Binnenkort in Elsloo

Klik hier voor de volledige agenda >

Laatste
Nieuws

Reacties welkom!

Bijna elk artikel heeft een "lees meer" button, welke naar het volledige artikel verwijst en daar is het reactieformulier beschikbaar. We zien jullie commentaren altijd graag tegemoet!

Quote

Hier is de hoofdrol niet voor de hersens maar voor de mond. De Schreeuwers des Vaderlands maken de dienst uit. (columnist Gerard Kessels in De Limburger)

Oet de ouw dwas

Trampele in Corona-tijd

Sinds enige tijd publiceert Jo Cobben op de website van Streekmuseum Elsloo korte verhalen over zijn wandelingen door Elsloo en zijn herinneringen aan vroeger. Deze week vertelt hij uit overlevering over zijn doopfeest in 1938.

Wie ich zwa op míé gemaak 't ein en anger aan 't bekíéke waor, geit de deur aope en kump 'ne hjèr mit 'ne grwatte gríeze snuits bénne. Doog de plank mèr neet in 't gaat, reup éíne van achtere. 't Is wêrm zat híé bénne. De grieze snuits kik êffe óm zich haer en kump nao 't täöfelke woo m'ne pap zit. Zwa Sjef, zaet 'r, is dat díéne jèste, wiezentaere nao mich. Jao Sjang, dat ging van allein, zaet m'ne pap. Dat hoofste mich neet te vertëlle, ènjtwoort Sjang. Ich höb 'r óngertösje e stök of näöge. Dat vènj ich nóé waal genóg.

Zónger richtig Aelser plat op sjwal
Greujt 't Holles plat wie kwal

Extra capaciteit ingehuurd

Onkruidexplosie

Door de extreme weersomstandigheden de afgelopen periode (vocht en temperatuur) is het groen in de openbare ruimte enorm gegroeid. Gevolg is dat we dit jaar kunnen genieten van weelderige groei en bloei van planten. Inwoners met een tuin zullen dit ook gemerkt hebben. Helaas zorgen deze weersomstandigheden ook voor een groeispurt van onkruid tussen bestrating en in plantsoenen en staat het bermgras langs wegen erg hoog.

Werkzaamheden onmogelijk
Daarbij komt dat door de extreme en aanhoudende regen de afgelopen weken het maaien en de onkruidbestrijding op veel plaatsen onmogelijk is gebleken. De drassige ondergrond van gazons en bermen maakt het onmogelijk om er met machines over te rijden. Ook bermmaaiers werken niet meer door de enorme hoeveelheden water die ze moeten verwerken en onder andere hagen waren door drassige ondergrond niet bereikbaar om machinaal gesnoeid te worden. De aanleg van groen en bestrating is daardoor ook ondoenlijk.
Ook ligt de focus van de wijkteams momenteel bij het opruimen van het drijfvuil in de door hoog water getroffen gebieden.

Extra inzet
Volgens wethouder Hendrix loopt de gemeente door deze omstandigheden achter met het groenbeheer van met name gazons en plantsoenen. Hij erkent ook dat er momenteel meer onkruid in het straatbeeld staat dan gewenst. Volgens de wethouder is dat overmacht en eveneens te wijten aan de overvloedige regen.

Maar volgens mij is die constatering toch niet helemaal correct, want ook voor de regenval en de daaropvolgende watersnood stonden stoepen en randen al vol onkruid. En was er ook al sprake van achterstallig onderhoud op het kerkhof.

"De gemeente doet er alles aan om de achterstand weg te werken. Daar hebben we zelfs extra hoveniers en een extra maaimachine voor ingehuurd’, zegt wethouder Danny Hendrix. (let op het woordje "zelfs") 

 

Dorpsplatform Elsloo

Jongeren Voor Ouderen

Stichting Jongeren Voor Ouderen biedt gratis hulp aan ouderen die moeite hebben met het gebruik van hun mobiele telefoon of tablet.
Hoe werkt WhatsApp? Hoe werkt Facebook? Geen vraag is te gek.

Elke zaterdag van 10:00 tot 12:00 bent u van harte welkom bij Punt 39 in Elsloo (Burgemeester Maenenstraat 39, Elsloo). Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingjvo.com of u kunt een e-mail te sturen naar 

TONK-regeling

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Verruimd en makkelijker aan te vragen
De Rijksoverheid heeft dit jaar een regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kostenregeling, afgekort TONK) getroffen voor huishoudens die door corona fors minder inkomen hebben en daardoor de vaste woonlasten niet meer kunnen betalen. De gemeenten voeren deze regeling uit. Ook Stein staat hiervoor aan de lat. Deze regeling is met drie maanden verlengd tot en met 31 oktober 2021 en versoepeld. Daardoor kunnen meer huishoudens in onze gemeente deze financiële hulp aanvragen.

