Komende activiteiten

Kermis op de schop

kermis stein 2015

Foto LOS: druk is inderdaad anders...

De kermis in Stein is blijkbaar een drama, nog erger dan die van Elsloo. Inderdaad is de kermis cultureel erfgoed dat niet mag verdwijnen. Wethouder Fiddelers gaat met zijn ambtenaren in gesprek en dan bepalen hoe het verder moet met die kwijnende kermissen...
Is het misschien een idee om eens in gesprek te gaan met de burgers (ook kinderen) in plaats van met ambtenaren?

DDL 20151121 kermis Stein

Tekort Steinerbos: 1,3 miljoen!!

Limburger21.11.2015
(klik op afbeelding om artikel in De Limburger van 21.11.2015 te lezen)

Je gelooft niet wat je leest...vooral niet als je de hele gang van zaken de afgelopen jaren nog eens op het netvlies laadt...(dossier Steinerbos via <lees meer> hieronder)

Nu blijkt dat het tekort van Steinerbos dit jaar gaat oplopen tot 1,3 miljoen en dat wij dat weer moeten gaan ophoesten. Dit speeltje van enkele lokale politici kost sowieso geld, niet alleen moeten we het jaarlijks begroot exploitatietekort van Euro 980.000 ophoesten maar daarnaast ook nog eens het wachtgeld van de diverse wethouders die de afgelopen jaren op dit dossier sneuvelden. De laatste was onlangs DOS-wethouder Van Leuken, die de pijp onder zachte dwang aan maarten gaf.
Tot overmaat van ramp willen ze ook nog de brasserie gaan terugkopen uit de failliete boedel van de laatste eigenaar. Alweer zo'n 250.000 euro naar de filistijnen.

DDL 20151103 VanLeuken opstappen

(Klik op afbeelding om artikel in de Limburger van 3-11-2015 te lezen)

Nog even op een rijtje
De totale kosten voor aanleg nieuwe binnen- en buitenbad bedragen zo'n 10 miljoen euro. Tenminste dat werd begroot, afwachten wat de werkelijke kosten straks zijn.
Plus jaarlijks een exploitatietekort van 1 miljoen. Plus onderhoudskosten die straks gaan komen. Plus een paar ton aan wachtgeld. Plus nog wat meer aan ingehuurde veel te dure ambtenaren.
Dus tegen de tijd dat de handel -over pakweg 15 jaar- weer zo rot als de pest is en vervangen moet worden, heeft dit speeltje misschien wel 40 miljoen gekost. 

Natuurlijk zijn diverse politieke partijen verantwoordelijk voor dit debacle maar mocht u het vergeten zijn: speciale dank aan de VVD die in ruil voor een wethouderszetel hun terechte kritiek op de financiële onderbouwing inslikten. Maar ja, eens in je leven wil je toch wethouder zijn, al is het maar twee jaar...plus ruim 3 jaar wachtgeld ad 70% van laatst verdiende loon (fulltime wethouder Stein verdient ca 75.000)

zwembad stein

Voorstel
Handhaaf het binnenzwembad, dat ligt er nu helaas toch al.
Blaas het buitenbad af, ruim speeltuin, pomp de vijver leeg en egaliseer de hele handel. Leg in de voormalige roeivijver een fietscrossbaan voor de jeugd aan. Plant er wat meer bomen en Stein heeft een mooi wandelgebied. Klaar is kees en opgeruimd staat netjes! 

Hoe denkt u hierover? Vul de onderstaande poll in; u kunt ook uw eigen mening en/of suggesties toevoegen.

De Conincx weer open vanaf 26 november!

conincx1

(advertorial)
Het vlammetje ontsteekt, de haard gaat weer branden, de lichten gaan aan van de warme en gezellige huiskamer in Oud Elsloo.

Schuif aan met uw partner, vrienden, familie en/of collega's en u zult als vanouds genieten van al het lekkers dat de Conincx te bieden heeft.

We gaan open op donderdag 26 november 2015 en zullen geopend zijn elke week van donderdag t/m zaterdag vanaf 18.00 uur.
Om teleurstelling te voorkomen is reserveren gewenst.
Telefoonnummer 046-4370509 of via www.conincx.nl We zien u graag, tot snel!

