Komende activiteiten

poster AelserRevue 2018

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari plus op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari wordt de jaarlijkse Aelser Revue georganiseerd, de 41 (!) alweer.

Titel "De Nuuj Rekruute" en die zal ongetwijfeld de lading dekken voor kolder, zang en dans op een kazerne of een missie ergens in een ver buitenland. Laat u verrassen!
Volg de aanloop op Facebook >https://www.facebook.com/AelserRevue/ 

Kaarten zijn te koop bij het Maaslandcentrum, drukkerij Knoben en Kadoshop Leenhouts.

Prinses Marij I van CV Senioren Aelse

Tijdens de steevast drukbezochte seniorenzitting op 10 januari 2018 werd Marij Ubaghs-Steps uitgeroepen als Prinses Marij !

SeniorenPrinses Marij 2018

Marij is al haar hele leven een carnavalsbeest en gaat daar dit jaar een kroon op zetten!
Volg haar op https://www.facebook.com/marijubaghs 

Meer informatie op de website van Carnavalsvereniging Senioren Aelse, welke u kunt vinden op www.cvseniorenaelse.nl
Naast actualiteiten vindt u er ook de historische prinsengallerij, fotoalbums en films.  
De site wordt beheerd door Oud-Prins Johan Visschers.

Stefan I jubileumprins Sajelaire

Carnavalsvereniging de Sajelaire uit Elsloo viert dit jaar haar 6 x 11 jarig jubileum.
Tijdens de uitstekend geslaagde jubileumgalazitting in het Maaslandcentrum werd onder grote publieke belangstelling afscheid genomen van Prins Timothy. Na een schitterend optreden van de uit 40 personen bestaande oudste dans- en showgroep uit Köln ”Heilige Knäächte en Mägde” werd Stefan Frusch uitgeroepen tot jubileumprins van het Sajelaireriek. Daarna installeerde Opper-Sajelair Roy Broersma de 28-jarige prins Stefan I.

CV De Sajelaire Prins Stefan1 Frusch 2018Geen onbekende in Elslose carnaval
De vele aanwezigen in de zaal reageerden positief op zijn uitverkiezing en genoten nog lang na op het aansluitende prinsenbal. Stefan is zeker geen onbekende in de Elsloose carnavalswereld. Hij is voorzitter van de carnavalsgroep “Op Hènj en Veut”, zingt jaarlijks op het Aelser Leedjeskonkoers bij het duo “Get Hjèl Slechs”, was 11 jaar geleden Prins van Haslou en is organisator van het jaarlijks Hasloubal.

Actieve verenigingsman
Stefan werkt in de gehandicaptenzorg, woont op de Spechthof en is vrijgezel.
Hij voetbalt in Haslou 3. Daarnaast is hij bij de plaastelijke voetbalclub lid van de activiteitencommissie, verzorgt de website, de facebookpagina en de fotografie. In het dorp geniet hij ook bekendheid als medeorganisator van benefiet-activiteiten voor KiKa en KWF (kankerfonds). 

Kom kennismaken met Auti-Treff

Een ontmoetingsplek voor mensen met autisme, hun familie en andere betrokkenen

AutiTreffTijdens Auti-Treff bijeenkomsten staat informele ontmoeting centraal. Je kunt ervaringen en informatie delen, vragen stellen en soms bespreekt een inhoudsdeskundige gastspreker een bepaald thema. Zo komt op dinsdag 23 januari het keukentafelgesprek aan bod. De bijeenkomst wordt begeleid door Marga Houben en Lenne Valkenburg, beiden moeder van resp. een volwassen dochter en zoon met autisme. Zij begeleiden al verschillende jaren de Auti-Treff SteunpuntMantelzorgbijeenkomsten in Heerlen.

Kom nu vrijblijvend kennismaken in Stein. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie en aanmelding: of of 043-3215046.

Dinsdag 23 jan 2018 / 19.30 – 21.30 uur/ Buurtcentrum Nieuwdorp (voormalige Don Boscoschool)/ Bergènkenstraat 1/ Stein

1944 bewaarschool Dorpstraat Elsloo

1944 Bewaarschool Elsloo

klik op foto voor vergroting

Weer een foto van Theo Pleumeekers, die vroeger aan de Julianastraat 1 in Elsloo woonde. Theo staat op de achterste rij 5e van rechts.
Wie weet nog meer namen?