Huishoudens én ondernemers
De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door corona fors minder inkomen hebben en daardoor de woonlasten niet meer kunnen betalen. Ook ondernemers kunnen de TONK aanvragen als andere maatregelen geen of niet voldoende uitkomst bieden. Aanvragen kunnen t/m 31 oktober 2021 worden ingediend.

Geen vermogenstoets
De gemeente vraagt geen bewijsstukken meer van het vermogen. 

Meer informatie en aanvraagprocedure staat op www.vidar.nl 

Maximale vergoeding
De hoogte van de tegemoetkoming TONK bedraagt maximaal € 750,00 (laag) of € 1.500,00 (hoog). Het betreft een eenmalige tegemoetkoming.

Hardloopvrienden Elsloo

Ook in 2021 geen Rundje Catsop.

Na goed overleg met de organisatie van het pleintjesfeest in Catsop, heeft het bestuur van de stichting Hardloopvrienden Elsloo besloten ook in 2021 geen Rundje Catsop te organiseren.

"Rundje Catsop als wedstrijd en evenement is voor ons onlosmakelijk verbonden met het pleintjesfeest van FC Catsop", volgens voorzitter Ger Lemmens. "De hele sfeer rondom de wedstrijd, de gezelligheid op het pleintje en de mensen langs de kant maken het voor ons elk jaar een feest om Rundje Catsop te organiseren. Het bestuur van FC Catsop gaf aan het pleintjesfeest nog een jaar uit te stellen, en wij gaan daar in mee".

Reden voor het uitstel zijn de grote onzekerheid rondom het organiseren van een evenement in Corona-tijd. Voor relatief kleine evenementen is het vaak verstandiger een jaartje over te slaan. "Van uitstel komt zeker geen afstel. Volgend jaar staat Rundje Catsop weer gewoon op de hardloopkalender. Wij gaan ons nu richten op de Sylvesterloop", aldus Lemmens.

Naast Rundje Catsop, organiseert stichting Hardloopvrienden Elsloo al sinds jaar en dag de Sylvesterloop op 31 december. De verwachting is dat deze wedstrijd dit jaar wel kan doorgaan. 
Foto: Patrick Pustjens

Verkeer

Herinrichting Jurgensstraat

De Jurgensstraat is in 2019 getransformeerd van een weg met tweerichting-verkeer naar eenrichtings-verkeer. In eerste instantie om het sluipverkeer ten gevolge van de herinrichting van de Stationsstraat binnen de perken te houden. Tevens werden snelheidsremmende drempels aangebracht.

Al snel kwam het besef dat deze wijziging een positieve invloed had op het woongenot in de Jurgensstraat. Omdat de gemeente toch al plannen had om de Jurgensstraat aan te pakken wegens noodzakelijke vervanging van asfalt en trottoirs, wordt de straat nu voor permanent eenrichtingsverkeer heringericht. Tevens wordt de al jaren bestaande parkeerproblematiek aangepakt.

Binnenkort wordt ongeveer 1/3 deel van de bomen in de straat gekapt.

Gemeente

Vergunningen gemeente Stein

Publicatiedatum 21.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-114\0971174309, ingekomen op 30 mei 2021 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein.
• O2021-126\0971175623, ingekomen op 14 juni 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein.
• O2021-116\0971174459, ingekomen op 1 juni 2021 voor het oprichten van een zwembad gelegen aan Het Einde 16 6181 JT te Elsloo.
• O2021-114\0971174309, ingekomen op 30 mei 2021 voor het oprichten van een tuinberging gelegen aan Negenmorgenstraat 1 6171 LM te Stein.


Publicatiedatum 19.07.2021

Aanvraag reguliere omgevingsvergunning
• O2021-096\0971172591, ingekomen op 4 mei 2021 voor het slopen van een garage gelegen aan Kaakstraat 29 6181 HN te Elsloo.
• O2021-113\0971174028, ingekomen op 26 mei 2021 voor het plaatsen van een erfafscheiding gelegen aan Maasbanderkerkweg 30a 6171 RT te Stein.

Hierboven een gedeelte van de aanvragen/besluiten. Via <lees meer > een compleet overzicht.

