Politiek
Agenda
Gemeente
Nostalgie
Toerisme
Nieuws
Wegwijzer
Historie

 • Nieuws uit Elsloo (Limburg)
 • Activiteiten agenda van Elsloo
 • Historie, van Bandkeramiekers tot nu
 • Nostalgie, oude beelden en verhalen
 • Toeristische informatie en wegwijzer
 • Gemeentelijke info en politiek

Dansmiddag zondag 22 september

Op zondag 22 september organiseert het DorpsOntmoetingsCentrum samen met Maaslandcentrum weer een gezellige dansmiddag.

Jo Lahoye verzorgt vanaf 14.00 uur de muzikale omlijsting. Bijdrage in de onkosten is 3,50 euro.

Volgende dansmiddagen op de zondagen 13 oktober en 1 december.

Stationsomgeving Beek-Elsloo

Update september 2019

Bron: De Limburger 20 september 2019

De renovatie van station Beek-Elsloo en omgeving loopt een vertraging op van minstens 2 jaar. Dat is te wijten aan ProRail waar de aanbesteding voor het landelijk programma Vervanging Treinbeveiliging is mislukt. Daardoor moet een geplande verplaatsing van kasten en kabels uitgesteld worden, ook die voor het baanvlak bij Beek-Elsloo.

Maar natuurlijk is ook weer een portie bureaucratie in het spel. Daarin zijn ProRail en NS hartstikke goed. We herinneren ons de onwil bij hun voorgenomen sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang Spoorstraat-Catsop enkele jaren gelden. Onder druk van de inwoners wist de gemeente Stein te bewerkstelligen dat de overgang open bleef en extra beveiligd werd.

Aan de Elslose kant starten de werkzaamheden op z'n vroegst eind 2022 en aan Beekse kant pas in de loop van 2023. Want bij ProRail moeten nu blijkbaar weer de nodige procedures doorlopen worden om kabels te verleggen en om aanvragen in te dienen om baanvlakken in bepaalde periodes te sluiten wegens werkzaamheden.

Maar erger is dat het de betrokken gemeenten en de provincie nu een smak meer geld gaat kosten: ca 1 miljoen euro maar liefst, die anders door ProRail zou zijn betaald.

Het plan voor de verbetering van het station en omgeving dateert oorspronkelijk van 2012 en is al meermaals uitgesteld. De kosten werden in 2012 geschat op 7 miljoen euro, die raming is vorig jaar verhoogd naar 9,4 miljoen. Stein en Beek trekken ieder 1,5 miljoen uit. De provincie betaalt 3 miljoen, het Rijk ruim 1,7 miljoen. Ook zou de regio moeten bijdragen, net als Chemelot en Maastricht Aachen Airport.

Aan de kant van Elsloo moeten een toegangsweg naar het station en een parkeerterrein voor 160 wagens komen, omdat het merendeel van de reizigers ( 55 procent) van die kant komt. 
Ook aan de Beekse kant wilden beide gemeenten het verkeer beter laten doorstromen en veiliger maken, ook voor fietsers. Daar komt ook meer ruimte voor bussen. Verder moet het plein mooier worden en komen er speelse zitelementen. Het zeshoekige stationshuisje blijft in handen van de NS.  Men verwacht dat door de maatregelen het aantal passagiers met de helft zal toenemen naar ruim drieduizend per dag.

Lees meer

Burendag DOC zaterdag 28 september

Open dag bij Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo
Op de landelijke burendag (Oranjefonds), zaterdagmiddag 28 september a.s., van 14.00 uur tot 17.00 uur, presenteert het Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo op de open dag het nieuwe cursusprogramma. Het Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo is een onderdeel van het Dorps Platform Elsloo.

Burendag 2019

Winterprogramma
Het nieuwe winterprogramma is klaar. Diverse aanbieders van cursussen (o.a. Volksuniversiteit Maasland, Gilde Westelijke Mijnstreek en Computer Doe en Leercentrum Beek) zijn aanwezig om cursussen te presenteren en toelichting te geven. Ook is er een proefles Spaans. Aanvang 14.30 uur.

U kunt dus volop informatie krijgen over het aanbod, dat o.a. bestaat uit de cursussen Frans, Spaans, Facebook, Werken met de Computer, Leesclub, Betovering met Vilt, Bloemschikken, Werken Ipad/Iphone, Android, Digitale foto’s maken, Veilig op Internet, Geheugentraining, Omgevingscursus, Symboliek in de kunst, Yoga, enz.

Ook kunt u info krijgen over de ontmoetingsmiddagen, thema-avonden en de wandelactiviteiten die georganiseerd worden. In de Open Boekenkast liggen de boeken die u gratis kunt lenen.

Meer info
Wilt u zich aanmelden als medewerker bij een van de werkgroepen van het Dorpsplatform en op die manier uw bijdrage leveren? Wilt u daarover info krijgen? Dat kan ook op deze zaterdagmiddag. Kom kennis maken!
Suggesties voor extra toe te voegen aktiviteiten. horen wij graag van u.
De entree is uiteraard vrij! De gratis koffie staat voor u klaar in Punt 39 (de voormalige bibliotheek) aan de Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo.

