Komende activiteiten

Raadsvergadering 23 april 2015 LOS TV

Schuifelen bij Utopia...

De lp (langspeelplaat van vinyl) Tubular Bells van de Engelsman Mike Oldfield zette in 1973 de (muziek)wereld op z'n kop. Met slechts één instrumentaal nummer verdeelt over twee plaatkanten, in totaal bijna 49 minuten. Mike Oldfield speelde bijna alle instrumenten zelf in. Op de liveopname hieronder uit 1973 wordt hij bijgestaan door muzikale vrienden als Mick Taylor (toen nog Rolling Stones) Steve Hillage (Gong, speelde 2 jaar later in Utopia Elsloo) Mike Ratledge (Soft Machine) Fred Frith e.a. Mike Oldfield zelf begint in deze opname op bas.

De basisopnamen voor dit album maakte hij al in 1971 en leurde er tevergeefs mee langs de platenmaatschappijen. Tot hij in 1973 aanklopte bij Richard Branson van de het pas opgerichte Virgin Records. Tubular Bell was de eerste Virgin plaat en die legde Branson geen windeieren... wereldwijd werden er 17 miljoen exemplaren van verkocht. Later dat jaar werd Tubular Bells gebruikt om de huiveringwekkende scenes in de horrorfilm The Exorcist extra cachet te geven.

Luister in dit kader ook eens naar Manuel Göttsching (Ash Ra Tempel) met zijn Inventions for Electric Guitar uit 1975 waarop geen ander instrument werd gebruikt dan zijn elektrische gitaar!
Anno nu worden nog van dit soort juweeltjes uitgebracht >Ame - Fiori

Samen met Hot Rats (Frank Zappa) Band of Gypsies (Jimi Hendrix) Live at Pompeii (Pink Floyd) Horses (Patti Smith) 1194 (Woob) en Nevermind (Nirvana) is Tubular Bells een van mijn all time favorieten (Wim Hanssen)

Vakantiegeld voor veel mensen lager

De vakantietoeslag, die miljoenen Nederlanders eind deze maand weer ontvangen, valt dit jaar voor veel werknemers lager uit dan voorheen.

wandelenIn 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk geworden eb dit jaar wordt daar ook bij de inhouding van loonheffing over vakantiegeld rekening mee gehouden. Hierdoor kan er netto minder overblijven. Dat is overigens niet zo dramatisch
als u wellicht dacht. Met name de hogere inkomens krijgen er last van: tweeënhalf keer modaal ontvangt door afbouw van de heffingskortingen € 256 minder vakantiegeld; anderhalf keer modaal houdt netto € 242 minder over en twee keer modaal moet het doen met € 204 minder.

Modale inkomens nemen € 59 minder mee naar de vakantiebestemming in vergelijking met vorig jaar, maar de minima gaan er niet op achteruit. De berekeningen zijn afkomstig van HR- en salarisdienstverlener ADP en gebaseerd op de belastingtarieven, premies en heffingen van 2015.

Jaar van de mijnen - tentoonstelling Museum Stein

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat het dit jaar 50 jaar geleden is dat de mijnen in Limburg gesloten zijn. De mijnen - en in onze nabijheid de Staatsmijn Maurits – zijn van zeer grote invloed geweest op de (economische) ontwikkeling van Limburg en van onze omgeving.

Staatsmijn Maurits Geleen
Staatsmijn Maurits in Geleen | klik voor vergroting

De Stichting Erfgoed Stein (voorheen genaamd Archeologiestichting Dr. Beckers – Pater Munsters) en de Stichting Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo zijn volop bezig aan een verbouwing en inrichting van de beide musea. Aangezien de mijnen en in
het bijzonder de Staatmijn Maurits voor Stein en omgeving van grote betekenis zijn geweest hebben de Stichting Erfgoed Stein (voorheen genaamd: Archeologiestichting Dr. Beckers – Pater Munsters) en de Stichting Streekmuseum Schippersbeurs Elsloo gemeend dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan.Affiche Expositie Mijnen 600x800

Daarom organiseren zij gezamenlijk vanaf 9 mei tot en met 28 juni een tentoonstelling over het mijnverleden van beide dorpen. Plaats van handeling is een gedeelte van het vernieuwde museum van de Stichting Erfgoed Stein aan de Hoppenkampstraat 14A te Stein. Dit is- naar buiten toe - de eerste echte samenwerking tussen beide Steinse stichtingen! 

