ELSLOO

Nieuws Dossiers

Wethouder veegt eigen straatje schoon

Zoals zo vaak veegt een bestuurder, in dit geval wethouder Danny Hendrix in Stein, primair het eigen straatje schoon.

Al maandenlang, nee beter al jarenlang, klagen burgers en raadsfracties over het belabberde onderhoud van het openbaar groen in Stein. En over de overvolle afval- en hondenpoepbakken in de gemeente. Deze items hebben al diverse malen de krant gehaald, voor de laatste keer op 7 oktober In De Limburger >
In menige raadsvergadering werd hem het vuur op groengebied ook al regelmatig aan de schenen gelegd. 

Maar nu slaat Hendrix terug. Iedereen is dat schuld... Maar toch een goed rapport!  De Limburger 24.10.2020 >

De gemeente Stein heeft voor de beoordeling van de openbare ruimte een extern bureau ingehuurd, waarbij benadrukt wordt dat het onafhankelijk is (hoe onafhankelijk ben je als de beoordeelde, de opdrachtgever en de betaler dezelfde is?! Maar dat terzijde)
Dat bureau heeft in juni 60 locaties in de gemeente Stein beoordeeld. De norm waaraan de openbare ruimte moet voldoen is vastgesteld op 90% 

Op het gebied van "Verharding" en "Verzorging" scoort Stein ruim voldoende. We nemen aan dat dit over "asfalt" gaat, want vooral daarin is de dienst van Hendrix actief. Dat heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen gekost (en veel ergernis bij bewoners en weggebruikers)
"Groen" met 86% en "Straat- en parkmeubilair" (88%) voldoen nét niet aan de norm... maar met zo'n rapport ga je dik over, aldus Hendrix.

De schuldigen...

De buitendienst-medewerkers die blijkbaar vanaf de uitbraak van het Coronavirus in maart vooral thuis hebben gezeten, al dan niet ziek. De busjes die deze werknemers moeten vervoeren werkten in Coronatijd ook al niet mee... die mochten maar beperkt bezet worden. Blijkbaar kwam niemand op het idee om de busjes dan wat vaker op en neer te laten rijden...En kwam niemand op het idee om een externe partij in te huren om de plantsoenen te onderhouden. 

De illegale afvaldumpers die overuren maakten en 8 maal meer dumpten dan andere jaren, waren ook schuld, want die zorgden daarmee voor extra werk dat ten koste ging van het reguliere werk.

Elsloo, toch al de luis in de pels van Hendrix, moest zo nodig in de finale komen van de ANWB verkiezing "Mooiste dorp van Nederland" en zorgde daarmee dat de toeristenstroom aanzwol met overvolle prullenbakken tot gevolg. Weer een aanslag op de toch al zwaar getroffen dienst "Onderhoud Openbare Ruimte".
Op de valreep, op de dag voordat de jury kwam, werd met inzet van veel mankracht en materieel de oude kern van Elsloo piekfijn in orde gemaakt. Alsof dat nog zou helpen, elders in het dorp stond het onkruid metershoog! De ANWB jury is waarschijnlijk via de rotonde Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat het dorp binnengekomen.... je mag van geluk spreken dat ze toen al niet zijn omgedraaid. Daarna werden ze vergast op de "nieuwe, ondefinieerbare aanplant" op de Stationsstraat, om uiteindelijk in de opgepimpte oude kern te belanden.... maar toen was het kwaad al geschied. Meer dan top-5 zat er niet in bij de ANWB.

De vogels op het gras van het Steinse Omphaliuspark -en de engerlingen (larven van kevers) daaronder- niet te vergeten: die zorgden er voor dat het nu een knollenveld is in plaats van een grasveld.

Het klimaat natuurlijk, dat is bijna overal schuld aan, want door de hogere temperaturen groeit onkruid als kool.
Particulieren, Limburgs Landschap, Rijkswaterstaat, die allemaal hun groen niet goed onderhouden en dat heeft een negatieve invloed op de algehele beleving van groenonderhoud.

Aan de arme sloebers van RWM die bij 30 graden en meer toch met hun "onkruidverbrandingskarretje" over de stoepen bleven rijden, heeft het NIET gelegen. Niet dat het ook maar een sikkepit hielp, maar het léék tenminste of er iets gebeurde.

En dan nog, concludeert Hendrix triomfantelijk, halen we een "goed" beoordeling in het onderzoek.
Maar voor volgend jaar is in de begroting extra budget opgenomen om met name de klimaat-effecten op te kunnen vangen. 
Aha, dus ook de begroting was dit jaar schuld aan het "net niet aan de norm" groenonderhoud?!

Eerder over groenonderhoud in Elsloo:

Dorpsplatform in 2015 over Rolberg >

Dorpsplatform in 2016 >

Dorpsschouw in 2018 >

Dorpsschouw 2019 >

De gebruikte foto's zijn louter ter illustratie gebruikt. Uit archief, in Elsloo gemaakt en iedereen herkent deze beelden wel die al jarenlang elke zomer opduiken.

Toch zonnepark in Catsop?!

18 juni 2020

Daar waar we bijna een jaar geleden nog blij waren dat de plannen van de gemeente Beek om zonneweides/parken aan te leggen in buitengebieden, moeten we nu opnieuw vrezen dat die plannen weer uit de ijskast gehaald worden. Een van de zeven voorziene locaties betreft Beeks grondgebied aan de grens met Catsop, nabij tankstation Vossedal aan de A2, waar in het eerste plan ca. 32.000 zonnepanelen de horizon zouden gaan vervuilen.

De Steinse politieke partij DOS heeft al aangegeven liever geen zonnepark nabij Steins grondgebied te zien verrijzen. "Liever niet"  is toch wel het understatement van het jaar...

