Politiek
Wegwijzer
Toerisme
Nostalgie
Gemeente
Historie
Nieuws
Agenda

 • Nieuws uit Elsloo (Limburg)
 • Activiteiten agenda van Elsloo
 • Historie, van Bandkeramiekers tot nu
 • Nostalgie, oude beelden en verhalen
 • Toeristische informatie en wegwijzer
 • Gemeentelijke info en politiek

Gemeente Stein Actueel


Aanvraag omgevingsvergunning:

# Stationsstraat nabij nummer 95 en nummer 99 voor het aanleggen van een in-/uitweg (zaaknummer O2019-068)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning:

# Mauritsweg 3, 6181 AA Elsloo voor het wijzigen van de inrichting Business Park Stein 230, 6181 MB te Elsloo, betreffende de deellocatie Mauritsweg 3, 6181 AA te Elsloo (zaaknummer O2018-188, Kenmerk RUD 2018-207181).

Het ontwerp besluit en de bijbehorende stukken liggen van 17 mei a.s. tot en met 28 juni 2019 in het gemeentehuis op de gebruikelijke wijze ter inzage. Iedereen kan tijdens de ter inzage termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Burgemeester en wethouders van Stein, Postbus 15, 6170 AA Stein onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen dan verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen. (telefoon 046-4359393).

Wij geven de gemeentelijke bekendmakingen -aangaande Elsloo- in verkorte versie weer op deze website. De volledige teksten en nadere informatie over rechtsbescherming staat op www.overheid.nl. Dat is het officiële medium daarvoor. Wil je bekendmakingen die jouw straat of buurt aangaan automatisch ontvangen? Activeer dan de e-mailservice of download de app via overuwbuurt.overheid.nl


Cijfers & Feiten

klik op afbeelding

cijfers feiten graphic


Raadsvergadering | 18-04-2019

gemeenteraad 2018

Thema-avond "Meester van Elsloo" op donderdag 23 mei

De eerder wegens ziekte geannuleerde thema-avond over "Meester van Elsloo" gaat nu door op donderdag 23 mei. Vriendelijk verzoek om opnieuw aan te melden!

Meester van Elsloo 3

Op donderdag 23 mei, aanvang 19.30 uur, organiseert het Dorpsplatform Elsloo in het Maaslandcentrum een thema-avond over ”de Meester van Elsloo”.

Lars Hendrikman, conservator van het Bonnefantenmuseum in Maastricht, zal zijn kennis over de “Meester van Elsloo” delen met de bezoekers. De avond wordt geleid door kunstkenner Luc Laudy uit Sittard.

Deze avond is vrij toegankelijk. Wel verzoeken we bezoekers om zich aan te melden via de website van Dorpsplatform Elsloo, KLIK HIER

U kunt ook aanmelden door een e-mail te sturen naar  
Aanmelden bij het Maaslandcentrum kan ook.

Bonnefantenmuseum
Momenteel presenteert het Bonnefantenmuseum In Maastricht de unieke en lang verwachte tentoonstelling van laatmiddeleeuwse houtsculpturen, waarin het fenomeen centraal staat. Een groots project op het gebied van de oude kunst.

Wie is, of beter, wie zijn de Meester(s) van Elsloo?
Onder andere het Louvre in Parijs en het Victoria & Albert Museum in Londen, maar ook vele kerken uit de euregio hebben hun beelden uitgeleend.
In de tentoonstelling blijkt dat de Meester van Elsloo geen grijpbaar begrip is maar eerder een verzameling eenlingen. De meer dan vijftig sculpturen vormen samen tot 16 juni 2019 de tentoonstelling Meester van Elsloo.