De geschiedenis van de Staatsmijn Maurits is vanaf de eerste boringen tot de sluiting van grote betekenis geweest voor Stein en omgeving. Dan moeten we niet alleen denken aan de bouw van woningen en wijken (Nieuwdorp en Kerensheide), maar ook aan de ontwikkeling van de haven van Stein. Deze is toentertijd uitgegroeid tot de op een na grootste binnenhaven van Europa!

Gereedschappen en attributen die een belangrijke rol speelden in het dagelijkse leven van de mijnwerker zullen zijn te bezichtigen. Hierbij moet u denken aan o.a. de "pungel", "koellamp", "koffietuit", helm, "koelpak", eierkolen, antraciet, etc. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we heel wat attributen hebben kunnen krijgen die in de Staatsmijn Maurits gebruikt zijn. Daarnaast hebben we vele artikelen uit het Mijnmuseum in Maasmechelen in bruikleen gekregen.

Tevens zult u in de gelegenheid zijn foto's en film van de mijnen de bezichtingen. Maar het hoogtepunt zal toch zijn dat u door een echte "mijngang" kunt gaan.

Basisschool St. Augustinus in Elsloo ontvangt PBS-certificaat

Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect
Op dinsdag 19 mei 2015 ontvangt basisschool St. Augustinus in Elsloo, onderdeel van Stichting Kindante, als eerste Limburgse school het PBS-certificaat. PBS staat voor Positive Behaviour Support en is een aanpak gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag. Om het certificaat te behalen, heeft de school een traject van vier jaar doorlopen. Inmiddels wordt de aanpak schoolbreed gedragen en uitgevoerd: de hele school, alle leerlingen en leraren werken en handelen volgens het principe van PBS.

Augustinusschool team

Goed gedrag wordt beloond
PBS werkt volgens het principe "goed gedrag kun je leren". Gedrag wordt als een vak gezien. Gedragsregels zijn aan te leren, net als staartdelingen, taal of biologie. Uit onderzoek blijkt dat het effect van complimenteren en positieve feedback op gewenst gedrag vele malen groter is dan straffen van ongewenst gedrag. Goed gedrag wordt daarom beloond. Leerlingen krijgen voor goed gedrag kaartjes die ze kunnen "verzilveren"; ze mogen dan een kosteloze beloning uit de lijst kiezen: zelf een spel uitkiezen, op de stoel van de meester of juf zitten, een gymles geven aan de jongste groepjes, ga maar door. Voorwaarde is dat het de leerkrachten geen extra werk moet kosten.

Vooruitgang
Vier jaar geleden begon Marianne van Kan, gecertificeerd PBS-coach op de basisschool. "Een nulmeting van incidenten van slecht gedrag (denk aan schelden, slaan, brutaal zijn tegen de leraar) telde toen 91 incidenten in 14 dagen tijd. Nu zijn het er acht in een maand. Een enorme vooruitgang. De sfeer is positiever, rustiger en veiliger en er is meer effectievere leertijd", legt ze uit. "PBS werkt volgens drie waarden waar alles aan ophangt: veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijkheid geeft. De regels zijn voor alle kinderen gelijk en iedereen wordt op dezelfde manier behandeld."

Positieve verandering
"PBS is inmiddels routine geworden in de basisschool", beaamt ook Caroline van Woerden, directeur basisschool St. Augustinus. "Het is een natuurlijk gedrag geworden. Het is een positieve verandering in de hele school ten opzichte van jaren geleden. We zijn dan ook trots om het certificaat te mogen ontvangen."

