Wat is er loos?

Raadsvergadering 4 december 2014 LOS TV

Kerstconcert Escolum 21 december

Escolum 21.12.2014A.s. zondag 21 december organiseert Popkoor Escolum een Kerstconcert in het Maaslandcentrum. Naast Escolum treden nog op het a-capella quintet Something Blue, het gemengd Koor Canta Libre uit Geverik en het eigen jeugdkoor van Escolum, The Young Ones. Ongetwijfeld een zeer gevarieerd en sfeervol kerstprogramma. We wensen u veel luisterplezier! Aanvang 14.30 uur en de entree is helemaal gratis! Meer informatie op www.escolum.nl

In 2012 vierden Escolum haar 40-jarig jubileum met de spetterende show "Escolum in the picture". Ook daarna heeft Escolum niet stilgezeten. Ze traden op in het theater bij Jack Vinders en Ernest Beuving. Zongen tijdens huwelijksmissen en kerstvieringen. Vaak werkten zij tijdens concerten samen met andere koren en muziekverenigingen.

Popkoor Escolum bestaat uit ruim 40 leden van alle leeftijden en wordt begeleid door een eigen combo bestaande uit piano, drums en 2 gitaren. Hun repertoire is popmuziek in de breedste zin van het woord. De muzikale leiding is in handen van Mischa Hendriks. Wilt u met Escolum meezingen of hun combo gaan versterken, ga dan eens naar een repetitie op dinsdagavond tussen 20.15 en 22.15 uur in de kelder van het Maaslandcentrum te Elsloo.

Popkoor Escolum Elsloo

WMO uitvoering onder vuur

Per 1 januari verandert er veel in de uit uitvoering van de WMO (waaronder de huishoudelijke hulp). De gemeente gaat veel steun heroverwegen en dit kan gevolgen hebben voor de hulp welke u nu ontvangt.

wmoVelen maken zich zorgen over de uitvoering van deze wet. Zo ook de oppositiepartijen in de Steinse gemeenteraad. Die vroegen in een ingediende motie aan de raad om een ombudsfunctie voor Stein in te stellen met als doel: maximale service en rechtszekerheid voor alle inwoners die gebruik moeten maken van de ingewikkelde veranderingen op de gebieden van de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet.

College en coalitie wezen dit af en zullen pas daarover gaan nadenken als zich daadwerkelijk grote problemen aandienen. De coalitiepartijen waren tegen dit voorstel ondermeer vanwege het nog ontbreken van een financiële onderbouwing van het voorstel. Graad Coumans antwoord desgevraagd; "Voor het miljoen euro voor de fietsbrug over de Maas was ook geen onderbouwing met een kostenraming en dat kon wel."

Maar de oppositiepartijen laten ons vandaag weten dat ze het er niet bij laten zitten. Bij hun kunt u voor hulp terecht als u er onder de nieuwe wet op achteruit gaat of andere problemen ondervindt.
Blijkbaar zelfs bij de VVD die notabene aan de wieg staat van deze vermaledijde bezuinigingsoperatie! Ook bij Steins Belang in de persoon van Eef Janissen, bij Gina van Mulken en Peter Salden die tot voorjaar 2014 wethouder waren... op een moment dat deze wet op de gemeente af kwam. Toen al was duidelijk dat het een bezuinigingsopratie zou worden met alle gevolgen van dien voor burgers, toen waren zij aan zet en hadden toch een ombudsfunctie in de uitvoeringsplannen kunnen opnemen?
We zullen maar zeggen dat dit "hogere politiek" is.... wmo bom20annimated 0

