ELSLOO

Nieuws Dossiers

Europese steun uit Leaderfonds voor Kasteelpark Elsloo

 

 

Het leek wel een sprookje carnavalsweekend 2021 in een winters Kasteelpark Elsloo. Veel mensen in de omgeving trokken erop uit om te genieten van het mooie park en eindelijk weer eens te schaatsen op de kasteelvijver. En tegelijk was er die week ook nog het goede nieuws dat de Historische Buitenplaats Kasteelpark Elsloo in aanmerking komt voor een maximale Leader-bijdrage. Met hart en ziel heeft de lokale gemeenschap zich hier altijd in gezet voor het behoud van het park lang voordat Stichting het Limburgs Landschap het eigendom overnam van de gemeente Stein. Een goede basis voor Stichting het Limburgs Landschap om samen met de inwoners, de IVN-afdeling, de lokale verenigingen en ondernemers en het Dorpsplatform Elsloo een impuls te geven aan de historische buitenplaats.

Zo wordt de IVN-heemtuin heringericht en beter toegankelijk gemaakt en op basis van een historisch onderzoek worden belangrijke groenstructuren als hagen, boomgroepen en uitzichtpunten in het park hersteld. Ook komen er door en voor de lokale gemeenschap educatieve programma’s en excursies. Vrijwilligers worden geworven om mee te helpen het park in een goede staat te houden met praktisch beheerwerk. 

Op basis van een actieve communicatie wordt de geschiedenis van de historische buitenplaats Kasteel Elsloo voor de dorpsbewoners en bezoekers uitgedragen, o.a. door een te installeren groep van excursieleiders. Samenwerking met alle geledingen van de lokale gemeenschap staat daarbij centraal. Deze manier van werken, zo samen met de lokale gemeenschap, past perfect in het programma LEADER, waarin burgerparticipatie en zelfsturing centraal staan.

De Lokale Actiegroep (LAG) die de projectvoorstellen beoordeelt heeft dan ook een positief advies afgegeven om aan dit initiatief de maximale subsidie toe te kennen. Vorige jaar is overigens al een forse Leaderbijdrage toegekend aan het Kennis- en Infocentrum Maasvallei in het Historiehuis Maasvallei (voorheen Streekmuseum Elsloo) . 

In het programma LEADER Zuid-Limburg wordt er geïnvesteerd in plaatselijke initiatieven voor sociale en economische ontwikkeling van een streek. Europa, de Provincie Limburg en de gemeenten in het gebied stellen daar nu geld voor beschikbaar. Meer informatie op www.leaderzuidlimburg.nl
Wim Fredrix is namens de provincie Limburg programmaleider van Leader. 

Dat veel mensen al dankbaar gebruik maken van het mooie park blijkt wel uit deze filmische impressie van het koude carnavalsweekend.

 

 • Laatste update op .

Stop zonnepark bij Catsop!

Update 26 maart 2021 / video met dank aan Stein Lokaal 

 

Piet Houben van Stein Lokaal in gesprek met Julie Meijers initiatiefneemster van de petitie "Geen zonnepanelen aan de grens van Catsop"
Inwoners van Catsop zijn bezorgd over plannen van de gemeente Beek om een zonnepanelenweide toe te staan in het Sickendael, tussen Beek en Catsop.Het terrein ligt aan de westkant van de A2, vlak achter tankstation Vossendal, en wordt nu gebruikt als landbouwgrond. De Catsoppenaren zien het Sickendael als hun eigen achtertuin, en zijn bang dat het landschap straks verandert in een zwarte vlakte.


Update 13 maart 2021 / foto's das: 123rf.com

Het is 5 voor 12 voor Catsop!
Het stadium dat de besluitvorming veranderd kan worden is al voorbij. De gemeenteraad van Beek is al akkoord gegaan met de aangewezen locatie voor een zonnepark nabij Catsop. Een eerder besluit voor Genhout werd terug getrokken na felle protesten uit het dorp. Als het maar lekker ver weg is van de kern Beek.
En exploitant Solarpark Beek BV,  projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar landbouwbedrijf Roebroek BV hebben ook geen boodschap aan de bezwaren en argumenten van Natuur en Milieufederatie Limburg, IVN, gemeenteraad van Stein en de bevolking van Catsop en Elsloo. De zonnepark-partijen weten dat er nieuwe wetgeving aan komt die een spaak in de wielen zou kunnen steken en sowieso stopt de subsidieregeling per 2025, vandaar die haast. 
Ze proberen de boel te sussen door te stellen dat ze zoveel mogelijk rekening houden met de natuur en het uitzicht.

Diezelfde partijen doen ook voorkomen alsof de race al gelopen is, maar niets is minder waar: de vergunning moet nog aangevraagd worden en daarna kan ook pas bezwaar gemaakt worden door bewoners en natuur- en milieu instanties. Kortom, men staat met 1-0 voor maar de wedstrijd is nog niet afgelopen!

Teken hier de petitie tegen de aanleg van het zonnepark bij Catsop >

Poen, dassen en politiek
Van die 15 ha wordt 10 ha met zonnepanelen belegd en het zonnepark wordt omzoomd met bomen en struiken. Voor Roebroek gaat het om veel geld; met de verpachting van 10 hectare grond zijn minimaal 60.000 euro per jaar gemoeid en dat jaar na jaar! En daar hoeven ze helemaal niks voor te doen.

Het gaat alleen maar om poen, heel veel poen.... en laat dat nou toevallig ons belastinggeld zijn! De overheid strooit zo kwistig met subsidies dat rendementen tot 15% per jaar geen uitzondering zijn. Van de zonneparken in Nederland is maar liefst 80% in handen van buitenlandse investeerders; vaak kopen die de boel op nadat de zonneparken gerealiseerd zijn (Bron: AD 16.01.2021)

Zodoende kom je klaarblijkelijk in de verleiding om "creatief te informeren" over fouragerende dassen en ga je ook je politieke voelhorens inzetten. 
In de krant van 4 maart suggereert eigenaar Guus Roebroek dat de dassen in het Sickendael blijkbaar allergisch zijn voor zijn perceel want ze lopen daar volgens hem mooi omheen. Volgens het IVN is niets minder waar: de dassen gebruiken alle percelen als foerageergebied... ook dat van Roebroek! Aan weerszijden van zijn perceel ligt zelfs een faunatunnel voor o.a. de dassen.
Volgens de familie Roebroek is het gebied een akkerbouwgebied en géén natuurgebied zoals gesteld wordt door het IVN en Julie Meijers, actieleidster uit Catsop én gemeenteraadslid in Stein.  

Mevrouw Roebroek is gemeenteraadslid in Beek, fractieleider voor de VVD. Maar ze heeft zich van stemming onthouden toen de gemeenteraad over de plangebieden voor zonneparken stemde. Ze was ook geen lid van de werkgroep Energietransitie. Maar natuurlijk had zij als raadslid en eerder als commissielid wel voorkennis van zaken; zij is al langer dan 20 jaar politiek actief in Beek.

Lees artikel De Limburger 04.03.2021 >  "Bewoners Catsop maken zich zorgen"

Lees artikel De Limburger 10.03.2021 >  "Bezwaren uit Catsop lijken minder succesvol dan het protest uit Genhout"

Lees artikel Algemeen Dagblad 16.01.2021 >  "Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies en winsten zonneparken"

Lees artikel De Volkskrant 17.09.2020 >  "Akkerbouwer wordt zonneboer"

Lees artikel Trouw 25.06.2018 >  "Ecologen: zonneparken funest voor de natuur"

Lees RTV Noord 03.08.2020 >  "Hoe lang blijven subsidies voor wind- zonneparken nog nodig?"

Installatie Journaal 13.06.2019 >  "Liever subsidie voor waterstof dan voor zonneparken"

elsloo zonnepark das bedreigd

De das: foto 123rf.com

topografie 02

Pikant detail
Hieronder een fragment uit een rapport "Integraal Project Catsop" opgesteld door de Provincie Limburg, de gemeente Stein en notabene de gemeente Beek. Op de voorgrond van de foto het perceel waar het zonnepark voorzien is. Let op de begeleidende tekst boven de foto! "Handhaven" is een werkwoord dat aan duidelijkheid NIETS te wensen over laat!

Elsloo Sieckendaal

Uitgangspunten Integraal Project Catsop
Het is de bedoeling om verschillende doelen zoals natuur, landschap, recreatie, archeologie/cultuurhistorie, hemelwater- en erosieproblematiek en de landbouw in samenhang te realiseren. Hierbij wordt zo veel mogelijk gezocht naar win-win situaties.
IP Catsop wordt ingezet om een deel van de droge ecologische verbindingszone tussen Grensmaas en de Geleenbeek te realiseren. Concreet voor IP Catsop betekent dit dat er onderzocht wordt hoe de ecologische verbinding tussen het Bunder-/Elsloërbos en de autosnelweg A2 gerealiseerd kan/moet worden. Deze verbinding moet naadloos aansluiten op de nog te realiseren faunapassage en het IP Beek.

> Hier de presentatie van IP Catsop 

> Provinciaal Omgevingsplan Limburg POL 2014

 Zoals u op de bovenstaande foto kunt zien, is de betreffende locatie tussen Hoogkuil en Sickendaelstraat terecht aangemerkt als de "Poort naar het Heuvelland". Een titel in een rapport waar Beek zo trots op is (of eigenlijk was) dat ze zelfs borden met die tekst lieten plaatsen.... 

Vanaf de hoogte heeft men een fraaie doorlijk richting België. De locatie waar de aanleg van het zonnepark is voorzien ligt in een gebied van zeer hoge landschappelijke waarde en vandaar is het onderdeel van het Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Reeën en dassen o.a. hebben daar hun leefgebied. De aanleg van het zonnepark zal de landschappelijke kwaliteit van het gebied onherroepelijk aantasten. Ook zal de aanleg toerisme en recreatie gaan schaden: mensen zullen het gebied aanzienlijk minder mooi gaan vinden.

En hoe zit het met de afwatering in het gebied als daar een gigantisch zonnepark ligt? Bij hevige regenval wordt de Sickendaelstraat nu al bijna een kolkende rivier. Wat gaat dat worden als een groot stuk grond straks veel minder water kan opnemen?

Volgens de Zonnevisie van Natuur en Milieufederatie Limburg dienen eerst alle mogelijkheden voor aanleg van zonnepanelen in BEBOUWD gebied benut te worden en daar is amper een aanvang mee gemaakt. In Beek en Stein zijn vele "hectaren" daken van bedrijfsgebouwen nog niet voorzien van zonnepanelen. Waarom dan een van de mooiste plekken aan de poort naar het Heuvelland opofferen aan winstbejag en subsidiejagers?!

Kaart: Landschap en Cultuurhistorie in opdracht van Provincie Limburg 13.08.2019 (klik voor vergroting)

De voorziene locatie voor het zonnepark ligt in het gearceerde gebied en dat is aangemerkt als "Beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg"

Provincie Limburg kaart 10 landschap en cultuurhistorie geconsolideerd 1

 Stop met zonneparken
Juist nu de emoties in Elsloo en Catsop hoog oplaaien, pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving om te stoppen met het aanleggen van zonneparken.Stop met het bouwen van zonneparken en in te zetten op zonnepanelen op daken. Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen. Lees zijn artikel op nos.nl >

Laat de gemeente Beek en ook andere gemeenten eerst eens beginnen met het leggen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. In Beek bijv. bovenop Makado en overdek daar alle parkeerplaatsen met zonnepanelen. De bedrijfsgebouwen bij het vliegveld en natuurlijk het vliegveld zelf. Helemaal vol leggen, dan gaat dat voor het eerst sinds 1945 ook geld opleveren en de omwonenden zijn verlost van overlast.

zonnevelden 513dBrMJ 5w unsplash


31.01.2021

Het dossier "Geen Zonnepark in Catsop" blijft helaas actueel. Nu is DOS-raadslid Julie Meijers een petitie gestart om de gemeente Beek te weerhouden om medewerking te verlenen aan de aanleg van een zonnepark ( "zwarte weide" zoals zij het noemt) aan de rand van Catsop. Hieronder haar oproep om de petitie uiterlijk 4 februari a.s. te ondertekenen. U vindt de petitie HIER > DOEN !