Van eenling naar verzameling
Aan het einde van de middeleeuwen bestond in en rondom de huidige provincie Limburg een levendige productie van houtsculptuur. Helaas is meestal onbekend wie deze beelden besteld of gemaakt heeft. Wel is duidelijk dat de makers, of beter ateliers, van zeer hoge kwaliteit waren. Dat laat het nog overgebleven werk duidelijk zien. Om toch enig houvast te krijgen werden de beeldhouwers van een 'noodnaam' voorzien, en veruit de bekendste daarvan is de zogenaamde "Meester van Elsloo".
Deze naam dankt de meester aan de illustere Limburgse professor Timmers, die er in 1940 voor het eerst over berichtte.

In het Streekmuseum (Op de Berg, Elsloo) is naar aanleiding van de grote tentoonstelling in Maastricht een mini-expositie ingericht rondom “de Meester van Elsloo”.

Nadere informatie over de Meester van Elsloo vindt u op www.streekmuseumelsloo.nl of op www.bonnefanten.nl

Europese verkiezingen 23-05-2019

Op 23 mei 2019 mogen we weer gaan stemmen, voor het Europees Parlement deze keer. En dat is echt de enige kans om invloed uit te oefenen op de koers van de Europese Unie. Laat die kans dus niet verloren gaan.

De vorige keer, op 22 mei 2014 stemde Stein zo:

Meer details kun je hier vinden >

EU verkiezingen 2014 Stein

klik op afbeelding voor vergroting


Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hierover willen we je graag informeren in dit artikel. Meer informatie vind je op www.gemeentestein.nl/verkiezingen.

Stempassen zijn bezorgd
Heb je geen stempas ontvangen of is je stempas beschadigd of kwijt? Je kunt vanaf 9 mei tot uiterlijk 22 mei 2019 12.00 uur bij KCC/BUZA cluster burgerzaken van de gemeente Stein een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet je je kunnen identificeren.

Identiteitsdocument verplicht
Bij het uitbrengen van jouw stem moet je je identificeren met een geldig identiteitsbewijs, welke op donderdag 23 mei 2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. Dus geldig is tot 24 mei 2014 óf later.

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen?
Lees op www.gemeentestein.nl wat je kunt doen.

Iemand machtigen om voor je te stemmen (volmacht)
Als je zelf niet kunt stemmen, kun je iemand anders machtigen om dit voor jou te doen. Per verkiezing mag iemand door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te
stemmen. Deze stem(men) moet men tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Waar kan ik stemmen?
Je mag op elk stembureau in de gemeente Stein jouw stem uitbrengen. Een overzicht van de stembureaus in gemeente Stein kun je vinden op www.gemeentestein.nl
Wil je in een andere gemeente gaan stemmen dan waar je woont, dan kun je een kiezerspas aanvragen bij de gemeente.

Parkeren voor mindervaliden
Op de dag van stemmen worden er tijdelijke invalidenparkeerplaatsen aangelegd. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor mindervaliden die hun stem komen uitbrengen.

Heb je een vervoersprobleem?
Op de dag van stemmen kun je gratis gebruikmaken van de wensauto voor het vervoer van en naar de stemlocatie. Zij zijn van 9.00 tot 21.00 uur beschikbaar. Je kunt hiervoor een dag van te voren bellen om te reserveren. Telefoonnummer: 06 28 44 76 14 of 046 426 33 95.

Ernstige verkeershinder verwacht in Urmond op 23 en 27 mei

De overheid wil alle kinderen in Nederland beschermen tegen gevaarlijke en soms dodelijke infectieziekten. Daarom vinden er in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma inentingsdagen van de GGD plaats op 23 en 27 mei bij Van der Valk in Urmond.

Gezien de extra verkeersbewegingen die dit met zich meebrengt en het feit dat er wordt gewerkt aan de brug in Urmond wordt ernstige verkeershinder verwacht op de wegen rond Van der Valk. De gemeente neemt voorzorgsmaatregelen en adviseert inwoners en forenzen alternatieve routes te nemen.