De foto is waarschijnlijk uit 1944 en gemaakt op de binnenplaats van de "bewaarschool" (kleuterschool) aan de Dorpstraat in Elsloo. De bewaarschool werd gerund door nonnen en maakte gebruik van de lokalen, het patronaat en de achterliggende tuin. Later waren in het gebouw o.a. gevestigd: gemeentelijke diensten (ook de raadsvergadering werd er gehouden) jeugdbeweging, blibliotheek, jongerencentrum Utopia. Later werd het helemaal verbouwd tot appartementencomplex, wat het nog steeds is.

Politiesteunpunt in Steins gemeentehuis officieel geopend

Met het openen van handboeien namen burgemeester Leurs-Mordang en politiechef de heer De Rooij het politiesteunpunt in het Steinse gemeentehuis symbolisch in gebruik. De burgemeester verwelkomde de vier Steinse wijkagenten in dit steunpunt dat vanaf 2 januari hun nieuwe werkplek is. Inwoners kunnen er (bij voorkeur) op afspraak terecht voor het doen van aangifte, melding, een advies of een gesprek. Het politiebureau aan de Drossaert Jonker van Kesselstraat in Stein heeft haar deuren definitief gesloten.

Burgemeester Marion Leurs-Mordang: ’Samen met de Politie zijn we ervan overtuigd dat dit ten goede komt aan de laagdrempelige aanspreekbaarheid van de wijkagenten door inwoners. Aangezien de wijkagenten al veelvuldig samenwerken met inwoners en ketenpartners is het centraal gelegen gemeentehuis een logische keuze.’

Dienstverlening blijft hetzelfde
De vertrouwde wijkagenten blijven gewoon in de gemeente actief. Inwoners kunnen in contact komen met de Politie via 0900-8844. Aangifte doen? Ook daarin verandert niets. Inwoners kunnen in veel gevallen kiezen voor aangifte doen via internet of de telefoon. Of de Politie neemt ter plaatse de aangifte op. Op www.politie.nl/aangifte staat hoe aangiftes gedaan kunnen worden.

Openingstijden politiesteunpunt
Het steunpunt is iedere maandag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur en op woensdag van 14:00 tot 17:00 uur geopend. Om te voorkomen dat inwoners moeten wachten, wordt geadviseerd telefonisch een afspraak te maken via het algemene nummer van de Politie 0900-8844. Wanneer de weg naar het gemeentehuis wegens persoonlijke redenen te moeilijk of onmogelijk is, kan de Politie ook bij inwoners thuis de aangifte opnemen of het gesprek voeren. Buiten deze openingstijden kunnen inwoners ook terecht bij het Politiebureau van het Basisteam Westelijke Mijnstreek in Sittard (Stationsplein 18).

Contactmogelijkheden
Bij spoed: Bel 112
De politie of een wijkagent spreken, maar geen spoed? Bel 0900-88 44
Een wijkagent mailen? Mail via
Digitaal aangifte doen? Kijk op www.politie.nl/aangifte

Leim & Zwa

(Advertorial)

Hieronder een overzicht van de workshops gedurende het komende halfjaar bij Leim & Zwa.

Slakken workshop veur Sajelaire (volwassenen): deel 1: 5 januari 10-13 uur kleien, deel 2 : 26 januari 10-12 uur glazuren.

Een sneeuwpop van klei (ouder/kind): deel 1: 6 januari 10-13 uur kleien, deel 2: 20 januari 10-12 uur glazuren.

Meidenworkshop: een unicorn maken in 2 delen. Deel 1 op woensdag 14 februari van 13-15 uur en deel 2 op vrijdag 16 februari van 14-16 uur.

Hoe laad ik mijn oven en waar moet ik op letten?: workshop voor keramisten met een eigen oven of die overwegen er een aan te schaffen: vrijdag 23 februari 14-16 uur.

Een gekke paashaas maken (ouder/kind - volwassenen): deel 1: 28 februari 14-16.30 kleien, deel 2: 28 maart 14-16.30 glazuren.

Workshop voor mensen met een kruidentuintje (voor iedereen vanaf 12 jaar): Vrijdag 25 mei 13-17 uur (eindtijd bepaal je zelf) óf zondag 27 mei 11-15 uur (eindtijd bepaal je zelf)

Dag-Natuurworkshop met mind-walk (volwassenen): Zaterdag 26 mei 10-17 uur.

