Komende activiteiten

Kermis Elsloo in een nieuw jasje!

Kermis Elsloo logo 3

Zoals bekend heeft de gemeente (in overleg met de exploitanten) besloten om met ingang van dit jaar nog maar één kermis in Elsloo te houden. De zomerkermis gaat vervallen.

Wat betreft de overblijvende kermis hebben de gemeente Stein, in de persoon van coördinator Rob Meijers en de werkgroep Jong Tot Oud van Dorpsplatform Elsloo de handen in elkaar geslagen. Er wordt bekeken of de kermis gekoppeld kan worden aan een andere dorpsactiviteit om zodoende een breed pakket aan de jeugd (en ouders) te kunnen bieden. Daardoor kan men ook meer publiek trekken en gebruik maken van elkaars faciliteiten.

Dit jaar zal de kermis gehouden worden van zaterdag 29 oktober tot en met dinsdag 1 november. Als vanouds dus. Maar wel met een fiks aantal extra attracties! Zo bezoeken Olaf & Elsa van "Frozen" op dinsdag de kermis. De laatste ontwikkelingen kun je volgen op de speciale Facebookpagina https://www.facebook.com/Elslookermis1

Zaterdag 29 oktober vanaf 13:00 uur, kan de basisschooljeugd met de flyer die ze op school hebben ontvangen, in het Maaslandcentrum gratis 3 KermisEuros afhalen. Let op! Ook voor de allerkleinste zijn er KermisEuros beschikbaar (zonder flyer). Elke Kermis€uro is goed voor 1 Euro korting bij een zaak naar keuze. Eén bon is geldig op zaterdag en twee op maandag.

De tot dusver vastgelegde kermisattracties zijn: Autoscooter Driver's Seat / Wip Wild Thing / Laguna rupsbaan / Buggy's / Babysport / Pusher / Lucky Cranes / Bussensport / Lijntrek / Lucky Duck /Kop van Jut/ Boksbal / Nougat- en suikerwerken / Noten- en popcorn / Vispaleis

 

Verkeersarrangement Elsloo

verkeersarrangement elsloo

Uitnodiging verkeersarrangement Elsloo

De afgelopen weken hebben de gemeente en Royal HaskoningDHV alle klachten en wensen op het gebied van verkeer verzameld. Dit heeft geresulteerd in ongeveer 300 reacties. Hartelijk dank voor uw inbreng!
Graag delen we de binnengekomen reacties met u op woensdag 2 en woensdag 9 november a.s. tijdens een tweetal bewonersavonden. Deze vinden plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo en beide avonden beginnen om 19:30 uur.

Verdeling per avond
De inhoud van de twee avonden is gebiedsafhankelijk:
2 november : Centrumgebied Elsloo (zie geel kader in kaartje, gebied tussen grofweg Scharberg, Burg. Maenenstraat, Stationsstraat, oud-Elsloo en Steinderweg);
9 november : Elsloo Noord, Elsloo Zuid, Catsop en Terhagen (rode kaders)

elsloo indeling

Wat doen we wel en wat doen we niet op deze avonden?
Graag willen wij de binnengekomen reacties (op hoofdlijnen) met u delen. Hiertoe nodigen wij u uit voor de voor u relevante informatieavond, op 2 of 9 november aanstaande. We kunnen niet alle individuele klachten op deze avonden met u doornemen. Wel krijgt u een goed beeld van de binnengekomen reacties en geven wij u voor de locaties waarop veel reacties zijn binnengekomen, een eerste voorzet voor oplossingen.

U kunt zich deze avond dan tevens opgeven om in een interactieve sessie als deelnemer van de klankbordgroep deel te nemen aan de uitwerking van het plan. Inwoners gaan dan samen met de Gemeente Stein en Royal HaskoningDHV de problemen bundelen en gaan dan op zoek naar passende oplossingen.

Het vervolg!
Wij zien uit naar een prettige samenwerking om gezamenlijk met u óns Elsloo, Catsop en Terhagen nog mooier en veiliger te maken!