Inwoners, omwonenden en andere betrokkenen van Catsop constateren dat de aanleg van een zogenaamde ‘zwarte weide’ tegen het buitengebied Catsop een inbreuk op het Nationaal Landschap Zuid-Limburg maakt en dat schaarse natuur in deze regio wordt opgeofferd.
Genhout en omstreken wordt waarschijnlijk WEL uitgesloten van zonnepanelenweides. 'Stop maar weg aan de grens van de gemeente'.
Het lijkt hier dus voor Beek niet om de bescherming van het landschap te gaan maar om de weg van de minste (politieke) weerstand.
De ondertekenaars van de petitie verzoeken aan de gemeente Beek om op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een zonnepanelenweide tegen het buitengebied Catsop aan.

Maar ik neem aan dat de raadsfractie van DOS en overige fracties die de natuur hoog in hun vaandel hebben staan, ook een politiek statement gaan afgeven tegen de aanleg van zonneparken in groengebieden en nabij de kernen. Laat ze beginnen met de aanleg van zonneparken op alle bedrijfsgebouwen, op Chemelot locatie, op Maastricht-Aachen Airport in plaats van asfalt voor vierderangs vliegtuigen uit Oost-Europa en Azië. Dan gaat het vliegveld voor het eerst sinds 1945 eindelijk een positieve bijdrage aan het milieu en de schatkist leveren.


18 juni 2020

Daar waar we bijna een jaar geleden nog blij waren dat de plannen van de gemeente Beek om zonneweides/parken aan te leggen in buitengebieden, moeten we nu opnieuw vrezen dat die plannen weer uit de ijskast gehaald worden. Een van de zeven voorziene locaties betreft Beeks grondgebied aan de grens met Catsop, nabij tankstation Vossedal aan de A2, waar in het eerste plan ca. 32.000 zonnepanelen de horizon zouden gaan vervuilen.

De Steinse politieke partij DOS heeft al aangegeven liever geen zonnepark nabij Steins grondgebied te zien verrijzen. "Liever niet"  is toch wel het understatement van het jaar...

Op woensdag 8 juli vindt een informatieavond plaats in het Beekse gemeentehuis over de voorziene locaties.
Tussen 18.30 en 20.00 uur kunnen inwoners laten weten wat zij van de gekozen locaties vinden. Op de avond zijn ook wethouder Hub Schoenmakers (klimaat) en diverse raadsleden aanwezig om vragen te beantwoorden. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden voor de avond verplicht en zijn er tevens maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via o.v.v. Informatieavond zonneparken.

Lees meer in De Limburger van 18 juni 2020 >


Plan zonneweide Catsop in de ijskast
En hopenlijk voor altijd....

17 juli 2019

Een particulier initiatief was voornemens om op Beeks grondgebied, een akker tussen A2 en Catsop, een zonneweide met 32.000 panelen aan te leggen.

Dit plan aan de Elslose kant van de A2 is niet alleen slecht gevallen in Catsop vanwege het verwachte aanzicht en maar ook bij de gemeente Stein, die het typische landschap tot haar cultuurhistorisch erfgoed rekent.

Wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysieke Omgeving) zei 4 juli in de raadsvergadering blij te zijn dat Beek dit plan voorlopig in de ijskast had gezet. Hij wees op de bezwaren van omwonenden en de gewijzigde denkrichtingen die samenkomen in de RES en het collegeprogramma van de provincie.

Het college van Beek heeft dit besluit voorlopig uitgesteld omdat B en W nog werken aan een beleidsstuk waarin mogelijke locaties voor zonneweides worden aangewezen. 

Maar niet alleen is de ruimte in het buitengebied afgenomen waar zo'n zonneweides geprojecteerd kunnen worden, maar tevens is de maatschappelijke draagkracht voor die ondingen gelukkig fors afgenomen.
Ook moet een en ander afgestemd worden met buurgemeente Stein, want de inwoners van Catsop kijken straks uit op de zonnepanelen... alhoewel, door de schittering zal er niet veel meer dan dat te zien zijn.

Zo'n project moet ook nog eens getoetst worden binnen de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES).
Alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten kunnen voorstellen doen om de doelstellingen van het Energieakkoord tijdig te halen. Ook provincie, Enexis en waterschap zitten aan de overlegtafel.

Misschien is het een idee om het hele vliegveld vol zonnepanelen te leggen: een dubbele score voor mens en milieu !

Lees verder in De Limburger van woensdag 10 juli 2019 >

Achtergrondinfo

07.01.2021 Bron: WijLimburg

Volgens de website electrifytheworld komt er in 2021 een wegdek met geïntegreerde zonnecellen op Chemelot. Het innovatieproject Rolling Solar werkt aan de ontwikkeling van opschaalbare, betaalbare en betrouwbare zonnewegen.
Vanaf 2021 wordt daarom op Chemelot een proefwegdek in gebruik genomen. In de proef worden zowel kristallijn silicium- als dunnefilmzonnecellen getest op temperatuurprofielen, elektriciteitsproductie en robuustheid.

Geïntegreerde PV
Steeds meer gemeentes en provincies geven de voorkeur aan zonnepanelen op daken bij bedrijven en particulieren in plaats van het bouwen van zonneparken. Ook geïntegreerde PV heeft de toekomst. PV is de afkorting van ‘Photo Voltaic’. ‘Photo’ betekent licht en ‘voltaic’ staat hier voor stroom. Er is geen verschil met zonnepanelen. Zo wordt alle ruimte benut en de energie opgewekt waar het wordt gebruikt. PV-geïntegreerde trottoirs, fietspaden en wegen bieden enorme kansen, ook omdat alleen zonnepanelen niet genoeg zijn. Zelfs al ligt er op elk dak in Nederland zonnepanelen, is dat nog steeds onvoldoende om de energietransitie te verwezenlijken.

Financiering
De proef wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL). De bouw is in volle gang en zal in 2021 operationeel en klaar voor uitvoerig testen zijn.

Onderdeel van het project is de realisatie van een demonstrator in de vorm van een wegdeel dat uitgerust is met diverse PV-technologieën. Het project moet resulteren in een verlaging van de kosten van zonnewegen door het gebruik van flexibele, minder kwetsbare dunnefilmzonnecellen en een effectieve integratie en is bedoeld om op te schalen. Gezien het wegoppervlak van Nederland is het potentieel enorm.

 • Laatste update op .

Paaltjes kruising Koolweg verdwijnen... eindelijk!

Foto boven: John Klein / Facebook

De verguisde gele paaltjes -middengeleiders in vakjargon- op het kruispunt Koolweg - Rembrandtstraat - Burg. de Witstraat verdwijnen eindelijk.
Nadat klachten van vrachtwagenchauffeurs, automobilisten, omwonenden en raadsleden in eerste instantie blijkbaar weinig indruk maakten bij de gemeente Stein, heeft een onderzoek van adviesbureau Royal Haskoning er uiteindelijk voor gezorgd dat de paaltjes voor eind maart verdwijnen.
Conclusie van Royal Haskoning: De paaltjes dragen niets bij aan de verkeersveiligheid binnen een 30 km zone en de kruising is zonder plaatjes veilig genoeg. Weliswaar erkennen de onderzoekers dat het een vrij drukke kruising is en zijn incidentele ongevallen niet te voorkomen; bijvoorbeeld omdat niet iedereen de voorrangregels kent of respecteert. 

Volgens verantwoordelijk wethouder Hendrix zijn de paaltjes geplaatst op advies van de politie en op verzoek van de omwonenden. Er hoeft maar iemand de schuld te krijgen... als het de beslisser en uitvoerder maar niet is...
Ook de werkgroep Verkeersveiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft destijds afgeraden deze paaltjes te plaatsen.... dan wordt weer NIET geluisterd. 

In De Limburger van donderdag 18 februari 2021 probeert Hendrix nog een draai te geven aan de halsstarrige houding van de gemeente door te stellen dat er op de kruising geen ongelukken meer zijn gebeurd sinds de paaltjes er staan.... Alsof er daarvoor aanhoudend ongelukken gebeurden.... 
Jammer dat het weer duizenden euro's moet kosten om de gemeente te overtuigen van iets dat iedereen met gezond verstand zo kan zien.

Bijlagen:
- brief aan omwonenden dd 02.03.2021 >
- notitie/memo Royal Haskoning dd 10.02.2021 >

In de conclusie van Royal Haskoning wordt ook vermeld dat de rest van de Koolweg niet goed ingericht is. De werkgroep Verkeersveiligheid van het Dorpsplatform heeft eerder al bij de gemeente aangegeven dat ook de kruising Koolweg/Burg.Eussenstraat/Van Oldenbarneveldtstraat verhoogd moet worden in verband met de onveilige verkeerssituatie ter plaatse. De gemeente vindt deze aanpassing echter overbodig omdat daar nog geen ongelukken hebben plaatsgevonden...In de brief aan de bewoners rept de gemeente niet over deze negatieve conclusie over de inrichting van de hele Koolweg.

Omtrent de reconstructie van de Koolweg wordt pas ná 2025 een beslissing genomen. In het vastgelegde Verkeersarrangement voor Elsloo was eerder nog sprake van 2023. De vertraging heeft o.a. te maken met de bezuinigingen waarvoor de gemeente zich geplaatst ziet.


Geldverkwisting aan kruispunt Koolweg

De raadsfractie van het CDA bij monde van Suus Cramers stelt wethouder Hendrix in januari 2021 vragen over de verkeerssituatie op de Koolweg. De Limburger besteed er in een lijvig artikel op 16 januari ook aandacht aan: Paaltjes op een kruispunt in Elsloo zorgen voor hachelijke situaties, zeker als een vrachtwagen probeert af te slaan. „Chauffeurs halen de bocht niet, concentreren zich op de paaltjes en zien andere weggebruikers mogelijk over het hoofd.”

Lees het hele artikel hier >

Op 31 maart 2020 plaatsen wij onderstaand artikel en foto's.

Verbaasde menigeen zich enige tijd geleden al over de aanpak van het kruispunt Koolweg - Rembrandtstraat - Joh.Riviusstraat, sinds kort heeft de gemeente het helemaal bont gemaakt.

Inderdaad, het is een druk kruispunt maar wel overzichtelijk, als de auto's niet te kort op de bochten staan geparkeerd. Er zijn in de loop van de jaren wat ongelukken gebeurd maar als dat een criterium is dan kun je half Elsloo wel op de schop nemen. Dus een directe reden om een peperdure optische verhoging met afwijkende bestrating aan te leggen was er al niet. Maar nu heeft men ook nog verkeerszuilen geplaatst.... waarom?

Als deze plaatsing vooraf al bekend was, had men zich de aanleg van de optische verhoging toch kunnen besparen! Deze dingen hebben al voldoende snelheidafremmende werking. Voor de meeste weggebruikers heeft een kruispunt op zich dat al... hufters daargelaten.

Vorige week werd ik verrast door de aanwezigheid van de zuilen; het scheelde niet veel of het was er al één minder geweest...

En waarom zijn die dingen niet op de as van de weg geplaatst? Vrachtverkeer kan hierdoor niet of nauwelijks rechts afslaan en wordt gedwongen de route via het Dorine Verschureplein te nemen... alsof die zo veilig is. En daarna via chicane Stationsstraat verder het dorp in.

De werkgroep Verkeersveiligheid van Dorpsplatform Elsloo laat desgevraagd weten dat zij bij het reguliere overleg met de gemeente hebben AFGERADEN deze zuilen te plaatsen. Het is onduidelijk of Veilig Verkeer Nederland in dit kader om advies is gevraagd. 
De voor 2021 voorziene herstructurering van de héle Koolweg is overigens doorgeschoven naar 2023.