Het uitgangspunt van de oppositiepartijen is dat niemand er in Stein in 2015 op achteruit mag gaan ten opzichte van 2014. Aangezien 2015 een overgangsjaar is voor de uitvoering van de nieuwe WMO, verandert er voor u niets als uw indicatie tot na 2015 loopt. Loopt uw indicatie in 2015 af, dan geldt het indicatie protocol zoals dat in 2012 is vastgesteld.
Hebt u al een brief ontvangen waarin de bezuiniging wordt aangekondigd? Weet u dat u in een gesprek of middels een brief om instemming gevraagd kan worden? Denk goed na en stel uw maximale rechten zeker. Raadpleeg desnoods een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld de hulpdienst van de SP) of benader een van de oppositiepartijen. Teken geen overeenkomst want dan zit u daaraan vast. Vraag liever een beschikking, dan hebt u een bewijs van toekenning dat recht geeft op bezwaar en beroep.

Voor meer informatie of een advies kunt u contact opnemen met: Graad Coumans (06-52667946), Jos Schouren (046-4262236) of Eef Janissen (06-18263685) Gina van Mulken (06-12622234) Peter Salden (06-22451058) Harry Govers (06-3097379)

Waarschijnlijk kunt u bij deze ex-wethouders ook terecht met uw kritische vragen over het debacle Steinerbos dat -mede dankzij hun- op de gemeenschap af komt.....

Boek-Catsop2

Boek over Catsop

De samenstellers van het boek 'Catsop de toekomst, een schaduw van het verleden, gepresenteerd in het zonnige heden' is het gelukt om nog voor de feestdagen het boek uit te brengen!
Vanaf zaterdag 20 december is het boek te koop bij Drukkerij Knoben te Elsloo voor € 25,- Een bijzonder mooi en origineel geschenk voor onder de kerstboom.

Het boek, uitgevoerd in full color drukwerk met harde kaft telt 180 pagina's, beschrijft in detail de historie van het landschap, de nederzetting Catsop en haar inwoners. Dit door de eeuwen heen tot aan de dag van vandaag. Het is een unieke weergave van de ontwikkeling van een agrarische nederzetting op de rand van het plateau van Schimmert tot een veelzijdige woongemeenschap. Naast de historische informatie met oude kaarten komen ook de huidige bewoners aan het woord aangevuld met veel oude en nieuwe foto's.

De oplage is beperkt. Laat deze kans niet aan u voorbij gaan.

Sylvesterconcert 27 december

Sylvesterconcert2014Op zaterdag 27 december 2014 organiseert Fanfare De Maasgalm samen met zanggroep E-motion het jaarlijkse Sylvesterconcert in het Maaslandcentrum.

In een avondvullend programma met als thema "Top 2000" kunt u genieten van hits van The Beatles, Queen, Adèle etc.

Kaarten ad Euro 7 zijn verkrijgbaar bij Maaslandcentrum, Bergmans Bloemen en Primera Stein. Aan de kassa betaalt u Euro 9. Aanvang 19.30 uur.

Meer informatie: www.maasgalm.nl en op facebook

 

Sylvesterconcert | 27 december 2014 | Maaslandcentrum | aanvang 19.30 uur

Knöppele Matinee zondag 28 december

Knoppele-Matinee-28.12.2014Zôndig 28 december, daag van de ônnwèzzele keinjer en 4e Kaersdaag presenteere De Knöppele weer hun grwat Matinee in café Oos Heim.

Biej die gelaegenheid prezenteere zie auch offisjieel hun nuuj CD-singel "Hallo Hallie"

Naeve De Knöppele traeje nog op: Big Benny, La Bamba (LVK winnaar 2013) Wendy Rivers, Antonie van Lierop en Duo Ôngerhauf oet Aelse.

Aanvang 17.00 oer en de entree is gratis

Ouderenzorg

In de ouderenzorg verandert er met ingang van 2015 veel, heel veel. De gemeente is voortaan verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en financiering van de zorg. Dat alles, zoals de overheid ons vertelt: om ouderenzorg goed, betaalbaar en passend te maken.