Cursusprogramma Dorpsplatform Elsloo en partners

Binnenkort starten weer cursussen in het DOC van Dorpsplatform Elsloo. 

Aanmelden kan al voor een groot aantal cursussen, die u in onderstaand schema ziet. Klik op de afbeelding voor vergroting.

Download hier een PDF met niet alleen het schema maar ook met nadere informatie over de cursussen.

  Cursusprogramma najaar winterperiode 2019

Punt39 500x172 medium res 2

De planning van de cursussen is nog niet geheel afgerond. Wij zijn druk hiermee bezig.  Als het totale programma klaar is vermelden wij dat zo spoedig mogelijk.

Voor de vermelde cursussen kunt u zich al aanmelden. Dat kan  HIER  of via inschrijfformulieren die verkrijgbaar zijn op de woensdagmiddagen of de vrijdagochtenden in Punt 39 ( de voormalige bibliotheek bij het Maaslandcentrum)

De cursussen worden gegeven in PUNT 39 aan de Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo, de voormalige bibliotheek. Wilt u op de hoogte blijven van het programma van Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo en het nieuw aanbod meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief. Dit kan op de site van het Dorpsplatform Elsloo: www.dorpsplatform-elsloo.nl

Uitgebreidere informatie en beschrijving van de inhoud van de cursussen vindt u op www.dorpsplatform-elsloo.nl/activiteiten.
Daar kunt u zich ook digitaal aanmelden voor de cursussen en de wandeling of de rondleidingen.

Photo by rawpixel on Unsplash

Steunpunt Mantelzorg

SteunpuntMantelzorg

Zorgen voor een naaste met Parkinson
Als je zorgt voor een naast met Parkinson krijg je vaak te maken met een steeds grotere afhankelijkheid. Hoe ga je daarmee om? Samen bespreken we dit onderwerp.
Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseert voor mantelzorgers in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Vaals en Stein diverse scholingsactiviteiten en contactgroepen. Kijk op www.mantelzorgzuid.nl naar het programma.

Woensdag 25 Sept | 14.00 - 15.30 uur | Buurtcentrum Nieuwdorp| Bergènkensraat 1 | Stein
Meer informatie en aanmelding: Steunpunt Mantelzorg Zuid | 043-3215046 | |www.mantelzorgzuid.nl

World Cleanup Day

Op zaterdag 21 september was het World Cleanup Day, een initiatief van de Plastic Soup Foundation. Tijdens deze wereldwijde opruimactie kwamen 160 landen in actie om de planeet een grote schoonmaakbeurt te geven.WCD 2019

Ook in de gemeente Stein werd er opgeruimd. Internationale en industriële wasserij Nedlin uit Elsloo heeft het initiatief genomen om het bedrijventerrein zwerfafval vrij te maken.
Nedlin heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. “Nedlin zet vol in op duurzaamheid. Dit doen we samen met klanten, leveranciers en intern met onze medewerkers. We doen mee aan World Cleanup Day zodat we ook lokaal kunnen laten zien dat we dit belangrijk vinden en een goede buur zijn,” aldus Luuk de Win, directeur Nedlin.

Gemeentelijke support
De gemeente Stein steunt de opruimactie van Nedlin, door te voorzien in prikkers, vuilniszakken en handschoenen. Ook was wethouder Joep Ummels aanwezig om de handen uit de mouwen te steken. “Als gemeente hebben we een schone leefomgeving hoog in het vaandel staan. In ons coalitieakkoord hebben wij ook als doel gesteld om meer actie te ondernemen om het zwerfafvalprobleem aan te pakken. Hier maken wij ons hard voor. Dit initiatief van Nedlin helpt daar enorm bij, het zwerfafval terugdringen kunnen wij als gemeente immers niet alleen, ondersteuning van bedrijven en inwoners is hierbij van cruciaal belang,” aldus wethouder Joep Ummels.

Start 75 jaar bevrijding Stein

Op 18 september 1944 werd Stein en omgeving bevrijd van de Duitse overheersing. In dat kader werd op dinsdag 17 september in het Maaslandcentrum in Elsloo de start van "75 jaar bevrijding" van onze gemeente feestelijk gevierd. Een samengesteld muziekkorps bestaande uit de Fanfare St. Martin van Stein, Fanfare St. Martinus van Urmond, Fanfare De Maasgalm van Elsloo en de Harmonie en de Drumband St. Joseph van Berg aan de Maas verzorgde kort de muzikale opening. Leden van Scouting Elsloo hesen de vlag.

Vervolgens was er een bijeenkomst voor de genodigden, waaronder de culturele instellingen uit onze gemeente, Steinse veteranen, het college van B&W en de gemeenteraad. Daar werden speeches en gedichten voorgedragen door onder andere veteraan Louis Kusters, de Steinse Jongerenadviesraad, de werkgroep "75 jaar bevrijding" en het gemeentebestuur.

