UTOPIA
jongerencentrum 1970-1988

Utopia Docs

We zijn driftig bezig met scannen. Deze pagina wordt dus regelmatig aangevuld met de mooiste parels uit de Utopia geschiedenis. Kom regelmatig nog eens kijken!

Datum
Document
Auteur
Uitvoering
01.02.1970 Kasboek vanaf 01.02.1970 tot jaarultimo (fragmenten) Jo Dohmen handschrift
15.02.1970 Overzicht bestuur en medewerkers onbekend getypt / 1 pag
onbekend 1970 Een ander medewerkersoverzicht uit 1970 onbekend getypt / 1 pag
april 1970 Statuten Jongerensociëteit Utopia bestuur stencil / 7 pag
30.04.1970 Utopia krant jaargang 1 nr 1 bestuur stencil / 5 pag
oktober 1970 Financieel verslag Ludiek Weekend
Ook toen werd een verlies al mooi verpakt....
onbekend divers / 3 pag
1970-1976 Facturen
een bloemlezing aan facturen van plaatselijke ondernemers; zoekplaatje: welke bedrijven bestaan nog?
  divers / 27 pag
1970 Diverse notulen bestuursvergaderingen 1970
Fragmenten, slechts bedoelt om een beeld te geven van de organisatie
Frans Fredrix e.a. getypt / 20 pag
1970 Exploitatie overzicht boekjaar 1970
Was op locatie Zustersklooster naast St Augustinuskerk en slechts een beperkt deel van het jaar mogen gebruiken.
Bruto buffetopbrengst bedroeg fl 9.147 (€ 4.150) bij een consumptieprijs van fl 0,50 (€ 0,23)
Jo Dohmen getypt / 1 pag
10.03.1971 Oprichtingsakte Utopia, Notaris Oomen in Stein, ongetekend Notaris Oomen getypt / 8 pag
03.06.1971 Huishoudelijk Reglement Stichting Jongerensoc Utopia bestuur stencil / 3 pag
18.08.1971 Vergunning muziekfestijn Medammerweide 28.08.1971 gemeente getypt / 1 pag
26.10.1971 Ontwerp organisatie structuur Utopia Hub Meijers getypt / 4 pag
1971 Diverse notulen bestuursvergaderingen 1971
Fragmenten, slechts bedoelt om een beeld te geven van de organisatie
Frans Fredrix e.a. getypt / 10 pag
1971 Begroting-Resultatenrekening-Inventarislijst boekjaar 1971
Was op locatie Zustersklooster naast St Augustinuskerk en slechts een beperkt deel van het jaar mogen gebruiken.
Bruto buffetopbrengst bedroeg fl 7.319 (€ 3.321) bij een consumptieprijs van fl 0,50 (€ 0,23)
   