Verkeersmaatregelen
Om de doorstroming van het verkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden een aantal maatregelen genomen. Zo worden vanaf 20 mei vooraankondigingsborden geplaatst en zijn de groentijden van het verkeerslicht aangepast, zullen verkeersregelaars worden ingezet en wordt de voormalige carpoolparkeerplaats (aan de overzijde van Van der Valk) opengesteld voor bezoekers voor de inentingen.

Hulpdiensten
Openbaar vervoersaanbieders en hulpdiensten worden op de hoogte gesteld van deze verkeerssituatie

Photo by Joline Torres on Unsplash

Haslou viert feest op zaterdag 25 mei

Het eerste elftal van SV Haslou is met een ruime voorsprong kampioen geworden in de vierde klasse A van de KNVB en promoveert hierdoor naar de 3e klasse. Slechts 1 verloren wedstrijd in 24 duels en maar liefst 21 overwinningen. De doelcijfers 88 voor en slechts 26 tegengoals spreken boekdelen. Meer details >

Met deze indrukwekkende cijfers heeft men haar supporters dit jaar verwend en dat dient natuurlijk gevierd te worden. In de mooie kantine van SV Haslou aan het Mergelakker te Elsloo zal op zaterdag 25 mei van 19.00 tot 21.00 uur een receptie plaatvinden.

Haslou logo

Het team van Bartkeeper zal de aanwezigen verzorgen met gekoelde drankjes en na afloop van de receptie zal een DJ voor feestmuziek zorgen en kan het feest losbarsten.
Spelers, trainersstaf, begeleiders en het bestuur nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Dat wil je toch niet missen…….dus kom 25 mei naar de Haslou kantine. Tot dan.

Haslou I proficiat met het behaalde kampioenschap in de 4e klasse A !

Meiboom-feest 26 mei 2019

Op zondag 26 mei is het weer zover, dan wordt omstreeks 14.00 uur bij de Dikke Stein de jaarlijkse Meiboom geplaatst. De stoet vertrekt om 13.30 uur bij de kapel in Catsop.

Doel van de Jonkheid en Aelserlei is een wezenlijke bijdrage te leveren aan het instand houden en uitbouwen van de Limburgse tradities in Elsloo. 

Men verwacht dat weer veel mensen het spektakel willen bijwonen, zeker omdat de festiviteiten rond het plaatsen uitgebreid zullen worden met o.a. kinderattracties, zoals een luchtkussen. Het streven is om een Elsloos familiefestijn te realiseren, mede om het verlies van de voorjaarskermis te compenseren.

De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door de Sajelkapel, de Batseklatsers en DJ Erwin.
De stoet wordt gevormd door o.a. Regiment d' Arberg,  Jonkheid De Dikke Stein en CV De Sajelaire met de kersverse Zomerkoningin.

Meiboom 2019

“Maak je eigen vogelhuisje” bij IVN-Elsloo op zondag 26 mei

Op zondagmiddag 26 mei tussen14.00 uur en 16.00 uur kunnen de groene kids van 6 tot 12 jaar weer gratis knutselen bij IVN-Elsloo bij het theehuisje nabij kasteel Elsloo.

Ze kunnen samen met hun (groot)ouders/begeleiders gratis (zowel deelname als materiaal) een eigen vogelhuisje maken onder toezicht van ervaren IVN-ers. Volg de bordjes vanaf de toren van kasteel Elsloo!

Voor meer info: Hub de Rooy tel: 046 4370068
Photo by Lubomirkin on Unsplash

Cursus "Geheugentraining" vanaf 27 mei

Dorpsplatform Elsloo organiseert in samenwerking met de Volksuniversiteit Maasland de cursus "Geheugentraining".

U kunt af en toe niet op de juiste naam komen? Hoe was dat gisteren ook al weer? Wat moest ik ook al weer meenemen? Wat had ik met hem afgesproken? Zijn dat vragen die u zich af en toe stelt?
Volg dan deze geheugentraining om uw geheugen zo vitaal mogelijk te houden.