Jan Smeets overhandigde namens "werkgroep 75 jaar bevrijding" een fietsroute aan burgemeester Leurs. Deze route voert fietsers langs plekken waar tijdens de Tweede Wereldoorlog interessante gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Deze 28 kilometer lange fietsroute is binnenkort terug te vinden in de boeken die gepubliceerd worden door de Vrijheid Urmond, Stichting Erfgoed Stein en het Streekmuseum Elsloo. Ook is deze gratis verkrijgbaar op verschillende locaties zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, musea, buurtcentra en horeca.

Meer weten over activiteiten rond 75 jaar bevrijding? Op de gemeentelijke site staan alle activiteiten vermeld. 

Lees en kijk op De Limburger voor alle verhalen en beelden uit september 1944, toen vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar lagen.

Herinneringstocht WO II

Deze (fiets)route van 28 km voert u langs een aantal plekken binnen de gemeente Stein, waar tijdens WO II historisch van belang zijnde feiten zijn gebeurd.

Route
De routebeschrijving met de daarbij vermelde historische punten (in rood op routebeschrijving vermeld) start bij het Streekmuseum in Elsloo. Omdat de route een complete lus vormt kunt u echter op een willekeurige andere plek starten. Raadpleeg hiervoor het kaartje.

De routebeschrijving kunt u hier downloaden >

Vrijwilligerswerk
De 28 km lange herinneringstocht is een initiatief van de werkgroep 75 jaar bevrijding Stein onder voorzitterschap van de gemeente Stein. De route met bijbehorende korte omschrijvingen van markante geschiedkundige plekken, die een rol hebben gespeeld in de 2e wereldoorlog, is tot stand gekomen door vrijwilligers van Stichting Streekmuseum Elsloo, Stichting Erfgoed Stein en Stichting Vrijheid Urmond.

Exposities
Tijdens de fietsroute komt u langs diverse locaties over de gebeurtenissen welke in de oorlog en de bevrijding hebben plaatsgevonden. De exposities in de verschillende musea en “Bie Gerda” zijn samengesteld met materiaal uit lokale archieven, en uit tijdelijk beschikbaar gesteld materiaal van diverse privéverzamelingen. In de beschrijving zijn horecagelegenheden opgenomen. 

Informatie
Voor meer informatie m.b.t. openingstijden en uitvoeriger beschrijvingen zie de onderstaande websites. Hier vindt u ook informatie over speciale publicaties m.b.t. 75 jaar bevrijding in de gemeente Stein.

www.streekmuseumelsloo.nl

www.stichtingerfgoedstein.nl

www.vrijheidurmond.nl

Voor openingstijden van de exposties Bie Gerda zie: www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl 

Dia-lezing over de bevrijding 75 jaar geleden

Foto: Streekmuseum Elsloo, Amerikaanse bevrijders op de Stationsstraat te Elsloo, waar nu cafe Oos Heim en de Dierenkliniek is gevestigd. Klik voor vergroting.

Maandag 7 oktober a.s. start IVN Elsloo met een nieuwe serie van zes dialezingen steeds in het Maaslandcentrum. Aanvang 20.00 uur, entree gratis.

Deze eerste lezing wijkt enigszins af van onze gebruikelijke onderwerpen, daar wij in oktober gekozen hebben voor een zeer actueel onderwerp in samenwerking met DOP Elsloo en het Streekmuseum. De lezing door Guus Peters (Streekmuseum Elsloo) staat in het teken van de 75 jarige bevrijding van de gemeente Stein. Het onderwerp is: “Het wel en wee tijdens de crisis en bezetting gedurende de tweede wereldoorlog”

In maart 2018 gaf Harie Rouvroye een presentatie over zijn ervaringen in de tweede wereldoorlog. Helaas is deze presentatie niet vastgelegd en Harie Rouvroye is vlak daarna overleden. Guus Peters heeft namens Streekmuseum Elsloo op basis van de archieven van Harie een nieuwe presentatie samengesteld over de oorlogsgebeurtenissen in de hele gemeente Stein. Guus Peters heeft het verhaal van Harie uitgewerkt en vastgelegd voor de toekomst, in een bijzonder mooie en interessante Power Point presentatie. Naast het belichten van het dagelijkse leven gedurende de bezetting in Elsloo, Stein, Urmond en Berg aan de Maas, besteedt hij ook aandacht aan belangrijke thema’s als voorspel tweede wereldoorlog, inval en bevrijding van de Maaskant.

Diegenen die alvast over alle onderwerpen van het komende seizoen willen lezen, kunnen dat doen op hun website www.ivn.nl/afdeling/elsloo

De eerste wassen neus na Prinsjesdag...

Zorgtoeslag stijgt met tientallen euro's....Of?!

De zorgtoeslag gaat volgend jaar omhoog. De uitkering, die mensen met een kleinere portemonnee moet helpen de zorgkosten te betalen, stijgt tientallen euro's meer dan de zorgpremie.