VVD Stein laat ons bij monde van fractieleider Frank Dassen weten dat zij in juli 2019 raadsvragen hebben gesteld naar aanleiding van drie ongelukken in mei-juni van dat jaar. Zij hebben toen aangegeven dat er echt iets moest gaan gebeuren met de verkeersveiligheid van het kruispunt.

Op 16 augustus antwoordt wethouder Hendrix van Fysieke Leefomgeving dat die drie voormelde ongelukken ook de enige op dat kruispunt waren vanaf 2018 tot op dat moment. En dat die niet te wijten waren aan te hard rijden maar alle drie aan het geen voorrang aan rechts verlenen. Bij de ongelukkken was overigens alleen sprake van blikschade. Metingen naderhand wezen uit dat er ter plaatse in de regel NIET te hard gereden wordt.

Volgens de wethouder werd bij de Dorpsschouw in augustus 2019 het kruispunt ook bekeken en voldoende veilig bevonden. Hij wijt de ongelukken aan het tijdelijk toegenomen omleidingsverkeer ter plaatse vanwege de reconstructie van de rotonde Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat.
Tussen de regels door lees je "...VVD waar maak je je druk om?!"

Des te vreemder natuurlijk dat de gemeente krap een half jaar later het kruispunt tóch aanpakt en hoe.....

"Stein doet het...arrogant en stronteigenwijs!"

Lees HIER de correspondentie tussen VVD en Gemeente Stein >


Geldverkwisting Kruispunt Koolweg02 

 • Laatste update op .

Wethouder veegt eigen straatje schoon

Zoals zo vaak veegt een bestuurder, in dit geval wethouder Danny Hendrix in Stein, primair het eigen straatje schoon.

Al maandenlang, nee beter al jarenlang, klagen burgers en raadsfracties over het belabberde onderhoud van het openbaar groen in Stein. En over de overvolle afval- en hondenpoepbakken in de gemeente. Deze items hebben al diverse malen de krant gehaald, voor de laatste keer op 7 oktober In De Limburger >
In menige raadsvergadering werd hem het vuur op groengebied ook al regelmatig aan de schenen gelegd. 

Maar nu slaat Hendrix terug. Iedereen is dat schuld... Maar toch een goed rapport!  De Limburger 24.10.2020 >

De gemeente Stein heeft voor de beoordeling van de openbare ruimte een extern bureau ingehuurd, waarbij benadrukt wordt dat het onafhankelijk is (hoe onafhankelijk ben je als de beoordeelde, de opdrachtgever en de betaler dezelfde is?! Maar dat terzijde)
Dat bureau heeft in juni 60 locaties in de gemeente Stein beoordeeld. De norm waaraan de openbare ruimte moet voldoen is vastgesteld op 90% 

Op het gebied van "Verharding" en "Verzorging" scoort Stein ruim voldoende. We nemen aan dat dit over "asfalt" gaat, want vooral daarin is de dienst van Hendrix actief. Dat heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen gekost (en veel ergernis bij bewoners en weggebruikers)
"Groen" met 86% en "Straat- en parkmeubilair" (88%) voldoen nét niet aan de norm... maar met zo'n rapport ga je dik over, aldus Hendrix.

De schuldigen...

De buitendienst-medewerkers die blijkbaar vanaf de uitbraak van het Coronavirus in maart vooral thuis hebben gezeten, al dan niet ziek. De busjes die deze werknemers moeten vervoeren werkten in Coronatijd ook al niet mee... die mochten maar beperkt bezet worden. Blijkbaar kwam niemand op het idee om de busjes dan wat vaker op en neer te laten rijden...En kwam niemand op het idee om een externe partij in te huren om de plantsoenen te onderhouden. 

De illegale afvaldumpers die overuren maakten en 8 maal meer dumpten dan andere jaren, waren ook schuld, want die zorgden daarmee voor extra werk dat ten koste ging van het reguliere werk.

Elsloo, toch al de luis in de pels van Hendrix, moest zo nodig in de finale komen van de ANWB verkiezing "Mooiste dorp van Nederland" en zorgde daarmee dat de toeristenstroom aanzwol met overvolle prullenbakken tot gevolg. Weer een aanslag op de toch al zwaar getroffen dienst "Onderhoud Openbare Ruimte".
Op de valreep, op de dag voordat de jury kwam, werd met inzet van veel mankracht en materieel de oude kern van Elsloo piekfijn in orde gemaakt. Alsof dat nog zou helpen, elders in het dorp stond het onkruid metershoog! De ANWB jury is waarschijnlijk via de rotonde Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat het dorp binnengekomen.... je mag van geluk spreken dat ze toen al niet zijn omgedraaid. Daarna werden ze vergast op de "nieuwe, ondefinieerbare aanplant" op de Stationsstraat, om uiteindelijk in de opgepimpte oude kern te belanden.... maar toen was het kwaad al geschied. Meer dan top-5 zat er niet in bij de ANWB.

De vogels op het gras van het Steinse Omphaliuspark -en de engerlingen (larven van kevers) daaronder- niet te vergeten: die zorgden er voor dat het nu een knollenveld is in plaats van een grasveld.

Het klimaat natuurlijk, dat is bijna overal schuld aan, want door de hogere temperaturen groeit onkruid als kool.
Particulieren, Limburgs Landschap, Rijkswaterstaat, die allemaal hun groen niet goed onderhouden en dat heeft een negatieve invloed op de algehele beleving van groenonderhoud.

Aan de arme sloebers van RWM die bij 30 graden en meer toch met hun "onkruidverbrandingskarretje" over de stoepen bleven rijden, heeft het NIET gelegen. Niet dat het ook maar een sikkepit hielp, maar het léék tenminste of er iets gebeurde.

En dan nog, concludeert Hendrix triomfantelijk, halen we een "goed" beoordeling in het onderzoek.
Maar voor volgend jaar is in de begroting extra budget opgenomen om met name de klimaat-effecten op te kunnen vangen. 
Aha, dus ook de begroting was dit jaar schuld aan het "net niet aan de norm" groenonderhoud?!

Eerder over groenonderhoud in Elsloo:

Dorpsplatform in 2015 over Rolberg >

Dorpsplatform in 2016 >

Dorpsschouw in 2018 >

Dorpsschouw 2019 >

De gebruikte foto's zijn louter ter illustratie gebruikt. Uit archief, in Elsloo gemaakt en iedereen herkent deze beelden wel die al jarenlang elke zomer opduiken.

 • Laatste update op .

Project Samen Bouwen Meerdel

 

 

Dit is de presentatie van CPO Meerdel over het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplanwijziging, februari 2021.

Het is een hele tijd stil geweest rond het bouwproject Meerdel, dat ontwikkeld gaat worden aan de noordzijde van Elsloo, pal tegen Stein en aan de rand van het Urdal.
Sedert de opstart van het project in april 2019 is er toch al veel werk gedaan: er werd een vereniging opgericht, woonwensen werden geinventariseerd, de architect werd aan het werk gezet, het bestemmingsplan werd ingediend, toekomstige bewoners tekenen hun huizen en er werden uiteraard talloze vergaderingen gehouden.

Stilaan krijgt het CPO-project meer vorm. Waar eerder de bouw van 10 koopwoningen en 5 huurwoningen in halve cirkelvorm gepland was, wordt nu gekozen voor een traditionele planning aan weerszijden van een weg.
Aan een kant van de weg komen 5 sociale huurwoningen plus een eigenbouw tweekapper. Aan de overzijde komen twee eigen tweekappers en twee vrijstaande woningen.

Voordeel van deze opzet is dat de huidige buurtbewoners beter zicht houden op de groene buffer.Dat was ook nodig bleek toen de biuurtbewoners naar hun mening werd gevraagd. Men maakte zich zorgen over de privacy, toenemende drukte en aantasting van het nabijgelegen bos- en wandelgebied.

De nieuwe bewoners krijgen een eigen parkeerplek bij hun woning en een wellicht toenemende verkeersdrukte wordt voorkomen door de doodlopende Meerdel door te trekken en aan te sluiten op de Elserveldstraat.

Als we de onderstaande afbeelding mogen geloven gaat de nieuwe opzet wel ten koste van de nu aanwezige trapveldjes met speeltoestellen. Het speelbos met crossbaan had in het oorspronkelijk plan als het loodje gelegd.

CPO Meerdel Ruumte architekten

Bron: De Limburger 26.11.2020 | Afbeelding: Ruumte Architecten


Sinterklaas bestaat !

Uit De Limburger van dinsdag 19 maart blijkt dat er veel animo is om deel te nemen aan het project Samen Bouwen Meerdel. Er hebben al 8 gegadigden ingeschreven voor de loting voor 15 plekken (10 koop en 5 huurwoningen) Er wordt helaas niet bij vermeld of die 8 inschrijvingen betrekking hebben op de koopwoningen. Wellicht zijn het jongeren die een zoveelste poging doen om een huurwoning te bemachtigen.

In het stuk haalt wethouder Danny Hendrix hard uit naar de plaatselijke politieke partij CMB, die hij beticht van populisme omdat de partij in zijn ogen de buurt opzet tegen de bouwplannen.
Het feit dat er CMB-raadsleden zijn die een verkiezingsposter voor hun raam hebben hangen van Forum Voor Democratie werkt wat dat betreft niet in hun voordeel....(red)
CMB ontkent de aantijging van Hendrix en zegt dat de actie gericht was tegen het opdoeken van het speelbos.

En daar heeft CMB een punt. Want het kan goed zijn dat er al die tijd al een bouwbestemming op deze voormalige woonwagenlocatie heeft gelegen, maar als je daar in 2017 een speelbos aanlegt voor 30.000 euro geef je als gemeente een ander signaal af naar de buurt en de jeugd. Zeker als de buurt daarna niet op de hoogte wordt gebracht van de snel wijzigende plannen, zet je kwaad bloed. 

Sinterklaas spelen -wetende dat die niet bestaat- met ons (belasting) geld; dat is pas populisme mijnheer Hendrix !

Artikel op 14.04.2019 in De Limburger: volgens college Stein is er geen sprake van kapitaalvernietiging > lees hier

DDL speelbosje Meerdel 2019 04 18

Klik op afbeelding hieronder om hele artikel te lezen.

DDL 19.03.2019 Meerdel animo populisme

Lees meer: Project Samen Bouwen Meerdel

 • Laatste update op .

Gemeente ziet na protest af van experimentele woonvorm

Bron: De Limburger 18.11.2020 / Foto: facebook Elckerlyc

In het voormalige schoolgebouw van Elckerlyc in Elsloo komt geen alternatieve Magic Mix woonvorm, nadat omwonenden daartegen geprotesteerd hebben.
De school wordt gesloopt, wat een goede zaak is, een lelijker gebouw staat er niet in het dorp. De grond wordt verkocht aan woningstichting Zaam Wonen, die er huur- en mogelijk ook koopwoningen gaat bouwen.

Dat laatste is toch geen taak voor een woningstichting?! Die moeten huurwoningen bouwen en niet alleen levensloopbestendige woningen voor ouderen, maar vooral ook goedkope huurwoningen voor jongeren. Zal wel dat die onze gemeente en masse verlaten. Maar dat terzijde.

Wethouder Danny Hendrix constateert volkomen terecht dat er te weinig draagvlak voor het plan is omdat de gemeente cruciale fouten heeft gemaakt in het prille begin van het communicatieproces.

Men was voornemens in Elsloo vooral psychische probleemgevallen te huisvesten, in tegenstelling tot elders in het land waar ook ex-criminelen en ex-verslaafden deel uit maken van de Magic Mix-woongroepen.

Tijdens een bewonersavond op 5 september 2019 werd felle kritiek geuit, vooral veel getier door inwoners die niet of slechts zijdelings in de buurt wonen. Maar direct omwonenden uitten wel hun bezorgdheid en tekenden ook een petitie tegen de komst van Magic Mix. Daarmee werd het draagvlak nul-komma-nul.

