Komende activiteiten

Raadsvergadering 23 april 2015 LOS TV

Rock 'n' Roll Night zaterdag 2 mei

RnRNight 02 05 2015

 

 

Zaterdag 2 mei organiseert Double U haar jaarlijkse Rock 'n' Roll Night in zaal De Dikke Stein. Big Caz & The 4 Bobs zorgen voor de muziek en dat betekent.... voetjes van de vloer, zwiepende petticoats en dampende vetkuiven!
Dj Roy Cadillac verzorgt de pauzemuziek. 

Aanvang -heerlijk ouderwets- om 20.00 uur en de entree bedraagt Euro 5 in de voorverkoop en Euro 7,50 aan de kassa.

Plaatsen Meiboom op zondag 3 mei

meiboom2013smallOp zondag 3 mei wordt de Meiboom geplaatst bij de Dikke Stein. Daarmee wordt volgens aloude traditie de lente welkom geheten en afscheid genomen van de winter.

De boom zal om 13.30 uur vanaf de kapel in Catsop worden vervoerd door een paardenspan. Vervolgens gaat de stoet via het Mergelakker, Past Dubarstraat, Heirstraat en het oude dorp naar de Dikke Stein. Starlight opent de stoet.

Na afloop zal een bekende band de feestvreugde verhogen. Hetzij in cafe de Dikke Stein of in de buitenlucht, indien het weer dit toelaat.  De organiserende verenigingen willen in ieder geval nu ook weer een mooie invulling aan deze traditie geven en er samen met u een gezellige “Aelserse middig” van maken.  (organisatie Aelserlei, Regiment D'Arberg, Sajelaire, Scouting, Buurt Ut Dörp, Buurt Ut Bluuske Catsop)

Luuk Koelman | Bootvluchteling strandt in Hofvijver

In de Hofvijver nabij de Tweede Kamer is hedenochtend een half leeggelopen opblaasbootje aangetroffen, met daarin een verwarde Bram Moszkowicz. Twee dagen eerder had de gevallen advocaat zichzelf op het schild gehesen als de lijsttrekker van VNL (VoorNederLand).
Lees verder op koelman.com >

Dodenherdenking in gemeente Stein

420 km lange estafetterun tijdens Dodenherdenking Stein

Oorlogskerkhof Margraten

Kapelaan Berix Bergen-Belsen / Stein Memorial Run op 3 en 4 mei
Op zondag 3 en maandag 4 mei aanstaande organiseert Stichting Ultraloop Stein samen met het 4 Mei Comité en de gemeente Stein een zeer bijzondere activiteit in het kader van 70 jaar doden- herdenking: de 420 kilometer lange Kapelaan Berix Bergen-Belsen / Stein Memorial Run. Een non-stop run met een duidelijke boodschap.

Volgende generaties
Tijdens deze estafetteloop wordt een fakkel vanuit het Duitse Bergen-Belsen naar Stein gebracht. Twaalf atleten van Stichting Ultraloop Stein starten op zondag 3 mei bij de gedenksteen van Anne Frank in Bergen-Belsen en rennen in 33 uur naar het monument van de Steinse verzetsheld Kapelaan Berix in Meers.

Deze estafetteloop staat symbool voor het doorgeven van herinneringen aan volgende generaties, doorzettingsvermogen en samenwerking.

logo 4 en 5 meiGezamenlijke kranslegging
Het startsein voor de run wordt gegeven door burgemeester Leurs van de gemeente Stein samen met burgemeester Prokop van de Stadt Bergen waarna er een gezamenlijke krans wordt gelegd bij de Gedenkstätte in Bergen-Belsen.

Jeugd betrokken
In de aanloop naar deze speciale Dodenherdenking hebben de gezamenlijke initiatiefnemers tevens activiteiten georganiseerd om jeugd en jongeren hier nauw bij te betrekken.

Zo heeft Joop Waterman op 17 maart jl. een lezing gegeven bij Scholengemeenschap Groenewald, is een gedichtenwedstrijd onder leerlingen van Groenewald uitgeschreven en worden de atleten vanaf de gemeentegrens in Nattenhoven door leerlingen rennend begeleid richting het gemeentehuis waar de ontvangst plaatsvindt.