Het kabinet wil dat ook Nederlanders met een lager inkomen profiteren van de toenemende welvaart, laat het ministerie van Volksgezondheid op Prinsjesdag weten. Het verhoogt daarom de zorgtoeslag van alleenstaanden met 67 euro per jaar. Gezinnen gaan er 95 euro op vooruit. Lees verder >

Wat er niet bij staat: vanaf volgend jaar mogen de verzekeraars van het kabinet geen collectiviteitskorting meer geven van 10% maar maximaal 5%. En bijna iedereen gebruikt wel een of andere collectiviteitskorting; is het niet via de werkgever dan is het wel via de vakbond, ouderenvereniging of welke club dan ook.

Het kabinet redeneert dat die korting een sigaar uit eigen doos is: eerst verhogen de verzekeraars hun basispremie en geven daar vervolgens een korting op... Dat zal ook wel, maar nu gaat bijna iedereen 5% meer premie betalen (minder korting krijgen) en dacht je werkelijk dat de verzekeraars nu hun basispremie gaan verlagen?!

De zorgtoeslag gaat omhoog, gezinnen gaan er 95 euro op vooruit.... Even narekenen.
Stel gezin, twee volwassenen, 2 minderjarig kinderen: zorgpremie is 2 x 125 euro per maand oftwel 3000 euro per jaar.  Dus 5% mínder korting hierover bedraagt 150 euro méér lasten per jaar.

Hoezo, hoera de zorgtoeslag gaat omhoog met 95 euro?!
Hoezo, hoera de koopkracht verbetert in 2020?!

Ongeveer de helft van alle Nederlandse gezinnen ontvangen zorgtoeslag, de andere helft dus niet... die zijn helemaal het haasje!
Nee, de eerste wassen neus van de "beloofde" koopkrachtverbetering is al binnen. En dat terwijl het begrotingsdebat vandaag nog loopt in de Tweede Kamer....

Spoorwegovergang Beek-Elsloo tijdelijk dicht

van vrijdag 27 september 23.00 uur tot en met maandag 30 september 7.00 uur

De spoorwegovergang tussen Steinderweg en Stationsstraat, nabij station Beek-Elsloo is dan dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het spoor.
ProRail werkt dan aan het spoor tussen Maastricht en Sittard, waardoor er ook geen treinen rijden tussen Maastricht en Sittard. Vervoer van treinreizigers gaat tussen deze en de tussenliggende stations per bus.  
Er is een omleidingsroute voor het wegverkeer ingesteld.

Gemeente Stein Actueel

Meer gemeentelijk nieuws vindt u helemaal beneden op deze pagina. 


Wegwerkzaamheden
Van 23 t/m 27 september is de westelijke kanaalweg tussen de brug in Elsloo en de Kuiperstraat in Oud-Geulle afgesloten in verband met werkzaamheden aan het talud van de dijk. Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van Rijkswaterstaat. Het (fiets-)verkeer wordt omgeleid over de oostelijke kanaalweg en de brug in Geulle. De omleiding is aangegeven middels borden.

We merken er niks van dat het goed gaat met de economie...

3 jaar na het einde van de financiële crisis merkt driekwart van de mensen (76 procent) niet dat het economisch goed gaat met Nederland. En de volgende crisis is al in aantocht, is de verwachting.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 19.000 leden van het Opiniepanel. De meesten (66 procent) zien dat het goed gaat met de economie: een flinke stijging ten opzichte van 2014 (18 procent). Toch plukken mensen daar niet de vruchten van, is het gevoel. Lees verder >

Bang dat je ex in je Facebook zit? ...

Dat je computer wordt gegijzeld door ransomware? Of dat criminele hackers jouw bankrekening plunderen?

Deze handleiding legt op een begrijpelijke manier uit hoe je jezelf beschermt tegen hackers. Aan de handleiding hebben zes professionele hackers meegewerkt. Lees verder >

Wielermonument en website

Gelijktijdig met de onthulling van het Wielermonument aan de voet van de Maasberg op 15 september 2019 is ook de website www.wielermonument.nl online gegaan.

De wielerhelden uit de gehele gemeente Stein krijgen daar de aandacht die ze verdienen. 
De profs met foto's, video en een beschrijving van hun wielercarrière; voor zover daar iets over te vinden is. Wij houden ons aanbevolen voor foto's en verhalen van de renners.
De amateurs en dames worden met naam en foto vermeld. Wellicht dat dit in de toekomst uitgebreid wordt, mits we foto's en verhalen ontvangen.

Verder is er op de website aandacht voor de wielercultuur aan de Maaskant en voor de organisaties die deze cultuur hebben ondersteund. Het overzicht pretendeert niet compleet te zijn.

Natuurlijk komt de Maasberg in beeld en tekst aan bod. En tenslotte ook de totstandkoming van het monument. Neem gauw een kijkje op www.wielermonument.nl

 

Zonnepanelenproject in Stein wegens succes herhaald

De gemeente Stein is vorig jaar gestart met een grootschalig zonnepanelenproject. Inmiddels zijn ca. 125 daken van zonnepanelen voorzien. Vanwege het grote succes was het beschikbare budget binnen korte tijd besteed. De gemeenteraad heeft daarom opnieuw budget vrijgemaakt voor het voortzetten van het project. Volta Limburg voert, na een nieuwe aanbesteding, ook het vervolgtraject uit.