Raku-stoken (volwassenen) op: Dinsdag 12 juni 14-18 uur en donderdag 5 juli 18-22 uur.

Meer info zie www.leimenzwa.nl, hoofdstuk 'themaworkshops'. Inschrijven kan via

Progressief Stein maakt lijsttrekker bekend

Progressief Stein Frans van der AvertFrans van der Avert lijsttrekker voor Progressief Stein bij de gemeenteraadsverkiezingen
De nieuwe Steinse politieke groepering Progressief Stein heeft Frans van der Avert aangewezen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij zal in die rol het beleid voortzetten dat hij tot voor kort als raadslid voor D66 in Stein heeft vormgegeven en hij zal daarnaast de weg vrijmaken voor een brede en gemeentegrens overstijgende progressieve samenwerking in de Westelijke Mijnstreek. John Busing zal als tweede man aantreden op de kieslijst.

De politieke Partij Progressief Stein is recent gevormd nadat Frans van der Avert had besloten om zich organisatorisch los te maken van D66 in de Westelijke Mijnstreek. Dit omdat het bestuur van D66 Westelijke Mijnstreek had besloten dat D66 in Stein niet onder die naam aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zou deelnemen. Van der Avert accepteerde dit niet en richtte een eigen politieke partij op onder de naam Progressief Stein. De steunfractie van D66 in Stein ging daarin met hem mee.logo Progressief Stein

Progressief Stein heeft als een van haar belangrijke doelstellingen het bijdragen aan een brede partij-overstijgende en gemeentegrens overstijgende samenwerking van progressieve partijen in de westelijke mijnstreek. Dit als bestuurlijk antwoord op de toenemende regionale samenwerking, die overigens door Progressief Stein van harte wordt ondersteund.

Frans van der Avert, fractievoorzitter Progressief Stein | Scharberg 4 | 6181 GS Elsloo | Tel 046 4862318 - 06 29451644 | email  | 

Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Stein

De Adviesraad Sociaal Domein Stein (voorheen Participatieraad) is op zoek naar geëngageerde Steindenaren die de gelederen willen komen versterken.
Enthousiaste, maatschappelijk betrokken, communicatieve, actieve leden met een breed netwerk die een bijdrage willen leveren voor de gemeenschap in Stein worden opgeroepen te reageren.

logo Sociaal DomeinDe Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren, evenals ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor de burgers zoals beschreven in de Participatiewet, (voorheen WWB, voormalig Wajong en Wsw) de nieuwe Wmo en de Jeugdwet en indirect de Wet op het Passend Onderwijs. Door decentralisatie van wetgeving is er in het gemeentelijk beleid ruimte voor initiatieven van burgers om voor zichzelf en anderen activiteiten te ondernemen die de eigen regie en verantwoordelijkheid versterken. .

De gemeente Stein is op zoek naar kandidaten met kennis van en/of affiniteit op één of meerdere van de volgende gebieden: brede (gezondheid)zorg, jeugd- en jongeren, maatschappelijke opvang, participatiewet, minimabeleid, mantelzorg en passend onderwijs.

Voor alle vacatures geldt dat de kandidaten:
• bij voorkeur woonachtig zijn in de gemeente Stein
• niet politiek, bestuurlijk of ambtelijk actief in de gemeente Stein zijn
• geen betaalde functie vervullen bij aanbieders van zorg en diensten die in de gemeente Stein geleverd worden
• goed kunnen communiceren en analyseren
• een proactieve houding hebben
• in staat zijn om individuele situaties te plaatsen in een algemene context om van daaruit de gemeente te adviseren.

De leden van de Adviesraad ontvangen voor deze werkzaamheden een kleine vergoeding. Middels het Huis van de Zorg wordt er een opleidingsprogramma aangeboden voor zittende en nieuwe leden. De Adviesraad Sociaal Domein vergadert 1 keer per maand. Daarnaast wordt verwacht, dat je als lid een actieve bijdrage levert middels participatie in werkgroep(en), die zaken voorbereidt en voorstelt.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Stein (www.gemeentestein.nl/vacatures). Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij huidige voorzitter van de Adviesraad dhr Jan Raes (06 51365396) of de plv voorzitter dhr Jac Willems (06 29045623).