Ook nu Zaam Wonen er gaat bouwen wordt weer overleg gepleegd met direct omwonenden. Hopelijk doet men dat nu wel tijdig en transparant.

Op dit moment kent de voomalige Jenaplanschool Elckerlyc aan de Burg. Eussenstraat een antikraak-bewoning, in afwachting van een definitieve bestemming.


Magic Mix: nieuwe bestemming Elckerlyc-school

Een korte weergave van een informatieavond voor buurtbewoners en andere belangstellenden op 5 september in het Maaslandcentrum.

De opkomst was met zo'n 175 mensen echt gigantisch, veel te veel voor de kleine zaal. De temperatuur steeg naar bijna tropische waarden, niet alleen door de hoeveelheid mensen maar ook door de verhitte discussies.

De gemeente had enkel de omwonenden binnen een straal van 100 meter rond Elckerlyc een persoonlijke uitnodiging gestuurd en dat werd haar niet in dank afgenomen. Ook iets verderaf wonende buurtgenoten vinden dat zij recht hebben op informatie wat in hun wijk gaat gebeuren. De volgende keer wordt de radius iets groter genomen. Overigens was de bijeenkomst wel in diverse perspublicaties aangekondigd. 

Meest gehoorde punt van kritiek, ook al vooraf, was het feit dat de gemeente pas zo laat de buurt gaat informeren, terwijl de contouren van het plan al in januari aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Volgens wethouder Hendrix werd zolang gewacht omdat men eerst duidelijkheid wil hebben of het plan kans van slagen heeft en op voldoende steun van subsidiënten en partners kan rekenen. En dan pas worden gemeenteraad en bewoners zo optimaal mogelijk geïnformeerd. Een inschattingsfout?

Buurtbewoners laten zich horen, uiten kritiek op de gang van zaken maar zijn vooral bang dat het woongenot in hun wijk onder het woonexperiment gaat lijden. Ondanks alle garanties van gemeente en partners over de aard en selectie van de zorgvragers die daar komen wonen, blijft men meer dan sceptisch. Het vertrouwen in gemeentebestuur en haar partners ZaamWonen en Housing is zo te horen helemaal afwezig. 
Duidelijk is dat je als gemeente bij de start van het proces, met de alle partners/stakeholders (dus ook de omwonenden) aan tafel moet gaan om de doelstelling en de mogelijke plannen met hun te bespreken en ook de ruimte laten voor ideeën vanuit deze groep. Vertrouwen is een essentiële basis om dit soort ontwikkelingen met succes en tevredenheid te kunnen invullen.

Kortom, het gemeentebestuur weet hoe de vlag erbij hangt en moet met een heel goed verhaal bij de gemeenteraad komen om dit experiment te kunnen doorzetten. De omwonenden worden daarna weer bijgepraat.

Jammer was dat enkele aanwezigen er een politiek steekspel van maakten en de discussie op de spits dreven. Sommigen wonen helemaal niet in de buurt van Elckerlyk, maar aan de andere kant van het dorp. Het leek meer op een afrekening met de gemeente en wethouder Hendrix, waarbij veel verwijten werden gemaakt en grove beledigingen werden geuit. Een smet op deze avond. Misschien hebben ze zichzelf terug gezien op de beelden van de Lokale Omroep Stein... of toch maar niet gekeken?!

Het overgrote deel van de aanwezigen heeft zich die avond niet laten horen; die zijn hun standpunt misschien pas gaan bepalen nadat ze alle voors- en tegens hebben gehoord en dat is een gezonde instelling. De gemeenteraad als volksvertegenwoordiging moet haar verantwoordelijkheid nu gaan nemen en een weloverwogen beslissing nemen in het ALGEMEEN BELANG.

Zorgvragers en zorgdragers wonen bijelkaar
Die kogel is nu door de kerk: de school krijgt een definitieve woonbestemming in de vorm van het Magic Mix concept. De zogenaamde Magic Mix voorziet in deze tijdelijke woonbehoefte voor jong en oud waarbij zorgvragers en zorgdragers onder één dak wonen en elkaar daardoor kunnen helpen in de dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: Gemengd wonen in één gebouw.

Het gaat dienen als tijdelijke woonbestemming (maximaal 2 jaar) voor met name ouderen, jongeren, statushouders, net gescheiden mensen die op zoek zijn naar een permanente woning. Ook zijn de woonheden bedoeld om de doorstroming in de huursector te bevorderen. (Doorstroming in de huursector?! Er is in Elsloo nauwelijks iets te huur. Redactie)

Buurt in actie
Maar buurtbewoners zijn helemaal niet gerust op de goede afloop van deze plannen. Omdat de gemeente volgens hen onvoldoende informatie geeft, zijn bewoners een handtekeningactie gestart "Tegen de nieuwe bestemming schoolgebouw Elckerlyc"
De directe omgeving maakt zich grote zorgen over hun toekomstig woongenot en de waarde van hun huizen.

Inmiddels heeft de gemeente de voorwaarden voor deze huisvesting op een aparte webpagina royaal omschreven >
Waaronder de toezegging dat er geen asielzoekers, ex-gedetineerden en verslaafden gehuisvest zullen worden. Genoeg over de onrust.

Wooncoöperatie Zaam Wonen wil samen met provincie en gemeente 1 miljoen euro in het complex gaan investeren. Onbekend om hoeveel wooneenheden het gaat; maar dat moeten er toch een fiks aantal zijn om zo'n investering te billijken.  

Smaken verschillen, maar wat mij betreft ga je niet zo'n smak geld investeren in een gebouw dat met gemak in de top-5 van lelijkste gebouwen van Elsloo staat... Je zou ook nieuwbouw kunnen overwegen. Of koop het BTL-gebouw aan de Stationsstraat dat veel meer mogelijkheden biedt, zowel qua gebouw en ligging in het centrum van het dorp.
De gemeente is eigenaar van het gebouw. Onbekend is of Zaam Wonen het pand gaat kopen en zo ja, wat de overdrachtprijs is. De bijdrage van de gemeente aan de verbouwing zal 180.000 euro gaan bedragen.

Het college heeft de gemeenteraad in januari voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken, nadat een bouwkundig en financieel haalbaarheidsonderzoek was uitgevoerd. Nadere informatie zou in maart volgen. Dat is niet gebeurd en nu worden omwonenden en raad blijkbaar overrompeld met een voldongen feit.
Wethouder Hendrix betreurt de gang van zaken en belooft de buurtbewoners alsnog zo snel mogelijk te gaan informeren. Dat kan op z'n vroegst in september...  

De politiek loopt altijd voor de fanfare uit en het publiek er achteraan, zoals het hoort... maar wel geen honderden meters!

Lees ook De Limburger >


Informatieavond 5 september

Wat betekent Magic Mix?
Sinds het gebouw in 2017 de onderwijsfunctie verloor, hebben enkele partijen een herbestemming als tijdelijke woonoplossing voor woonurgenten onderzocht. Onze samenleving wordt namelijk steeds flexibeler, maar de (huur-)woningmarkt vooralsnog niet. Wachtlijsten groeien en de doorstroming neemt af. Mensen die geen tijd hebben om lang te wachten op een (huur-)woning, of waarvoor dure woonoplossingen niet mogelijk zijn, zijn gebaat bij een tijdelijke tussenoplossing.

De zogenaamde Magic Mix voorziet in deze tijdelijke woonbehoefte voor jong en oud waarbij zorgvragers en zorgdragers onder één dak wonen en elkaar daardoor kunnen helpen in de dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: Gemengd wonen in één gebouw.

Dit woonconcept is een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Zaam Wonen, Housing en de gemeente Stein. Hoe dit concreet wordt ingevuld, voor wie het is bedoeld, welke voorwaarden daarop van toepassing zijn en wat daar in gebouwelijke zin voor nodig is, wordt tijdens de informatieavond toegelicht. Op www.gemeentestein.nl/samenwonen leest u er meer over.

Wie bepaalt wie er komt te wonen?
Een selectiecommissie bestaande uit een medewerker van Zaam Wonen en een medewerker van Housing. De selectiecommissie zal aan de hand van intake gesprekken bepalen of iemand geschikt is om in Elckerlyc te wonen. De selectiecommissie houdt met het maken van de selectie onder andere rekening met:
• Bewoner kan woonvaardigheden ontwikkelen voor doorstroming binnen 1 jaar en uiterlijk binnen 2 jaar;
• Bewoner is gemotiveerd om door te stromen naar een reguliere woning;
• Dragende bewoner screenen op mogelijke inzet en motivatie voor het complex (wederkerigheid);
• Bewoner is in staat om rekening te houden met medebewoners en omwonenden;
• Goede mix tussen dragende en vragende bewoners waarbij dragende bewoners steeds in de meerderheid zijn.

Hoeveel bewoners kunnen er straks in het gebouw wonen?
In de voormalige school worden 10 woonunits gerealiseerd. Per woonunit kunnen maximaal 2 personen wonen. Het merendeel van de woonunits zal waarschijnlijk door 1 persoon worden bewoond. Het aantal bewoners aldus varieert tussen de 10 en maximaal 20 personen.

Hoe lang kan iemand er blijven wonen?
Zorgvragers wonen er in de regel 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 2 jaar) en zorgdragers in de regel 5 jaar (met een mogelijkheid tot verlenging tot 7 jaar maximaal).

Kan de gemeente garanderen dat de Magic Mix niet bedoeld is voor asielzoekers, ex-gedetineerden en verslaafden?
Ja. De selectiecommissie zal hier op toezien.

Is dit een tijdelijke of permanente invulling van het voormalige schoolgebouw?
Deze woonvorm zal voor een duur van 15 jaar plaatsvinden. Met deze termijn is ook gerekend in de financiële exploitatie van het project.

Hebben omwonenden invloed op deze woonvorm?
Omwonenden hebben net zoveel invloed op deze woonvorm als een reguliere inwoner dat heeft op zijn of haar buren. Je kunt dus niet bepalen wie er in jouw buurt komt wonen.

Hoe worden omwonenden hier verder over geïnformeerd?
Dit willen wij graag met omwonenden bespreken tijdens een informatieavond. Deze vindt plaats op 5 september aanstaande om 19.30u in het Maaslandcentrum te Elsloo. Samen gaan we bekijken op welke wijze omwonenden geïnformeerd willen en kunnen worden.
Omwonenden binnen een straal van 100 meter rond de school zijn hier reeds per brief in juni 2019 over geïnformeerd.

Heeft u er nu al vragen over? Neem dan contact op met Maurice Jennekens van de gemeente Stein. Dat kan via telefoonnummer 046-43 59 393 of .

 • Laatste update op .

Poolster schoolgebouw dicht

Het schoolgebouw van de voormalige Poolster school aan de Dross Essersstraat wordt nu gebruikt voor de middenbouw van Kindcentrum Aelse. Met ingang van het nieuwe schooljaar maakt KC Aelse een andere indeling waarmee het gebouw overbodig wordt en ongebruikt in eigendom van de gemeente Stein blijft.

De onderbouw, groepen 1 t/m 4 gaat gebruik maken van de locatie aan de Ch. de Gavrestraat (voormalige St. Augustinusschool) terwijl de bovenbouw, groepen 5 t/m 8 het schoolgebouw aan de Bandkeramikersstraat (voorheen St Jozefschool) gaat gebruiken.

IMG 1617

(foto uit eigen archief)

Toename verkeersdrukte
Vooralsnog gaat de gemeente geen verdere actie ondernemen om de dan verwachte toename van de verkeersdrukte rond de twee overgebleven locaties te reguleren. Er wordt verwezen naar de eerder aangebrachte verkeersremmende maatregelen: drempels bij scholen en in Burg. van Mulkenstraat, wegversmallingen bij scholen en veelkleurige waarschuwingspalen.
Alleen wordt na metingen nog bekeken of drempels moeten komen in de Dr. Poelsstraat. Ook zullen BOA's streng gaan controleren rond de scholen.