Er zullen knel- of verbeterpunten zijn die reeds op korte termijn aangepakt kunnen worden, maar er zijn ook klachten en wensen zijn die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat er budget gereserveerd moet worden en dat dit door de gemeenteraad geaccordeerd moet worden.

U kunt ons tevens volgen op facebook onder “verkeersarrangement Elsloo”. Ook kunt u steeds de meest actuele informatie vinden op www.gemeentestein.nl, www.dorpsplatform-elsloo.nl en www.elsloo.info.

Wij danken u alvast voor uw gewaardeerde aanwezigheid en positieve bijdrage!

Attentie What’s App buurtpreventie!

Op 5 juli 2016 heeft in het gemeentehuis een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden met whatsappbeheerders, politie en gemeente.

Destijds is o.a. afgesproken om 2 x per jaar een bijeenkomst te houden met beheerders, om informatie en ervaringen te delen. Namens de politie zal de wijkagent aanwezig zijn, de gemeente faciliteert deze bijeenkomst. In dat kader wordt u uitgenodigd - bij voorkeur één beheerder per appgroep - voor een bijeenkomst op donderdag 24 november 2016, om 19.30 in het gemeentehuis van Stein. Voor koffie, thee en vlaai wordt gezorgd.

Aanmelding voor deze bijeenkomst dient uiterlijk 10 november a.s. per email aan te worden gericht. S.v.p. daarbij ook uw appgroep/buurt vermelden.

Opgemerkt wordt nog dat een aantal beheerders zich reeds bij Jeroen Halmans (voorzitter app-groepen) hebben aangemeld voor de beheerdersapp. Diegene die dat nog niet hebben gedaan worden bij deze nogmaals gewezen op de mogelijkheid zich hiervoor aan te melden. Dat kan bij Jeroen (zijn mobiel nummer is 06 - 30284814, emailadres: ).

Recent zijn circa 30 WhatsApp buurtpreventieborden bij de invalswegen van de gemeente Stein geplaatst. Het initiatief kwam van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo, naar aanleiding van een gemeentelijke oproep om inbraakpreventiebordjes per buurt of wijk aan te vragen.
Op de foto: het nieuwe bord nabij de rotonde aan de Koolweg in Elsloo.

Buurtpreventie Koolweg Elsloo 02 2

19 actieve groepen
Steeds meer Steinse inwoners zijn actief in WhatsApp groepen gericht op inbraakpreventie. Deze WhatsApp-groepen signaleren en delen van verdachte situaties in de straat of wijk. Inmiddels zijn er 19 WhatsApp groepen actief in de gemeente Stein. Met het gebruik van een WhatsApp verhoogt het aantal ‘ogen en oren’ van politie en Boa’s in de wijk.

Wijkagent Manon van Thoor: ‘De wijkagenten van de gemeente Stein juichen deze ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie en inbraakpreventie toe. Dit stelt ons namelijk in staat om nog beter in contact te komen én te blijven met betrokken inwoners. Onze eerste ervaringen met deze WhatsApp-groepen zijn zeker positief!’

whatsapp gemeente stein klein

Dekkend netwerk
De borden zijn bij de belangrijkste invalswegen van elke kern geplaatst, waardoor een wildgroei van aanvragen voor locaties per straat of wijk wordt voorkomen. De locaties zijn in overleg met de WhatsApp groepbeheerders geselecteerd.

De gemeente Stein faciliteert dit burgerinitiatief omdat het aansluit bij het Integraal Veiligheidsbeleid en de Eigenkracht visie. Tevens heeft de gemeente een coördinerende rol waarin een dekkend netwerk voor de hele gemeente wordt nagestreefd. Daarvoor vindt structureel overleg plaats tussen de WhatsApp groepbeheerders, de wijkagenten en de gemeente.

Nieuwe appgroepen
Inwoners die een WhatsApp groep in hun wijk willen starten, kunnen voor informatie of voorlichting hierover terecht bij de Steinse wijkagenten via . Om overzicht te houden in welke wijken / buurten appgroepen actief zijn, wordt gevraagd dit te melden bij .

Bushaltes Elsloo vervallen !!