Essentgelden terug naar de Limburgers

"Provincie gaat samen met de gemeenten een deel van de Essent gelden inzetten voor verduurzaming van het woningbestand."
Daarmee wordt een stevige impuls gegeven aan de bouw; leidt de lagere energierekening tot een forse bestedingsimpuls; wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstellingen; en wordt het wooncomfort verbetert. Is er een betere manier om duurzaam te investeren? En niet onbelangrijk; de Limburgse burgers krijgen de in het verleden (blijkbaar) te veel betaalde Essent gelden indirect terug via een lagere energierekening in de toekomst.
Wat zou het mooi zijn geweest als dat een van de resultaten zou zijn geworden bij de recente coalitiebesprekingen..

Alle daarvoor in aanmerking komende woningen in Limburg worden energetisch geoptimaliseerd en voor zover nodig en mogelijk levensloopbestendig gemaakt.
Die investeringen leiden tot een substantiële besparing op energiekosten en verhogen het wooncomfort. Uitgaande van 300.000 woningen die daarvoor in aanmerking komen en een gemiddelde lagere energielast van € 1000 per woning betekent dat een extra bestedingsimpuls van 300 miljoen op jaarbasis. Tel uit je winst.

Daarnaast leiden de te treffen maatregelen en investeringen tot extra werkgelegenheid in de bouw.
Als wij uitgaan van een gemiddelde investering van € 15000 euro per te optimaliseren woning leidt dit tot een extra impuls voor de bouwsector van 4,5 miljard. Bij een programmaduur van 10 jaar betekent dat voor de bouwsector een extra impuls van 450 miljoen per jaar. Opgeteld dus 750 miljoen extra bruto regionaal product per jaar. Kassa. In termen van extra werkgelegenheid toch al gauw 6-7 duizend extra arbeidsplaatsen per jaar.

Tevens is het in lijn met de gemaakte afspraken over de noodzakelijke vermindering van de Co2 uitstoot. De gemeenten en provincie hebben in het kader van het landelijk energieakkoord een forse bijdrage te leveren.

Maar wie gaat dat betalen zult u zich afvragen. Voor een belangrijk deel betalen wij die rekening als burgers zelf. Het voordeel van de lagere energierekening valt immers ook ons ten deel. De provincie en gemeenten faciliteren een uitvoeringsorganisatie die de woningbezitter als het ware ontzorgt. Die organisatie begeleidt het proces van advies tot en met oplevering van de uit te voeren werken. Het advies geeft aan welke maatregelen/investeringen er getroffen moeten worden om een substantiële de besparing te bereiken.
Bij die scan/advisering kan ook meegenomen worden wat er nodig is om de woning levensloopbestendig te maken. Een levensloopbestendige woning biedt de ouder wordende Limburger langer de kans om in zijn huidige woning te kunnen blijven wonen. Ook voor de financiering zijn gemeenten en provincie aan zet. Zij creëren een fonds waaruit de burger tegen een lage rente geld kan lenen voor de financiering van de investeringen. (Is nu ook al beperkt mogelijk).

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van lokale/regionale ondernemers die zich verplichten om een deel van het werk (10%) te laten uitvoeren door mensen die nu nog op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.
Op die wijze snijdt het mes aan veel kanten;
-beperken co2 uitstoot
-vergroten vrij besteedbaar inkomen van de Limburgers
-een verhoging van het wooncomfort
-stevige impuls voor de bouwsector en de regionale economie
-veel werkgelegenheid voor mensen die nu nog aan de kant staan
-hoog maatschappelijk rendement op Essent gelden

HubMeijers2014 5

 

Is er een betere manier om Essent gelden indirect terug te sluizen naar de Limburgers. Wie het weet mag het zeggen

Hub Meijers, oud burgemeester en voorzitter Stichting Huiszorg (een stichting die zich ten doel stelt het verduurzamen van vastgoed)

 

2015 Jaar van de Mijnen

logo m2015De voormalige mijnstreek van Nederland organiseert een themajaar over haar herkomst, met voor inwoners en bezoekers een breed programma aan activiteiten en lange-termijnprogramma's. Bezoek de thema-website>

In 1965 kondigde toenmalig minister Joop Den Uyl (PvdA) aan dat de kolenwinning ging stoppen. Nu, vijftig jaar later, is het tijd de balans op te maken. Welk effect hebben de mijnbouwjaren zelf en de jaren na de sluiting op het leven van vandaag de dag? En op welke manier helpt het mijnerfgoed vragen van nu te beantwoorden?