Je huis verduurzamen met zonnepanelen?
Denk je erover om jouw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Maar weet je nog niet hoe je dat moet organiseren of financieren? Het Zonnepanelenproject is een initiatief van de gemeente Stein en maakt een investering in zonne-energie toegankelijk en betrouwbaar.

Zonnepanelenproject
Met dit project sluit je een contract af met de gemeente voor het leveren van zonnepanelen. Als je wil, kan de gemeente je een lening tegen een zeer lage rente bieden die je binnen 15 jaar kunt aflossen. Je profiteert van 15 jaar service, onderhoud en garantie op jouw installatie. Onder de huidige wet- en regelgeving bespaar je met zonnepanelen meer dan de maandelijkse aflossing van de lening. Je bespaart dus al vanaf de eerste maand. Na 15 jaar is de lening afgelost en profiteer je nog minimaal 10 jaar van gratis zonnestroom.

Volta Solar
Gemeente Stein voert het project samen uit met Volta Limburg. Haar dochterbedrijf Volta Solar realiseert, onderhoudt en beheert de zonnepaneleninstallaties. Volta Solar heeft meer dan 10 jaar ervaring met het ontwerpen, leveren en installeren van zonne-energie installaties. Met een team van specialisten staat zij garant voor gedegen advies en een vlekkeloze installatie.

Informatieavond
Ben je benieuwd naar het zonnepanelenproject en wil je graag weten wat de mogelijkheden voor jouw woning zijn? Kom dan naar één van de informatieavonden:
• 30 september, Maaslandcentrum Elsloo
• 9 oktober, MFC Berg aan de Maas
Aanvang: 19.00 uur / Einde: 21.00 uur
Tijdens deze infoavonden is er ook ruimte voor concrete vragen over specifieke situaties. Aanmelden is niet nodig.

Meer weten?
Voor vragen of meer informatie over dit project van de Gemeente Stein, stuur een e-mail naar of bel 046 435 93 93. Of neem een kijkje op www.gemeentestein.nl/zonnepanelen.

75 jaar bevrijding: 1944 - 2019

Streekmuseum Elsloo expositie over 75 jaar Bevrijding

Op 18 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Amerikaanse soldaten de Maasberg opreden en zo Elsloo bevrijdden van de Duitse bezetting. Dat was hier het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Om dit te herdenken is er in het Streekmuseum vanaf zondag 8 september een schitterende tentoonstelling te zien. Deze tentoonstelling laat zien wat in veel andere musea niet te zien is.

Foto: bevrijdingsoptocht Elsloo, de V van Victorie

Elsloo bevrijdingsoptocht 1945 1

De inwoners van Elsloo en het dagelijkse leven tussen 1940 en 1945 staan centraal. Hoe was het om te leven in een oorlog? Wat was er nog te koop in de winkel? Hoe was het om soldaten ingekwartierd te hebben? En wat gebeurde er toen de bevrijding eenmaal een feit was? Op al deze vragen krijg je antwoord.

De ruimtes van het museum zijn ingericht zoals dat in de oorlog bij de meeste mensen thuis het geval was. De winkel laat zien wat je er nog kon kopen. Er zijn veel originele en soms zeldzame voorwerpen, brieven, landkaarten en foto’s te zien en de gidsen kunnen een goed beeld geven van het leven in de oorlog.

Daarnaast is er een geschiedenisles gemaakt voor de bovenbouw van de basisschool die perfect afgesloten kan worden in het museum.

Kortom; een expositie voor jong en oud maar ook bij uitstek geschikt is om met verschillende generaties te bezoeken. De officiële opening vindt plaats op zondag 8 september om 14.00 uur. Daarna is de expositie te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden. 

Dinsdag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 13.00 - 16.00 uur
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Lees meer

Reünie Haslou-handbal op 4 oktober

De Elsloose handbalclub Haslou wordt in 1958 opgericht. Na een fusie met de Steinse handbalclub SHV '75 in 1990 gaat de nieuwe fusieclub heten Elsloo Stein Combinatie '90 oftewel ESC '90.
HV Haslou grossierde in Limburgse titels.

Voor alle oud-leden wordt vrijdag 4 oktober om 20.00 uur een reünie gehouden in de Steinse Sporthal Merode. Die reünie was voor Fonz van de Waub reden een fotoboek met verhalen te maken. Het boek wordt tijdens de feestavond gepresenteerd en is te koop voor 10,95 euro. De reünie is gratis toegankelijk, aanmelden is niet nodig.