Laat Arriva Elsloo in de kou staan?!
Deels wel, dat mag je tenminste afleiden uit de nu bekend gemaakte nieuwe dienstregeling van Arriva, per 11 december a.s. (Arriva is de vervoersopvolger van Veolia)
De bestaande bushaltes Michiel de Ruyterstraat/ Dor. Verschureplein en Koolweg verdwijnen per die datum.

Arriva deelt mee dat ter compensatie Arriva logovanuit Catsop en Elsloo Centrum een OV–shuttle naar station Beek-Elsloo en het centrum van Beek wordt ingezet.
Want wilt u straks naar bijv. het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard-Geleen dan kunt u enkel vertrekken vanaf:
1. de halte Station Beek-Elsloo,
2. de halte Helmbloem (nabij Aronskelk, rotonde Steinderweg) en
3. de halte die zij noemen "Business Park Stein" en daarmee bedoelen ze de bestaande bushalte onderaan de Koolweg, bij de rotonde richting Stein.

Arriva neemt deze maatregelen om het vervoer sneller en efficiënter te maken. In veel gevallen wordt de dienstregeling verbeterd en rijden in veel plaatsen 4 in plaats van 2 bussen per uur. 

Hier de wijzigingen voor onze regio op een rijtje >

In de raadsvergadering van donderdag 20 oktober zal CMB deze kwestie aan de orde stellen. Nu al is duidelijk dat een raadsmeerderheid de huidige bushaltes wil handhaven.

DDL 20161018 Bushaltes Elsloo

arriva bus

DDL 20161017 Dienstregeling trein

Foto: facebook Arriva

Verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland 

Met de verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland' kan het publiek zich uitspreken over onze natuur, verbeteren we de kwaliteit en toegankelijkheid én zetten we onze mooiste natuurgebieden en landschappen voor binnen- en buitenlandse bezoekers op de kaart. Deze verkiezing draagt bij aan de bekendheid van onze natuur, en daarmee aan de waardering ervoor.
Van 10 tot en met 3 oktober 2016 kunt u stemmen.

Klik hier om te stemmen (en een beetje chauvinist stemt natuurlijk op GrensPark Limburg..... hoe komen ze op die naam?!)

De schaamte voorbij!

d66 fransvdavertUitgesproken tekst door Frans van der Avert (D66) tijdens Gemeenteraad Stein 05.10.2016 bij de installatie van de nieuwe coalitie in Stein

Het proces:
Als ik kijk naar de Steinse politiek de laatste maanden, wat neem ik dan waar:
• Een partij die vanwege haar bezwaar tegen een voorstel voor een extra verdieping op een pand, een voorstel waar deze partij overigens als enige tegen was, het hele bestuurlijke proces in Stein platlegt.
• Een partij die bij de coalitievorming in 2014 aanvankelijk twee voormalig wethouders dumpt om ze nadien weer uit de vullesbak te halen omdat ze op dit moment mogelijk wel weer bruikbaar zouden kunnen zijn.
• Een partij die vervolgens drie maande uittrekt om in een tijd waarin de Steinse problematiek evident, substantieel en dringend is, vooral met zijn eigen positie bezig te zijn.
• Een voormalig wethouder die eerder is afgedankt en om die reden uit onvrede is afgescheiden van haar partij met medeneming van haar raadszetel en die nu met diezelfde partij aan tafel zit en een coalitie vormt in ruil voor een wethouderschap. Daarmee is de verloren zetel weer binnengehaald door DOS. En iemand heeft zich een geweldig oor laten aannaaien.
• Gina heeft zichzelf volledig uitgeleverd aan DOS en heeft haar achterban volledig in de kou laten staan met dank voor de steun die ze de afgelopen jaren van hen heeft gekregen.
• Een wethouder die zonder enige politieke achterban in een college zit en dus door niemand ter verantwoording kan worden geroepen. Dat heeft niets meer met democratie te maken, dat is puur persoonlijk opportunisme en ik zal deze benoeming dan ook niet steunen.
• Een PACT van vier fracties waarbij Harry Govers probeert om over de rug van zijn PACT-leden wethouder Krimp te worden. Bij de eerste bespreking wordt hij echter door zijn mede-PACT-leden al meteen buiten de deur gezet.
• Een tweede fractie uit het PACT, de VVD, stapt even later uit het coalitieoverleg als men zich realiseert dat men bezig is een wethouderszetel in te richten voor een kandidaat met PVDA-achtergrond. Dat werd zelfs Peter Salden te dol. Weg PACT! Verdampt! Die zien we nooit meer terug!