Op woensdag 8 juli vindt een informatieavond plaats in het Beekse gemeentehuis over de voorziene locaties.
Tussen 18.30 en 20.00 uur kunnen inwoners laten weten wat zij van de gekozen locaties vinden. Op de avond zijn ook wethouder Hub Schoenmakers (klimaat) en diverse raadsleden aanwezig om vragen te beantwoorden. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelden voor de avond verplicht en zijn er tevens maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via o.v.v. Informatieavond zonneparken.

Lees meer in De Limburger van 18 juni 2020 >


Plan zonneweide Catsop in de ijskast
En hopenlijk voor altijd....

17 juli 2019

Een particulier initiatief was voornemens om op Beeks grondgebied, een akker tussen A2 en Catsop, een zonneweide met 32.000 panelen aan te leggen.

Dit plan aan de Elslose kant van de A2 is niet alleen slecht gevallen in Catsop vanwege het verwachte aanzicht en maar ook bij de gemeente Stein, die het typische landschap tot haar cultuurhistorisch erfgoed rekent.

Wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysieke Omgeving) zei 4 juli in de raadsvergadering blij te zijn dat Beek dit plan voorlopig in de ijskast had gezet. Hij wees op de bezwaren van omwonenden en de gewijzigde denkrichtingen die samenkomen in de RES en het collegeprogramma van de provincie.

Het college van Beek heeft dit besluit voorlopig uitgesteld omdat B en W nog werken aan een beleidsstuk waarin mogelijke locaties voor zonneweides worden aangewezen. 

Maar niet alleen is de ruimte in het buitengebied afgenomen waar zo'n zonneweides geprojecteerd kunnen worden, maar tevens is de maatschappelijke draagkracht voor die ondingen gelukkig fors afgenomen.
Ook moet een en ander afgestemd worden met buurgemeente Stein, want de inwoners van Catsop kijken straks uit op de zonnepanelen... alhoewel, door de schittering zal er niet veel meer dan dat te zien zijn.

Zo'n project moet ook nog eens getoetst worden binnen de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg (RES).
Alle zestien Zuid-Limburgse gemeenten kunnen voorstellen doen om de doelstellingen van het Energieakkoord tijdig te halen. Ook provincie, Enexis en waterschap zitten aan de overlegtafel.

Misschien is het een idee om het hele vliegveld vol zonnepanelen te leggen: een dubbele score voor mens en milieu !

Lees verder in De Limburger van woensdag 10 juli 2019 >

Bron en foto: De Limburger (embedded)

Geldverkwisting aan kruispunt Koolweg

Foto boven: John Klein / Facebook

De raadsfractie van het CDA bij monde van Suus Cramers stelt wethouder Hendrix in januari 2021 vragen over de verkeerssituatie op de Koolweg. De Limburger besteed er in een lijvig artikel op 16 januari ook aandacht aan: Paaltjes op een kruispunt in Elsloo zorgen voor hachelijke situaties, zeker als een vrachtwagen probeert af te slaan. „Chauffeurs halen de bocht niet, concentreren zich op de paaltjes en zien andere weggebruikers mogelijk over het hoofd.”

Lees het hele artikel hier >

Op 31 maart 2020 plaatsen wij onderstaand artikel en foto's.

Verbaasde menigeen zich enige tijd geleden al over de aanpak van het kruispunt Koolweg - Rembrandtstraat - Joh.Riviusstraat, sinds kort heeft de gemeente het helemaal bont gemaakt.

Inderdaad, het is een druk kruispunt maar wel overzichtelijk, als de auto's niet te kort op de bochten staan geparkeerd. Er zijn in de loop van de jaren wat ongelukken gebeurd maar als dat een criterium is dan kun je half Elsloo wel op de schop nemen. Dus een directe reden om een peperdure optische verhoging met afwijkende bestrating aan te leggen was er al niet. Maar nu heeft men ook nog verkeerszuilen geplaatst.... waarom?

Als deze plaatsing vooraf al bekend was, had men zich de aanleg van de optische verhoging toch kunnen besparen! Deze dingen hebben al voldoende snelheidafremmende werking. Voor de meeste weggebruikers heeft een kruispunt op zich dat al... hufters daargelaten.

Vorige week werd ik verrast door de aanwezigheid van de zuilen; het scheelde niet veel of het was er al één minder geweest...

En waarom zijn die dingen niet op de as van de weg geplaatst? Vrachtverkeer kan hierdoor niet of nauwelijks rechts afslaan en wordt gedwongen de route via het Dorine Verschureplein te nemen... alsof die zo veilig is. En daarna via chicane Stationsstraat verder het dorp in.

De werkgroep Verkeersveiligheid van Dorpsplatform Elsloo laat desgevraagd weten dat zij bij het reguliere overleg met de gemeente hebben AFGERADEN deze zuilen te plaatsen. Het is onduidelijk of Veilig Verkeer Nederland in dit kader om advies is gevraagd. 
De voor 2021 voorziene herstructurering van de héle Koolweg is overigens doorgeschoven naar 2023.

VVD Stein laat ons bij monde van fractieleider Frank Dassen weten dat zij in juli 2019 raadsvragen hebben gesteld naar aanleiding van drie ongelukken in mei-juni van dat jaar. Zij hebben toen aangegeven dat er echt iets moest gaan gebeuren met de verkeersveiligheid van het kruispunt.

Op 16 augustus antwoordt wethouder Hendrix van Fysieke Leefomgeving dat die drie voormelde ongelukken ook de enige op dat kruispunt waren vanaf 2018 tot op dat moment. En dat die niet te wijten waren aan te hard rijden maar alle drie aan het geen voorrang aan rechts verlenen. Bij de ongelukkken was overigens alleen sprake van blikschade. Metingen naderhand wezen uit dat er ter plaatse in de regel NIET te hard gereden wordt.