Interesse gewekt? Reageer dan op deze advertentie en stuur je reactie met CV vóór 1 februari 2018 naar de gemeente Stein, Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein tav secretariaat Adviesraad Sociaal Domein, Mw M. Resing. De gesprekken vinden vanaf 12 februari 2018 plaats.

1947 St. Augustinusschool klas 3

1947 St.Augustinus klas3

Klik voor vergroting op afbeelding

Bovenstaande foto ontvingen wij van Theo Pleumeekers, destijds wonend aan de Julianastraat 1 in Elsloo.

Het is de 3e klas op de St. Augustinusschool. Gemaakt in 1947 in de tuin van meester Harie Wouters.

Onderste rij, 2e van rechts is Theo Pleumeekers. Helemaal rechts zit Jan Pijpers uit de Dorpstraat, die met Theo bevriend was.

Jan kan zich herinneren dat de klas bij meester Wouters op bezoek was om diens pasgeboren baby te bewonderen. Meester Wouters woonde aan de Daalstraat 8 in Catsop. Aan de voorzijde was een winkel gevestigd en Wouters woonde met zijn gezin in de achterliggende woning.
Wie weet nog meer namen?

DOS Top 10 voor Gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens de plenaire ledenvergadering van Democratisch Onafhankelijken Stein is de top 10 van de kieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 unaniem gekozen. DOS legt momenteel de laatste hand aan het verkiezingsprogramma en stelt binnenkort de rest van de kandidatenlijst vast.

Inwoners die een bijdrage willen leveren aan de campagne #BeterLokaal  zijn van harte welkom en kunnen zich melden via , via 06-29095551 (Ron de Rooy, vz) of via de website www.dosstein.nl

De top 10 bestaat uit:

1. Danny Hendrix
2. Natascha Wingelaar
3. Peter Claessen
4. Joep Ummels
5. Julie Meijers
6. Paul Thomassen
7. Jorg Driessen
8. John Klinkenberg
9. Serge Chamboné
10. Guus Peters

Via <lees meer> vindt u een nadere beschrijving van deze kandidaten. (Klik op afbeelding voor vergroting)

2018 DOS GROEP TOP 10

Diner Concert Fanfare De Maasgalm op 10 maart

Ter ere van haar 120-jarig bestaan, presenteert Fanfare de Maasgalm Elsloo vol trots haar ‘Dinerconcert’. Een avondvullende, muzikale en culinaire reis langs de Mediterranée

DinerconcertHet Maaslandcentrum in Elsloo wordt op zaterdag 10 maart 2018 voor deze gelegenheid omgetoverd tot een heus restaurant waar u van een compleet 4-gangen menu kunt genieten. Het geserveerde diner zal muzikaal worden omlijst door Fanfare de Maasgalm met een passend repertoire.

De avond begint om 19.00 uur. Kaarten voor deze avond kosten €22,50 p.p. en kunt u enkel en alleen in de voorverkoop bestellen via , bij de leden van de fanfare of bij het Maaslandcentrum te Elsloo. U kunt zowel losse plaatsen als hele tafels reserveren.

Wanneer u voornemens bent met een grote zakelijke groep deze avond bij te wonen, informeert u dan via naar de mogelijkheden.
Wees er snel bij om zeker te zijn van uw tafel en de tafelschikking.

Heeft u zin in een geheel verzorgd avondje uit voor twee, of om juist met een heel gezelschap heerlijk te tafelen? Beleef deze complete avond in sfeervolle ambiance! Een mooie avond waar diner, muziek en zang elkaar afwisselen. Houd voor meer informatie de sociale kanalen van de fanfare in de gaten!

Graag verwelkomt fanfare De Maasgalm u op zaterdag 10 maart 2018 in hun mediterraans restaurant! Bonne appétit!

 

Gemeentegids & kalender & website

Van 11 t/m 23 december wordt de gemeentegids 2018 met daarin een kalender per post bezorgd. Dit gebeurt ook bij adressen met een ja/nee- of een nee/nee-sticker, scholen en bedrijven. Ook dit jaar is de gids én de kalender verfraaid door ingezonden foto’s van inwoners. De verspreiding van de gemeentegids wordt verzorgd door Vixia.