Wie herkent u op onderstaande foto? De foto dateert waarschijnlijk uit 1965 of daaromtrent. (afbeelding Fonz van de Waub, klik voor vergroting)

Handbal Haslou 1965

Boek "Herinnering aan oorlog en bevrijding van de Maasstreek"

Vanaf heden kunt u het boek "Herinnering aan oorlog en bevrijding in de Maasstreek" van Harie Rouvroye uit 1995 kostenloos lezen / downloaden op de website van Streekmuseum Elsloo.

127 pagina's met veel foto's. Geschreven door Harie Rouvroye. Eindredactie: A. Macco en P. Spaan.
Een uitgave van Heemkundevereniging Maasstreek uit 1995. De 1e en enige druk van het boek is al sedert 1995 uitverkocht.

Lees / download hier het boek "Herinnering aan oorlog en bevrijding in de Maasstreek" van Harie Rouvroye.

H. Rouvroye bewaarde vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog alles wat hem aan pamfletten en gebruiksvoorwerpen e.d. in handen viel. Op grond van die unieke verzameling en zijn kennis heeft hij een chronologisch verhaal over dorpen in de Maasstreek tijdens de oorlog geschreven, waarbij het accent overigens ligt op Elsloo. Het is een dagboekachtig verhaal over gebeurtenissen tijdens de oorlog, rijkelijk geïllustreerd met soms unieke foto's. Bijzonder zijn de foto's van de gebruiksvoorwerpen, die mensen met spaarzaam beschikbare middelen hebben gemaakt, en van de bevrijdingsoptochten uit Elsloo, Stein en
Urmond. Dit werk vormt een uitstekende aanvulling op de kennis over de Tweede Wereldoorlog in de Maasstreek.

Boek oorlog bevrijding Maasstreek 2

Bijna bevrijd en dan... de nachtmerrie

Geschreven door Thei Hanssen, in september 1945 enkele maanden na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij in het kamp zat tussen augustus 1944 en april 1945. Beek, Stein, Elsloo en omgeving werden op 18 september 1944 bevrijd door de Amerikanen.
Thei Hanssen is geboren in Beek op 2 juni 1924 en overleden op 3 februari 2012. 
Van 1952 tot 1986 hadden hij en zijn vrouw Mia Voncken een groente- en levensmiddelenwinkel "In de blauwe druiventros". Tot 1955 aan de Stationsstraat (waar nu Heijthuijsen Touringcars is gevestigd) en vanaf 1955 in hun nieuwe pand aan Dorine Verschureplein 16.


Opgepakt in Stein
Vroeger werden in het Missiehuis in Stein op 15 augustus priesters gewijd. Uit het hele land kwamen daarvoor familieleden om de plechtigheid bij te wonen. Zo ook op 10 augustus 1944. 

Er kwamen verschillende personen met de trein, die uiteraard koffers bij zich hadden. Ze kwamen bij ons thuis vragen of er een mogelijkheid was om met de koffers naar Stein vervoerd te worden. Mijn familie woonde tegenover het station Beek-Elsloo en we hadden een café, groentehandel en fietsenstalling.

Met paard en wagen, waarop de mensen met de koffers plaats namen, werd aan de reis begonnen, een buurjongen (Jan Laumen, zoon van de Stationschef) en ikzelf. In Stein "op 't Keerend" op de hoek bij bakkerij Gübbels, kwamen er plotseling Duitse soldaten met geweren vanachter de muren vandaan. Ik moest van de wagen afkomen en meegaan. Jan Laumen is naar huis gegaan en heeft thuis bericht dat ik bij een razzia was opgepikt. 

Ik werd naar een nabijgelegen grindkuil gebracht waar militaire wagens en verschillende soldaten stonden. In een hoekje zat nog een opgepakt persoon, daar kwam ik dus bij te zitten. Het was Hub Visschers uit Stein; hij had niet veel te missen want hij was al in Duitsland geweest en gevlucht. Hij zei maar steeds "hier komen wij niet levend uit". Ik probeerde hem moed in te spreken, maar dat hielp niets. Hij wist blijkbaar wel beter. Mijn gewaarschuwde vader kwam met de fiets aan maar was net te laat.

Wij werden met een militaire vrachtwagen afgehaald en naar Elsloo gebracht, waarbij bij het gemeentehuis nog iemand werd opgeladen, dat bleek Jan Hoeveler te zijn. En toen kwam mijn vader weer aanfietsen, maar de wagen vertrok weer, dus weer te laat.
Vervolgens ging het naar Beek, daar werd nog iemand opgeladen, Lei Hendriks. Hij was wielrenner en gehuwd met Mej. Pepels uit Stein (zus van wielrenner Lei Pepels).
Vader kwam er weer aan op de fiets en kon nu een pak boterhammen op de wagen gooien. 

Hoeveler heb ik nog meerdere malen gezien in de gevangenis en later in de kampen. Ik zag hem voor 't laatst toen ik vanuit het ziekenhuis terug kwam in kamp Keulen. 
Lei Hendriks heb ik alleen nog in Maastricht bij de ondervraging en in de gevangenis gezien, daarna ben ik hem uit het oog verloren. Hij moet wel nog meegegaan zijn naar Duitsland, want hij vertelde na zijn thuiskomst dat hij mij nog had gezien een paar maanden daarvoor in het kamp Keulen en dat ik er zeer slecht aan toe was. Hij vertelde bij mij thuis dat ik waarschijnlijk niet meer leefde. Hij was toen al een hele tijd thuis. Hij is later met zijn vrouw geëmigreerd.