Uw docente is mevr. Nell Lipsch. De cursus vindt plaats in het Maaslandcentrum in Elsloo en kent 4 bijeenkomsten van 2 uur.
De cursus begint op maandag 27 mei om 14.00 uur en wordt vervolgd op de maandagmiddagen 3, 17 en 24 juni.
De kosten zijn € 20,- voor de gehele cursus.

U kunt zich aanmelden voor deelname aan de cursus op de website www.dorpsplatform-elsloo.nl
Aanmelding kan ook via een inschrijfformulier verkrijgbaar bij het Maaslandcentrum.

Photo by Jon Tyson on Unsplash

Volleybalclub Crüpell zoekt sportievelingen

Ben je een teamspeler?
Geef jij je altijd voor de volle 100%?
Ben je flexibel en geduldig?
Dan zoeken wij jou!

We hebben geen baan voor je maar wel een volleybalveld.
Ons gemengd recreanten volleybal team, jong en oud, zoekt nog enthousiaste sporters die samen met ons een balletje over het net willen slaan. Ben jij wie we zoeken?

Elke maandagavond van 20:30 tot 22:00 uur spelen we in de grote sporthal aan de Joannes Riviusstraat in Elsloo. Kom op tijd of druk ff op de bel!

Wil je eerst ff bellen of info: Wim: 06 29503700 | Huib: 06 24936533 | 

Photo by Vince Fleming on Unsplash

Top 40 - 1971

De Top 40 van week 22 in 1971 >

Of het nou komt door het vrolijke zomerdeuntje "Loop Di Love" van Juan Bastos (op plek 7 in de top-40 van week 22 in 1971) of door de hotpants van deze Amsterdamse schonen in de video, maar dit plaatje roept zoete herinneringen op aan die jaren. Die speelden zich voornamelijk af in jongerensoos Utopia, op St. Michiel in Geleen en op de Puch. 

Wat was de wereld toen nog overzichtelijk. Toen maakte men zich nog druk over lange haren en (tijdelijk) over hotpants. Geen social media.... of toch wel: in de voortuinen van de Jurgensstraat of Tiendstraat, pratend over de "poete" en "de koel" en wachtend op het Tour-gazetje.

De hotpants waren hip eind jaren 60 tot begin jaren 70 van de vorige eeuw. Maar ze waren niet voor elke jongedame weggelegd, al hadden ze dat vaak zelf niet in de gaten. 

Juan Bastos was de artiestennaam van de Duitse musicus Rolf Steitz. Loop Di Love was een hit in Nederland, België en Duitsland en reikte uiteindelijk tot nummer 3 in de Top-40.
Van Juan Bastos hebben we daarna nooit meer iets gehoord en van de hotpants eigenlijk ook niet meer. Die horen wat mij betreft voor eeuwig bij Loop Di Love.

Lois Notten Zomerkoningin 2019

Afgelopen zaterdag 11 mei werd onder grote publieke belangstelling Lois Notten uitgeroepen tot Zomerkoningin.

Lois is 19 jaar, studeert communicatiewetenschappen in Eindhoven en woont aan de Stationsstraat in Elsloo. Zij zal het middelpunt zijn tijdens de Parade Mundial (de nieuwe naam voor het 2-jaarlijksfeest Carnaval Mundial) dat dit jaar op zaterdag 13 juli zal plaatsvinden in de historische dorpskern van Elsloo. Zij wordt bij het uitvoeren van haar taken ondersteund door 4 hofdames: Jaimy Habets, Esmee Wagemans, Evi van Osch en Mirre Cremers.

75 jaar bevrijding: 1944 - 2019

Foto's uit oorlogsjaren gezocht

Stichting Streekmuseum Elsloo en Stichting Erfgoed Stein zijn op zoek naar foto’s die het dorpsleven belichten in die donkere dagen in de periode 1940-1945. Dit in het kader van 75 jaar bevrijding.