Volgens de wethouder werd bij de Dorpsschouw in augustus 2019 het kruispunt ook bekeken en voldoende veilig bevonden. Hij wijt de ongelukken aan het tijdelijk toegenomen omleidingsverkeer ter plaatse vanwege de reconstructie van de rotonde Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat.
Tussen de regels door lees je "...VVD waar maak je je druk om?!"

Des te vreemder natuurlijk dat de gemeente krap een half jaar later het kruispunt tóch aanpakt en hoe.....

"Stein doet het...arrogant en stronteigenwijs!"

Lees HIER de correspondentie tussen VVD en Gemeente Stein >


Geldverkwisting Kruispunt Koolweg02 

Afval in coronatijd

Update 15.05.2020

Kunt u het nog volgen?!

Knap hoor... Elke week weer ander beleid.
Blijkbaar weten sommigen de weg naar de tijdelijke milieu-locaties niet te vinden en dumpen dan hun afval "gewoon" in de natuur. Of bij glasbakken zoals op bovenstaande foto, genomen op 6 mei bij de glasbak aan de Dross Sauvetstraat in Elsloo. Overigens is deze rotzooi na een melding via Burgernet weer snel opgeruimd. Had de gemeente tijdens datzelfde rondje de hondenpoepbakken niet kunnen legen?! Die zitten al dagenlang barstensvol.

Per 11 mei gaat de Milieustraat in Stein weer open nadat daar maatregelen getroffen zijn om het verkeer te reguleren en de medewerkers en mede-bezoekers te beschermen. Per diezelfde datum sluiten de tijdelijke afgiftepunten in Stein, Elsloo en Urmond weer.

  • Afvalcampagne 2020 1
  • Afvalcampagne 2020 2

(slide aanraken om te stoppen, klik hier om naar gemeentestein.nl te gaan)


Update 22.04.2020

Met ingang van woensdag 22 april kunnen inwoners hun oud papier en plastic afval afleveren bij drie tijdelijke containers. Die staan bij het gemeentehuis in Stein, op de parkeerplaats van Haslou in Elsloo en ook op de parkeerplaats van Urmondia in Urmond. Alleen in Stein kan ook GFT-afval gedeponeerd worden.

U kunt op de drie locaties terecht op werkdagen van 8.00 uur tot 15.00 uur. Alle plekken hebben een gescheiden toe- en afrit en ook zijn de terreinen groot genoeg om de 1,5 meter afstand te bewaren.

RWM-medewerkers en gemeentelijke BOA's houden toezicht op een ordelijk verloop, maar wethouder Hendrix zet vooral in op sociale controle. Hij dreigt op voorhand de containers weer weg te halen als er andere afval in wordt gegooid dan oud-papier, plastic en GFT.

Lees meer: Afval in coronatijd

Coronavirus in Zuid-Limburg

Volg de laatste ontwikkelingen op de speciale website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg >

Website RIVM met het laatste nieuws >

Corona in Zuid Limburg

 

Het hierboven vermelde aantal Corona besmettingen in Nederland betreft het door testen vastgestelde aantal; het werkelijke aantal besmettingen ligt vele malen hoger. Een GGD arts schat op 29 maart dat er alleen al in Limburg sprake kan zijn van 20.000 besmette personen.

Lees meer: Coronavirus in Zuid-Limburg

Historisch tuinontwerp Kasteel Elsloo krijgt nieuwe start

Impuls Kasteelpark Elsloo
Kasteel Elsloo heeft een eeuwenoude historie. Het Limburgs Landschap heeft na de aankoop van het complex daar een historisch onderzoek naar laten doen. Dat onderzoek betrof zowel het gebouwencomplex als het royale kasteelpark.

Dat park is ingenieus ingepast in het gevarieerde Maasdal. Door de eeuwenoude geschiedenis is er een mooie samenhang tussen historische aanleg, de plek in het Maasdal met agrarisch gebruik zoals rond Terhagen en de zo ontstane natuurwaarden. Omdat het park deels op het plateau ligt en deels in het dal zijn er meerdere ingangen en daar wordt door vele bezoekers dankbaar gebruik van gemaakt.

Uit het historisch onderzoek blijkt de 17e 18e eeuw een belangrijke periode, maar als het landgoed in 1818 verkocht wordt is er nog geen sprake van een groot park in landschapsstijl zoals we dat nu herkennen. Bij de aanleg van het Julianakanaal rond 1930 gaat een deel van het dan al een eeuw oude park verloren maar er wordt geïnvesteerd in het bovenpark. De bomen die dan al een eeuw oud zijn groeien uit tot majestueuze exemplaren.

Nieuwe start voor een historisch ontwerp
Sindsdien zijn er vele veranderingen in het gebied geweest. Een zwembad kwam en verdween weer, paden werden omgelegd, doorkijkjes groeiden dicht en diverse bomen bereikten hun eindleeftijd. Er vallen nu bij storm regelmatig bomen om. Dat is in een druk bezocht park onverantwoord.

Reden voor Het Limburgs Landschap om een toekomstplan te gaan schrijven. Dat plan wordt gebaseerd op de oude ontwerpen waarbij de ligging op de overgang van plateau naar Maasdal richtinggevend is. Om zowel de veiligheid te garanderen als het originele ontwerp weer herkenbaar te maken zullen er hier en daar bomen gekapt gaan worden. Ook gaat er weer aangeplant worden. Zeg maar een nieuwe start voor een historisch ontwerp.

LimburgsLandschap Peter Verhoeff 03

Om de inwoners van Elsloo te betrekken bij de ontwikkelingen is er op 15 februari een lezing gegeven door de landschapshistoricus Peter Verhoeff en aansluitend een excursie. Er waren een 30-tal geïnteresseerde inwoners aanwezig. Ook later in het traject zullen inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken worden bij de onwikkeling van de renovatie.