De Conincx | Dorpstraat 28 | Elsloo

Conincx 2

MLC 28 11 2015

We present to you...

Zaterdag 28 november: een avond met de grootse pop-, soul- en blueshits uit de 70-80-90er jaren. Met medewerking van The Fabulous Blues Monkeys, Countdown en Deal!

Gratis entree en u krijgt ook nog een lekker hapje!

Armand 1946-2015

armand 2015

Vandaag is ie overleden de enige echte Nederlandse oerhippie: Armand oftewel Herman van Loenhout uit Eindhoven werd 69 jaar. In de 60-er jaren had hij diverse hits zoals "Ben ik te min" en " Een van hen ben ik"  

In 1976 en 79 trad hij op in het toenmalige Elslose jongerencentrum Utopia. Hij had geen kapsones, een pot thee en een grote asbak in z'n kleedkamer was voldoende.

De afgelopen 50 jaar bleef hij zijn oude hits op ontelbare live-optredens spelen en bracht ook nog regelmatig nieuw plaatwerk uit. Zijn laatste kunstje voerde hij dit jaar uit; een plaat en een tour met The KIK. Armand werd 69 jaar.

 

Steins jeugdbeleid met ambitie: ‘It takes a whole village to raise a child’

Op basis van regionale en landelijke afspraken en ontwikkelingen heeft de gemeente Stein haar eigen visie op onderwijs en jeugdbeleid ontwikkeld: een dynamisch plan lokaal integraal jeugdbeleid 2015-2019. Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de samenhangende ontwikkelingen van beleid op het gebied van voor en Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), Passend Onderwijs en jeugdhulp voor de kinderen van 0 tot 12 jaar. Het beleid is op dinsdag 27 oktober jl. door het Steinse college van B&W vastgesteld.

It takes a whole village to raise a childIntegrale aanpak
Het beleidsplan is tot stand gekomen na intensieve raadpleging van belangrijke partners in opvoeding, zorg en onderwijs aan kinderen: van ouders tot organisaties voor peuter- en kinderopvang, van onderwijs tot jeugdgezondheidszorg, van het centrum van Jeugd en Gezin tot de gemeente Stein. De Inspectie van het Onderwijs onderstreept dat de gemeente Stein met deze aanpak en de vaststelling van dit plan voortvarend en innovatief bezig is.

Betrokkenheid
De gemeente Stein kiest uitdrukkelijk voor een richtinggevende opzet zonder daarbij lokale ontwikkelingen en landelijke tendensen uit het oog te verliezen. Het plan lokaal integraal jeugdbeleid 2015-2019 heeft daarom een dynamisch karakter. De opvatting hierbij is dat waar mogelijk de inrichting en concretisering op het niveau van de lokale situatie moet worden vormgegeven. Op die manier voelen ouders en professionals zich betrokken bij de uitvoering van het beleid en zullen ze zich ook maximaal inspannen om de gestelde doelen te realiseren.

Ontwikkeling kindvolgsysteem
Wethouder Hub Janssen legt uit waarom de gemeente Stein deze visie heeft gemaakt: ‘Door de ontwikkeling van kinderen zo goed (en vroeg) mogelijk te volgen, hebben we zicht op risico’s en talenten van de Steinse jeugd. Waar nodig kunnen we op basis van vroegsignalering die ontwikkeling van het kind bijsturen of bevorderen. We willen ontschotten en verbinden en vanuit dat perspectief samen met alle partners in het lokaal integraal jeugdbeleid een kindvolgsysteem ontwikkelen. Het talent van onze jeugd is het kapitaal van onze samenleving. Daar willen én moeten wij als gemeente in investeren. Want de jeugd is onze toekomst.’

Een kind leert overal
‘It takes a whole village to raise a child’ is een oud Afrikaans gezegde dat betekent dat bij het opvoeden en leren van kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn. Het is dus de hele gemeenschap uit de omgeving van het kind: vrienden, ouders, docenten, opa’s, oma’s, familie, sportclubs, peuter- en kinderopvang enzovoort, die allemaal invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Ouders dragen niet (langer) alleen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. De school heeft daarentegen ook niet meer het monopolie op leren. Een kind leert overal en is niet meer gebonden aan tijd en plaats.