Toekomst Poolster
Het is nog niet bekend wat de gemeente met het dan leegstaande gebouw aan de Dross. Essersstraat gaat doen.

Misschien een mooie locatie voor een CPO-project voor gevorderden, zoals op 4 februari door KilimanjaroWonen in Elsloo werd gepresenteerd. Of nog beter: ontwikkel er een woonproject voor jonge huurders, want daar is echt behoefte aan.


CMB voert actie voor behoud Poolster

 

De CMB fractie heeft begin februari 2020 een brief aan het college en de raad gericht, waarin wordt opgeroepen het Poolster gebouw te behouden. Zij stellen voor de St. Augustinusschool te slopen en vervolgens op die locatie zorgwoningen te bouwen. Tevens waarschuwen zij ook voor een te verwachten verkeerschaos. 

Lees hun brief hier >

Coalitie Stein 2018

Vlak erna dienen de coalitie-partijen (DOS-CDA-SB-VVD) het CMB al van repliek en betichten hen van verkiezingsretoriek, framing en achter de feiten aanhollen.

Lees hun brief hier >

 • Laatste update op .

Stationsomgeving Beek-Elsloo

Update september 2019

Bron: De Limburger 20 september 2019

De renovatie van station Beek-Elsloo en omgeving loopt een vertraging op van minstens 2 jaar. Dat is te wijten aan ProRail waar de aanbesteding voor het landelijk programma Vervanging Treinbeveiliging is mislukt. Daardoor moet een geplande verplaatsing van kasten en kabels uitgesteld worden, ook die voor het baanvlak bij Beek-Elsloo.

Maar natuurlijk is ook weer een portie bureaucratie in het spel. Daarin zijn ProRail en NS hartstikke goed. We herinneren ons de onwil bij hun voorgenomen sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang Spoorstraat-Catsop enkele jaren gelden. Onder druk van de inwoners wist de gemeente Stein te bewerkstelligen dat de overgang open bleef en extra beveiligd werd.

Aan de Elslose kant starten de werkzaamheden op z'n vroegst eind 2022 en aan Beekse kant pas in de loop van 2023. Want bij ProRail moeten nu blijkbaar weer de nodige procedures doorlopen worden om kabels te verleggen en om aanvragen in te dienen om baanvlakken in bepaalde periodes te sluiten wegens werkzaamheden.

Maar erger is dat het de betrokken gemeenten en de provincie nu een smak meer geld gaat kosten: ca 1 miljoen euro maar liefst, die anders door ProRail zou zijn betaald.

Het plan voor de verbetering van het station en omgeving dateert oorspronkelijk van 2012 en is al meermaals uitgesteld. De kosten werden in 2012 geschat op 7 miljoen euro, die raming is vorig jaar verhoogd naar 9,4 miljoen. Stein en Beek trekken ieder 1,5 miljoen uit. De provincie betaalt 3 miljoen, het Rijk ruim 1,7 miljoen. Ook zou de regio moeten bijdragen, net als Chemelot en Maastricht Aachen Airport.

Aan de kant van Elsloo moeten een toegangsweg naar het station en een parkeerterrein voor 160 wagens komen, omdat het merendeel van de reizigers ( 55 procent) van die kant komt. 
Ook aan de Beekse kant wilden beide gemeenten het verkeer beter laten doorstromen en veiliger maken, ook voor fietsers. Daar komt ook meer ruimte voor bussen. Verder moet het plein mooier worden en komen er speelse zitelementen. Het zeshoekige stationshuisje blijft in handen van de NS.  Men verwacht dat door de maatregelen het aantal passagiers met de helft zal toenemen naar ruim drieduizend per dag.

Lees meer: Stationsomgeving Beek-Elsloo

 • Laatste update op .

Historisch tuinontwerp Kasteelpark Elsloo krijgt nieuwe start

Impuls Kasteelpark Elsloo
Kasteel Elsloo heeft een eeuwenoude historie. Het Limburgs Landschap heeft na de aankoop van het complex daar een historisch onderzoek naar laten doen. Dat onderzoek betrof zowel het gebouwencomplex als het royale kasteelpark.

Dat park is ingenieus ingepast in het gevarieerde Maasdal. Door de eeuwenoude geschiedenis is er een mooie samenhang tussen historische aanleg, de plek in het Maasdal met agrarisch gebruik zoals rond Terhagen en de zo ontstane natuurwaarden. Omdat het park deels op het plateau ligt en deels in het dal zijn er meerdere ingangen en daar wordt door vele bezoekers dankbaar gebruik van gemaakt.

Uit het historisch onderzoek blijkt de 17e 18e eeuw een belangrijke periode, maar als het landgoed in 1818 verkocht wordt is er nog geen sprake van een groot park in landschapsstijl zoals we dat nu herkennen. Bij de aanleg van het Julianakanaal rond 1930 gaat een deel van het dan al een eeuw oude park verloren maar er wordt geïnvesteerd in het bovenpark. De bomen die dan al een eeuw oud zijn groeien uit tot majestueuze exemplaren.

Nieuwe start voor een historisch ontwerp
Sindsdien zijn er vele veranderingen in het gebied geweest. Een zwembad kwam en verdween weer, paden werden omgelegd, doorkijkjes groeiden dicht en diverse bomen bereikten hun eindleeftijd. Er vallen nu bij storm regelmatig bomen om. Dat is in een druk bezocht park onverantwoord.

Reden voor Het Limburgs Landschap om een toekomstplan te gaan schrijven. Dat plan wordt gebaseerd op de oude ontwerpen waarbij de ligging op de overgang van plateau naar Maasdal richtinggevend is. Om zowel de veiligheid te garanderen als het originele ontwerp weer herkenbaar te maken zullen er hier en daar bomen gekapt gaan worden. Ook gaat er weer aangeplant worden. Zeg maar een nieuwe start voor een historisch ontwerp.

LimburgsLandschap Peter Verhoeff 03

Om de inwoners van Elsloo te betrekken bij de ontwikkelingen is er op 15 februari een lezing gegeven door de landschapshistoricus Peter Verhoeff en aansluitend een excursie. Er waren een 30-tal geïnteresseerde inwoners aanwezig. Ook later in het traject zullen inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de onwikkeling van de renovatie.

Peter Verhoeff gaat aan het Limburgs Landschap voorstellen om het oorspronkelijke romantische kasteelpark, zoals dat rond 1820 door de familie De Geloes werd aangelegd, in ere te herstellen. In een boeiende presentatie benadrukt hij bij herhaling dat de inrichting van het kasteelpark uniek is in Nederland; door de hoogteverschillen, de ronde vormen van bebossing en paden, de zichtlijnen, holle wegen, de over- en ondergangen, het authentiek agrarisch landschap bij Terhagen etc.

LimburgsLandschap Peter Verhoeff 01

Peter Verhoeff legt uit op locatie

De oorspronkelijke hoofdingang was bij de Medammerweide aan de Kaakstraat. Door een lange laan met aan weerszijden waarschijnlijk fruitbomen reed de koets van bezoekers over het bruggetje aan de Slakberg richting "kasteel" Want het was eigenlijk een groot landhuis met schuren en andere bijgebouwen. De karakteristieke kasteeltoren met mergellagen werd er later bijgebouwd om het geheel wat meer cachet te geven.

Bij de grote weide op het plateau (waar eens de hertenwei lag) ging de koets rechtsaf, de helling af. Daar doemde eerst een prachtig vergezicht over het Maasdal op. Het Julianakanaal werd zo'n 100 jaar later gegraven, dat deed toen nog geen afbreuk aan het uitzicht. Zo mooi dat er ook een theehuisje werd gebouwd om er samen met het deftige bezoek van te genieten.

Vervolgens reed de koets de helling af (daar waar nu de IVN heemkundetuin ligt) en maakte een wijde bocht naar rechts, langs de Hemelbeek en kasteelvijver waarachter het prachtige landhuis in volle glorie opdoemde.
Volgens alles moet de tocht vanaf Kaakstraat tot aan kasteel een grandeur hebben gehad die z'n weerga niet kende. Een fikse uitdaging om dat deels in ere te herstellen...

 • Laatste update op .

Facelift voor Kasteel Elsloo en omgeving

Het Landgoed Elsloo (kasteel, kasteelpark en directe omgeving) in Elsloo krijgt de komende jaren een facelift, waarmee een investering van bijna 1 miljoen euro is gemoeid. Het Landgoed Elsloo is aangemerkt als Historische Buitenplaats. Vandaar dat het investeringsplan gedoopt is als Historische Buitenplaats Elsloo.

Elsloo 1920 kasteel oprijlaan

Waarom dit project?
De gemeente Stein ziet het project als een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed en aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de gemeente; iets dat hoog op de agenda staat in Stein. Maar ook maatschappelijk is dit project van grote betekenis: inzet van meer vrijwilligers en het opzetten van een leerbedrijf in het park voor mensen met een beperking, werkzoekenden en stagaires.

Financiering en participanten
Het geld wordt bijeengebracht door diverse partijen, waaronder de gemeente (250.000 euro) NV Theodora, het Anton Jurgensfonds (250.000 euro) en wellicht de provincie Limburg. Betrokken organisaties zijn o.a. Stichting Limburgs landschap, gemeente, IVN, Parkcommissie, exploitant Hotel kasteel Elsloo, Streekmuseum Elsloo, werkgroep Domein Elsloo van het Dorpsplatform Elsloo.

Stichting Limburgs Landschap heeft de regie over de operatie. In 2014 heeft de gemeente Stein het rentmeesterschap over het Landgoed Elsloo (kasteel en park) overgedragen aan deze stichting.

Wat gaat er gebeuren?
Het voorplein van het kasteel "de cour" wordt helemaal opnieuw ingericht. De toren wordt gerenoveerd en een gedeelte wordt ingericht als informatiepunt, ter aanvulling op Streekmuseum Elsloo dat deze functie ook al heeft. Deze karakteristieke toren is het enige overgebleven element van het kasteel dat in 1885 is afgebrand; in 1835 ging overigens al een deel van het kasteel in vlammen op. Lees hier de geschiedenis van kasteel Elsloo >

Het Kasteelpark, het cultuurlandschp Terhagen en de Medammerweide worden opgewaardeerd door o.a. nieuwe aanplant, snoei- en opruimwerkzaamheden.

De botanische tuin (door het IVN beheerd) wordt heringericht en verkleind. Tevens wordt de tuin rolstoeltoegankelijk gemaakt.

 Dagblad De Limburger besteed er uitvoerig aandacht aan op 25 maart 2019. Klik op afbeelding voor artikel.

DDL 25.03.2019 Buitenplaats Domein Elsloo

 • Laatste update op .

Onderhoud kerkhof ondermaats

Nabestaanden en bezoekers ergeren zich aan de belabberde staat van het groenonderhoud op de gemeentelijke begraafplaats aan de Past. Haesenstraat/Spoorstraat.

Paden staan vol onkruid en het gras wordt met te grof geschut gemaaid, waardoor het gras langs de grafranden niet worden meegenomen.

Voorheen werd tot veler ergernis een bosmaaier gebruikt waardoor de graven helemaal vol gras hingen na een maaibeurt. Waarom niet gewoon met een motormaaier en de randen met een kantmaaier, zoals iedereen dat doet?!

Elsloo kerkhof 2019 02

In 2017 werd het kerkhof fors opgeknapt door de gemeente nadat het klachten regende over de staat van onderhoud. Nu dreigt het opnieuw mis te lopen.

Het is nog niet duidelijk wie hier schuldig aan is: de firma die het onderhoud uitvoert of de gemeente die de geldkraan misschien heeft dicht gedraaid.

Een aantal inwoners hebben in elk geval een klacht ingediend via de Gemeente-app. Deze en andere meldingen kunt u hier terug zien >

Op die website of via de MijnGemeente app kunt u ook nieuwe meldingen doorgeven. Meer informatie >

Maar 2 maanden na de eerste meldingen is er nog niet bar veel veranderd...

Klik op foto's voor vergrotingen.