Aansluitend vindt de dodenherdenking bij het Kapelaan Berix monument plaats, waar om 20.00 uur de twee minuten nationale stilte in acht wordt genomen ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Winnaars gedichtenwedstrijd
Tijdens de teampresentatie van de lopersgroep op 15 april jl. zijn de winnaars van de gedichtenwedstrijd bekend gemaakt. De twee winnaars brengen samen met burgemeester Leurs een bezoek aan het concentratiekamp Bergen-Belsen voorafgaand aan de start van de 'Kapelaan Berix Bergen-Belsen Memorial Run' en dragen daar alsook tijdens de herdenking bij het Kapelaan Berix

De Stichting Dodenherdenking Stein e.o. nodigt eenieder uit aan deze jaarlijkse herdenkingsplechtigheden deel te nemen.

Wat gaat er mis met het PGB? Alles, echt alles!

Staatssecretaris VanRijnInloggen lukt niet. Opgestuurde zorgcontracten komen terug. Gegevens staan verkeerd in het systeem of raken zoek. Er komt te veel of juist te weinig zorggeld binnen. Het nieuwe systeem om persoonsgebonden budgetten uit te betalen, werkt uiterst belabberd. Wat gaat er mis? En waarom drukte de staatssecretaris dit plan door? Lees verder>

En hier het hele PGB dossier>

 Voor een half loon werken bij Albert Heijn

 Daar stond hij dan, de vakkenvuller die voor de top van Ahold uitrekende dat hij 299 jaar moet werken voor één jaarsalaris van Ahold-baas Dick Boer. Het filmpje ging de hele wereld over.
Maar zijn grote baas van 3,5 miljoen Euro per jaar is niet in staat om fatsoenlijk te reageren op de aantijgingen van uitbuiting!

Voor álle mantelzorgers in Stein, Urmond, Elsloo e.o.

SteunpuntMantelzorg

Voor mantelzorgers van mensen met dementie

Themabijeenkomst: Diagnose...dementie: Een gunstige omgeving.
In een gunstige omgeving functioneert een persoon met dementie beter. Ook wij mantelzorgers (familie, vrienden, buren) maken deel uit van die omgeving. Hoe creëer je nu een zo gunstig mogelijke omgeving? Mw. Claudia Lemmens van de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek bespreekt met u dit belangrijke onderwerp. Deelname is gratis maar u moet zich wel even aanmelden.

Donderdag 30 april 19.30 – 21.30 uur/ La Famille Vivantes/ Aelserhof 51/ Elsloo

Aanmelden en Contact
Via de telefoon 043-3215046, via email info@voormantelzorger.nl en via de websites www.voormantelzorgers.nl en www.voorjongemantelzorgers.nl

Nieuw! Ontmoeting De Kooypoort Urmond

Warm welkom voor mantelzorgers en hun naasten in Urmond
Speciaal voor mantelzorgers in Urmond en omgeving start Steunpunt Mantelzorg met een nieuw initiatief: Ontmoeting De Kooypoort; een maandelijkse activiteit voor mantelzorgers. Ook degenen voor wie zij zorgen zijn van harte welkom!

Tijdens deze ontmoetingen wordt informatie gegeven over een (actueel) mantelzorgthema en kunt u andere mantelzorgers ontmoeten. Pia Bronckhorst, mantelzorgconsulent is aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er vinden daarnaast gezellige en/of creatieve activiteiten plaats waar men (indien gewenst) aan kan deelnemen.

Feestelijke 1e Ontmoeting
Van harte nodigen wij u uit voor de feestelijke start van deze activiteit op 21 april 2015 van 14.00 – 16.00 uur in wijksteunpunt De Kooypoort, Urmonderplein 43. Wethouder Janssen zal het officiële startsein geven. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt vrijblijvend binnen lopen. Heeft u vragen over deze nieuwe activiteit? Neemt u dan contact op met Pia Bronckhorst per telefoon 043-3215046 of per e-mail p.bronckhorst@voormantelzorgers.nl. Deze activiteit is mede mogelijk dankzij medewerking van Vrijwilligers Buurthuis, gemeente Stein, Vivantes Ouderenzorg en Partners in Welzijn.

Schuifelen bij Utopia...

Een gigahit uit 1981 toen het in Utopia "niet overliep" van bezoekers en dat is nog zacht uitgedrukt.....maar er werd toen wel gedanst...en hoe! ...Bijvoorbeeld op "Tainted Love" van Soft Cell. Trouwens...schuifelen was toen helemaal uit...