Natuur

Botanische Tuin open

De Botanische Tuin van IVN Elsloo is vanaf zondag 4 juli t/m de laatste zondag in september, elke zondagmiddag open  van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Ook is de tuin open op de woensdagen van 10:00 tot 12:00, wanneer de vrijwilligers er aan het werk zijn. Iedereen is van harte welkom; de entree is gratis. Website IVN Elsloo >

Afbeelding: website IVN

logo IVN

Verlaagde entreeprijs

Streekmuseum weer open

Nu de Corona-maatregelen versoepeld zijn, is het Streekmuseum Elsloo ook weer open.

Omdat de verbouwingswerkzaamheden ten behoeve van het Kennis- en Infocentrum voor de Maasvallei nog niet zijn afgerond, is de rechtervleugel gesloten. Vandaar dat de entreeprijs tijdelijk verlaagd is naar 2 euro.

Wat u wel kunt bezoeken zijn de items: verhaal van de Maas, aanleg Julianakanaal, Duitse inval 1940, de jaren 50 keuken, het oude huisje en de nostalgische winkel.

Reserveren kan aan de deur van het museum, maar slimmer is het om dit vooraf te doen. Alle andere informatie via <lees meer> op de website van het museum.

Zaterdag 2 oktober

Reünie In den Conincx

Toenmalige uitbater Hans Smeekes en stamgasten Harie Lemmens en Hans Fredrix zijn al bijna 2 jaar bezig met het organiseren van de 2e reünie voor oud-klanten van Bar In den Conincx. Maar steeds gooide Corona roet in het eten. Ondanks het risico van weer nieuwe oprukkende varianten hebben ze toch weer een datum geprikt:

Het feest gaat plaatsvinden op zaterdag 2 oktober 2021 in in Café Oos Heim, bij Olga en Lou, onder het motto: klein maar fijn.... wat dat betreft zullen die voormalige bar-gangers zich daar wel thuis voelen.. Aanmelden en herinneringen ophalen kan alvast op hun Facebook >

"De bar" was een begrip in Elsloo in de jaren 1979-1984. Er was altijd wel wat te doen: bandjes, bladerenbal, strandfeest..het kon nooit gek genoeg zijn. Zij organiseerden in 1983 de allereerste Conincx Pop in Terhagen. 

Recreatie

Rivierpark Maasvallei: prijs voor beste wandelroute!

Gejuich op beide oevers van de Maas, want op de virtuele Fiets- en Wandelbeurs van Gent en Utrecht werd zopas de prijs voor ‘beste wandelroute van 2021’ uitgereikt. En die gaat naar een unieke, grensoverschrijdende nieuwe wandelroute: de Lange Afstandswandeling in het RivierPark Maasvallei.

“Deze ‘Lange Afstandswandeling’ verbindt alle ingrediënten van de Maasvallei met mekaar in een route van maar liefst 137 km op beide oevers van de Maas”, stelt Igor Philtjens, voorzitter van de stuurgroep RivierPark Maasvallei en gedeputeerde voor Toerisme (B). “Het is meer dan enkel een wandelroute; het is een symbool van samenwerking over grenzen heen, waarbij de kwaliteit van ons unieke Limburgse landschap centraal staat en onze positie als grensoverschrijdende bestemming wordt versterkt. Deze prijs is bovendien een grote opsteker voor onze manier van werken: duurzaam toerisme op maat van het RivierPark Maasvallei”.

Ouderen

Langer Zelfstandig Thuis Wonen

Veel inwoners hebben de wens om in hun vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden. En dat met een goede kwaliteit van leven zoals ze dat in onze gemeente gewend zijn. De gemeente stimuleert dit, mede omdat mensen in hun bekende omgeving vaak gelukkiger zijn. Een gelukkig leven, dat willen we allemaal.

Duidelijk advies
Wil jij een gratis advies van Zorgcoaches Erik of André? Neem dan telefonisch contact op via 041-266 78 23 of stuur een mail naar .

Bekijk webinar

De weg naar een aardgasvrije gemeente

Vanaf 2050 zal er, net als in de rest van Nederland, ook in Stein geen aardgas meer gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en gebouwen. De nationale overheid heeft gemeenten gevraagd om de mogelijkheden voor duurzame warmte in kaart te brengen in de Transitievisie Warmte. Deze moet uiterlijk op 31 december 2021 afgerond zijn. In deze visie geeft de gemeente aan welke alternatieven voor aardgas het op de korte termijn ziet en welke stappen de gemeente tot en met 2030 zal zetten.