M2015 gaat over nu: over wat de voormalige mijnstreek nu is, en wat de streek wil worden. Maar het kijkt ook terug op haar geschiedenis > website demijnen.nl
 Het laat zien hoe enorm groot de invloed van het mijnverleden op deze regio is geweest, en hoe belangrijk dat verleden is voor toekomstige ontwikkelingen. M2015 wil het verhaal van de mijnstreek vastleggen voor de toekomst. Zodat ook jonge generaties de geschiedenis kunnen voelen en beleven.

Zodra wij videomateriaal over de mijnen tegen komen, plaatsen we dat hier.

2015 jaarvandemijnen

Conincx Pop 4 juli 2015

Zaterdag 4 juli is het zover...de 33e (!) editie van Conincx Pop... Enkele jaren geleden uitgeroepen tot gezelligste festival van Nederland. Want als het zonnetje schijnt en de Jupiler koud genoeg blijft, kan het niet stuk aan de oevers van de Maas. 

logo-ConincxPopMooi meegenomen dat er dan ook nog wat bandjes van heinde en verre komen die het feestje naar een hoger niveau tillen.

"Conincx Pop blijft grensoverschrijdend"

Vanaf 1997 ligt het festivalterrein van Conincx Pop langs de Maas in Elsloo. Een prachtige locatie met aan de overkant van de Maas onze zuiderburen België. Naast het feit dat Belgische bezoekers ons festival hebben ontdekt en er meestal wel een Belgische act op ons programma staat (zo ook dit jaar) gaan wij deze 'natte grens' verder niet over. Dit doen we wel als het muziekgrenzen betreft, die gaan we graag over en dat doen we ook dit jaar weer.

Dat is zeker niet voor de eerste keer, zo heeft de fanfare De Maasgalm uit Elsloo in 2008 een spetterend optreden gegeven met fanfare muziek tot popnummers met als klap op de vuurpijl samen met de band Reincarnatus een aantal nummersspelen. Dit jaar hebben we opnieuw een groot gezelschap op het podium staan niemand minder dan de Koninklijke harmonie St. Caecilia uit onze buurgemeente Beek. Zelfs gemeente grenzen worden beslecht!
De harmonie heeft onlangs in de Asta te Beek nog een heus Proms concert gespeeld waar ze, aangevuld met een popband, een poprepertoire ten gehore hebben gebracht. Op Conincx Pop zullen ze ook in deze samenstelling aantreden en zal de voormalige punker Marco Roelofs hierbij een gastoptreden verzorgen. Veel meer willen we echter nog niet verklappen, wie nieuwsgierig is geworden is welkom 4 juli op ons festivalterrein.

Naast deze grensoverschrijdende combinatie hebben we natuurlijk nog meer acts geboekt. De line-up ziet dit jaar als volgt uit: Nu of Nooit finalist Black Velcro, de winnaar van de Grote Prijs van Nederland, Leeways en de Amerikaanse rootsrockers The Bloodhounds, de Belgische band Raketkanon, (die op het moment net zo hard gaat als de naam al doet vermoeden) Uit Leipzig Two Wooden Stones, een akoestische band met een folk, rock and world music touch. De blues rockers komen aan hun trekken met Dan Patlansky uit Zuid-Afrika. Als laatste band, letterlijk en figuurlijk, de afsluiter van de avond op zaterdag 4 juli is Dwayne Dopsie and the Zydeco Hellraisers. Deze band uit Louisiana zal Conincx Pop in stijl afsluiten en de naam van de band zegt al genoeg over wat je mag verwachten.

Conincx Pop zou Conincx Pop niet zijn als we hiermee klaar zouden zijn. Nee, alle ombouwpauzes gaan dit jaar niet in stilte voorbij, maar worden allemaal opgevuld door lokaal talent uit ons eigen Limburgse land. Zo zullen er 5 singer-songwriters de 7 pauzes muzikaal invullen op een apart podium in 'huiselijke stijl' passend bij deze kleinkunst. De volgende talenten zullen in de pauze hun mannetje of vrouwtje staan: Stan Smeets, Lotte Walda, Melvin Thomassen, Sem Dylan en Noelle de Bie. Een aantal van hun hebben ook meegedaan aan de landelijke competitie De beste singer-songwriter van Nederland.