Gestapo Maastricht
In Maastricht aangekomen werden we ondervraagd in het Witte Huis, het hoofdkwartier van de Gestapo met aan het hoofd Nitsch, een beruchte SD-er en de SD commandant Ströbel. Bij de ondervraging ging het er nogal ruw toe. Als je niet vlug wat zei, als iets gevraagd werd dan kreeg je een stomp in je maagstreek of een slag in je gezicht. Er waren een stuk of vijf SD-ers in die kamer, maar Nitsch deed het woord. Ze zaten met 2 man achter een tafel en er stonden 3 man aan de deuren. Er waren ook nog een paar soldaten met geweren, die in de gang en buiten liepen.

Gestapo Maastricht

Op de foto helemaal links Nitsch en 4van links Ströbel (klik voor vergroting)

Lees het hele verhaal >

Extra activiteiten Dorpsplatform

Streekmuseum Elsloo keuken 20190801 135705

Dorpsplatform Elsloo organiseert lunchbezoeken aan het Streekmuseumin Elsloo. In de nostalgische keuken maakt u zelf uw lunch klaar op de ouderwetse manier (spek met eieren bakken). Ook maalt u zelf uw koffie. Daarna samen lunchen met de groep.

Vervolgens bezoekt u het nieuw ingerichte museum en de tentoonstelling “75 jaar bevrijding”. Er zijn nog plaatsen vrij op donderdag 17 septemberen op dinsdag 24 september, aanvang 11.30 uur

Voor de excursies en de lunchbezoeken kunt u zich aanmelden op de woensdagmiddag (van 13.30 uur tot 16.00 uur) of de vrijdagochtend (van 10.00 uur tot 12.00 uur) in Punt 39, Burg. Maenenstraat 39.
Of u stuurt een e-mail naar 

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door financiele bijdrages van het Oranjefonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

Boek: Aanleg Julianakanaal 1935

Aanleg Julianakanaal 1935 omslagU kunt vanaf heden het boek "Aanleg Julianakanaal 1935" gratis lezen / downloaden op de website van Streekmuseum Elsloo.

224 pagina's met veel foto's. 
Geschreven door Harie Rouvroye en Louis Schreurs. Eindredactie: Piet Spaan

Een uitgave van Heemkundevereniging Maasstreek uit 1996.
De 1e en enige druk van het boek is al sedert 1996 uitverkocht.

Heel sporadisch zijn er 2e hands exemplaren op internet te vinden. Gezien de zeldzaamheid worden daar vrij stevige prijzen voor gevraagd.

Ga naar: www.streekmuseumelsloo.nl


Hieronder unieke beelden uit ca 1930 gefilmd op de Scharberg bij Elsloo waar graafwerkzaamheden plaatsvinden voor de aanleg van het Julianakanaal. Een groot deel van de oude kern van Elsloo werd gesloopt en afgegraven.

Wielrennen....een terugblik....

Door Jo Smeets

De wielersport kan, in de jaren zestig, tijdens ons jeugd op veel belangstelling rekenen. Elsloo is natuurlijk jarenlang het wielerdorp in de Westelijke Mijnstreek. Coureurs als Sjefke Janssen, Jan Nolten, Harrie Steevens, Arie den Hartog, Henk Steevens, Leo Steevens en Jan Tummers wonen er of hebben er gewoond. Waarom word je fan van het wielrennen? Is het misschien omdat in 1968 een van de eerste edities van de Amstel Gold Race finisht op het Mergelakker te Catsop? De winnaar dat jaar Harrie Steevens met als bijnaam “de witte” is geboren en getogen in Elsloo. 

Je vergeet nooit meer dat zingen van die duizenden blinkende wielspaken, de geur van massageolie en al die kleuren als het peloton voorbij zoeft. Namen als Caballero, Peugeot, Mercier, Flandria en Willem II sieren truitjes en petjes. De profwielrenner toen is nog geen fietsende reclamezuil zoals nu. Na afloop van de Amstel Gold race, bedelen wij kinderen bij de publiciteitswagen van de wielerploeg om een foto met handtekening. Nog maar enkele wielerploegnamen uit die jaren:  Pelforth, Wiel’s, Salvarani, Kas, Mann. Wat veroorzaakt deze magie in onze nog kleine wereld? Is het de ongekende bombarie als deze caravan je duttende straat passeert.