En de originele versie uit 1964...en met afstand de beste...van Gloria Jones

En 'n fraaie swingende cover door Imelda May

Gemeente verstrekt subsidie voor pilots Eigen Kracht

Ook voor de periode 2015 tot en met 2018 stelt de gemeente Stein budget beschikbaar voor innovatieve projecten die de eigen kracht en participatie van inwoners stimuleren. Het gaat om een bedrag van € 50.000,- per jaar waar inwoners aanspraak op kunnen maken. Het (subsidie)budget moet zinvol en nuttig worden besteed aan pilots en initiatieven met de intentie om een duurzame bijdrage te leveren aan versterking van participatie onder inwoners. Om in aanmerking te komen voor subsidieverstrekking moet worden voldaan aan een aantal criteria.

geld puzzleIn 2014 stelde de gemeenteraad een bedrag van Euro 150.000 beschikbaar voor dergelijke innovatieve projecten waarop inwoners, instellingen en ondernemers konden inschrijven. Vier initiatieven zijn met behulp van deze subsidie daadwerkelijk uitgevoerd.

Terugblik 2014: vier initiatieven
Bij de vier pilots uit 2014 stonden het versterken van de inzet van vrijwilligers, de ondersteuning van mantelzorgers en het organiseren van een toekomstbestendig zorg- en welzijnsaanbod centraal. Zo werden door enkele partners van Streekzorg vrijwilligers getraind in dementiezorg en Steunpunt Mantelzorg heeft de mantelzorgers en hun ondersteuningsbehoefte goed in beeld gebracht. Deze twee pilots zijn inmiddels afgerond.
De derde pilot zorgde voor een nieuwe manier van waardering voor vrijwilligers waar ondernemers een bijdrage aan leveren (meer informatie www.volontario.nl). De vierde pilot maakt het mogelijk dat er vanuit een dorpsdagvoorziening wordt samengewerkt aan een nieuw zorg- en welzijnsaanbod, gecoördineerd door inwoners uit Meers.

Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein) is enthousiast over de resultaten die de subsidie in 2014 heeft opgeleverd: 'De initiatieven zorgen voor nieuwe werkwijzen op basis van vrijwillige inzet. Met deze aanpak stimuleren we inwoners om op creatieve wijze in lokale behoeften te voorzien. Zo zien we nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan en inwoners die elkaar inspireren. Als gemeente faciliteren we dat inwoners elkaar vinden en versterken. Goede initiatieven die een bijdrage leveren aan sociale betrokkenheid verdienen zeker een kans!'

Een goed idee voor 2015?
Inwoners met een goed idee dat bijdraagt aan de leefbaarheid en de eigen lokale kracht stimuleert, kunnen dit bij de gemeente Stein kenbaar maken via eigenkracht@gemeentestein.nl. De criteria waar initiatieven aan moeten voldoen staan op de gemeentelijke website: www.gemeentestein.nl onder Actueel > Nieuws. Maar u kunt ze ook hier downloaden>

Redactie:
Vermeld ook de andere Eigen Kracht initiatieven in Stein, Urmond en Elsloo... en niet alleen de gesubsidieerde initiatieven! Er zijn meer grotere en kleine initiatieven of die staan op z'n minst in de steigers.
DOP in Urmond organiseert al tal van aktiviteiten. DOP in Stein is bezig met de coördinatie van de 4 verschillende wijken en heeft mooie plannen in Kerensheide. In het Dorpsplatform Elsloo zijn inwoners bezig met diverse plannen. We hebben begrepen dat er binnenkort nadere info komt over de projecten in Elsloo.

De dorpen tussen Maas en Graetheide

13TussenMaasEnGraetheide dorpen

Stein, Kelderstraat met Taterstein. Deze steen ligt midden in het centrum van het oude Stein (tegenwoordig staat hij aan de overkant van de weg.

Op vaste tijden van het jaar hielden de Germanen een grote bijeenkomst van alle vrije mannen. Hier werd recht gesproken, werden conflicten opgelost, nieuwe wetten aangenomen en over oorlog en vrede beslist. Dat deden ze op een centrale plaats in het dorp, de dingplaats, onder een lindeboom. Maar de Germanen kenden ook cultusplaatsen in de wouden, bij heilige stenen, bij bronnen en andere heilige plaatsen).

De Taterstein kan wellicht een cultus functie gehad hebben of als spreekgestoelte bij vergaderingen gediend hebben (of een combinatie). Tateren staat namelijk ook voor spreken. De steen is ook begraven en later weer gevonden. Wellicht is de steen begraven om een einde aan een heidense cultus te maken en is daar een Christelijke kapel voor in de plaats gekomen. Nog een stap verder terug, zou het zelfs mogelijk zijn geweest dat de steen al in de Keltische periode van Stein een cultusfunctie had. Overal treft men in Europa namelijk nog hun menhirs aan. Waarom zouden in het Maasdal, zij het in bescheidener vorm, grote Maasstenen niet eenzelfde rol vervuld kunnen hebben!?