1971-1972 Enkele aardige documentjes uit 1971-72   divers / 4 pag
1972 Declaraties medewerkers: voorbeelden uit 1972
telefoonkosten-reiskosten (soms met ijs toe)-bromfietskosten
Jos Meijers, Lou Fredrix, Hub Meijers, Frans Fredrix, e.a. divers / 7 pag
07.01.1972 Vergunning gemeente verlenging sluitingsuur ivm opening gemeente getypt / 1 pag
onbekend 1972 Aanvraag Horecavergunning B voor Utopia Dorpstraat 7a Hub Meijers handschrift / 2 pag
11.04.1972 Berekening afdracht loonbelasting orkesten Jo Dohmen getypt / 1 pag
27.04.1972 Vergunning bromfiets-behendigheidswedstrijd gemeente getypt / 1 pag
01.08.1972 Verslag 1e halfjaar 1972 bestuur stencil / 12 pag
12.10.1972 Notulen bestuursvergadering Frans Fredrix getypt / 2 pag
1972 Begroting-Resultatenrekening-Kascontrole boekjaar 1972
'n pilsje kostte toen in weekend fl 0,60 (€ 0,27!) Doordeweeks fl 0,50
Bruto buffetopbrengst fl 54.415 (€ 24.692)
Dat zijn ruim 90.000 consumpties! Vnml op vrijdag/zaterdag/zondag
Netto buffetopbrengst fl 21.317 (€ 9.673)
bestuur getypt / 12 pag
onbekend 1973 Onderzoek samenstelling ledenbestand onbekend getypt / 2 pag
01.05.1973 Functie-omschrijving house-keeper (nooit ingevuld) Hub Meijers / Frans Fredrix getypt / 1 pag
27.06.1973 Afspraken met buurtbewoners inz reduceren overlast
inclusief krantenknipsel veroordeling Utopia bestuurder
bestuur getypt / 2 pag
17.08.1973 Factuur Europahuis Bemeleninz studieweekend 10-12 augustus
Vooral pag 2 zal iedereen zich herinneren....
  getypt / 2 pag
19.09.1973 Huurcontract sporthal Utopia sport elke dinsdagavond gemeente getypt / 1 pag
01.10.1973 Special Werkgroep Muziek over "Nichtenrock" Peter Hermans, Jos Hanssen knip en plak / 22 pag
1973 Notulen van bestuursvergaderingen op 18.01 en 23.10.1973
fragmenten, om een beeld van de organisatie te schetsen
Frans Fredrix, Wim Hanssen getypt / 3 pag
01.07.1974 Jaarverslag 1973 bestuur stencil / 6 pag
1974 Notulen bestuursvergaderingen 11-1, 16-4, 23-5
fragmenten, o.a. concert van The Eagles of zijn 't de Equals?!
Wim Hanssen getypt / 4 pag
1974 Begroting-Resultatenrekening-Inventarislijst boekjaar 1974
Netto buffetopbrengst toch nog fl 22.403 (€ 10.166) ondanks forse afname disco-activiteiten; oorzaak hogere consumptieprijs?
bestuur getypt / 12 pag
1974-1975 Jaarverslag 1974/1975 bestuur stencil / 15 pag
24.02.1975 Notulen bestuursvergadering 24.02.1975
interne en externe conflicten, koude oorlog zelfs...
Wim Hanssen getypt / 2 pag
26.05.1975 Factuur Buro Pinkpop inz bemiddelingkosten bands Buro Pinkpop getypt / 1 pag
31.12.1975 Brochure "Wegwijzer Utopia" bestuur druk/stencil 10 pag
1976 Knipsels uit De Wegwijzer   druk /5 pag
01.01.1976 Jaarverslag 1974 en 1975 (gebundeld) bestuur stencil / 15 pag
28.02.1976 Notulen bestuursvergadering 28.02.1976
kort en bondig, ondanks rechtszaak met Camel, optreden Urbanus
onbekend getypt / 1 pag
01.05.1976 Financieel kladverslag 1 mei viering met o.a. Armand, Sycamore Jo Dohmen handschrift / 1 pag
1976 Jaarverslag 1976 Jo Collard, Wim Hanssen stencil / 7 pag
1977 Jaarverslag 1977 Jo Collard, Wim Hanssen stencil / 6 pag
1977 Knipsels uit De Wegwijzer   druk/ 5 pag
1978 Uit plakboek 1978 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 6 pag
01.01.1979 Medewerkerslijsten ca 1979 tot 1986 bestuur stencil/ 17 pag
01.03.1979 Jaarverslag 1978 Jo Collard, Wim Hanssen stencil / 11 pag
1979 Uit plakboek 1979 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 37 pag
1980 Uit plakboek 1980 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 25 pag
1981 Uit plakboek 1981 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 26 pag
1982 Uit plakboek 1982 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 29 pag
1983 Uit plakboek 1983 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 27 pag
1984 Uit plakboek 1984 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 49 pag
1985 Uit plakboek 1985 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 10 pag

 Utopia Elsloo consumptiebonnen

Contracten Bands / Artiesten

Hieronder een bloemlezing van contracten met bands. Niet alleen de bekendste, maar ook vaak met de opmerkelijkste voorwaarden en wensen.