Voor mij is dit dorpspolitiek met incestueuze trekken. De titel: ‘Iedereen doet mee’ kunnen we dan ook beter vervangen door ‘Iedereen doet het hier met iedereen’. In alle standen en zonder dat daar enige lijn in zit. En de politieke inhoud bedenken we achteraf
Het is een uiting van een naar binnen gerichte cultuur, alleen maar gericht op behoud van macht waarbij ieder gevoel van collectieve verantwoordelijkheid ontbreekt.
Het belang van Stein is daarin ver te zoeken.

d66Typerend is hierbij ook het ontbreken van iedere vorm van communicatie tijdens het formatieproces. Dat zoiets in deze tijd nog mogelijk is lijkt ongelooflijk.
Het is de oude arrogante archaïsche regentencultuur waarvan we hoopten dat we daarvan afscheid hadden genomen.
En dan komt daar een coalitieakkoord uit waarbij we volgens de titel allemaal mee moeten doen. Hoe bedenk je het!
Het is potsierlijk en ik vraag me af hoe je jezelf hierin nog serieus kunt nemen.
En zo prepareren we ons voor een toekomst waarin zich nu al een aantal zware bestuurlijke vraagstukken aandienen.

Dat brengt mij tot een conclusie die ik tot nu toe niet heb willen trekken maar nu kan ik er niet meer omheen. Een coalitie zonder DOS zou langzamerhand voor Stein een zegen zijn. Ik ben het in dat opzicht inmiddels eens met Govers. Wat ik waarneem is een groot gemis aan politiek leiderschap in een tijd vol uitdagingen. In een periode van nieuwe problemen en uitdagingen kiest DOS voor oude structuren.

Een coalitie zonder DOS is zo langzamerhand een doel op zich. Dat zou ook voor deze partij zelf goed zijn.
Je kunt de toekomst van Stein niet langer aan DOS overlaten. Het in alle opzichten ontbreken van politiek leiderschap is daarvan een uiting. DOS is niet meer bezig met de problemen van Stein maar met het krampachtig vasthouden van vermeende zekerheden. Het CDA heeft ook zo’n periode gekend. Het failliet van DOS als regeringspartij in Stein is hiermee compleet.
Ik ga om die reden ook niet mijn steun geven aan dit college en zal het besluit dus ook niet steunen. Dat moge duidelijk zijn.

Naar de inhoud:

Er zijn weliswaar 4 ondertekenende fracties maar de fractie Gina bestaat dus nu al niet meer.

Enkele markante punten wil ik er even uit halen... lees meer >

Starterslening vanaf 2017 nog steeds de eerste drie jaar maandlastenvrij

Bent u starter op de woningmarkt en wilt u een woning kopen in de gemeente Stein? Dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘Starterslening’.

4833938 HypotheekVerzekeringen

 

De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw eerste woning en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is dus altijd een aanvulling op uw eerste hypotheek.

Voorwaarden
Aan de Starterslening zijn een aantal voorwaarden verbonden.

1. De aanvrager(s) (starter) mag niet ouder zijn dan 35 jaar en niet eerder eigenaar geweest zijn van een koopwoning.
2. De woning moet gelegen zijn in de gemeente Stein en de koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan € 173.000 (verwervingskosten max. €183.380).
3. De hoogte van de uiteindelijke starterslening bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximaal bedrag van € 36.676.