Lees en kijk verder in deel 23 van "Tussen Maas en Graetheide # de dorpen" » 

Project Verbreding Julianakanaal

Begin september 2014 is aannemer De Vries & Van de Wiel Kust- en Oeverwerken in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de verruiming van het Julianakanaal. Een project waarbij over een lengte van meer dan 30 kilometer het Julianakanaal geschikt wordt gemaakt voor grotere binnenvaartschepen. Het hele project moet in 2017 zijn afgerond. Kijk op www.julianakanaal.nl voor alle info. 

Foto: Rijkswaterstaat

De stand van zaken in april 2015

Foto's Wim Hanssen | klik voor vergroting

Julianakanaal verbreding 2015-1

Julianakanaal verbreding 2015-2

Projectwebsite
Rijkswaterstaat voert met het project Maasroute diverse maatregelen uit. Deze werkzaamheden zijn voor omwonenden en belanghebbenden soms behoorlijk ingrijpend. Om zo goed mogelijk te informeren over de aard, voortgang en resultaten van deze maatregelen is de website www.julianakanaal.nl gelanceerd. Vragen en klachten kunnen geuit worden via het telefonische loket van Rijkswaterstaat via 0800-8002. Het loket is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar van 06.00 uur tot en met 22.30 uur.

 

2015 Jaar van de Mijnen

logo m2015De voormalige mijnstreek van Nederland organiseert een themajaar over haar herkomst, met voor inwoners en bezoekers een breed programma aan activiteiten en lange-termijnprogramma's. Bezoek de thema-website>

In 1965 kondigde toenmalig minister Joop Den Uyl (PvdA) aan dat de kolenwinning ging stoppen. Nu, vijftig jaar later, is het tijd de balans op te maken. Welk effect hebben de mijnbouwjaren zelf en de jaren na de sluiting op het leven van vandaag de dag? En op welke manier helpt het mijnerfgoed vragen van nu te beantwoorden?

M2015 gaat over nu: over wat de voormalige mijnstreek nu is, en wat de streek wil worden. Maar het kijkt ook terug op haar geschiedenis > website demijnen.nl
 Het laat zien hoe enorm groot de invloed van het mijnverleden op deze regio is geweest, en hoe belangrijk dat verleden is voor toekomstige ontwikkelingen. M2015 wil het verhaal van de mijnstreek vastleggen voor de toekomst. Zodat ook jonge generaties de geschiedenis kunnen voelen en beleven.

Zodra wij videomateriaal over de mijnen tegen komen, plaatsen we dat hier.

2015 jaarvandemijnen

KledingInzameling-27.09.2014

Zet op ZATERDAG 27 SEPTEMBER voor 9 uur de nog bruikbare en schone kleding en schoenen in een plastic zak ( bijvoorbeeld vuilniszak) aan de straat en Stichting Hope Project India haalt het op met een ploeg vrijwilligers. U kunt kleding en schoenen trouwens altijd afgeven bij het depot op het adres Stationsstraat 43 te Elsloo.

Heeft U kleding neem dan telefonisch contact op met de heer Jo Sieben ( 06 - 51 51 57 85). Hij maakt met U dan een afspraak om de kleding op te halen cq wanneer U ze kunt brengen. Iedere euro die binnenkomt vanuit deze actie gaat naar ons project in India, waar in Hope Home kansarme kinderen uit de sloppenwijken, scholing, huisvesting, voeding en medische verzorging krijgen. Door onze rechtstreekse band met de organisatie ter plekke garanderen wij dat iedere euro ook ten behoeve van de kansarme kinderen wordt gebruikt.

Dus bent u van plan binnenkort uw kledingkast op te ruimen, bel dan Jo Sieben. Het moet wel gaan om kleding en schoenen die schoon en nog bruikbaar zijn. Gordijnen, lakens, dekens en handdoeken kunnen we helaas niet innemen. Stop de kleding en schoenen in een zak en bel 06-51515785. U geeft een kind weer een nieuwe kans !!

Heeft U interesse om een kind te helpen? Dat kan al vanaf 20 euro per maand. Meer info op www.hope-project-india.nl