Vandaag dinsdag 19 december ploft de gemeentegids/kalender in Elsloo in de bus en dat is een verrassing: mooi op tijd, prima layout en op het eerste oog geen cruciale fouten...
Ook de gemeentelijke website heeft een nieuwe layout gekregen en dat was hard nodig. En ook daar geven we complimenten: clean, fris, overzichtelijk en klantvriendelijk!
Ontwerpers en gemeente: chapeau!


Wethouder Natascha Wingelaar: “We hebben er veel tijd en energie in gestoken en zijn er enorm trots op. Met dank aan iedereen die foto’s van onze mooie gemeente heeft ingestuurd.’’

Wethouder Wingelaar Gemeentegids 2018

Nabezorging
Heb je ná 23 december nog geen gemeentegids ontvangen, dan kun je een exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of een e-mail sturen (met adres- en contactgegevens) naar . Bellen kan ook. Neem dan contact op via telefoonnummer 046-435 93 93. Je krijgt dan alsnog een exemplaar toegezonden.

Vorig jaar was de opmaak en drukwerk van de gemeentegids belabberd en de verspreiding zelfs rampzalig te noemen. Voor de hele procesgang, van opmaak tot verspreiding zijn andere partijen gecontracteerd.

Oranjefonds beloont project ‘Wètste nog’

Steins project ‘Wètste nog’ uitverkozen uit selectie van maar liefst 250 inzendingen
Uit een selectie van maar liefst 250 inzendingen uit heel Nederland is het gezamelijk project ‘Wètste nog’ van de Stichting Erfgoed Stein, Streekmuseum Elsloo en het Dorpsplatform Elsloo, uitverkozen om de komende jaren deel te nemen aan het programma Samen Ouder. Dit is een project tegen eenzaamheid bij ouderen. Hiervoor ontvangen de stichtingen voor de komende twee jaar een gezamenlijke bijdrage van € 80.000 euro van het Oranje Fond.

Wètste nog
Door herinneringen aan vroeger te delen met ouderen willen de heemkundeverenigingen uit Stein en Elsloo kwetsbare inwoners bereiken. Het Dorpsplatform Elsloo gaat haar educatieprogramma specifiek voor ouderen uitbreiden en verdiepen. Samen willen de Steinse en Elsloose organisaties het programma ‘Wètste nog’ in de hele gemeente Stein uitdragen. Hiervoor zal er op een later tijdstip in samenwerking met de Gemeente Stein een startbijeenkomst plaatsvinden. ‘Wij zijn bijzonder trots op dit resultaat van onze Steinse stichtingen.’ zegt wethouder Van Mulken. Waarop wethouder Janssen aanvult: ‘De stichtingen zetten hiermee de dorpse saamhorigheid binnen onze gemeente kracht bij.’

Programma bestrijding eenzaamheid bij ouderen
Eenzaamheid is een groeiend sociaal probleem in Nederland. Om verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld langer thuis wonen en het ontbreken van een sociaal netwerk, speelt dit sociale probleem ook bij ouderen. Het Oranje Fonds wil een stap zetten in de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Hiervoor start een programma waarin 25 projecten worden ondersteund, die zich reeds bewezen hebben op dit vraagstuk en willen uitbreiden door de doelgroep te verbreden. Gekozen initiatieven worden gedurende drie jaar ondersteund met geld, coaching, trainingen en zichtbaarheid.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale projecten in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Jaarlijks steunt het met zo’n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Dit jaar bestaat het Oranje Fonds 15 jaar.

Foto: Roman Kraft on Unsplash

Inzameling kerstbomen

rwm logoVanaf 6 januari worden kerstbomen aan huis opgehaald door RWM. Op de afvalkalender, op www.rwm.nl en de RWM-app staat aangegeven wanneer de kerstbomen in uw straat worden ingezameld.

Voorwaarden
• Per huishouden kan één kerstboom van maximaal 2 meter worden aangeboden. Vanzelfsprekend haalt RWM alleen échte kerstbomen op en geen kunstkerstbomen;
• Leg de kerstboom vóór 07.00 uur voor uw huis op de stoep, of op uw oprit zo dicht mogelijk bij de openbare weg;
• Alle vormen van versieringen of verlichting moet verwijderd zijn. Ook mag er geen pot / mand / transportzak / etc. meer aan zitten;
• De boom mag met kluit aangeboden worden, mits alle grond van de wortels is verwijderd. Lukt dit niet, dan zaag de kluit er af en deponeert deze in de GFT-container.