Webinar
We kunnen ons voorstellen dat dit onderwerp veel vragen oproept. Wat is de warmtetransitie eigenlijk en hoe gaat het er in de gemeente Stein uitzien? Hoe kun je met isolatie zowel energie als warmte, maar ook geld besparen? En zou jij een warmtepomp kunnen gebruiken om (voor een deel) zonder aardgas jouw huis te verwarmen? Op deze en meer vragen geven we graag antwoord tijdens het webinar ‘De route naar een aardgasvrije gemeente Stein in 2050’
Ook kijken we vooruit naar de komende jaren: onze gemeente wordt niet van de een op de andere dag aardgasvrij, maar er zijn wel kleine stappen die iedereen kan nemen om langzaam naar aardgasloos toe te werken in 2050.

Meer weten?
Voor meer informatie over de warmtetransitie, ga naar www.gemeentestein.nl/warmtetransitie.

Klik op de afbeelding hieronder om het webinar terug te kijken.

stein webinar aardgasvrij

Punt 39

Herstart cursussen Dorpsplatform

Dorpsplatform Elsloo is onlangs weer gestart met de afronding van een aantal cursussen, die door de corona lockdown zijn uitgesteld. Ook kunnen we al een tipje van de sluier oplichten over het najaarsprogramma.

Aquarelleren: deze is gestart en wordt binnenkort afgerond. In oktober start een nieuwe cursus voor beginners en een voor de cursisten van het afgelopen jaar. Voor meer informatie kunt u terecht in Punt 39 op maandag 19 juli van 10.00 tot 12.00 uur. De docent is dan aanwezig.

Basiscursus Windows: wordt binnenkort afgerond. De nieuwe cursus start eind oktober.

De groep Creatief die op dinsdagnamiddag actief is, gaat vanaf 22 juni weer van start. Er is nog plaats voor belangstellenden. Meer weten? Loop eens binnen op dinsdagmiddag.

Op vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur is het Computer Doe- en Leercentrum Beek present voor hulp bij vragen over uw computer en de diverse programma’s. Terwijl op zaterdagmorgen de groep Jongeren voor Ouderen tussen 10.00-12.00 uur hun hulp aanbiedt als u vragen heeft over uw mobiele telefoon of tablet, iPhone of iPad.

Op 6 september start de nieuwe Fotocursus. In oktober gevolgd door de Basiscursus Windows, werken met de tablet, geheugentraining, bloemschikken evenals aquarelleren en de omgevingscursus.
Tenslotte volgt nog een cursus gebruik internet en email in december.

De cursus ‘De geschiedenis van de Westerse architectuur’ vindt plaats op de dinsdagen: 16, 23, en 30 november en 7 en 14 december. Telkens van 10.00 tot 12.15 uur.

De activiteiten vinden plaats in Punt 39 (de voormalige bibliotheek) aan de Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo. 

Meer gegevens en exacte data, omschrijving van de cursus en prijzen én aanmelding worden binnenkort bekend gemaakt in de lokale en regionale media en op de website www.dorpsplatform-elsloo.nl of via facebook 

 

The Moody Blues

The Moody Blues is een rockband die in de jaren zestig en zeventig enkele grote hits had met nummers als Go Now!, Nights in white satin, Ride my see-saw, Question en I'm just a singer (in a rock and roll band). In Nederland had de band zeven top-40 hits, waaronder slechts één nummer 1 hit voor "Question" in 1970. Vreemd genoeg in 1970 met "Question" Hun bekendste en mooiste nummers "Go Now" en "Nights In White Satin" bleven steken op nr 8 en nr. 2.
De band wordt gezien als een van de wegbereiders naar het genre progressieve rock en brachten naast hun tientallen singles ook diverse uitstekende en heel goed verkopende langspeelplaten uit. Discografie >

Bezetting in hun topjaren: Ray Thomas - zang, harp / Mike Pinder - zang, toetsen / Graeme Edge - drums / Justin Hayward - zang, gitaar / John Lodge - basgitaar

Hun eerste hitsingle "Go Now" uit 1964 is een nummer van Bessie Banks uit datzelfde jaar. Luister hier > 
E
en van de mooiste versies is de live uitvoering uit 1976 van Paul McCartney's Wings. Luister hier >
Gezongen door Denny Laine... die het nummer ook in 1964 zong bij.......The Moody Blues, waar hij tot 1966 deel van uit maakte! En zo is de cirkel rond.