Peter Verhoeff gaat aan het Limburgs Landschap voorstellen om het oorspronkelijke romantische kasteelpark, zoals dat rond 1820 door de familie De Geloes werd aangelegd, in ere te herstellen. In een boeiende presentatie benadrukt hij bij herhaling dat de inrichting van het kasteelpark uniek is in Nederland; door de hoogteverschillen, de ronde vormen van bebossing en paden, de zichtlijnen, holle wegen, de over- en ondergangen, het authentiek agrarisch landschap bij Terhagen etc.

LimburgsLandschap Peter Verhoeff 01

Peter Verhoeff legt uit op locatie

De oorspronkelijke hoofdingang was bij de Medammerweide aan de Kaakstraat. Door een lange laan met aan weerszijden waarschijnlijk fruitbomen reed de koets van bezoekers over het bruggetje aan de Slakberg richting "kasteel" Want het was eigenlijk een groot landhuis met schuren en andere bijgebouwen. De karakteristieke kasteeltoren met mergellagen werd er later bijgebouwd om het geheel wat meer cachet te geven.

Bij de grote weide op het plateau (waar eens de hertenwei lag) ging de koets rechtsaf, de helling af. Daar doemde eerst een prachtig vergezicht over het Maasdal op. Het Julianakanaal werd zo'n 100 jaar later gegraven, dat deed toen nog geen afbreuk aan het uitzicht. Zo mooi dat er ook een theehuisje werd gebouwd om er samen met het deftige bezoek van te genieten.

Vervolgens reed de koets de helling af (daar waar nu de IVN heemkundetuin ligt) en maakte een wijde bocht naar rechts, langs de Hemelbeek en kasteelvijver waarachter het prachtige landhuis in volle glorie opdoemde.
Volgens alles moet de tocht vanaf Kaakstraat tot aan kasteel een grandeur hebben gehad die z'n weerga niet kende. Een fikse uitdaging om dat deels in ere te herstellen...

Poolster schoolgebouw dicht

Het schoolgebouw van de voormalige Poolster school aan de Dross Essersstraat wordt nu gebruikt voor de middenbouw van Kindcentrum Aelse. Met ingang van het nieuwe schooljaar maakt KC Aelse een andere indeling waarmee het gebouw overbodig wordt en ongebruikt in eigendom van de gemeente Stein blijft.

De onderbouw, groepen 1 t/m 4 gaat gebruik maken van de locatie aan de Ch. de Gavrestraat (voormalige St. Augustinusschool) terwijl de bovenbouw, groepen 5 t/m 8 het schoolgebouw aan de Bandkeramikersstraat (voorheen St Jozefschool) gaat gebruiken.

IMG 1617

(foto uit eigen archief)

Toename verkeersdrukte
Vooralsnog gaat de gemeente geen verdere actie ondernemen om de dan verwachte toename van de verkeersdrukte rond de twee overgebleven locaties te reguleren. Er wordt verwezen naar de eerder aangebrachte verkeersremmende maatregelen: drempels bij scholen en in Burg. van Mulkenstraat, wegversmallingen bij scholen en veelkleurige waarschuwingspalen.
Alleen wordt na metingen nog bekeken of drempels moeten komen in de Dr. Poelsstraat. Ook zullen BOA's streng gaan controleren rond de scholen.

Toekomst Poolster
Het is nog niet bekend wat de gemeente met het dan leegstaande gebouw aan de Dross. Essersstraat gaat doen.

Misschien een mooie locatie voor een CPO-project voor gevorderden, zoals op 4 februari door KilimanjaroWonen in Elsloo werd gepresenteerd. Of nog beter: ontwikkel er een woonproject voor jonge huurders, want daar is echt behoefte aan.


CMB voert actie voor behoud Poolster

 

De CMB fractie heeft begin februari 2020 een brief aan het college en de raad gericht, waarin wordt opgeroepen het Poolster gebouw te behouden. Zij stellen voor de St. Augustinusschool te slopen en vervolgens op die locatie zorgwoningen te bouwen. Tevens waarschuwen zij ook voor een te verwachten verkeerschaos. 

Lees hun brief hier >

Coalitie Stein 2018

Vlak erna dienen de coalitie-partijen (DOS-CDA-SB-VVD) het CMB al van repliek en betichten hen van verkiezingsretoriek, framing en achter de feiten aanhollen.

Lees hun brief hier >

Werkzaamheden Julianakanaal

Julianakanaal bij Haven Stein breder en dieper

Rijkswaterstaat is op 2 december 2019 gestart met de verruiming van het Julianakanaal over een lengte van 400 meter bij Haven Stein in Urmond. Om het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere schepen moet het kanaal worden verbreed en verdiept.

Aannemer Boskalis voert het werk uit. De aannemer is vorige week gestart met het inrichten van het werkterrein. Het werk wordt in twee vakken van ieder 200 meter lang uitgevoerd. Aanvankelijk zou de aannemer starten met het zuidelijke werkvak. Door de vondst van een beverhol is de volgorde aangepast en wordt gestart met het noordelijke werkvak.

Bouwkuip
Eerst wordt er met behulp van damwanden een bouwkuip in het Julianakanaal gemaakt. Na het droogpompen van deze bouwkuip kan de bodem worden ontgraven, waarna de aannemer een nieuwe bodembescherming aanbrengt. Daarna wordt de kuip weer gevuld en kunnen de damwanden worden verwijderd. Als het eerste gedeelte helemaal gereed is, volgt het tweede vak. Tijdens de werkzaamheden wordt de scheepvaart in het kanaal extra begeleid. Naar verwachting is het project eind juni 2020 klaar.

Maasroute
Het verruimen van het Julianakanaal is een onderdeel van het project Maasroute. Dit project heeft als doel het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 meter lang, 11,4 meter breed en met een diepgang van max.3,5 meter over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen.