Attentie Buurtpreventie

buurtpreventielogo 3Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een straat, buurt of dorp. Opgestart door de bewoners zelf en vanuit een gevoel mede verantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in de straat of buurt.

Signalerende functie
Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie. Ze spreken burgers aan om samen alerter te zijn op vreemde of verdachte situaties. Daarnaast hebben zij aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte lampen etc. en maken zij hiervan melding bij de juiste instanties.

Wat is het doel van buurtpreventie?
Het doel van buurtpreventie is het vergroten van de leefbaarheid- en de veiligheidsgevoelens in de straat of buurt. Dit kan worden bereikt door het vergroten van de sociale cohesie. Samen sterk, betrokken en actief voor de eigen buurt.

Waarom buurtpreventie?
Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, zwerfvuil, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken. Bewoners kennen hun straat of buurt als geen ander. Zij weten vaak op welke tijdstippen bepaalde zaken zich voordoen. En wie het doen. Bewoners die zich in willen zetten voor hun buurt, zorgen voor extra ogen en oren in een wijk en vergroten de veiligheidsgevoelens. Het doen van goede meldingen draagt bij aan de opvolging van de melding. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord om de leefbaarheid en sociale cohesie te behouden.

button enquete2Op de website van het Dorpsplatform Elsloo kunt u een enquete invullen waarmee zij inzicht willen krijgen over de mate van (on)veiligheid en leefbaarheid in uw buurt.
U wordt vriendelijk verzocht deze in te vullen!

1979 St.Jozefschool klas 2

1979 StJozef klas2

klik voor vergroting

We hebben weer een statieportret uit de oude doos, al valt dat deze keer mee.

Het is 1979 (al lijkt het gezien de kwaliteit van de foto langer geleden) en de plaats van handeling is de oude St Jozefschool die toen op de hoek van de Joh Riviusstraat en Bandkeramiekersstraat lag. De jongens en meisjes zitten in klas 2 en zijn daar zo te zien dik tevreden mee.

Wie herkent u?

Resultaten klantonderzoek bezoekers balie Gemeente Stein

In juni 2015 heeft de gemeente Stein voor de tweede keer een klantonderzoek laten uitvoeren onder bezoekers van het gemeentehuis. De eerste keer was in 2011, overeenkomende cijfers plaatsen we tussen haakjes.

logo gemeentesteinBezoekers van de balie geven gemiddeld een 7,4 als totaaloordeel voor het bezoek (2011= 7,7). Het onderzoek zoomt onder andere in op wachttijden, kwaliteit van informatieverstrekking, openingstijden, tevredenheid en beoordeling. In totaal hebben 131 bezoekers van de balie deelgenomen aan het klantonderzoek dat werd uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Flycatcher). Het onderzoek vond plaats in het kader van Waarstaatjegemeente.nl dat een initiatief is van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

Totaaloordeel
Voor 75% van de bezoekers geldt dat het totaaloordeel (rapportcijfer 7,4) overeenkomt met de verwachtingen die men voorafgaand aan het bezoek had. Wethouder Fiddelers (Dienstverlening): ’Het is goed om te zien dat inwoners een bezoek aan het gemeentehuis zo goed waarderen. Dat geeft aan dat inwoners dik tevreden zijn over onze dienstverlening en daar doen we het voor! De resultaten van het onderzoek gebruiken we tevens als handvatten om verbeteringen door te voeren. Zo werken we continue aan verbetering van onze dienstverlening.’

Kwaliteit informatie
De kwaliteit van de beschikbare informatie beoordelen inwoners gemiddeld met het rapportcijfer 7,2. (2011= 8,1) De hoogste waardering wordt gegeven aan de parkeergelegenheid bij het gemeentehuis en de uiterlijke verzorging van de medewerkers (beiden 8,3). De laagste score wordt gegeven voor de prijs die men voor een dienst, product of informatie moet betalen: 5,9 (2011= 5,7)

Drie belangrijkste aspecten
De openingstijden van het gemeentehuis, de deskundigheid van medewerkers en de wachttijd voordat men geholpen wordt, zijn door de respondenten gekozen als de drie belangrijkste aspecten van een bezoek aan de publieksbalie.