De voorbereidingen voor al deze hervormingen zijn in volle gang. U krijgt hier nu al mee te maken, uw gemeente gaat met u in gesprek. Grote hervormingen vragen om goede begeleiding. Wat gaat er goed, wat gaat er mis en wat kan beter? Bij het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg kunt u als oudere, familielid, mantelzorger of zorgverlener uw signaal doorgeven. Mensen zonder internettoegang kunnen op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met het nummer 0800 22 55 624. Het meldpunt is een initiatief van Omroep Max en diverse ouderenorganisaties.

De eerste rechtszaak is al gevoerd. In Friesland is een hoogbejaard echtpaar met succes naar de rechter gestapt omdat de gemeente zonder verdere inventarisatie, de 7 uur huishoudelijke hulp per week schriftelijk opzegde! De gemeente Dantumadeel is van mening dat "zelfredzaamheid" ook betekent dat betrokkenen zelf een gesprek hadden moeten aanvragen...We voorspellen u dat dit geen uniek geval zal blijken te zijn! 

Staatsecretaris Van Rijn, de PvdA-uitvoerder van deze schandalige bezuinigingsoperatie, haast zich om te zeggen dat deze gemeente niet conform de wet heeft gehandeld: eerst inventariseren en dan pas opzeggen!

Klachten over alle soorten van zorg kunt u ook kwijt op Zorgkaart Nederland. Daar vindt u ook gedetailleerde beoordelingen over zorgverleners en zorgorganisaties. Een soort "Zoover" voor de zorg zullen we maar zeggen. 

Burgerjaarverslag 2013

Burgemeester Marion Leurs presenteert namens de gemeente Stein het burgerjaarverslag in de vorm van een 9 minuten durende webfilm.

Uitslag Kerstloterij Aelserlei

De uitslag van de trekking van de kerstloterij op 7 december 2014 is:

1ste prijs Eur 150,=1161
2de prijs: Eur 90,= 0980
3de prijs: Eur 45,= 1956
4de prijs: Eur 35,= 1457  
5de prijs: Eur 25,= 1628
6de prijs: Eur 25,= 1611  
7de prijs: Eur 25,= 0385
8ste prijs: Eur 25,= 2500
9de prijs: Eur 25,= 0593
10de prijs: Eur 25,= 2421

loterij-2

Eigen kracht: Stein investeert in behoud vrijwilligers

logo-VolontarioBegin 2014 heeft gemeente Stein een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten gericht op een duurzame ontwikkeling van de Eigen Kracht in de samenleving. De aanleiding hiervoor is de herinrichting van het sociale domein op 1 januari 2015. Gemeente Stein heeft besloten om aan het initiatief van Stichting Volontario in 2014 een subsidie toe te kennen van 33.000 euro. Per augustus 2014 is de pilot officieel van start gegaan.

Win-win-win situatie
De initiatiefnemers van Stichting Volontario hebben het antwoord op het vraagstuk van het hebben en behouden van vrijwilligers door het creëren van een win-win-win situatie voor vrijwilliger, vereniging/stichting én lokale bedrijven. Stichting Volontario helpt verenigingen en stichtingen met het waarderen van hun vrijwilligers. Lokale bedrijven belonen dit vrijwilligerswerk met een maatschappelijke bijdrage.

Op 18 november jl. heeft Volontario het project gepresenteerd ten overstaan van de raadscommissie Sociaal Domein. De commissie heeft zich in positieve zin over dit burgerinitiatief uitgesproken.

Beloning naar keuze
Op www.volontario.nl kunnen vrijwilligers vanaf medio januari 2015 hun uren registreren. Lokale bedrijven doneren een maatschappelijke bijdrage, die omgerekend wordt naar dorpsmunten. Deze zogenaamde 'VOLO' kunnen tijdens een dorpsevenement voor alle kernen ingewisseld worden bij lokale ondernemers. Zo kiest iedere vrijwilliger een eigen beloning.