Elsloo kerkhof 2019 05

 • Laatste update op .

Hondenbelasting: uit de tijd en oneerlijk

Update 05.02.2020

charles 550068 unsplashVandaag in De Limburger weer een groot artikel over het afschaffen van de Blaftax.

In nog maar de helft van de Nederlandse gemeenten wordt hondenbelasting geheven. In Limburg zijn tot nog toe maar 6 van de 31 gemeenten gestopt met die heffing. De gemiddelde belasting is in Limburg ongeveer 54 euro voor de eerste hond. In Stein bedraagt die heffing maar liefst 88,45 euro; de verordening (lees hier) is recent vernieuwd...dus geen zicht op afschaffing.

Slechts een fractie van de geïnde belasting hoeft te worden aangewend voor de overlast die honden en hun bezitters veroorzaken, de rest gaat naar de algemene middelen en wordt overal voor gebruikt.

Het vermoeden bestaat overigens dat in gemeenten waar de belasting nog wordt geheven, hondenbezitters eerder geneigd zijn de hondenpoep NIET op te ruimen....ze hebben immers al grof betaald om die te LATEN opruimen!

Lees het artikel in De Limburger van 05.02.2020 (digitaal abonnement nodig)

Lees meer: Hondenbelasting: uit de tijd en oneerlijk

 • Laatste update op .

Afval in coronatijd

Update 15.05.2020

Kunt u het nog volgen?!

Knap hoor... Elke week weer ander beleid.
Blijkbaar weten sommigen de weg naar de tijdelijke milieu-locaties niet te vinden en dumpen dan hun afval "gewoon" in de natuur. Of bij glasbakken zoals op bovenstaande foto, genomen op 6 mei bij de glasbak aan de Dross Sauvetstraat in Elsloo. Overigens is deze rotzooi na een melding via Burgernet weer snel opgeruimd. Had de gemeente tijdens datzelfde rondje de hondenpoepbakken niet kunnen legen?! Die zitten al dagenlang barstensvol.

Per 11 mei gaat de Milieustraat in Stein weer open nadat daar maatregelen getroffen zijn om het verkeer te reguleren en de medewerkers en mede-bezoekers te beschermen. Per diezelfde datum sluiten de tijdelijke afgiftepunten in Stein, Elsloo en Urmond weer.

klik hier om naar gemeentestein.nl te gaan)


Update 22.04.2020

Met ingang van woensdag 22 april kunnen inwoners hun oud papier en plastic afval afleveren bij drie tijdelijke containers. Die staan bij het gemeentehuis in Stein, op de parkeerplaats van Haslou in Elsloo en ook op de parkeerplaats van Urmondia in Urmond. Alleen in Stein kan ook GFT-afval gedeponeerd worden.

U kunt op de drie locaties terecht op werkdagen van 8.00 uur tot 15.00 uur. Alle plekken hebben een gescheiden toe- en afrit en ook zijn de terreinen groot genoeg om de 1,5 meter afstand te bewaren.

RWM-medewerkers en gemeentelijke BOA's houden toezicht op een ordelijk verloop, maar wethouder Hendrix zet vooral in op sociale controle. Hij dreigt op voorhand de containers weer weg te halen als er andere afval in wordt gegooid dan oud-papier, plastic en GFT.

Lees meer: Afval in coronatijd

 • Laatste update op .

Verhuisd Aldi naar Dorine Verschureplein?

De laatste weken zijn inwoners en gemeentebestuur van Beek in rep en roer. Nadat het Lampenpaleis aan de Maastrichterlaan haar deuren gesloten heeft, gaan er geruchten dat de Duitse superketen Aldi haar oog op dat pand heeft laten vallen.

Aldi logoAangezien Jan Linders enige tijd geleden al verhuisde van de Markt naar de Maastrichterlaan, vrezen de inwoners -terecht- een hoge mate van overlast als de Aldi daar ook nog eens gaat neerstrijken. Ook het gemeentebestuur is pertinent tegen de vestiging van een super op die plek. Sowieso vraag je je af wat de supermarktketens aantrekkelijk vinden op die locatie. De drukke doorgaande weg, zodat je naam veel wordt gezien? De aanwezigheid van het naastgelegen bejaardenhuis en aanleuncomplex? Parkeerplek? Bij Linders valt parkeren nog mee, maar bij het Lampenpaleis is nauwelijks plek... of gaan ze het Sieckendaal vol auto's stallen? Kortom, een locatie dichtbij Makado zou veel meer voor de hand liggen.

Omdat Beek nog geen Aldi-vestiging heeft, stak het gerucht op dat Aldi van Elsloo naar Beek zou gaan verhuizen. De Aldi directie ontkent dat en ook wethouder Danny Hendrix haast zich dat bericht te ontzenuwen. Wel heeft Aldi aangegeven dat zij op de huidige locatie aan de Koolweg onvoldoende plek heeft om verder te ontwikkelen. En de Aldi ligt liever in de buurt van een andere supermarkt, liefst van een hoger segment zoals AH en Jumbo.

Aangezien de gemeente in Stein de Aldi al op haar wenken bediende, gaat Hendrix nu voor de Aldi op zoek naar een betere locatie in de nabijheid van Albert Heijn aan het Dorine Verschureplein in Elsloo.
Voor alle zekerheid toch effe op de kalender gekeken, maar nee het is niet 1 april maar toch echt maandag 11 juni...

Gelukkig constateert hij gelijk dat er geen geschikt pand voor de Aldi aan het plein ligt. Maar hij houdt een slag om de arm met de gebiedsvisie voor het plein, alsof dan wel plek te realiseren is?!
Ja, als de Mariakerk gesloopt zou worden, dan heb je daar winkel- en parkeerplek genoeg. Mooi meegenomen is in dat geval dat pastoor Achten bouwervaring genoeg heeft en de handen graag uit de mouwen steekt. (wordt vervolgd)
Klik op onderstaande afbeelding om artikel in De Lmburger te lezen.Aldi Verschureplein 555x370

 • Laatste update op .

Toekomst Chemelot-omgeving

Belevingsonderzoek veiligheid Chemelot: meeste inwoners rondom Chemelot voelen zich niet onveilig

Het RIVM presenteerde op 6 april 2021 de resultaten van een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom chemiecluster Chemelot. Daaruit blijkt onder andere dat de meeste omwonenden van Chemelot zich niet onveilig voelen. De uitkomsten van het onderzoek vormen mede de basis van een plan van aanpak dat moet leiden tot een verbetering van (risico)communicatie over Chemelot. Uitgangspunt daarbij zijn dat inwoners weten wat te doen bij incidenten en het vergroten en behouden van het veiligheidsgevoel van omwonenden.

Transparant en eerlijk
Uit het belevingsonderzoek blijkt dat de meeste inwoners (84%) rondom Chemelot zich niet onveilig voelen. Dit gevoel van veiligheid hangt af van hoe dicht men bij de Chemelot-site woont en hoezeer men de (lokale) overheid en Chemelot vertrouwt. Een relatief kleine groep omwonenden (16%) voelt zich onveilig. Omwonenden geven aan dat ze bij rampen, ongevallen en afwijkende situaties (zoals een vreemd geluid of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen) behoefte hebben aan eerlijke informatie. Ook willen zij graag weten wat zich op de site van Chemelot afspeelt en welke bedrijven daar zijn gevestigd.

Burgemeesters van de gemeenten rondom Chemelot zijn blij met de resultaten van het onderzoek, dat stelt burgemeester Hans Verheijen van de gemeente Sittard-Geleen namens hen. “We hebben een goede indruk gekregen van wat inwoners nodig hebben om zich veilig te kunnen voelen. Die kennis biedt ons handvatten om nog beter te communiceren met omwonenden van Chemelot. Want iedereen moet zich veilig kunnen voelen en weten hoe hij zichzelf en zijn omgeving in veiligheid kan brengen, mocht dat ooit nodig zijn.” Ook Chemelot is blij met het RIVM-rapport. Loek Radix, executive director Chemelot: “Wij vinden het ontzettend belangrijk dat we in gesprek blijven met omwonenden. Als we weten waar zij behoefte aan hebben, kunnen we hen zo goed mogelijk informeren daarover.”

Veiligheidsregio logo


Vertaling resultaten naar communicatie
Het RIVM voerde het onderzoek uit in het kader van het programma Duurzame Veiligheid 2030. Voor de inhoudelijke ontwikkeling van het onderzoek werkte het RIVM samen met een regionale werkgroep met vertegenwoordigers van Chemelot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, en andere Limburgse overheidspartijen. Momenteel werken zij samen aan een plan van aanpak dat moet leiden tot een verbetering van de risicocommunicatie met de omgeving van Chemelot. De verwachting is dat dit plan voor de zomer gereed is en kan worden uitgevoerd.

Webinars
Aan het belevingsonderzoek deden bijna duizend omwonenden mee. Het RIVM wil geïnteresseerde omwonenden graag uitleg geven over de resultaten van het onderzoek. Het RIVM organiseert daarvoor, samen met Chemelot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, en andere overheidspartijen, op 15 april tussen 20.00 en 21.00 uur een webinar. Tijdens deze digitale bijeenkomst ontvangen zij informatie over de resultaten en kunnen zij via een chatfunctie vragen stellen over het onderzoek en de vervolgacties die genomen worden. Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link.

Lees meer: Toekomst Chemelot-omgeving

 • Laatste update op .

Fiets-loopbrug over de Maas!?

Gemeente Stein en Maasmechelen werken samen om te komen tot een nieuwe verbinding over de Maas met als doel de grensregio’s beter te ontsluiten voor bezoekers, recreanten en inwoners. Het initiatief hiervan komt van de DOP’s Meers en Maasband.

In opdracht van de gemeenten heeft onderzoeksbureau Movares recent een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met als doel te komen tot een oordeel over de realiseerbaarheid van deze brug. Op maandag 14 mei is er een inloopmiddag "Bie Gerda" in Meers geweest waar inwoners informatie konden krijgen en vragen stellen over de onderzoekresultaten.

DDL 20180519 Fietsbrug Maas

Klik op afbeelding om hele artikel in De Limburger van 19 mei 2018 te lezen.

Er komen die middag "Bie Gerda" 3 brugvarianten op tafel, waarvan de een beter bij de omgeving schijnt te passen dan de ander. Maakt ook niks uit: de horizon in dit stukje Westelijke Mijnstreek is toch al naar de filistijnen door de Scharbergbrug, windmolens en DSM. De totale kosten gaan, afhankelijk van de uiteindelijk te kiezen variant, tussen de 10 en 30 miljoen euro bedragen... als of het niets is.

Maar goed, onderzoekbureau Movares, de gemeente, DOP Meers, horeca-uitbaters en fietsers zien alleen maar voordelen: toersime, economische groei en veiliger fietsen!
Ik kan het me niet woordelijk herinneren, maar wed met u dat een paar jaar geleden bij de miljoeneninvestingen in Steinerbos woorden van diezelfde strekking zijn uitgesproken.

Elsloo brug leidingen Lou Fredrix 05.2018

Op de foto: menige inwoner denkt dat de aanleg van de fietsbrug al is gestart, nog voordat er over geklankbord is....In werkelijkheid is men bezig DSM leidingen te verleggen. (foto Lou Fredrix, klik voor vergroting)

Meer info:
- in dagblad De Limburger >
-
 op www.elsloo.info > >

Lees meer: Fiets-loopbrug over de Maas!?

 • Laatste update op .

Rampbestrijdingsplan Chemelot 2019

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op de Wet veiligheidsregio’s, wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan voor de inrichting Chemelot.

Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het borgen dat ten tijde van een (dreigende) ramp op het Chemelot-terrein alle overheden, samen met de bedrijfsnoodorganisatie van Chemelot en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de ramp te stabiliseren en weer terug te gaan naar de normale situatie. Ook voor kleinere incidenten zijn afspraken uit dit rampbestrijdingsplan bruikbaar. Het herziene rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update.