Op de foto boven: Julianakanaal met kolenhaven in Stein anno 1965 (foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Wikipedia)

Lees meer: Werkzaamheden Julianakanaal

Onderhoud kerkhof ondermaats

Nabestaanden en bezoekers ergeren zich aan de belabberde staat van het groenonderhoud op de gemeentelijke begraafplaats aan de Past. Haesenstraat/Spoorstraat.

Paden staan vol onkruid en het gras wordt met te grof geschut gemaaid, waardoor het gras langs de grafranden niet worden meegenomen.

Voorheen werd tot veler ergernis een bosmaaier gebruikt waardoor de graven helemaal vol gras hingen na een maaibeurt. Waarom niet gewoon met een motormaaier en de randen met een kantmaaier, zoals iedereen dat doet?!

Elsloo kerkhof 2019 02

In 2017 werd het kerkhof fors opgeknapt door de gemeente nadat het klachten regende over de staat van onderhoud. Nu dreigt het opnieuw mis te lopen.

Het is nog niet duidelijk wie hier schuldig aan is: de firma die het onderhoud uitvoert of de gemeente die de geldkraan misschien heeft dicht gedraaid.

Een aantal inwoners hebben in elk geval een klacht ingediend via de Gemeente-app. Deze en andere meldingen kunt u hier terug zien >

Op die website of via de MijnGemeente app kunt u ook nieuwe meldingen doorgeven. Meer informatie >

Maar 2 maanden na de eerste meldingen is er nog niet bar veel veranderd...

Klik op foto's voor vergrotingen.

Elsloo kerkhof 2019 05

Gemeente ziet na protest af van experimentele woonvorm

Bron: De Limburger 18.11.2020 / Foto: facebook Elckerlyc

In het voormalige schoolgebouw van Elckerlyc in Elsloo komt geen alternatieve Magic Mix woonvorm, nadat omwonenden daartegen geprotesteerd hebben.
De school wordt gesloopt, wat een goede zaak is, een lelijker gebouw staat er niet in het dorp. De grond wordt verkocht aan woningstichting Zaam Wonen, die er huur- en mogelijk ook koopwoningen gaat bouwen.

Dat laatste is toch geen taak voor een woningstichting?! Die moeten huurwoningen bouwen en niet alleen levensloopbestendige woningen voor ouderen, maar vooral ook goedkope huurwoningen voor jongeren. Zal wel dat die onze gemeente en masse verlaten. Maar dat terzijde.

Wethouder Danny Hendrix constateert volkomen terecht dat er te weinig draagvlak voor het plan is omdat de gemeente cruciale fouten heeft gemaakt in het prille begin van het communicatieproces.

Men was voornemens in Elsloo vooral psychische probleemgevallen te huisvesten, in tegenstelling tot elders in het land waar ook ex-criminelen en ex-verslaafden deel uit maken van de Magic Mix-woongroepen.

Tijdens een bewonersavond op 5 september 2019 werd felle kritiek geuit, vooral veel getier door inwoners die niet of slechts zijdelings in de buurt wonen. Maar direct omwonenden uitten wel hun bezorgdheid en tekenden ook een petitie tegen de komst van Magic Mix. Daarmee werd het draagvlak nul-komma-nul.

Ook nu Zaam Wonen er gaat bouwen wordt weer overleg gepleegd met direct omwonenden. Hopelijk doet men dat nu wel tijdig en transparant.

Op dit moment kent de voomalige Jenaplanschool Elckerlyc aan de Burg. Eussenstraat een antikraak-bewoning, in afwachting van een definitieve bestemming.


Magic Mix: nieuwe bestemming Elckerlyc-school

Een korte weergave van een informatieavond voor buurtbewoners en andere belangstellenden op 5 september in het Maaslandcentrum.

De opkomst was met zo'n 175 mensen echt gigantisch, veel te veel voor de kleine zaal. De temperatuur steeg naar bijna tropische waarden, niet alleen door de hoeveelheid mensen maar ook door de verhitte discussies.

De gemeente had enkel de omwonenden binnen een straal van 100 meter rond Elckerlyc een persoonlijke uitnodiging gestuurd en dat werd haar niet in dank afgenomen. Ook iets verderaf wonende buurtgenoten vinden dat zij recht hebben op informatie wat in hun wijk gaat gebeuren. De volgende keer wordt de radius iets groter genomen. Overigens was de bijeenkomst wel in diverse perspublicaties aangekondigd. 

Meest gehoorde punt van kritiek, ook al vooraf, was het feit dat de gemeente pas zo laat de buurt gaat informeren, terwijl de contouren van het plan al in januari aan de gemeenteraad werden voorgelegd. Volgens wethouder Hendrix werd zolang gewacht omdat men eerst duidelijkheid wil hebben of het plan kans van slagen heeft en op voldoende steun van subsidiënten en partners kan rekenen. En dan pas worden gemeenteraad en bewoners zo optimaal mogelijk geïnformeerd. Een inschattingsfout?

Buurtbewoners laten zich horen, uiten kritiek op de gang van zaken maar zijn vooral bang dat het woongenot in hun wijk onder het woonexperiment gaat lijden. Ondanks alle garanties van gemeente en partners over de aard en selectie van de zorgvragers die daar komen wonen, blijft men meer dan sceptisch. Het vertrouwen in gemeentebestuur en haar partners ZaamWonen en Housing is zo te horen helemaal afwezig. 
Duidelijk is dat je als gemeente bij de start van het proces, met de alle partners/stakeholders (dus ook de omwonenden) aan tafel moet gaan om de doelstelling en de mogelijke plannen met hun te bespreken en ook de ruimte laten voor ideeën vanuit deze groep. Vertrouwen is een essentiële basis om dit soort ontwikkelingen met succes en tevredenheid te kunnen invullen.

Kortom, het gemeentebestuur weet hoe de vlag erbij hangt en moet met een heel goed verhaal bij de gemeenteraad komen om dit experiment te kunnen doorzetten. De omwonenden worden daarna weer bijgepraat.

