden door een raadslid- heeft DOS besloten om de Kieswet te volgen. Daardoor wordt nr 7 van de lijst, Paul Thomassen uit Elsloo met 114 stemmen, als raadslid voorgedragen. 
Noy had dus met of zonder convenant en met of zonder Kieswet toch nooit in de raad gekomen met zijn 103 stemmen...waarom dan al die ophef?! Naar verluid heeft Noy voor de verkiezingen ook al problemen gehad met de in zijn ogen te lage plaats op de kandidatenlijst.

Na het vertrek van oud-wethouder Gina van Mulken uit de partij is dit al het tweede akkefietje met DOS-kandidaten.


Coalitie een feit

Afgelopen zaterdag 10 mei 2014 presenteerden de kersverse coalitiepartners DOS, CMB en CDA hun Coalitieakkoord 2014-2018. Hierin beloven ze te gaan besturen met creativiteit, improvisatie en innovatie.
Eerdere raadsbesluiten worden gerespecteerd en zullen niet worden terug gedraaid. De drie betrokken partijen hebben hardop uitgesproken dat ze niet terug kijken en alleen naar de toekomst zullen kijken. Dat is een nobel streven.

Danny-Hendrix Ron-van-Leuken Chris-Fiddelers Hub-Janssen
Danny Hendrix Ron van Leuken Chris Fiddelers Hub Janssen

Fractievoorzitter Claessen van DOS verwacht zelfs dat de oppositie bestaande uit Steins Belang (3 zetels) en de 5 eenmansfracties (D'66, VVD, PvdA, Lijst Gina van Mulken, en lijst Govers) daarbij gaat aansluiten.

Govers is wereldkampioen "oude koeien uit de sloot halen" en zal ongetwijfeld als een Don Quichotte door de Steinse politieke arena denderen. De vraag is op welke wijze de andere oud-wethouders (Coumans, Janissen, Van Mulken, Salden en Ie) oppositie gaan voeren: fier vooruit of omzien in wrok?!

Lees meer

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 12-12-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:

• Eburonenstraat 3, het kappen van een haagbeuk, zaaknummer O2020-011
• Heiperk 10 6181 KB te Elsloo, voor het vergroten van een woonwagen, zaaknummer O2020-014
• Houterend 83 6171 CR te Stein, voor het kappen van 2 bomen, zaaknummer O2019-179
• Aek 2 6129 NE te Stein, voor het legaliseren van een hekwerk, zaaknummer O2020-015

Besluit omgevingsvergunning:

• Stadhouderslaan 245, 6171 KK te Stein voor het uitbreiden van het buitenterrein van de gemeentewerf, verzenddatum besluit 20 januari 2020, zaaknummer O2019-194.
• Keerenderkerkweg 12 6171 VL te Stein, voor het realiseren van een inrit, verzenddatum besluit 22 januari 2020, zaaknummer O2019-196.
• Houterend 83 6171 CR te Stein, voor het kappen van 2 bomen, verzenddatum besluit 22 januari 2020, zaaknummer O2019-179

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer:

• Sanderboutlaan 51, 6181 DN Elsloo voor het oprichten van een installatiebedrijf dossiernr. M20230-002. Zaaknr. RUD 2019-207401.
• Schuttersstraat 3, 6181 AC Elsloo voor het veranderen van een inrichting, dossiernr.
M2019-023, Zaaknr. RUD 2019-207503.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.