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij de balie van het gemeentehuis van Stein (Stadhouderslaan 200, 6171 KP).
U kunt het (concept) plan ook online lezen >

Burgermanifest Veiligheid Chemelot

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 20 juni 2019 ingediend worden bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zie onderstaand adres). Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

De schriftelijke reacties kunnen tot en met 20 juni 2019 worden ingediend bij:

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
T.a.v. mevr. C. Houben
Postbus 35
6269 ZG Margraten


Noot redactie:
ter meerdere info kunt u ook een rapport lezen van Burgermanifest "Veiligheid rond Chemelot" uit 2018 

 • Laatste update op .

Strategische Toekomstvisie Stein… wil je zien!

Hoe ziet gemeente Stein er in 2024 uit?

structuurvisie-vergadering
Levendige discussie tijdens bijeenkomst Ruimtelijke Structuurvisie 2014 – 2024
Op 6 juni 2013 hebben een groot aantal raads- en commissieleden, wethouders en medewerkers van gemeente Stein op interactieve wijze met elkaar van gedachten gewisseld over de wijze waarop zij onze gemeente zien in 2024.

Drie thema’s
Na het welkomstwoord door wethouder Heuvelmans werden de thema’s: hoe zien we onze woonkernen, het groene buitengebied, de A2 zone (lees lokale en regionale economie) in het jaar 2024, bediscussieerd. Extern gespreksleider Paul ’t Lam kreeg veel reacties op de stellingen, kansen en hartenkreten die gebruikt werden om ideeën en wensen ten aanzien van de toekomst van onze gemeente, helder te krijgen. ”Ik ben zeer verheugd met de gevarieerde input en de vele enthousiaste reacties. Een mooie basis om mee verder te werken”, aldus wethouder Heuvelmans. Lees meer »

Lees meer: Strategische Toekomstvisie Stein… wil je zien!

 • Laatste update op .

Nationaal Zorgfonds

Actie Nationaal Zorgfonds

311 Euro. Met dat bedrag stijgt de zorgpremie in de komende vier jaar volgens het Centraal Planbureau. Boze tongen beweren dat de premie omhoog moet, omdat het eigen risico gelijk blijft. Maar niets is minder waar.

nationaal zorgfonds 11 2017

De zorgverzekeraars hebben in de afgelopen jaren namelijk zoveel winst gemaakt dat er nu 11 miljard euro op de plank ligt. Natuurlijk is het gezond om een buffer te hebben, maar er liggen miljarden aan zorggeld klaar die niet aan de zorg worden besteed. Ook wordt er nog steeds winst gemaakt in de zorg en zijn enorme salarissen voor zorgbobo's aan de orde van de dag. En nu moet iedereen nóg meer gaan betalen aan premie? Absurd!

Daarom zeggen wij: verhoog de premies niet en stop met het oppotten van geld dat we met elkaar hebben opgebracht. De zorg is niet duur, maar dit bureaucratische stelsel wel.

Zorggeld moet naar zorg, niet naar de zakken van de verzekeraars!

Lees meer: Nationaal Zorgfonds

 • Laatste update op .

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

Update 31.03.2021

Naar aanleiding van signalen vanuit omwonenden en eigen waarnemingen ter plaatse, stelt de raadsfractie CMB schriftelijke raadsvragen over de resultaten van de reconstructie Stationsstraat in Elsloo. Deze treft u hieronder aan:

1. Is het college zich bewust van het feit dat er aan de oneven kant een groot aantal brandkranen in de parkeervakken gelegen zijn? De parkeervakken zijn nagenoeg continue in gebruik waardoor de brandkranen “niet bereikbaar” zijn. Bent u het met ons eens dat dit bij een eventuele calamiteit gevaarlijke situaties kan opleveren? Of is er bewust gekozen om de brandkranen in de parkeervakken te plaatsen? Wij van CMB zijn van mening dat brandkranen altijd bereikbaar moeten zijn.
2. Wij zien dat verkeersdeelnemers nog steeds gebruik van de stoep maken om elkaar te kunnen passeren. Op bepaalde plekken zijn de lantaarns teruggezet richting woningen waardoor de mogelijkheid om over de stoep te rijden ook “beter gefaciliteerd” wordt. Is dit een bewuste keuze? De lantaarnpalen zijn niet afwisselend teruggeplaatst waardoor er delen van de Stationsstraat in de avond minder verlicht zijn. Dit vinden wij zorgwekkend voor de veiligheid van de voetganger. Deelt het college hierin onze mening?
3. We zien en horen dat er nog stelselmatig, en zeker in de wat latere uren, veel te hard wordt gereden op de Stationsstraat. Er is gekozen voor snelheidsremmende maatregelen, maar als CMB vragen wij ons af of deze maatregelen wel voor het gewenste resultaat zorgen. Hoe denkt het college hierover?
4.Het valt ons op dat binnen de gemeente Stein verschillend wordt omgegaan met reconstructies. Waarom is er bij de Stationsstraat afgeweken van de wegprofielen zoals deze bijvoorbeeld op het Mergelakker of in de Heirstraat zijn gebruikt? Hier is namelijk wel gekozen voor verhoogde trottoirbanden.
5. Doordat er geen verschil in hoogte is tussen parkeervak en trottoir, wordt het parkeren buiten het parkeervak “gefaciliteerd”. Met als gevolg dat de ruimte voor de voetganger beperkt wordt. Waarom is hiervoor gekozen?
6. Op bepaalde dagen en tijdstippen mag er aan de kant van “Baggiezz” niet geparkeerd worden in verband met laden en lossen. De vrachtauto die “het Kruidvat” voorziet van voorraden moet met regelmaat op straat parkeren omdat men het parkeerverbod stelselmatig negeert.
Wij vragen wij ons af of het college op de hoogte is van het feit dat dit parkeerverbod structureel wordt overtreden? Bent u het met ons eens dat dit gevaarlijke situaties oplevert voor de diverse verkeersdeelnemers?
7. Ter hoogte van het Kruidvat is er een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. Deze ligt vrij dicht op de parkeervakken waardoor het zicht op voetgangers ontbreekt als er hogere voertuigen geparkeerd staan. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Hoe denkt het college hierover?
8. Tijdens de reconstructie is er met omwonenden afgesproken dat er een evaluatie ging plaatsvinden zodra de reconstructie klaar was. Heeft deze evaluatie al plaatsgevonden? Zo ja, kunt u ons aangeven wat in het algemeen de reacties waren? Zo nee, wanneer zal deze evaluatie gaan plaatsvinden?
9.De gemeente heeft destijds, met het oog op de reconstructie werkzaamheden, het achterliggende weiland gepacht voor 5 jaar. De reconstructie is nu gereed. Wat gaat nu de bestemming van dit weiland worden?

Namens de fractie CMB en met vriendelijke groet,
Chantal Meijers
Ingrid van Es


Update 06.01.2021

Krap een half jaar na de renovatie van de Stationsstraat zijn de bewoners niet te spreken over hufterig parkeergedrag en te hard rijden.

Elsloo Stationsstraat 2021 2

Uit meting is gebleken dat het hard rijden wel meevalt, 85% van de bestuurders reed niet harder dan 36 km en dat is binnen de gestelde norm. Maar de beleving is anders, zeker als er auto's zijn die met 20 km door de straat sukkelen, dan is het verschil erg groot als je 35 rijdt. Ondanks de aanwezigheid van parkeervakken wordt er ook gewoon op de stoep geparkeerd.

Wethouder Hendrix heeft toegezegd dat de BOA's strikter gaan handhaven. Er zijn al bonnen uitgedeeld voor verkeerd parkeren.
Ook gaat men kijken of er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Bron: De Limburger 06.01.2021 Foto's gemeente Stein.

Elsloo Stationsstraat 2021 1


Update 16.06.2020

Herinrichting Stationsstraat Elsloo afgerond

Op dinsdag 16 juni zijn de werkzaamheden aan de Stationsstraat officieel afgerond. Voorheen zou dit feestelijk gevierd zijn met de inwoners van deze straat. Gezien de geldende maatregelen rondom het coronavirus was dit helaas niet mogelijk. Als alternatief gingen afgevaardigden van de Gemeente Stein en aannemer Van Boekel langs de deuren, met een klein bedankje in de vorm van een bloemenbon.

“Wij zijn erg trots op het eindresultaat en op de manier waarop dit tot stand is gekomen. Dit is mede bereikt door de constructieve en positieve bijdrage van de omwonenden van de Stationsstraat”, aldus wethouder Danny Hendrix. “Tijdens de voorbereidingen hebben we veel suggesties en verbetervoorstellen gekregen. Die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat”.

Werkzaamheden
Het project is september vorig jaar van start gegaan. In vijf fases werd de straat volledig aangepakt, zowel boven als onder de grond. Het uiterlijk van de van de straat is totaal veranderd en heeft veel meer uitstraling gekregen. Door de nieuwe lay-out parkeert men niet meer op de rijbaan maar in aparte vakken. Ook zijn er 28 bomen geplant. De riolering is vervangen en er is een infiltratieriool aangelegd. Het regenwater van de straat en van een groot deel van de daken van de huizen is hierop aangesloten. Het water wordt in de bodem geïnfiltreerd om verdroging tegen te gaan. Na acht maanden is het project nu, volgens planning, afgerond.

Eindresultaat
Benieuwd naar het eindresultaat? Neem een kijkje op www.gemeentestein.nl/projecten

Lees meer: Herinrichting Stationsstraat Elsloo

 • Laatste update op .

Elsloo groenste dorp van Nederland?

Elsloo behaalt brons in nationale Groencompetitie Entente Florale

logo Elsloo tijdens Entente Florale 2013Elsloo heeft brons gehaald in de nationale groencompetitie Entente Florale in de categorie dorpen en kleine steden. Gemeente Dalfsen en Zuidlaren gingen respectievelijk met de het goud en zilver naar huis. Hilvarenbeek, Heukelum (Gemeente Lingewaal) werden eveneens met brons bekroond. De verschillen tussen de genomineerde dorpen en kleine steden waren miniem: Elsloo werd gemiddeld beoordeeld met een 7,5 terwijl de winnaar een 7,8 behaalde. De uitreiking vond plaats tijdens de nationale groendag die georganiseerd werd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland.

Wat betekent deelname voor Elsloo en de gemeente Stein nu en in de toekomst?
Tijdens het opstellen van onze Strategische Visie in 2010 benadrukten de inwoners van onze gemeente maar ook mensen van buiten onze gemeente dat wij een aantal prachtige groene pareltjes binnen onze gemeente hadden. Echter ontbrak het aan de trots naar buiten toe en er mocht meer bekendheid aan gegeven worden. Het meedoen aan de competitie Entente Florale was dan ook bij uitstek een mogelijkheid om hier uitvoering aan te geven. Bovendien gaat een groep zeer deskundige juryleden beoordelen waar de gemeente op het gebied van groen staat en waar de verbeterpunten liggen.

Complimenten en aandachtspunten
Wethouder Danny Hendrix: “We zijn blij met de waardering die de jury heeft uitgesproken en de aanbevelingen die zijn gedaan voor de toekomst. Met name het compliment ten aanzien van de participatie van burgers en verenigingen bij de natuur en landschapsprojecten is vooral een compliment aan de vele vrijwilligers die zich daar sinds jaar en dag voor inzetten.

Foto uitreiking Entente Florale 3e plaats voor Elsloo

(Foto: het barst van de Elslonaren tijdens de prijsuitreiking....klik voor vergroting -niet dat het helpt...)

Kritiek van de jury was er ook
Onze beleidsstukken ten aanzien van het groen en duurzaamheid zijn verouderd of onvoldoende verankerd. Nog los van het feit dat wij op beide vlakken op dit moment werken aan een actualisatie, is het een begrijpelijk aandachtspunt. Vanuit de 5 regionale Landschapsprojecten heeft de gemeente Stein juist ingezet op de uitvoering in plaats van de beleidsmatige verankering. Ik zie deze kritiek dan ook als het beste compliment wat je als gemeente kunt krijgen. Beleid moet uiteindelijk ook leiden tot concrete uitvoering en daar zijn we in onze gemeente de afgelopen 3 jaar volop mee bezig geweest”.