Jammer was dat enkele aanwezigen er een politiek steekspel van maakten en de discussie op de spits dreven. Sommigen wonen helemaal niet in de buurt van Elckerlyk, maar aan de andere kant van het dorp. Het leek meer op een afrekening met de gemeente en wethouder Hendrix, waarbij veel verwijten werden gemaakt en grove beledigingen werden geuit. Een smet op deze avond. Misschien hebben ze zichzelf terug gezien op de beelden van de Lokale Omroep Stein... of toch maar niet gekeken?!

Het overgrote deel van de aanwezigen heeft zich die avond niet laten horen; die zijn hun standpunt misschien pas gaan bepalen nadat ze alle voors- en tegens hebben gehoord en dat is een gezonde instelling. De gemeenteraad als volksvertegenwoordiging moet haar verantwoordelijkheid nu gaan nemen en een weloverwogen beslissing nemen in het ALGEMEEN BELANG.

Zorgvragers en zorgdragers wonen bijelkaar
Die kogel is nu door de kerk: de school krijgt een definitieve woonbestemming in de vorm van het Magic Mix concept. De zogenaamde Magic Mix voorziet in deze tijdelijke woonbehoefte voor jong en oud waarbij zorgvragers en zorgdragers onder één dak wonen en elkaar daardoor kunnen helpen in de dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: Gemengd wonen in één gebouw.

Het gaat dienen als tijdelijke woonbestemming (maximaal 2 jaar) voor met name ouderen, jongeren, statushouders, net gescheiden mensen die op zoek zijn naar een permanente woning. Ook zijn de woonheden bedoeld om de doorstroming in de huursector te bevorderen. (Doorstroming in de huursector?! Er is in Elsloo nauwelijks iets te huur. Redactie)

Buurt in actie
Maar buurtbewoners zijn helemaal niet gerust op de goede afloop van deze plannen. Omdat de gemeente volgens hen onvoldoende informatie geeft, zijn bewoners een handtekeningactie gestart "Tegen de nieuwe bestemming schoolgebouw Elckerlyc"
De directe omgeving maakt zich grote zorgen over hun toekomstig woongenot en de waarde van hun huizen.

Inmiddels heeft de gemeente de voorwaarden voor deze huisvesting op een aparte webpagina royaal omschreven >
Waaronder de toezegging dat er geen asielzoekers, ex-gedetineerden en verslaafden gehuisvest zullen worden. Genoeg over de onrust.

Wooncoöperatie Zaam Wonen wil samen met provincie en gemeente 1 miljoen euro in het complex gaan investeren. Onbekend om hoeveel wooneenheden het gaat; maar dat moeten er toch een fiks aantal zijn om zo'n investering te billijken.  

Smaken verschillen, maar wat mij betreft ga je niet zo'n smak geld investeren in een gebouw dat met gemak in de top-5 van lelijkste gebouwen van Elsloo staat... Je zou ook nieuwbouw kunnen overwegen. Of koop het BTL-gebouw aan de Stationsstraat dat veel meer mogelijkheden biedt, zowel qua gebouw en ligging in het centrum van het dorp.
De gemeente is eigenaar van het gebouw. Onbekend is of Zaam Wonen het pand gaat kopen en zo ja, wat de overdrachtprijs is. De bijdrage van de gemeente aan de verbouwing zal 180.000 euro gaan bedragen.

Het college heeft de gemeenteraad in januari voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken, nadat een bouwkundig en financieel haalbaarheidsonderzoek was uitgevoerd. Nadere informatie zou in maart volgen. Dat is niet gebeurd en nu worden omwonenden en raad blijkbaar overrompeld met een voldongen feit.
Wethouder Hendrix betreurt de gang van zaken en belooft de buurtbewoners alsnog zo snel mogelijk te gaan informeren. Dat kan op z'n vroegst in september...  

De politiek loopt altijd voor de fanfare uit en het publiek er achteraan, zoals het hoort... maar wel geen honderden meters!

Lees ook De Limburger >


Informatieavond 5 september

Wat betekent Magic Mix?
Sinds het gebouw in 2017 de onderwijsfunctie verloor, hebben enkele partijen een herbestemming als tijdelijke woonoplossing voor woonurgenten onderzocht. Onze samenleving wordt namelijk steeds flexibeler, maar de (huur-)woningmarkt vooralsnog niet. Wachtlijsten groeien en de doorstroming neemt af. Mensen die geen tijd hebben om lang te wachten op een (huur-)woning, of waarvoor dure woonoplossingen niet mogelijk zijn, zijn gebaat bij een tijdelijke tussenoplossing.

De zogenaamde Magic Mix voorziet in deze tijdelijke woonbehoefte voor jong en oud waarbij zorgvragers en zorgdragers onder één dak wonen en elkaar daardoor kunnen helpen in de dagelijkse gang van zaken. Met andere woorden: Gemengd wonen in één gebouw.

Dit woonconcept is een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie Zaam Wonen, Housing en de gemeente Stein. Hoe dit concreet wordt ingevuld, voor wie het is bedoeld, welke voorwaarden daarop van toepassing zijn en wat daar in gebouwelijke zin voor nodig is, wordt tijdens de informatieavond toegelicht. Op www.gemeentestein.nl/samenwonen leest u er meer over.

Wie bepaalt wie er komt te wonen?
Een selectiecommissie bestaande uit een medewerker van Zaam Wonen en een medewerker van Housing. De selectiecommissie zal aan de hand van intake gesprekken bepalen of iemand geschikt is om in Elckerlyc te wonen. De selectiecommissie houdt met het maken van de selectie onder andere rekening met:
• Bewoner kan woonvaardigheden ontwikkelen voor doorstroming binnen 1 jaar en uiterlijk binnen 2 jaar;
• Bewoner is gemotiveerd om door te stromen naar een reguliere woning;
• Dragende bewoner screenen op mogelijke inzet en motivatie voor het complex (wederkerigheid);
• Bewoner is in staat om rekening te houden met medebewoners en omwonenden;
• Goede mix tussen dragende en vragende bewoners waarbij dragende bewoners steeds in de meerderheid zijn.