Veranderingen onder de motorkap vanaf 2017
Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Vanaf 1 januari 2017 zijn deze regels ook op de Startersleningen van toepassing. Om de Starterslening met hypotheekrenteaftrek te behouden zijn er onder de motorkap een aantal wijzigingen aangebracht.
De starterslening blijft daarmee de lening zoals iedereen die kent; de lening blijft de eerste drie jaar maandlastenvrij. Maar ten opzichte van de 'oude' situatie kan dit voor de starter een beperkt financieel nadeel betekenen.

Om de overgang naar het gewijzigde product soepel te laten verlopen, ontvangen aanvragen die na 30 september binnen komen uitsluitend een offerte met de gewijzigde voorwaarden.

Starterslening aanvragen?
Kijk voor meer informatie op www.svn.nl. Onder 'nieuws' vindt u de 5 vragen over de gewijzigde Starterslening. Of neem contact op met de gemeente Stein via telefoonnummer 046-435 93 93. Een formulier aanvragen kan door te mailen naar met vermelding van naam, adres, woonplaats, een kopie legitimatie en het adres van de te kopen woning.

Heersen en verdelen

Het heeft wat langer geduurd dan u van mij gewend bent. Maar ik heb eerst nog eens de kranten van de voorbije week doorgenomen. Of ik dat de eerste keer wel allemaal goed gelezen had. En ja hoor, het staat er echt: Gina van Mulken wordt opnieuw wethouder in Stein... Alsof er niks gebeurd is.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd een coalitie gesmeed tussen DOS, CMB en CDA. De samenwerking tussen DOS en CMB (beiden met voornamelijk Elsose roots) werd geen lang leven toegedicht (ze hielden het toch nog vol tot zomer 2016)
Enfin, tijdens die coalitie onderhandelingen werd aftredend wethouder Gina van Mulken door haar eigen DOS als "te licht" bevonden. Of CMB daarin enige sturing heeft gegeven mag waarschijnlijk worden geacht. Tijdens de stemming in de coalitie werd zij niet herkozen als wethouder. Dat raakte haar diep en zij verliet de DOS fractie om als eenmansfractie "G!NA" verder te gaan.

In het persbericht over de nieuwe coalitie werd haar vertrek destijds in één zin samengevat...  (Lees hier alles over die verkiezingen in 2014)

Zij werd als wethouder opgevolg door Ron van Leuken, een DOS-nieuweling in de politieke arena. Hij hield het niet lang vol. In november 2015 struikelde hij over het dossier Steinerbos. Dat hem door oppositie en zijn eigen coalitie voor de voeten werd geworpen. In december 2011 werd PvdA-wethouder José Ie op ongeveer dezelfde manier tot struikelen gebracht met het Vixia-dossier. Dat in de jaren daarvoor was opgebouwd door DOS-wethouders...

Het horrordossier Steinerbos is jaren geleden gecreërd door met name DOS, SB, CMB en VVD. In 2011 verkwanselde de VVD haar aanvankelijke tegenstand én beslissende stem tégen de privatisering van Steinerbos, ten faveure van een wethouderszetel voor haar fractieleider Peter Salden. In 2014 werd ook hij door DOS c.s. blijkbaar te licht bevonden; we zagen hem in elk geval niet terug achter de bestuurderstafel.

Maar goed, terug naar Gina van Mulken. Vanaf 2014 voerde zij samen met Harry Govers, Steins Belang en VVD hevig oppositie tegen de regerende coalitie en vooral tegen DOS dat haar zo diep gekwetst had. Tot de zomer van 2016... toen CMB uit de coalitie stapte. De aanleiding was het schenden van gemaakte afspraken over de hoogte van een appartementencomplex in het nieuwe winkelcentrum. In andere gemeentes zijn dat peanuts die aan het buffet uitgesproken worden. Zoniet in Stein, daar worden dan de messen geslepen: het wordt GEHAKTDAG.

Het opstappen van CMB uit de coalitie dwong DOS om een nieuwe coalitie te smeden. Makkie, ex-wethouders genoeg in de tent. Met vaak een riante wachtgeldregeling en dito pensioenrechten.

Gina van Mulken krijgt nu in de pers de volle laag omdat zij die job aanvaard heeft. Maar geloof me, als ze de andere ex-wethouders gevraagd zouden hebben, hadden ze het bijna allemaal gedaan....hun "gehaktdag" of "bijltjesdag" snel vergetend.
Het menselijk vlees is zwak... zeker als er pluche onder komt.