Bijzondere waardering Cultuurhistorie
De jury van Entente Florale kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering toe. Gemeente Stein kreeg met de kern Elsloo het certificaat voor Cultuurhistorie op grond van het gevoel van eigenwaarde voor de cultuurhistorische gebieden en objecten.

Lees meer: Elsloo groenste dorp van Nederland?

 • Laatste update op .

Werkzaamheden Julianakanaal

Julianakanaal bij Haven Stein breder en dieper

Rijkswaterstaat is op 2 december 2019 gestart met de verruiming van het Julianakanaal over een lengte van 400 meter bij Haven Stein in Urmond. Om het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere schepen moet het kanaal worden verbreed en verdiept.

Aannemer Boskalis voert het werk uit. De aannemer is vorige week gestart met het inrichten van het werkterrein. Het werk wordt in twee vakken van ieder 200 meter lang uitgevoerd. Aanvankelijk zou de aannemer starten met het zuidelijke werkvak. Door de vondst van een beverhol is de volgorde aangepast en wordt gestart met het noordelijke werkvak.

Bouwkuip
Eerst wordt er met behulp van damwanden een bouwkuip in het Julianakanaal gemaakt. Na het droogpompen van deze bouwkuip kan de bodem worden ontgraven, waarna de aannemer een nieuwe bodembescherming aanbrengt. Daarna wordt de kuip weer gevuld en kunnen de damwanden worden verwijderd. Als het eerste gedeelte helemaal gereed is, volgt het tweede vak. Tijdens de werkzaamheden wordt de scheepvaart in het kanaal extra begeleid. Naar verwachting is het project eind juni 2020 klaar.

Maasroute
Het verruimen van het Julianakanaal is een onderdeel van het project Maasroute. Dit project heeft als doel het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 meter lang, 11,4 meter breed en met een diepgang van max.3,5 meter over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen.

Op de foto boven: Julianakanaal met kolenhaven in Stein anno 1965 (foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Wikipedia)

Lees meer: Werkzaamheden Julianakanaal

 • Laatste update op .

Grensmaas kiest de vrijheid

In het zuiden van Nederland, op de grens met België, ligt tussen Maastricht en Maaseik een bijzonder riviertraject: de Grensmaas. De Maas is hier over een lengte van ca 40 km in het verleden nooit voor de scheepvaart ingericht en stroomt daarom vrij af zonder stuwen. Daarbij bestaat de bodem van de rivier en de oevers er uit grind, zodat we echt van een uniek riviertraject kunnen spreken.

Sinds 2005 wordt hier aan het Grensmaasproject gewerkt, waarbij de rivieroevers over bijna het hele traject worden verlaagd en de rivier de ruimte krijgt om over een nieuwe, brede grindvlakte te stromen. Dit levert een bijzondere, veel natuurlijkere rivier op en vanwege de extra ruimte is ook de waterveiligheid sterk vergroot. Bij het graven wordt grind gewonnen, waaruit het project wordt betaald.

De afgelopen winter is de rivier ter hoogte van Meers op een vrij spectakulaire wijze uit zijn oude bedding gebroken en heeft hij zijn hoofdloop deels verlegd naar de brede grindvlakte die daar ca 15 jaar geleden was aangelegd, als eerste deelproject van het grote project. Bij deze natuurlijke verlegging heeft het water veel grind opgepakt en iets verderop als nieuwe grindbanken weer neergelegd.

In de eerste foto hieronder is links de oude loop te zien en rechts de doorbraak met de grindbanken. Ook is een gedeelte van een ooibos dat er op de oever stond weggespoeld en deze bomen liggen nu nog als getuigen van wat hier gebeurd is op de ondiepe grindbanken iets verder stroomafwaarts. In de tweede foto is de plek van deze doorbraak met de in het water liggende bomen te zien.

Grensmaas kiest vrijheid 1

Grensmaas bij Meers uitgebroken uit oude bedding (Foto's met dank aan Avisum en www.waterpeilen.nl)

Grensmaas kiest vrijheid 2

Doorbraak bij ooibos met steilrand

Voor de natuur van de grindrivier levert deze ontwikkeling in een klap heel veel op. In het ondiepe stromende water zullen binnenkort tal van vissoorten, die afhankelijk zijn van stromend water, hun eieren af kunnen zetten en ook op de bomen die in het water liggen zullen zich al snel organismen vestigen die zogenaamd rivierhout nodig hebben om zich in de stroom aan te kunnen hechten.

Het is nog onzeker of deze situatie lang mag blijven bestaan. Doordat de bedding zich heeft verlegd zijn de gemiddelde waterstanden in de oude, deels verlaten bedding veranderd en dit heeft weer gevolgen voor de grondwaterstanden onder de oevers van de Maas. Verder van de Maas af liggen natuurgebieden die juist afhankelijk zijn van deze grondwaterstanden en het is de afspraak dat de grondwaterstand daar niet mag dalen als gevolg van het Grensmaasproject. Binnenkort zal blijken hoe dit dilemma (een lagere grondwaterstand op de ene plek versus grindbanken die niet meer zullen overstromen op de andere plek) wordt opgelost.

Artikel met toestemming gebruikt van www.waterpeilen.nl met dank aan Alphons van Winden en Willem Maassen

 • Laatste update op .

Het verdwenen pensioengeld

ABP komt 42 miljard euro te kort...

elsloo.info pensioentekort

Het pensioenfonds ABP dat de pensioenen voor o.a. ambtenaren en onderwijzers moet beheren, heeft haar zaakjes goed voor elkaar...Ze hebben een potje van 379 miljard euro en dat is veel, heel veel: 379.000.000.000 euro. Maar daartegenover hebben ze een pensioenverplichting van maar liefst 421 miljard euro. En dat is nog veel meer... 

In andere woorden: hun dekkingsgraad is maar 89% terwijl die 104% moet zijn. Dat komt door de aanhoudend lage rente volgens ABP. Ja, dat klopt maar daar hebben alle pensioenfondsen mee te maken. En toch zijn er gelukkig ook nog wat fondsen die boven de 100% zitten. Pensioenfonds van ING bijvoorbeeld heeft een DNB-dekkingsgraad van 136%

Je zou haast denken dat Ruud Lubbers in de Raad van Toezicht zit, want die weet van wanten... Tussen 1982 en 1994 was hij minister-president van 3 kabinetten. Daarvan is bekend dat die destijds regelmatig uit de ABP-pot hebben "geleend"... Het is maar dat u het weet...Bekijk hier de Zembla uitzending uit 2011 >>


Het verdwenen pensioengeld

Staatsecretaris Klijnsma (PvdA) vindt dat de korting op de pensioenen per 1 april 2013 moet doorgaan. "Het krampachtig afwijzen van verandering leidt ertoe dat het pensioenstelsel op termijn niet meer houdbaar is", aldus Klijnsma.
Enkele politieke partijen wilden terug naar een rekenrente van 4%. Volgens Klijnsma zou dat echter ten koste gaan van het pensioen van de jongere generatie.

Wel heeft zij enkele pensioenfondsen gevraagd onderzoek te doen naar de terugstoring van grote bedragen naar werkgevers toen de fondsen nog wel een prima dekkingsgraad hadden.
Zie hieronder een uitzending van Zembla over het "verdwenen" pensioengeld; vaak "geleend" door de werkgevers. En nu de nood aan de man is, kunnen zij zich dat niet herinneren.
Zeer kwalijk dat de besturen van de pensioenfondsen (waar ook de vakbonden in vertegenwoordigd zijn) dit allemaal hebben laten gebeuren.
En de toenmalige toezichthouder De Nederlandsche Bank onder leiding van Duijsenberg....die zat te pitten net als de rest van de politiek kliek ten tijde van Lubbers en Kok....

Bekijk hier de Zembla uitzending uit 2011 >> 


Aanpakken pensioentekort te ingewikkeld

Een derde van de Nederlanders gaat minder pensioen ontvangen dan ze nodig hebben voor hun uitgaven. Uit onderzoek van de AFM (2015) blijkt dat veel mensen door psychologische drempels en complexiteit van de materie niet in actie komen om hier iets aan te doen. Ook het gebrek aan overzicht van mogelijke oplossingen speelt een rol. Wanneer de waarde van de eigen woning wordt meegenomen in de berekening, heeft bijna een kwart nog steeds een tekort.

Er zijn diverse groepen met extra risico op een pensioentekort: gescheiden mensen, zzp’ers, eigenaren van woningen die onder water staan en mensen uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Maatregelen die tot nu toe zijn genomen om mensen in actie te laten komen, hebben nog onvoldoende geholpen. AFM denkt dat het benaderen van specifieke doelgroepen en het uitbreiden van de mogelijkheden op mijnpensioenoverzicht.nl (waar u een overzicht kunt zien van uw pensioenopbouw) kan helpen. Ook andere gepersonaliseerde digitale hulpmiddelen in combinatie met een persoonlijke aanpak kunnen helpen, aldus de AFM.

Bron: Fiscalert

 • Laatste update op .

Dossier Steinerbos

Overeenkomst gemeente Stein en Steinerbos BV

Stein, 25 februari 2019

De gemeente Stein en Steinerbos BV gaan voor de komende 12 jaar een overeenkomst aan. Daar tekenden burgemeester Marion Leurs-Mordang, wethouder Gina van Mulken en directeur Steinerbos BV Bert Hillen voor. Dit betekent dat het Recreatiepark Steinerbos, het zwembad en de brasserie 12 jaar door Steinerbos BV uitgebaat blijven. Daarnaast wordt hiermee groen licht gegeven voor de start de doorontwikkeling van het park.

Binnenspeeltuin
Steinerbos BV gaat gefaseerd werken aan het businessplan dat in 2017 gepresenteerd werd aan de Steinse gemeenteraad. Aan de hand van dit businessplan moet het Recreatiepark Steinerbos nog aantrekkelijker en uitdagender worden voor inwoners en bezoekers van de gemeente Stein, maar ook daarbuiten. Wethouder Gina van Mulken: ‘Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting een positief effect op de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente ten behoeve van het binnen- en buitenzwembad. Daarnaast vormt een nieuwe binnenspeeltuin, als slechtweervoorziening, een belangrijke toevoeging aan het recreatiepark om een gezondere bedrijfsvoering mogelijk te maken.’ Steinerbos BV heeft het voornemen om deze in 2019 te realiseren.

Onderscheiden in de markt
‘Als we over een binnenspeeltuin beschikken, kunnen we ons met een totaalaanbod onderscheiden in de markt. We investeren de komende jaren in de belevingswaarde van het park, zodat het nog beter aansluit op de wensen van tegenwoordig’, aldus Steinerbos directeur Bert Hillen. Daarnaast zal een blotevoeten pad worden aangelegd en wordt achterstallig onderhoud in het park aangepakt. Het park is het hele jaar voor bezoekers geopend.

Op de foto van links naar rechts: wethouder Gina van Mulken, burgemeester Marion Leurs-Mordang en directeur Steinerbos BV Bert Hillen die eerste onderhoudswerkzaamheden aan zwembad uitvoeren t.b.v. doorontwikkeling Steinerbos.

Lees meer: Dossier Steinerbos

 • Laatste update op .

Dossier: Stein volgens weekblad Revu

Stein volgens weekblad Revu

In oktober 2008 plaatste weekblad Revu een fnuikend artikel over het imago van de gemeente Stein. Zoals altijd is ook dit artikel op z'n Revu's over de top........toch?!
Hieronder ons artikel destijds op elsloo.info met daarbij de uitslag van de toen gehouden poll: 53% vond de weergave door Revu overdreven maar toch ook enigzins kloppen.

Hier kunt u het complete artikel downloaden (pdf)

Klik op afbeelding hieronder voor vergroting.

 • Laatste update op .

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.