Behoeften en verwachting
In dit onderzoek worden verwachtingen, behoeften en tevredenheid ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening in kaart gebracht. De gemeente Stein werkt continue aan het verbeteren van de dienstverlening. Op dit moment wordt er een gemeentebrede burgerpeiling uitgevoerd.

1981 St. Augustinusschool klas 5

1981 St.Augustinus klas5

klik voor vergroting

Mooie foto van de 5e klas uit 1981 op de St Augustinusschool. Zo te zien vindt niet iedereen het even leuk. Maar we staan er weer fris en zomers op!

Wie herkent u?

BuitenBeter App

BuitenBeter AppSAMEN ZELF DOEN!
Ziet u een probleem buiten op straat? Ligt er zwerfvuil? Is er een lantaarnpaal kapot? Is het trottoir gevaarlijk beschadigd?
Laat het snel en simpel aan de gemeente Stein weten met de gratis BuitenBeter App!

Deze App helpt u gemakkelijk meldingen te doen bij elke gemeente in Nederland. Hoewel de gemeente Stein (nog?) geen terugmelding kan geven via deze App (daar zijn kosten aan verbonden) komen deze meldingen wel degelijk binnen bij de betreffende afdeling van de gemeente!  

In slechts 4 makkelijke handelingen rapporteert u een probleem aan de gemeente:
1. Maak een foto van het probleem (bij een lantaarnpaal, maak een foto van het nummer). 2. Leg de locatie vast via de GPS van uw telefoon met één druk op de knop. 3. Kies een categorie uit de lijst voor het probleem. 4. Geef een korte duidelijke omschrijving.

Download deze handige App nu op uw telefoon, en help zodoende mee Elsloo leefbaar te houden! Meer informatie >

De app heeft geen menuknop, maar je kunt je meldingen, je eigen gegevens etc als volgt nazien en wijzigen:

-open app op je smartphone
-druk dan enige tellen op de knop "taakvenster" van je phone (daar kun je zien welke apps je hebt open staan)
-en dan opent het BuitenBeter menu

 

Kien Administraties

(advertorial)
Op zoek naar een kleinschalig administratiekantoor, voor bijvoorbeeld uw boekhouding of uw loonadministratie?

Dan bent u bij Kien Administraties aan het goede adres. Meer info op www.kien-administraties.nl

Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met Kien;
info@kien-administraties.nl of 06-36314235.

Nuujt waarehoes in de klinsj mit gemeite Stein !!!

AelserRevue affiche2016Zwa wie jaeder al aangekondig waor, zal d’r ein waarehoes in Aelse gevestigt waere in ut pand aan de Stationsstraot woo de Rabobank waor.
Vanaaf 22 jannewarie zouwe de deure geöpend waere. Gemeinte Stein heij alles good gekäörd, mèr höbbe veurige waek de spraekwoordelikke keutel trök getrokke.

Mit de nuujboew van hun winkelcentrum in hunne kern, gaon ze natuurlik neet akoord mit ut bod van Dhr. Uiterwaal van Steunzole. Zwa wie ze zeije zouwe ze dao hun eige roete mit gaon ingwaije.

Leenhouts haet hie bezwaor taege aangeteikend en geit noe Dhr Uiterwaal van Steunzole wier ondersteune om ut waarehoes toch gestalte te gaeve. Ze zouwe namelik de levering van ein aantal artikelen veur hun raekening numme en heij dus al 2 vrachsjepe oet Hongkong vol vastelaovendsartikele bestèld.

Auch Steps heij al hun aandeil in ut nuujt warehoes. Ze zouwe ein ganse aafdeiling ingerich kriege mit zaod van euver de ganse waereld. Zwa heije ze bv de chineese, paarse wéntjerwortel en de russische, spitse sproete in ut assortiment opgenomme.

Zelfs Jos van Dreese waor in euverwaeging om weer te gaon beginne, onger ein veurwaarde, dat ze ein ruimte kreege mit ein vinster die oetkeek euver de ganse staasjewaeg.