En DOS?!
De regentenpartij kijkt glimlachend toe. Heersen en verdelen is het motto.

En dat is juist waar deze van oorsprong Elsose partij met succes fel tegen heeft gevochten toen ze na de herindeling van 1982 haar intrede maakte in de Steinse politiek. Stein werd toen met straffe hand geregeerd door Harie van Mulken en zijn CDA: een kleine Napoleon met het motto... "heersen en verdelen"...

Wim Hanssen

plakzuilenPlakzuilen misbruikt...

Ze staan nu al enige tijd aan het Dorine Verschureplein en bij Sportcomplex Mergelakker; de gemeentelijke aanplakzuilen. Uitsluitend bedoeld voor plaatselijke verenigingen. Daarom staat aan de bovenzijde van deze aanplakzuilen in de hele gemeente Stein duidelijk vermeld dat deze ruimte uitsluitend is bestemd voor "plaatselijke niet commerciële doelen"

Met u heeft ook het Dorpsplatform Elsloo geconstateerd dat het Limburgse plakgilde deze in hun ogen gratis behanglocaties heeft ontdekt en royaal misbruikt.
Niet alleen worden plaatselijke verenigingen daardoor gedupeerd maar de grote schreeuwende posters voegen niets toe aan de gemiddelde informatiebehoefte.

Het Dorpsplatform heeft de betrokken organisaties geattendeerd op hun onrechtmatige actie en gevraagd dat vanaf nu na te laten.

Overigens is het Dorpsplatform al in overleg met de gemeente Stein om deze asociale plakterreur aan te pakken en als strafbaar aan te merken in de Algemene Politie Verordening. Tal van Limburgse gemeenten hebben dat al gedaan en verrassen de organisaties (niet het onbekende plakgilde) met boetes van soms wel 150 euro per poster!

 

Expositie over groenvisie

Van maandag 10 oktober t/m 19 oktober ligt het concept groenbeleidsplan inclusief kaartmateriaal ter inzage in het Wijksteunpunt de Kooypoort (bibliotheek*), MFC de Grous in Stein (bibliotheek*), het Maaslandcentrum in Elsloo (bibliotheek*), Dorpsdagvoorziening ‘Bie Gerda’ in Meers en in het gemeentehuis. Inwoners zijn van harte welkom om kennis te nemen van het concept groenbeleidsplan en om reacties achter te laten via een suggestie- / ideeënbus.

Stein Groenbeleid Overlast

Foto: gemeente Stein koestert het groen in de gemeente....ook waar het niet nodig is!

Groene loper
Tevens legt de gemeente Stein op woensdag 19 oktober aanstaande tussen 16.00 uur en 20.00 uur de ‘groene loper’ uit voor inwoners voor een expositie in MFC de Grous. Daar kunnen inwoners het concept groenbeleidsplan met bijbehorende kaarten inzien én in gesprek gaan met inhoudsdeskundigen. Alle opmerkingen en suggesties worden indien mogelijk meegenomen in de definitieve versie van het beleidsplan.

‘Met behulp van deze expositie willen we inwoners nogmaals de mogelijkheid bieden om input te geven voor deze groenvisie. Bij de totstandkoming ervan vormen inwoners een waardevolle bron van informatie, omdat zij de ervarings- en omgevingsdeskundigen van hun wijk zijn. Deze kennis wordt zoveel mogelijk verwerkt zodat het een breed gedragen groenvisie wordt. Deze groenvisie beschrijft een duurzame ontwikkelrichting die aansluit bij de gewenste belevingswaarde van inwoners en de identiteit van onze gemeente’, aldus wethouder Hendrix.

Het concept groenbeleidsplan is ook digitaal beschikbaar via www.gemeentestein.nl > Actueel > Projecten > Groenbeleidsplan. Reageren kan t/m 19 oktober aanstaande via .