Al met al word je op zaterdag 4 juli getrakteerd op non stop live muziek van 14:00 uur tot middernacht. Meer info op www.conincxpop.nl

conincxpop2009

Gemeente verstrekt subsidie voor pilots Eigen Kracht

Ook voor de periode 2015 tot en met 2018 stelt de gemeente Stein budget beschikbaar voor innovatieve projecten die de eigen kracht en participatie van inwoners stimuleren. Het gaat om een bedrag van € 50.000,- per jaar waar inwoners aanspraak op kunnen maken. Het (subsidie)budget moet zinvol en nuttig worden besteed aan pilots en initiatieven met de intentie om een duurzame bijdrage te leveren aan versterking van participatie onder inwoners. Om in aanmerking te komen voor subsidieverstrekking moet worden voldaan aan een aantal criteria.

geld puzzleIn 2014 stelde de gemeenteraad een bedrag van Euro 150.000 beschikbaar voor dergelijke innovatieve projecten waarop inwoners, instellingen en ondernemers konden inschrijven. Vier initiatieven zijn met behulp van deze subsidie daadwerkelijk uitgevoerd.

Terugblik 2014: vier initiatieven
Bij de vier pilots uit 2014 stonden het versterken van de inzet van vrijwilligers, de ondersteuning van mantelzorgers en het organiseren van een toekomstbestendig zorg- en welzijnsaanbod centraal. Zo werden door enkele partners van Streekzorg vrijwilligers getraind in dementiezorg en Steunpunt Mantelzorg heeft de mantelzorgers en hun ondersteuningsbehoefte goed in beeld gebracht. Deze twee pilots zijn inmiddels afgerond.
De derde pilot zorgde voor een nieuwe manier van waardering voor vrijwilligers waar ondernemers een bijdrage aan leveren (meer informatie www.volontario.nl). De vierde pilot maakt het mogelijk dat er vanuit een dorpsdagvoorziening wordt samengewerkt aan een nieuw zorg- en welzijnsaanbod, gecoördineerd door inwoners uit Meers.

Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein) is enthousiast over de resultaten die de subsidie in 2014 heeft opgeleverd: 'De initiatieven zorgen voor nieuwe werkwijzen op basis van vrijwillige inzet. Met deze aanpak stimuleren we inwoners om op creatieve wijze in lokale behoeften te voorzien. Zo zien we nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en inwoners die elkaar inspireren. Als gemeente faciliteren we dat inwoners elkaar vinden en versterken. Goede initiatieven die een bijdrage leveren aan sociale betrokkenheid verdienen zeker een kans!'

Een goed idee voor 2015?
Inwoners met een goed idee dat bijdraagt aan de leefbaarheid en de eigen lokale kracht stimuleert, kunnen dit bij de gemeente Stein kenbaar maken via eigenkracht@gemeentestein.nl. De criteria waar initiatieven aan moeten voldoen staan op de gemeentelijke website: www.gemeentestein.nl onder Actueel > Nieuws. Maar u kunt ze ook hier downloaden>

Redactie:
Vermeld ook de andere Eigen Kracht initiatieven in Stein, Urmond en Elsloo... en niet alleen de gesubsidieerde initiatieven! Er zijn meer grotere en kleine initiatieven of die staan op z'n minst in de steigers.
DOP in Urmond organiseert al tal van aktiviteiten. DOP in Stein is bezig met de coördinatie van de 4 verschillende wijken en heeft mooie plannen in Kerensheide. In het Dorpsplatform Elsloo zijn inwoners bezig met diverse plannen. We hebben begrepen dat er binnenkort nadere info komt over de projecten in Elsloo.