Je kunt je foto’s (laten) scannen en doorsturen naar met vermelding van wat, waar en wanneer gemaakt en wie er opstaat.

Op de foto: weghalen van de brugstukken van brug Elsloo. Deze werd bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 opgeblazen door Nederlandse soldaten, om zo de Duitse doortocht naar België te hinderen.

1947 - Kleuterschool - Patronaat

Klik op foto voor vergroting

Jan Geven vond bovenstaande mooie foto nog in z'n archief. Bedankt voor deze inzending!

Het is de kleuterschool in het jaar 1947. De kleuterschool was destijds gevestigd aan de Dorpstraat. Daar waar nu een appartementencomplex ligt, tegenover Leim & Zwa.

Zij gebruikten het er achter gelegen patronaat als gym- en toneelzaal. Dus deze foto is daar zo goed als zeker gemaakt.  Jan weet nog dat het de opvoering van het sprookje "Repelsteeltje" betrof. Helaas kent hij nog maar enkele namen van de foto en hoopt dat er lezers zijn die nog kinderen herkennen.

Jan Geven staat zelf ook de foto; onderste rij als 5e van rechts. Links naast hem Louis Driessen die nu op Mergelakker woont. Ook op de onderste rij, 3e van links is Maria Wouters. Achter het spinnewiel zit Maria Pijpers en achter haar staat Eduard Penders. De koningin is Maria Janssen (Jan vermeld erbij dat zij overleden is)

Wij zien uw reacties graag tegemoet. Via "reacties" hieronder of via email naar .

Nieuwe rotonde Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan

Op 13 mei 2019 start de gemeente met de aanleg van een nieuwe rotonde aan de Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat/Sanderboutlaan.

Elsloo rotonde MdeRuyterstraat

klik voor vergroting op afbeelding

De huidige rotonde met drie aansluitingen wordt vervangen door een nieuwe rotonde met vier aansluitingen. De Steinderweg, die nu aansluit op de Michiel de Ruyterstraat, wordt rechtstreeks op de nieuwe rotonde aangesloten. Tijdens de uitvoering is rechtstreeks autoverkeer mogelijk van de Sanderboutlaan richting Beek en omgekeerd. Het autoverkeer van en naar Elsloo wordt omgeleid via de rotonde aan de Koolweg. 
Voor de fietsers worden aparte omleidingen ingesteld.

Middels borden worden de omleidingsroutes duidelijk aangegeven.  Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de bouwvak zijn afgerond.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Strabag. Voor actuele informatie, vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u de STRABAG Omgevingsapp gebruiken. Deze app is gratis te downloaden in de Play Store (Android) en App Store (Apple). Of neem contact op met uitvoerder Lars Koumans via 06 653 827 853.

De contactpersoon vanuit de gemeente is Rob Geraedts, hij is bereikbaar op telefoonnummer 046 435 92 77

Rampbestrijdingsplan Chemelot 2019

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op de Wet veiligheidsregio’s, wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan voor de inrichting Chemelot.

Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het borgen dat ten tijde van een (dreigende) ramp op het Chemelot-terrein alle overheden, samen met de bedrijfsnoodorganisatie van Chemelot en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de ramp te stabiliseren en weer terug te gaan naar de normale situatie. Ook voor kleinere incidenten zijn afspraken uit dit rampbestrijdingsplan bruikbaar. Het herziene rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update.