Interactief proces
Begin 2016 is de gemeente Stein gestart met het opstellen van het groenbeleidsplan. Hierbij zijn inwoners en belanghebbenden nauw betrokken door middel van kennissessies (april en juli). Een groenbeleidsplan geeft een totaalvisie op hoofdlijnen voor de lange termijn op het openbaar groen binnen de gemeente. Het definitieve beleidsplan wordt op 1 december aanstaande ter behandeling in de gemeenteraad aangeboden.

GroenBeleidsPlan plattegrond groep2

Op www.gemeentestein.nl kunt u meer informatie vinden over het GroenBeleidsPlan.

Stappenplan participatietraject GroenBeleidsPlan >>
Een tweede en derde bijeenkomst zal in het teken staan van het terugkoppelen van het concept groenbeleidsplan aan u als inwoner. Nadere informatie aangaande datum en locatie voor deze tweede en derde bijeenkomst wordt te zijner tijd medegedeeld.

DOC Elsloo (DorpsOntmoetingsCentrum)

logo dorpsplatform

Het DOC (DorpsOntmoetingsCentrum) Elsloo is een onderdeel van het Dorps Platform Elsloo en organiseert haar activiteiten hoofdzakelijk in het Maaslandcentrum.

Het nieuwe winterprogramma is klaar. Diverse cursussen en workshops van Volksuniversiteit en Gilde Westelijke Mijnstreek: o.a. de cursussen Frans, Facebook, Werken met de Computer, Ipad/Iphone, Hoe werkt de Lokale Democratie, Aelser Plat, de workshops over Koken en Voeding, Nabestaandenzorg, Werken met de Tablet, enz. 

Binnenkort starten ook weer de thema-avonden “In gesprek met.....” en ook gaan in de loop van dit najaar de inloopmiddagen en de kook/voedingscursussen van start.

Bekijk hier het actuele programma en meld u aan voor cursussen en workshop!

Overzicht cursussen najaar2016

Op zaterdag 12 november 2016 zal traditiegetrouw, na de officiële opening van het seizoen, het “Aelser Leedjes Konkoer” plaats vinden in zaal 't Trefpunt aan de Stationsstraat. De entree is vrij.

AelserLeedjesKonkoerVorig jaar hebben maar liefst 9 groepen en/of artiesten gestreden om als publiekswinnaar of winnaar van de juryprijs te worden uitgeroepen. De onderlinge felle, maar gezonde strijd tussen deze groepen zorgt de laatste jaren voor een geweldige sfeervolle avond . Als C.V. de Sajelaire zijn we dan ook “grwètsj” dat deze activiteit leeft bij de mensen van Elsloo en dat we een groot diversiteit aan artiesten op het podium hebben tijdens deze echte “Aelser” avond.

Inmiddels kunnen we als organisatie al de volgende namen bevestigen: Duo Ongerhauf, Ich & Dich, de Babbelaire, M&M, Get Jhel Slechs en Vriegezellig. In de wandelgang gaan de geruchten dat ook Saft neet te min, Patsj Op Boys, Melanie & Claire, Guus & Anja nog aan het affiche toegevoegd gaan worden. Daarnaast wordt een comeback van het alom bekende duo en oud-winnaars TAP niet uitgesloten.

Ook interesse om aan deze avond deel te nemen? Dat is zeker mogelijk en potentiële artiesten en groepen die interesse hebben hierin kunnen contact met ons opnemen en zij zullen dan ook op weg geholpen worden om tot een goed resultaat te komen. Meer info:

Tot zaterdag 12 november! CV de Sajelaire

Op naar een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico

De eerste zorgverzekeraar heeft de nieuwe premie voor 2017 bekend gemaakt... Een verhoging van maar liefst 10 euro per maand per verzekerde...
Naar verwachting zullen de andere zorgverzekaraars snel volgen met ook een premieverhoging van meer dan 10%
Nu al kunnen honderduizenden Nederlanders hun zorgpremie niet meer betalen...Naar verwachting zijn er dat volgend jaar meer dan 1 miljoen...
Wij moeten dit niet langer meer pikken!