Sjefke Janssen foto H.Rouvroye

Een zeldzame foto van Sjefke Janssen, beschikbaar gesteld door Harry Rouvroye

JanNoltenPontiac

Jan Nolten (met dank aan www.dewielersite.net)

Waarom wielrennen? Is het omdat je met slechts een gebruiksvoorwerp de fiets en door wilskracht en trainen, trainen, en talent toch jezelf kunt verbazen. Na een lange periode van opoffering uiteindelijk zelfs gaan behoren tot de professionals. Het ultieme doel is natuurlijk, staan op die allerhoogste plek van het erepodium met beker en bloemen en een mooie meid die je kust.

Lees meer

Kiowa Yoga - Elsloo

(advertorial)

banner KiowaYogaYogalessen

Hatha Yoga, Hatha Flow, maandag 20.00 - 21.15 uur
Hatha Yoga, Hatha Flow dinsdag 10.00 - 11.15 uur
Hatha Yoga, Hatha Flow dinsdag 20.00 - 21.15 uur
Senioren Yoga woensdag 14.00 - 15.00 uur
Hatha Yoga, Hatha Flow woensdag 20.00 - 21.15 uur

Maak een afspraak voor een gratis proefles!

Massage: Gun jezelf een weldadig ontspannende lichaamsmassage.

Aanmelden: bij Marly  of via onderstaande contactgegevens.
Meer informatie over alle activiteiten op de website www.kiowa-yoga.nl | Julianastraat 67 | 6181GP Elsloo | T 046 2046567 M 0654254497

Afval dat je GRATIS kunt inleveren!

rwm logoWist jij dat je onderstaand afval gewoon gratis kunt inleveren bij de milieustraat?

 • Kunststof tuinmeubilair
 • Textiel: schone kleding (mag ook oud of kapot), textiel en zachte knuffels
 • Glas: glazen potjes van cosmetica, voedingsmiddelen
 • Vlakglas: vensterglas, spiegels, glasplaten
 • PMD: plastic, metalen (blikjes) en drankkartons
 • Oud-papier & karton (schoon en droog)
 • Klein chemisch afval (KCA): chemische vloeistoffen (o.a. verf), TL- en spaarlampen
 • Wit- en bruingoed: vrijwel alle appara¬ten met een stekker, batterij of accu
 • Bakoliën en vetten: frituurolie en vetten
 • Autobanden zonder velg; 4 stuks per persoon
 • Metalen: oud-ijzer
 • Batterijen: alle soorten en accu’s
 • Grof tuinafval: boomstammen, takken en snoeiafval uit de tuin
 • Fijn tuinafval: gras, blad, struiken, fijne takjes

Kijk voor meer info en waar je het afval gratis kwijt kunt op www.rwm.nl of download de afval-app.

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

Goed nieuws voor woningeigenaren die aan de slag willen met het isoleren van hun huis! Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. Naar verwachting kunnen woningeigenaren vanaf eind augustus/begin september 2019 hun subsidieaanvraag indienen.

Waarvoor?
De SEEH stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan moet je minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd en betaald. Denk hierbij aan spouwmuurisolatie, gevel- en muurisolatie, HR++ glas, dakisolatie en vloer- en bodemisolatie. Na uitvoering en betaling vraag je de subsidie zelf aan via www.rvo.nl/seeh  Kijk daar ook voor meer informatie.

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 04-07-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning:
# Bandkeramiekersstraat 8, 6181 CL Elsloo voor het verbouwen van een kindcentrum (zaaknummer O2019-124).
# Kade aan oostelijke zijde Paalweg ter hoogte van Paalweg 14 , 6129 EZ Urmond voor het aanleggen van een tijdelijke in- en uitweg (zaaknummer O2019-133).
# Ledderkenstraat 11, 6171 HE Stein voor het inrichten van een kapsalon (zaaknummer O2019-131).
# Houterend 29, 6171 CP te Stein, voor het kappen van een boom (zaaknummer O2019-136)

Besluit omgevingsvergunning:
# Stadhouderslaan 22, 6171 KP Stein voor het plaatsen (bouwen) van een tijdelijke indoor speeltuin (maximaal 10 jaar) verzenddatum besluit 16 september 2019 (zaaknummer O2019-021).
# Raadhuisplein 25, 6171 JC Stein voor het vervangen van een geldautomaat, verzenddatum besluit 16 september 2019 (zaaknummer O2019-132).
# Joannes Riviusstraat 4, 6181 BT Elsloo voor het kappen van 3 leilinden, verzenddatum besluit 17 september 2019 (zaaknummer O2019-128).
# Stadhouderslaan 243, 6171 KK Stein voor het kappen van bomen, verzenddatum besluit 18 september 2019 (zaaknummer O2019-130).
# Ledderkenstraat 11, 6171 HE Stein, verzenddatum besluit 18 september 2019 (zaaknummer O2019-131).
# Van Cloudtstraat 15, 6171 NS te Stein, voor het kappen van een acerboom, verzenddatum besluit 18 september 2019 (zaaknummer O2019-116).
# Koolweg 43, 6181 BK te Elsloo, voor het kappen van een boom, verzenddatum besluit 18 september 2019 (zaaknummer O2019-121).

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.

Uw cookies instelling

U wilt een advertentie die elke dag elk uur gezien wordt?