Kortom ut is nog neet allemaol rondj, mèr de gemeinte is drök bezig mit de ongerhènjelinge mit Dhr Uiterwaal van Steunzole. D’r is zelfs ein vacature oet, d’r is namelik dringend behoefte aan ein kleijerneijster om ut personeel van ut waarehoes in ein nuuje outfit te staeke mit de äöpening op 22, 23, 29 en 30 jannewarie 2016.
Luuj die intresse höbbe kènne zich melde via tillefoonnummer: 06-23804247 of via meel mocreuwels@hotmail.com

Alvas bedank en tot op ein van ozze waanzinigge stunt-dump-priezecirkusdage. Onger ut motto:”Ein kuipke zit in ein klein heukske”

Luuk Koeman | Geert de gelukszoeker

Wilders is op missie in Perth, Australië. Hij woonde daar als eregast de oprichting bij van de Australian Liberty Alliance. De ALA is de partij van Deborah en Anthony Robinson. Deborah wordt partijleider. Anthony, cosmetisch chirurg en directeur van een aantal privéklinieken, is de geldkraan. De ALA is tegen moslims, tegen euthanasie, tegen abortus en tegen het homohuwelijk.

Die Geert. Kan hij zijn energie niet beter in Nederland steken? In Australië is één procent van de bevolking moslim, en echt meer zal het daar niet worden. Dus wat heeft hij nu te zoeken aan de andere kant van de aardbol? Het antwoord is simpel: lees verder >

Boek Elsloo 1920-1940

boek1920 1940 banner

Een voorstudie van de cover en mogelijke hoofdstukken in het boek.

Streekhistoricus Guus Peters is druk bezig met het schrijven van een nieuw boek. Alleen bij voldoende voorinschrijvingen wordt het boek ook uitgebracht en ook de oplage wordt afgestemd op het aantal inschrijvingen. Omdat de omvang ook nog niet helemaal duidelijk is, kan ook nog geen definitieve verkoopprijs bepaald worden, maar die zal tussen 25 en 30 Euro liggen. Maar.... voorinschrijvers ontvangen straks wel mooi 5 Euro korting op de verkoopprijs!

inschrijf button

Na de succesvolle uitgave over Catsop komt er een boek over Elsloo uit. Elsloo zoals het woonde en werkte tussen 1920 en 1940. Elsloo zoals het veranderde door de aanleg van het Julianakanaal en de staatsmijn Maurits. Elsloo tussen 2 wereldoorlogen tot en met de Duitse inval. Elsloo tijdens de crisisjaren. Elsloo en zijn Belgische buren. De vormgeving is net als bij het Catsop-boek in de creatieve handen van Luc van Kan. Kortom een boek dat u niet mag gaan missen!

Daarom kunt u hier vanaf vandaag al voorinschrijven > Als de uitgave definitief doorgaat wordt de levering in mei 2016 verwacht. Voor die tijd ontvangt u een bericht over levering inclusief een factuur alsmede informatie over verzending en afhaaladressen.

De dorpen tussen Maas en Graetheide

13TussenMaasEnGraetheide dorpen

Stein, Kelderstraat met Taterstein. Deze steen ligt midden in het centrum van het oude Stein (tegenwoordig staat hij aan de overkant van de weg.

Op vaste tijden van het jaar hielden de Germanen een grote bijeenkomst van alle vrije mannen. Hier werd recht gesproken, werden conflicten opgelost, nieuwe wetten aangenomen en over oorlog en vrede beslist. Dat deden ze op een centrale plaats in het dorp, de dingplaats, onder een lindeboom. Maar de Germanen kenden ook cultusplaatsen in de wouden, bij heilige stenen, bij bronnen en andere heilige plaatsen).

De Taterstein kan wellicht een cultus functie gehad hebben of als spreekgestoelte bij vergaderingen gediend hebben (of een combinatie). Tateren staat namelijk ook voor spreken. De steen is ook begraven en later weer gevonden. Wellicht is de steen begraven om een einde aan een heidense cultus te maken en is daar een Christelijke kapel voor in de plaats gekomen. Nog een stap verder terug, zou het zelfs mogelijk zijn geweest dat de steen al in de Keltische periode van Stein een cultusfunctie had. Overal treft men in Europa namelijk nog hun menhirs aan. Waarom zouden in het Maasdal, zij het in bescheidener vorm, grote Maasstenen niet eenzelfde rol vervuld kunnen hebben!?

Lees en kijk verder in deel 23 van "Tussen Maas en Graetheide # de dorpen" »