Pilots Eigen Kracht
Naast het initiatief van Stichting Volontario steunt de gemeente Stein ook de pilots 'Versterking informele zorg', 'Dorpsdagvoorziening Meers' en 'Mantelzorgers versterken elkaar.
In Elsloo staat de Dorpsraad in de steigers, hierover binnenkort meer nieuws.
De gemeente zal u in januari 2015 informeren over wat de pilots tot dan toe hebben opgeleverd voor de inwoners van de gemeente Stein'. Daarnaast is er nog 30.000 euro beschikbaar in 2014 voor andere initiatieven die de Eigen Kracht bevorderen. Inwoners met goede ideeën, kunnen deze kenbaar maken bij de gemeente Stein.

SP wil een publieke zorgverzekering

60% van de Nederlanders is voor het invoeren van een publieke basisverzekering. Dit blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Van links tot rechts is er steun: een meerderheid van de achterban van onder meer de PvdA, VVD en PVV is voor een publieke basisverzekering.
RenskeLeijtenDe Hond voerde de peiling, in opdracht van de SP, uit nadat SP-Kamerlid Renske Leijten het voorstel voor één landelijke zorgvoorziening lanceerde. Leijten: 'Ik ben blij dat zoveel mensen de voordelen van een publieke basisverzekering zien. Mensen zijn het zat dat de grote zorgverzekeraars enorme winsten maken en tegelijkertijd de premies verhogen.'

Ook de marktwerking tussen zorgverzekeraars en de concurrentie tussen zorginstellingen moet aan banden worden gelegd, vindt 68% van de ondervraagden. Leijten: 'Opvallend is dat zelfs een meerderheid van de CDA- en VVD-kiezers vindt dat er een einde moet komen aan de marktwerking in de zorg. Van links tot rechts zien mensen dat dit systeem onhoudbaar is. De zorg wordt duurder en de kwaliteit gaat er niet door omhoog. Het is dus tijd voor een alternatief.'

Leijten lanceerde vorige week het plan om de zorgverzekeraars om te vormen tot één landelijke zorgvoorziening. Daardoor kunnen de premies omlaag, de kwaliteit van de zorg omhoog en wordt de macht van de zorgverzekeraars gebroken. Leijten: 'Eén organisatie is veel goedkoper dan vele verschillende zorgverzekeraars en omdat we het publiek organiseren is het niet meer nodig om zoveel premiegeld op te potten. Daarbij laten we de tijd van winst maken met duur betaalde premies ook achter ons.' (in 2013 schandalige 1,3 miljard winst)
(Bron: www.sp.nl)

Lees hier het hele voorstel voor de publieke basisverzekering. Zolang die publieke basisverzekering er nog niet is, kunt u via de site van de Consumentenbond in elk geval nog de goedkoopste verzekering zoeken >

Enquete zorgtaken Gemeente Stein

In 2015 gaat er veel veranderen in de gezondheidszorg. Zo worden er veel taken overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeenten (decentralisatie). De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding, ondersteuning voor mantelzorgers en jeugdhulp.

Vanuit de gemeente zal één persoon een heel huishouden begeleiden op al deze gebieden tegelijk, zodat er een duidelijk overzicht is en de ondersteuning effectiever, goedkoper en met minder bureaucratie kan worden georganiseerd, zo is de gedachte.

Gemeenten maken zich zorgen over de tijd en het beschikbare geld om alles goed te organiseren. Tegenstanders betwijfelen of de taken beter uitgevoerd worden door de gemeente en zien de decentralisatie vooral als een bezuinigingsmaatregel.

Wat vindt u er van?  Klik hier en vul de enquete in >>

Ziektekostenverzekering

logo-consumentenbondDe jaarlijkse stoelendans rond de ziektekostenverzekering is weer begonnen. Gaan je voor de goedkoopste prijs, de hoogste vergoedingen, de snelste service of blijf je hopen op de perfecte prijs/kwaliteit verhouding... Krijg ik de medicijnen die ik nodig heb wel helemaal vergoed? En mag ik mijn vertrouwde merk blijven gebruiken? Hoeveel fysiobehandelingen krijg ik vergoed? Moet ik wel een aanvullende verzekering nemen?