Ophaalronde gemist?
Breng de kerstboom dan naar het milieupark.


Verspreiding RWM-afvalkalender 2018

Elk huishouden ontvangt vóór 1 januari aanstaande de RWM-afvalkalender. De kalender wordt op huisadres bezorgd en bevat inzameldata specifiek voor dát adres. Bij een verhuizing kan de afvalkalender dus op het adres achtergelaten worden voor de volgende bewoner.

Op de achterkant van de kalender staat informatie over het scheiden van afval.

Nabezorging
Inwoners die na de jaarwisseling nog geen exemplaar hebben ontvangen, kunnen dat melden bij de gemeente Stein via telefoonnummer 046-43 59 393 of per mail naar .
Gratis afval-app
Altijd op de hoogte zijn van afvalinzameling? Download dan de RWM afval-app met de handige berichtenservice indien afgeweken wordt van reguliere inzameldata in jouw straat. Daarnaast is de digitale afvalkalender ook beschikbaar via www.rwm.nl.

 

Toeristische Toekomstvisie Stein

Op 30 oktober 2017 werd op Kasteel Elsloo een startbijeenkomst georganiseerd om te komen tot een Toeristische Toekomstvisie voor de gemeente Stein. Partners daarin zijn de gemeente Stein, VVV Limburg, plaatselijke verenigingen, de DOP-en, ondernemers en inwoners.

Een onderdeel van de bijeenkomst was een brainstormsessie waarbij werd ingegaan op de 10 principes die een gast tegenwoordig hanteert. Wij willen u die niet onthouden:

Toeristische visie met de ‘10 principes’ als basis voor het denken

➢ Principe 1: Gasten zijn steeds meer visueel ingesteld. Ze willen het perfecte visuele plaatje en het daarbij horende geluid.

➢ Principe 2: In dit virtuele tijdperk, waar niets meer echt lijkt, wordt authenticiteit steeds hoger gewaardeerd.

➢ Principe 3: Gasten vinden duurzaamheid steeds belangrijker! Ze willen zich immers goed voelen over wat ze doen.

➢ Principe 4: De hedendaagse mens is gemakzuchtig en individualistisch. Hij gaat dus voor efficiency en een “Koninklijke Ontvangst”

➢ Principe 5: Gasten hebben veel reiservaring en zijn dus wereldwijs. “Internationaal” vinden ze sexy!

➢ Principe 6: Gasten willen het gevoel hebben dat ze op een plek zijn, waar er maar één van is. Want alleen op unieke plekken denken ze unieke ervaringen te beleven.

➢ Principe 7: De hedendaagse gast is een reisjunk. Hij reist 12 maanden per jaar, dus niet alleen tijdens de 3 maanden van de zomer. De gast wil dus ‘vertier’ tijdens 12 maanden.

➢ Principe 8: In de digitale wereld worden zintuiglijke ervaringen steeds belangrijker. Gasten willen een streek “proeven”, “ruiken”, “voelen” en “aanraken”.

➢ Principe 9: Gasten vinden zich “unieke personen” en willen verblijven op “unieke plekken”. Ze willen geen onderdeel zijn van “massa”, tenzij ze daar bewust voor kiezen.

➢ Principe 10: In een tijdperk van info-overload, onthouden alleen nog maar boeiende verhalen op het passende moment!

© Anya Niewierra 25 oktober 2017

Donkere Dagen Offensief

Het Donkere Dagen Offensief van de politie is erop gericht om woninginbraken, overvallen op bedrijven en woningen, maar ook straatroven te voorkomen. In de donkere maanden, tussen oktober en april, is er elk jaar sprake van een piek van deze delicten. Reden voor de politie en wijkagenten om onder andere intensiever te surveilleren en (preventie)acties te organiseren.

catt liu 1623

Photo by Catt Liu on Unsplash

Alert
Tevens vraagt de politie jou als inwoner om alert te zijn op verdachte situaties en kritisch te kijken naar bijvoorbeeld de beveiliging van uw eigen woning:
• Sluit alle ramen en deuren als je weg gaat;
• Sluit de deur altijd af als je de woning verlaat;
• Laat geen sleutels aan de binnenkant van deuren en ramen zitten;
• Zorg voor goed hang- en sluitwerk;
• Zorg voor goede verlichting in en rondom het huis. Installeer eventueel een bewegingsmelder;
• Zorg dat jouw huis een bewoonde indruk maakt;
• Leg kostbare spullen/sleutels niet in het zicht;
• Maak afspraken met buren om een oogje in het zeil te houden;
• Zet afvalcontainers of ladders niet in het zicht;
• Vermeld niet op jouw voicemail of op social media dat je weg bent.