Popkrakers

Iedere maandag LIVE te horen van 20.00 tot 22.00 uur op Bie Os Streekomroep: 87.5 mHz op de kabel ; 96.2 mHz op FM
Redactie: Jo Smeets (presentatie) en Giel Scholtes (techniek)

 

De groene geschiedenis

Kasteelpark Elsloo

Kasteelpark Elsloo grenst aan Kasteel Elsloo. Het park werd in 1818 ontworpen door de toenmalige bewoners, de graven De Geloes. In de jaren die volgden hebben het park en het gebied rondom het kasteel de nodige veranderingen ondergaan.

Sinds 2014 is Het Limburgs Landschap eigenaar en ligt er een goed plan voor de toekomst. De natuur wordt in ere hersteld en is een wandeling meer dan waard. Bepaal HIER je route >

Oorlogsdocumentatie

Oproep 1944-1945

Wie beschikt over informatie of foto’s van onze Elsloose vaders/opa’s die in de jaren 1944-1945 met het Amerikaanse leger of andere geallieerde legers, Duitsland zijn binnengetrokken?

We hebben wel fotomateriaal maar weten niet iedereen te plaatsen. Wellicht herkent u uw vader/opa. Graag willen we uw verhalen en foto’s verzamelen, maar we gaan ook inventariseren wie zich allemaal zich aangesloten heeft en waar ze zijn geweest. 
We willen dit stuk vergeten geschiedenis graag onderzoeken en vastleggen.

U kunt ons bereiken via mail: Guus Peters
of Herman Janssen

Geschiedenis

De Noormannnen waren echt in Elsloo!

Een in 2020 gevonden Vikingbijl is een tastbaar bewijs van de aanwezigheid van de Vikingen in het gebied Stein/Maasmechelen.

Dit betekent echter ook weer niet een directe koppeling met het lang gezochte Vikingkamp maar wel met een andere gezochte plaats van handeling, de plaats van de slag op 26 juni 891 van de Franken tegen de Vikingen aan het riviertje de Geul. Wij denken, gezien de grote hoeveelheid gevonden wapens in 2020 bij de ontgrinding in het gebied tussen Elsloo en Geulle dat deze in de buurt van Kotem/Elsloo heeft plaatsgevonden.

In 891 trokken de Noormannen op Leuven. Alhier werden zij den 1 September door den keizer Arnulf, op de Dijleoevers geheel en al verslagen. Hun krijgsroep was Geule! Geule! De Dijle was gevuld met de lijken der zonen van het Noorden.

Kijk & Lees

11 juni

Weekoverzicht Stein Lokaal

Weeknieuws met o.a.
Eén van de Tamworth-varkens van brouwerij De Fontein in Stein is overleden, Jouw stem telt voor kunst in Stein., Sportdag voor de jeugd Berg ad Maas en Urmond, Streekmuseum Elsloo opent deuren weer op 1 juli, Gemeente Stein waarschuwt voor fraude met postpakketten, Gemeente zoekt mooie plaatjes, Wat eten we graag?, Spanning op de huizenmarkt, Slootjesdagen 2021, Kerenshofweg tussen Geleen en Stein twee maanden afgesloten.

 

Gemeente

Raadsvergadering

In verband met Corona worden de raadsvergaderingen al sedert het voorjaar 2020 digitaal gehouden en via livestream uitgezonden. Visueel een armetierig gebeuren (en inhoudelijk soms ook) en volgens alles kost het ook nog klauwen vol geld.

Als de vergadering voortaan weer "live" gehouden zou gaan worden, bijv. in De Grous of het Maaslandcentrum, dan zou dat het "kijkspel" ten goede komen. En als ze dan ook nog wat publiek toelaten, krijgen ze vanzelf de kans om de banden met de burgers weer eens wat aan te halen.

Stein raadsvergadering livestream

Mooi in Elsloo

Uitkijkpunt vanaf Maasberg

Deze vakantie blijven veel mensen in eigen land. En dat is mooi, want in de eigen omgeving is nog genoeg te ontdekken.
De Limburger belicht in de serie Mooi en Lelijk de mooiste én lelijkste plekken in de Westelijke Mijnstreek. In deel 2: de Maasberg in Elsloo.

„Er zijn vergevorderde plannen om het uitkijkpunt vanaf de Maasberg in ere te herstellen en dan wordt het nog mooier in oud-Elsloo”, kondigt Jo Dohmen van het Dorpsplatform Elsloo aan. 

Wat eten we vandaag?

Klik op recept van uw keuze voor meer info. https://www.okokorecepten.nl
Foto heeft geen betrekking op dagmenu; met dank aan Unsplash.

Recept van de dag

Kort & Bondig

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.