De dorpen tussen Maas en Graetheide

13TussenMaasEnGraetheide dorpen

Stein, Kelderstraat met Taterstein. Deze steen ligt midden in het centrum van het oude Stein (tegenwoordig staat hij aan de overkant van de weg.

Op vaste tijden van het jaar hielden de Germanen een grote bijeenkomst van alle vrije mannen. Hier werd recht gesproken, werden conflicten opgelost, nieuwe wetten aangenomen en over oorlog en vrede beslist. Dat deden ze op een centrale plaats in het dorp, de dingplaats, onder een lindeboom. Maar de Germanen kenden ook cultusplaatsen in de wouden, bij heilige stenen, bij bronnen en andere heilige plaatsen).

De Taterstein kan wellicht een cultus functie gehad hebben of als spreekgestoelte bij vergaderingen gediend hebben (of een combinatie). Tateren staat namelijk ook voor spreken. De steen is ook begraven en later weer gevonden. Wellicht is de steen begraven om een einde aan een heidense cultus te maken en is daar een Christelijke kapel voor in de plaats gekomen. Nog een stap verder terug, zou het zelfs mogelijk zijn geweest dat de steen al in de Keltische periode van Stein een cultusfunctie had. Overal treft men in Europa namelijk nog hun menhirs aan. Waarom zouden in het Maasdal, zij het in bescheidener vorm, grote Maasstenen niet eenzelfde rol vervuld kunnen hebben!?

Lees en kijk verder in deel 23 van "Tussen Maas en Graetheide # de dorpen" » 

Project Verbreding Julianakanaal

Begin september 2014 is aannemer De Vries & Van de Wiel Kust- en Oeverwerken in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de verruiming van het Julianakanaal. Een project waarbij over een lengte van meer dan 30 kilometer het Julianakanaal geschikt wordt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen. Het hele project moet in 2017 zijn afgerond. Kijk op www.julianakanaal.nl voor alle info. 

Foto: Rijkswaterstaat

De stand van zaken in april 2015

Foto's Wim Hanssen | klik voor vergroting

Julianakanaal verbreding 2015-1

Julianakanaal verbreding 2015-2

Projectwebsite
Rijkswaterstaat voert met het project Maasroute diverse maatregelen uit. Deze werkzaamheden zijn voor omwonenden en belanghebbenden soms behoorlijk ingrijpend. Om zo goed mogelijk te informeren over de aard, voortgang en resultaten van deze maatregelen is de website www.julianakanaal.nl gelanceerd. Vragen en klachten kunnen geuit worden via het telefonische loket van Rijkswaterstaat via 0800-8002. Het loket is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar van 06.00 uur tot en met 22.30 uur.

 

KledingInzameling-27.09.2014

Zet op ZATERDAG 27 SEPTEMBER voor 9 uur de nog bruikbare en schone kleding en schoenen in een plastic zak ( bijvoorbeeld vuilniszak) aan de straat en Stichting Hope Project India haalt het op met een ploeg vrijwilligers. U kunt kleding en schoenen trouwens altijd afgeven bij het depot op het adres Stationsstraat 43 te Elsloo.

Heeft U kleding neem dan telefonisch contact op met de heer Jo Sieben ( 06 - 51 51 57 85). Hij maakt met U dan een afspraak om de kleding op te halen cq wanneer U ze kunt brengen. Iedere euro die binnenkomt vanuit deze actie gaat naar ons project in India, waar in Hope Home kansarme kinderen uit de sloppenwijken, scholing, huisvesting, voeding en medische verzorging krijgen. Door onze rechtstreekse band met de organisatie ter plekke garanderen wij dat iedere euro ook ten behoeve van de kansarme kinderen wordt gebruikt.

Dus bent u van plan binnenkort uw kledingkast op te ruimen, bel dan Jo Sieben. Het moet wel gaan om kleding en schoenen die schoon en nog bruikbaar zijn. Gordijnen, lakens, dekens en handdoeken kunnen we helaas niet innemen. Stop de kleding en schoenen in een zak en bel 06-51515785. U geeft een kind weer een nieuwe kans !!

Heeft U interesse om een kind te helpen? Dat kan al vanaf 20 euro per maand. Meer info op www.hope-project-india.nl