WhatsApp buurtpreventie
Wees alert op ongewone situaties in jouw woonomgeving en meld dit bij de politie via het
tel. 0900 8844 of indien het een (dreigend) noodgeval betreft via het alarmnummer 112. Ook buurtinformatie is vaak essentieel bij het voorkomen van criminaliteit. Sluit daarom aan bij de buurtpreventie App-groep in jouw buurt en alarmeer indien nodig buurtgenoten. Meer informatie over WhatsApp in de gemeente Stein >

Evacuatie grote grazers in Maasvallei

Natuurmonumenten verplaatst momenteel uit voorzorg Konikpaarden en Galloway-runderen uit enkele oevergebieden van de Grensmaas naar veiligere, hoger gelegen weilanden elders. Dit speelt zich nu vooral af in de Koeweide bij Grevenbicht en bij de Huijskensplas en de Molensteense Plas nabij Stevensweert. Aanleiding hiervoor zijn de hogere waterstanden in de begrazingsgebieden. Dit is de eerste evacuatie in dit jaar. De hogere waterstanden van de Maas worden veroorzaakt door de vele regen en het smeltwater van de sneeuwval in Zuid-Limburg en de Ardennen. Natuurmonumenten ziet deze evacuatie als onderdeel van een zorgvuldig beheer van haar kuddes grote grazers die onmisbaar zijn voor het afgesproken natuurbeheer in de Maasvallei.

Natuurmonumenten 20130224 De Rug Roosteren

Foto: Natuurmonumenten

Groot belang van de dieren
Boswachter Huub Joosten volgt nauwgezet de actuele waterstanden en beslist over de evacuaties. “Natuurmonumenten heeft de veiligheid en het welzijn van de dieren hoog in haar vaandel staan. We zetten met een gerust hart de dieren onder normale omstandigheden jaarrond in voor de begrazing in de ruige natuur bij de Maas. Deze dieren leven in sociale kuddes en kunnen zich in de regel prima zelf redden in deze gebieden met voldoende rust, ruimte en voedsel. Nu is er sprake van afwijkende omstandigheden, die verder nog geen gevaar voor de dieren opleveren. Het invangen van de Koniks en Galloways is altijd een lastig karwei maar in het belang van de dieren kiezen we uit voorzorg voor een tijdige evacuatie”.
Joosten en zijn team krijgen wekelijks hulp van enkele toezichthoudende vrijwilligers en plaatselijke boeren, die de geregistreerde dieren in de gebieden opzoeken en nauwkeurig inventariseren.

Rekenen met waterstanden
Dagelijks ontvangt de beheerder de actuele waterstanden van de Maas. Een uitgekiend meetsysteem stelt hem in staat weloverwogen te beslissen over de dieren.
In deze dagen constateert Rijkswaterstaat dat de afvoer bij Maastricht rond de 1250 m3 per seconde is en blijft schommelen. Daarbij zijn de gevolgen voor de grazers in de genoemde natuurgebieden bij Grevenbicht en de Stevensweert het eerst merkbaar.
De verwachting op de korte termijn is dat de waterafvoer in de Maas gaat dalen en tussen de 1000 m3 per seconde en 1500m3 per seconde blijft. Tot in april maken we kans op grillige waterstanden, geheel afhankelijk van de winterse omstandigheden in het stroomgebieden van de Maas in België en Frankrijk.

Zo verwijder je jezelf uit de zoekresultaten van Google

Bron: Radar (AvroTros)

Wat kun je doen als je een vervelend zoekresultaat in Google over jou tegenkomt? En hoe verwijder je zoekresultaten waarin jouw telefoonnummer of bankrekeningnummer staan? Dit verwijderen wordt ook wel ontgoogelen of ontgooglen genoemd. Lees verder >