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij de balie van het gemeentehuis van Stein (Stadhouderslaan 200, 6171 KP).
U kunt het (concept) plan ook online lezen >

Burgermanifest Veiligheid Chemelot

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 20 juni 2019 ingediend worden bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zie onderstaand adres). Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

De schriftelijke reacties kunnen tot en met 20 juni 2019 worden ingediend bij:

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
T.a.v. mevr. C. Houben
Postbus 35
6269 ZG Margraten


Noot redactie:
ter meerdere info kunt u ook een rapport lezen van Burgermanifest "Veiligheid rond Chemelot" uit 2018 

Concertreis Sajelkapel naar Oostenrijk

Van 19 juli tot 26 juli gaat de Sajelkapel Aelse op concertreis naar Reith en Kitzbuhel in Oostenrijk.
Natuurlijk willen ze daar goed beslagen ten ijs komen en daarom gaan ze try-outs geven van hun reisrepertoire.
U kunt gratis meegenieten op:
Zondag 26 mei bij Café de Dikke Stein om 14.30 uur (bij Meiboom-feest)
Zondag 23 juni IJsboerderij Catsop aanvang 14.30 uur
Zondag 7 juli Kasteel Elsloo aanvang 11.00 uur
Zondag 14 juli  Maaslandcentrum aanvang 14.30 uur

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

update 

Op maandag 29 april organiseerde de gemeente Stein een volgende infoavond over de herinrichting van de Stationsstraat. Tijdens deze bijeenkomst werd het ontwerp gepresenteerd dat tot stand is gekomen mede dankzij inbreng van omwonenden en bedrijven tijdens eerdere sessies. Ook werd er info gegeven over het afkoppelen en opvangen van regenwater zodat dit niet via het riool wordt afgevoerd. Wegens ziekte van wethouder Hendrix voerde gemeentelijk projectleider Rob Geraedts het woord.

Zowel het ontwerp als het item over het afkoppelen van regenwater konden op instemming van de ca 80 omwonenden en andere belangstellenden rekenen. Er werden enkele vragen gesteld over de te verwachten overlast door aankoppelen nieuwe riool als ook over het afkoppelen van het regenwater. Beide operaties zorgen slechts voor enkele uren overlast per aansluiting. De werkzaamheden starten omstreeks 20 augustus 2019 en gaan minimaal 8 maanden duren; een strenge winter kan deze duur mogelijk gaan verlengen.

Herinrichting Stationsstraat 20190429 3
klik voor vergroting

Pas toen het ging over legaliseren van oneigenlijk grondgebruik door bewoners danwel de gemeente, was er sprake van enige beroering in de zaal. Het is gebleken dat bij 68 (!) percelen/woningen sprake is van oneigenlijk gebruik dat vaak al tientallen jaren gedoogd wordt. In veel gevallen hebben bewoners een stuk van hun voortuin of oprit op gemeentelijke grond liggen, vaak zonder dat zij zich hier van bewust zijn. Anderzijds heeft de gemeente bijv. trottoirs aangelegd op grond die niet van haar is maar van de aanpalende eigenaren.

Kortom een situatie die ongewenst is en nu bij de herinrichting opgelost kan worden. Bewoners kunnen de oneigenlijk gebruikte grond van de gemeente kopen voor 35 euro per m2, anderzijds betaalt de gemeente 10 euro aan bewoners die een oneigenlijk gebruikt stuk grond aan de gemeente verkopen. Volgens de projectleider wordt het verschil gebruikt om de kosten van overdracht mee te betalen, die in beide gevallen voor rekening van de gemeente komen.

Overigens is de aankoop/verkoop vrijwillig en de gemeente gaat ook niet verlangen dat bewoners hun voortuin gaan inkorten als deze niet tot aankoop overgaan; dan blijft de gedoogsituatie onveranderd bestaan.... maar wie wil dat?! Een ingehuurde rentmeester gaat een en ander individueel met betrokken bewoners overleggen.
Herinrichting Stationsstraat 20190429 2 555x370

Er ontstond enige opwinding toen enkele bewoners tijdens de vergadering vernamen dat de gemeente ter plaatse een weiland (in de volksmond "de wei van de Pieper") heeft gepacht, voor 5 jaar met een optie tot koop. Zie wit-omkaderd gebied op onderstaande afbeelding, klik voor vergroting.