Ieder jaar maken de zorgverzekeraars ruim een miljard euro winst. Dit geld wordt dus niet besteed aan goede zorg, maar verdwijnt in de zakken van de vier grote verzekeraars. Daar bovenop besteden de zorgverzekeraars 500 miljoen euro per jaar aan reclame. En wanneer u ziek bent krijgt u een boete van 385 euro door het ‘eigen risico’. Dat moet anders vindt de SP: kom in actie!

logo NationaalZorgFondsVan concurrentie naar samenwerking
Het is tijd voor één nationaal zorgfonds. Zonder onnodige bureaucratie en kostenverhogende concurrentie. Zonder geldverslindende reclame en zonder torenhoge salarissen voor zorgbobo’s. En we schaffen het eigen risico van 385 euro af, want dat weerhoudt mensen van naar de dokter gaan. Ziek zijn is geen keuze.

Steun de initiatiefnemers in de strijd voor goede zorg, zonder zorgverzekeraars en zonder eigen risico! Teken hier de petitie >>www.nationaalzorgfonds.nl

Samen bouwen we aan een nationaal zorgfonds, zonder eigen risico.
Betere en betaalbare zorg. Voor iedereen.

BuitenBeter App te gebruiken in heel Stein

BuitenBeter AppSAMEN ZELF DOEN!
Ziet u een probleem buiten op straat? Ligt er zwerfvuil? Is er een lantaarnpaal kapot? Is het trottoir gevaarlijk beschadigd? Ervaart u andere vormen van overlast waarvoor de gemeente verantwoordelijk is?

Laat het snel en simpel aan de gemeente Stein weten met de gratis BuitenBeter App!
Deze App helpt u gemakkelijk meldingen te doen bij elke gemeente in Nederland.

Gebruik BuitenBeter app
Het Dorpsplatform Elsloo heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om Stein aan te sluiten op de app. De gemeente heeft deze week laten weten dat hun bedrijfsproces daarvoor nog niet op orde is maar dat daar wel hard aan gewerkt wordt. 

Het goede nieuws is dat elke inwoner van Stein de BuitenBeter App toch al kan gebruiken. De gemeente koppelt de ontvangst én de afhandeling van de klacht WEL aan de indiener terug, maar dan vooralsnog via hun huidige rapportagesysteem Acress.

In slechts 4 makkelijke handelingen rapporteert u een probleem aan de gemeente:
1. Maak een foto van het probleem (bij een lantaarnpaal, maak een foto van het nummer). 2. De locatie wordt automatisch vastgelegd via de GPS van uw telefoon, zo niet voer dan de locatie handmatig in. 3. Kies een categorie uit de lijst met meest voorkomende problemen. 4. Geef een korte duidelijke omschrijving.

Download deze handige App HIER op uw telefoon, en help zodoende mee om Elsloo en de rest van de gemeente leefbaar te houden! Meer informatie >

De app heeft geen menuknop, maar je kunt je meldingen, je eigen gegevens etc als volgt nazien en wijzigen:
-open app op je smartphone
-druk dan enige tellen op de knop "taakvenster" van je phone (daar kun je zien welke apps je hebt open staan)
-en dan opent het BuitenBeter menu 

Op de video: ook Maastricht is aangesloten op BuitenBeter.

[SLOT] De dorpen tussen Maas en Graetheide: Meers, Urmond en Berg

De laatste 2 delen uit deze omvangrijke serie van streekhistoricus Guus Peters.

Het oudste Meers lag waar nu de Maas stroomt. Toch heeft ook het “nieuwe Meers” zijn verbindingen met de weidegebieden gekend (Koeweide en de Pas tussen Klein Meers en kasteel Stein) Vandaar ook de namen Koevaart (Groot Meers) en Meerserkoestraat (Klein Meers)

Op een kaart van 1726 staan nog huizen van het oude Meers buiten de huidige Maasdijk getekend, langs en in de Maas. Het oude Meers zal ongetwijfeld ook een lintbebouwing gekend hebben tussen de huidige Grote straat en het oudste Elsloo.

Lees en kijk verder in deel 24 en 25 van "Tussen Maas en Graetheide # de dorpen" »