Het gros van de vergelijkingssites blijkt onbetrouwbaar en het zijn gewoon provisiejagers. Vroeger sleten ze levensverzekeringen, maar dat is een beetje passé...
De Consumentenbond heeft alles goed op een rijtje gezet en geeft een schat aanvullende informatie. Klik hier voor alle alle info >

De dorpen tussen Maas en Graetheide

Tussen Maas en Graetheide-2-147Streekhistoricus Guus Peters met wetenswaardigheden over de dorpen tussen de Maas en de Graetheide en hun bewoners. Deel 22 gaat over Elsloo en Stein in de vroege middeleeuwen.

Slechts een heel klein deel van de huidige oude kern behoorde tot het oorspronkelijke middeleeuwse Elsloo van voor 1500. De huidige Maasberg en Op de Berg waren een uiteinde van dit oudste Elsloo, het andere uiteinde lag nabij de huidige autowegbrug over de Maas richting België.
Elsloo was voor 1500 een langgerekt straatdorp dat lag op de plaats waar nu de Maas loopt Hier lag ook het oorspronkelijke kasteel en, in de helling, de eerste kerk van Elsloo.

 Lees en kijk verder in deel 22 van "Tussen Maas en Graetheide # de dorpen" »

Genieten in de Huiskamer van Stein

DeWitte-Stein-interieur(advertorial)
Koffie en Lunchcafé De Witte in het winkelcentrum van Stein wordt in de volksmond wel de Huiskamer van Stein genoemd. Want het is daar een gezellige ontmoetingsplek en niet alleen voor bezoekers van het winkelcentrum.

Mensen komen van heinde en verre om te genieten van een subliem kopje koffie met vlaai of een overheerlijke maaltijdsalade. Maar u bent ook welkom voor een pilsje of een speciaal biertje.

En onze tongstrelende ijscoupes zijn altijd een hot-item, zeker als u daarvan kunt genieten op het buitenterras.

Jack en Chantalle Verboort en hun team heten u van harte welkom in de Huiskamer van Stein!

Koffie en Lunchcafé De Witte | Omphaliusplein 29 Stein | www.dewitteinstein.com


banner-ThijsJacobs(advertorial)
Autorijschool Thijs Jacobs kan elk jaar heel wat geslaagden uit Elsloo en omgeving feliciteren. Dat is niet vreemd als je al jarenlang de goedkoopste autorijschool in de regio bent en daarbij de kwaliteit van de opleiding niet uit het oog verliest.

Thijs Jacobs: "Bij ons staat veilig en verantwoord deelnemen aan het drukke verkeer voorop, niet alleen voor je zelf maar zeker ook voor andere weggebruikers"

Jongeren kunnen hun rijbewijs B al op hun 17e halen!
Kies voor een gedegen rijopleiding op maat tegen een eerlijke prijs: Thijs Jacobs!

Meer informatie op www.autorijschool-thijsjacobs.nl of bel 06-12717281

Kerstserenade

Ook dit jaar organiseert Aelserlei traditiegetrouw een Kerstserenade met fanfare de Maasgalm op Kerstavond 24 december.  Op diverse punten in Elsloo kunt u genieten van sfeervolle Kerstmuziek. En nou nog 'n pak sneeuw........

De planning van optredens is als volgt:
18.30 uur La Famille
19.15 uur Aelserhof
20.15 uur Mariakerk
20.45 uur kapel Catsop
21.30 uur kapel Dorpstraat
22.00 uur Einde

Door de buurtverenigingen Catsop en 't Dörp zal een hapje en drankje worden gezorgd. De gegeven tijdstippen zijn bij benadering en kunnen afwijken. Nadere informatie op www.aelserlei.nl