Hoeveel bewoners kunnen er straks in het gebouw wonen?
In de voormalige school worden 10 woonunits gerealiseerd. Per woonunit kunnen maximaal 2 personen wonen. Het merendeel van de woonunits zal waarschijnlijk door 1 persoon worden bewoond. Het aantal bewoners aldus varieert tussen de 10 en maximaal 20 personen.

Hoe lang kan iemand er blijven wonen?
Zorgvragers wonen er in de regel 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 2 jaar) en zorgdragers in de regel 5 jaar (met een mogelijkheid tot verlenging tot 7 jaar maximaal).

Kan de gemeente garanderen dat de Magic Mix niet bedoeld is voor asielzoekers, ex-gedetineerden en verslaafden?
Ja. De selectiecommissie zal hier op toezien.

Is dit een tijdelijke of permanente invulling van het voormalige schoolgebouw?
Deze woonvorm zal voor een duur van 15 jaar plaatsvinden. Met deze termijn is ook gerekend in de financiële exploitatie van het project.

Hebben omwonenden invloed op deze woonvorm?
Omwonenden hebben net zoveel invloed op deze woonvorm als een reguliere inwoner dat heeft op zijn of haar buren. Je kunt dus niet bepalen wie er in jouw buurt komt wonen.

Hoe worden omwonenden hier verder over geïnformeerd?
Dit willen wij graag met omwonenden bespreken tijdens een informatieavond. Deze vindt plaats op 5 september aanstaande om 19.30u in het Maaslandcentrum te Elsloo. Samen gaan we bekijken op welke wijze omwonenden geïnformeerd willen en kunnen worden.
Omwonenden binnen een straal van 100 meter rond de school zijn hier reeds per brief in juni 2019 over geïnformeerd.

Heeft u er nu al vragen over? Neem dan contact op met Maurice Jennekens van de gemeente Stein. Dat kan via telefoonnummer 046-43 59 393 of .

Rampbestrijdingsplan Chemelot 2019

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op de Wet veiligheidsregio’s, wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan voor de inrichting Chemelot.

Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het borgen dat ten tijde van een (dreigende) ramp op het Chemelot-terrein alle overheden, samen met de bedrijfsnoodorganisatie van Chemelot en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de ramp te stabiliseren en weer terug te gaan naar de normale situatie. Ook voor kleinere incidenten zijn afspraken uit dit rampbestrijdingsplan bruikbaar. Het herziene rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update.

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien bij de balie van het gemeentehuis van Stein (Stadhouderslaan 200, 6171 KP).
U kunt het (concept) plan ook online lezen >

Burgermanifest Veiligheid Chemelot

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 20 juni 2019 ingediend worden bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zie onderstaand adres). Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

De schriftelijke reacties kunnen tot en met 20 juni 2019 worden ingediend bij:

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
T.a.v. mevr. C. Houben
Postbus 35
6269 ZG Margraten


Noot redactie:
ter meerdere info kunt u ook een rapport lezen van Burgermanifest "Veiligheid rond Chemelot" uit 2018 

Gemeente Stein vreest weer voor veel vliegenoverlast deze zomer

Foto: Wessem Port Service

Blijkens een artikel in De Limburger van 5 mei 2019 > lees hier > vreest de gemeente Stein weer voor veel overlast van vliegen die afkomen op in de buitenlucht opgeslagen vervuild plastic afval in de haven van Stein.

Oplossing?! De troep opslaan tegenover Provinciehuis in Maastricht! Of in de achtertuin van de directie van Wessen Port Service.

Vorig jaar was die opslag ook al in opspraak en zorgde voor veel overlast. In 2017 speelde eenzelfde zaak bij Dirix in Elsloo, waar de vergunning zodanig werd aangepast dat de opslag niet meer rendabel was voor het bedrijf en er dus mee stopte.

Facelift voor Kasteel Elsloo en omgeving

Het Landgoed Elsloo (kasteel, kasteelpark en directe omgeving) in Elsloo krijgt de komende jaren een facelift, waarmee een investering van bijna 1 miljoen euro is gemoeid. Het Landgoed Elsloo is aangemerkt als Historische Buitenplaats. Vandaar dat het investeringsplan gedoopt is als Historische Buitenplaats Elsloo.

Elsloo 1920 kasteel oprijlaan

Waarom dit project?
De gemeente Stein ziet het project als een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed en aan de verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie in de gemeente; iets dat hoog op de agenda staat in Stein. Maar ook maatschappelijk is dit project van grote betekenis: inzet van meer vrijwilligers en het opzetten van een leerbedrijf in het park voor mensen met een beperking, werkzoekenden en stagaires.

Financiering en participanten
Het geld wordt bijeengebracht door diverse partijen, waaronder de gemeente (250.000 euro) NV Theodora, het Anton Jurgensfonds (250.000 euro) en wellicht de provincie Limburg. Betrokken organisaties zijn o.a. Stichting Limburgs landschap, gemeente, IVN, Parkcommissie, exploitant Hotel kasteel Elsloo, Streekmuseum Elsloo, werkgroep Domein Elsloo van het Dorpsplatform Elsloo.

Stichting Limburgs Landschap heeft de regie over de operatie. In 2014 heeft de gemeente Stein het rentmeesterschap over het Landgoed Elsloo (kasteel en park) overgedragen aan deze stichting.