Pijpers Elsloo weiland
Dit weiland gaat tijdens de werkzaamheden gebruikt worden als opslag voor de aannemer alsmede als parkeerterrein voor omwonenden op momenten dat de Stationsstraat open ligt. Enkele omwonenden voorzien voor een lange periode grote overlast bij hun achtertuin als daar vrachtverkeer en personenauto's gaan passeren.

Volgens een welingelichte bron heeft de gemeente het weiland voor 5 jaar gepacht omdat opslag en parkeerplaats ook dienst kunnen doen bij de herinrichting van Dorine Verschureplein en Jurgensstraat die na de herinrichting van de Stationsstraat op de rol staan. Projectleider Rob Geraedts bood zijn excuses aan omdat betreffende bewoners niet vooraf zijn geinformeerd over deze beslissing. Overigens heeft de gemeente hiervoor ook nog geen vergunning aangevraagd moest dezelfde projectleider erkennen.

Meer informatie op de website van Plangroep Heggen >

Lees meer

Cursusplan Dorpsplatform Elsloo Voorjaar 2019

Binnenkort starten weer cursussen in het DOC van Dorpsplatform Elsloo. In het programma zijn ook een wandeling door Sittard en rondleidingen in het Bonnefantenmuseum In Maastricht opgenomen.

Aanmelden kan voor de volgende cursussen:

 • Betovering met Vilt,
 • Geheugentraining,
 • Computercursus voor Beginners,
 • Verdiepen van Windows,
 • I-pad / I-phonecursus,
 • Klik en Tik,
 • Yoga,

De cursussen Bloemschikken zijn al volgeboekt.

Klik op onderstaand overzicht voor vergroting.

DOP Elsloo Cursusaanbod Voorjaar 2019

* Maak uw interesse kenbaar bij de CDL-vertegenwoordiger op de vrijdagochtend (10 – 12) in ”Punt 39”, de voormalige bibliotheek naast het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo. U krijgt daar ook gratis advies. Bij 3-4 aanmeldingen starten we een cursus. In overleg bepalen we de dagen waarop de cursus plaats vindt. 

De activiteiten vinden plaats in het Dorps Ontmoetingscentrum in het Maaslandcentrum aan de Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo. Wilt u op de hoogte blijven van het programma van Dorps Ontmoetingscentrum Elsloo en het nieuw aanbod meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief. Dit kan op de site van het Dorpsplatform Elsloo: www.dorpsplatform-elsloo.nl

Uitgebreidere informatie en beschrijving van de inhoud van de cursussen vindt u op www.dorpsplatform-elsloo.nl/activiteiten
Daar kunt u zich ook digitaal aanmelden voor de cursussen en de wandeling of de rondleidingen.

Aanmelden kan ook door bij het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45, Elsloo een aanmeldformulier in te vullen.
Op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 kunt u tijdens de inloopmiddagen van het Dorps Ontmoetingscentrum ook nadere informatie krijgen.

Column Luuk Koelman

Zelfkennis? Wees jezelf (niet)

Het leven hangt van clichés aan elkaar. Mensen zeggen altijd dat je zoveel mogelijk ‘gewoon jezelf moet zijn’. Oprah roept het. Dr. Phil roept het. Nou, dan zal het wel zo zijn.

Blijkbaar is er dus een onderscheid tussen jezelf zijn en niet jezelf zijn. Sterker nog, van mensen die níét zichzelf zijn, trekken we de echtheid in twijfel. Die zijn niet authentiek. Alweer zo’n modewoord.

Ik vraag me dan altijd af hoe dat moet, ‘gewoon jezelf zijn’. Ik word daar behoorlijk onzeker van, want het woordje ‘gewoon’ impliceert dat het helemaal niet moeilijk is.  Lees verder >

Uw cookies instelling

U wilt een advertentie die elke dag elk uur gezien wordt?