Datum Band/Artiest Locatie Gage
28.06.1970 Out Of Image Zaal Janssen (Dikke Stein) fl 200
12.07.1970 Oscar Benton Blues Band Zaal Raeven fl 550
06.02.1972 Opus Utopia fl 400
20.05.1972 The Twens (contract vermeld 7-5 maar optreden was op 20-5) Utopia fl 325
09.06.1972 Dizzy Man's Band (kladoverzicht financiële afloop) Maaslandcentrum fl 1.250
24.11.1972 Waterloo Highway (Limburg Pop 72) contract is juweeltje! Maaslandcentrum fl 100
08.12.1972 Long Tall Ernie and The Shakers Maaslandcentrum fl 850
15.12.1972 Sienies Sjabloon Tejater II (Groot Limburgs Toneel) Utopia fl 400
04.05.1973 Down-Side Utopia fl 350
23.05.1973 Al Stewart en The Woods Band Utopia fl 600
05.07.1973 Shakin' Stevens and The Sunsets Feesttent Fanfare de Maasgalm fl 1.350
17.08.1973 Alquin (incl. loonbel.verklaring) Maaslandcentrum fl 1.200
28.09.1973 Dat regelen wij wel (Groot Limburgs Toneel) Utopia fl 400
19.10.1973 CCC inc (contract, loonverdelingsverkl, krantenknipsel) Maaslandcentrum fl 1.200
09.11.1973 Py Set (Limburg Pop 73) Maaslandcentrum fl 40 per muzikant
05.01.1974 Kayak (contract vermeld 14.12.73 verplaatst naar 05.01.1974) Maaslandcentrum fl 1.250
15.03.1974 Lemming Maaslandcentrum fl 800
07.06.1974 Livin' Blues Maaslandcentrum fl 1.200
27.09.1974 Fungus Utopia fl 750
18.10.1974 American Gypsy Utopia fl 1.350
27.10.1974 Disco Drive In met o.a. Cees van Zijtveld Utopia fl 900
01.05.1975 Contracten "schrijvers op school" o.a. Simon Vinkenoog Utopia fl 180
02.05.1975 Slowbone Maaslandcentrum fl 300
13.06.1975 Bintangs (kwitantie + bemiddelingscontr Buro Pinkpop) Utopia fl 500
12.09.1975 Long Tall Ernie and The Shakers Maaslandcentrum fl 1.500
28.11.1975 Pretty Things (kladoverzicht financiële afloop...desastreus!) Maaslandcentrum fl 2.500
23.01.1976 Slumberland Band (voorloper van Doe Maar) Utopia fl 800
12.11.1976 Sweet d'Buster (contract + loonverdeling) Utopia fl 1.000
1974-1976 Kwitanties Camel / Armand / Lemming    
       
       

Programmaboekje 1984

Van Hans Lacroix ontvangen wij in maart 2020 een scan van een Utopia-programmaboekje uit begin 1984. Mooi om te zien wat toen allemaal geprogrammeerd werd in Elsloo.

Klik hier om het volledige programmaboekje uit 1984 te bekijken >

Utopia Elsloo Programma 01 02 1984

Aardig om grafische- en drukkwaliteit te vergelijken met gelikt drukwerk vandaag. We zullen het expert Jo Collard bij gelegenheid 'ns vragen, maar volgens alles is dit gemaakt met een stencilapparaat. Om precies te zijn de 2e generatie waar je al plakletters en foto's mee kon "inbranden".... Wat 'n ellende!

Zo'n ding zag ongeveer zo uit, maar in Utopia werd niet vaak gelachen bij 't stencillen, meestal gevloekt als zo'n vel weer eens stuk ging of de inkt overal uit droop. 

 

  • Laatste update op .
Wim Hanssen
Ik zie dat ik het contract voor het Fungus optreden op 27.09.1974 getekend heb: gage fl 750 (Euro 340)Om een indruk te geven over de hoogte van dat bedrag: ik werkte toen net 1 maand bij de Nederlandsche Middenstands Bank in Sittard. Geen idee waarom die me aangenomen hadden, maar dat terzijde....Mijn eerste maandsalaris dat ik in diezelfde septembermaand van 1974 netto ontving, kwam net boven de fl 700 uit!Ik werkte in 1974/75 als hulpkassier bij de bank en ik kan me herinneren dat de toenmalige directeur regelmatig contant declaraties kwam innen voor "representatiekosten, uit en thuis" die hoger waren dan mijn maandsalaris....!Wat dat betreft is er nog niets veranderd in de maatschappij...
0
Frans Fredrix
Vrienden van Utopia uit Elsloo,het blijft toch wel bijzonder om dit allemaal weer te zien. Zo een klein dorpje en dan met zoveel jonge mensen zoveel ondernemen tot de grote orkesten toe.De politiek tarten tot besluiten, ouders mobiliseren om hulp, jeugd aanspreken om te komen.Ook een beetje de grote stad nadoen passend in dat tijdsbeeld.We hebben er veel van geleerd en het was voor mij een mooie tijd.Jammer dat ik in 1973 naar Brabant moest verhuizen ivm werk in Den Bosch.Het zijn de leerzaamste jaren van mijn leven geweest en goed geleerd samen te werken en doelen te stellen.Een groet uit Brabant aan alle ex-Utopianen in Elsloo,Frans FredrixAarle-Rixtel
0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.