Wat gaat er gebeuren?
Het voorplein van het kasteel "de cour" wordt helemaal opnieuw ingericht. De toren wordt gerenoveerd en een gedeelte wordt ingericht als informatiepunt, ter aanvulling op Streekmuseum Elsloo dat deze functie ook al heeft. Deze karakteristieke toren is het enige overgebleven element van het kasteel dat in 1885 is afgebrand; in 1835 ging overigens al een deel van het kasteel in vlammen op. Lees hier de geschiedenis van kasteel Elsloo >

Het Kasteelpark, het cultuurlandschp Terhagen en de Medammerweide worden opgewaardeerd door o.a. nieuwe aanplant, snoei- en opruimwerkzaamheden.

De botanische tuin (door het IVN beheerd) wordt heringericht en verkleind. Tevens wordt de tuin rolstoeltoegankelijk gemaakt.

 Dagblad De Limburger besteed er uitvoerig aandacht aan op 25 maart 2019. Klik op afbeelding voor artikel.

DDL 25.03.2019 Buitenplaats Domein Elsloo

Project Samen Bouwen Meerdel

Het is een hele tijd stil geweest rond het bouwproject Meerdel, dat ontwikkeld gaat worden aan de noordzijde van Elsloo, pal tegen Stein en aan de rand van het Urdal.
Sedert de opstart van het project in april 2019 is er toch al veel werk gedaan: er werd een vereniging opgericht, woonwensen werden geinventariseerd, de architect werd aan het werk gezet, het bestemmingsplan werd ingediend, toekomstige bewoners tekenen hun huizen en er werden uiteraard talloze vergaderingen gehouden.

Stilaan krijgt het CPO-project meer vorm. Waar eerder de bouw van 10 koopwoningen en 5 huurwoningen in halve cirkelvorm gepland was, wordt nu gekozen voor een traditionele planning aan weerszijden van een weg.
Aan een kant van de weg komen 5 sociale huurwoningen plus een eigenbouw tweekapper. Aan de overzijde komen twee eigen tweekappers en twee vrijstaande woningen.

Voordeel van deze opzet is dat de huidige buurtbewoners beter zicht houden op de groene buffer.Dat was ook nodig bleek toen de biuurtbewoners naar hun mening werd gevraagd. Men maakte zich zorgen over de privacy, toenemende drukte en aantasting van het nabijgelegen bos- en wandelgebied.

De nieuwe bewoners krijgen een eigen parkeerplek bij hun woning en een wellicht toenemende verkeersdrukte wordt voorkomen door de doodlopende Meerdel door te trekken en aan te sluiten op de Elserveldstraat.

Als we de onderstaande afbeelding mogen geloven gaat de nieuwe opzet wel ten koste van de nu aanwezige trapveldjes met speeltoestellen. Het speelbos met crossbaan had in het oorspronkelijk plan als het loodje gelegd.

CPO Meerdel Ruumte architekten

Bron: De Limburger 26.11.2020 | Afbeelding: Ruumte Architecten


Sinterklaas bestaat !

Uit De Limburger van dinsdag 19 maart blijkt dat er veel animo is om deel te nemen aan het project Samen Bouwen Meerdel. Er hebben al 8 gegadigden ingeschreven voor de loting voor 15 plekken (10 koop en 5 huurwoningen) Er wordt helaas niet bij vermeld of die 8 inschrijvingen betrekking hebben op de koopwoningen. Wellicht zijn het jongeren die een zoveelste poging doen om een huurwoning te bemachtigen.

In het stuk haalt wethouder Danny Hendrix hard uit naar de plaatselijke politieke partij CMB, die hij beticht van populisme omdat de partij in zijn ogen de buurt opzet tegen de bouwplannen.
Het feit dat er CMB-raadsleden zijn die een verkiezingsposter voor hun raam hebben hangen van Forum Voor Democratie werkt wat dat betreft niet in hun voordeel....(red)
CMB ontkent de aantijging van Hendrix en zegt dat de actie gericht was tegen het opdoeken van het speelbos.

En daar heeft CMB een punt. Want het kan goed zijn dat er al die tijd al een bouwbestemming op deze voormalige woonwagenlocatie heeft gelegen, maar als je daar in 2017 een speelbos aanlegt voor 30.000 euro geef je als gemeente een ander signaal af naar de buurt en de jeugd. Zeker als de buurt daarna niet op de hoogte wordt gebracht van de snel wijzigende plannen, zet je kwaad bloed. 

Sinterklaas spelen -wetende dat die niet bestaat- met ons (belasting) geld; dat is pas populisme mijnheer Hendrix !

Artikel op 14.04.2019 in De Limburger: volgens college Stein is er geen sprake van kapitaalvernietiging > lees hier

DDL speelbosje Meerdel 2019 04 18

Klik op afbeelding hieronder om hele artikel te lezen.

DDL 19.03.2019 Meerdel animo populisme

Lees meer: Project Samen Bouwen Meerdel

Hondenbelasting: uit de tijd en oneerlijk

Update 05.02.2020

charles 550068 unsplashVandaag in De Limburger weer een groot artikel over het afschaffen van de Blaftax.

In nog maar de helft van de Nederlandse gemeenten wordt hondenbelasting geheven. In Limburg zijn tot nog toe maar 6 van de 31 gemeenten gestopt met die heffing. De gemiddelde belasting is in Limburg ongeveer 54 euro voor de eerste hond. In Stein bedraagt die heffing maar liefst 88,45 euro; de verordening (lees hier) is recent vernieuwd...dus geen zicht op afschaffing.

Slechts een fractie van de geïnde belasting hoeft te worden aangewend voor de overlast die honden en hun bezitters veroorzaken, de rest gaat naar de algemene middelen en wordt overal voor gebruikt.

Het vermoeden bestaat overigens dat in gemeenten waar de belasting nog wordt geheven, hondenbezitters eerder geneigd zijn de hondenpoep NIET op te ruimen....ze hebben immers al grof betaald om die te LATEN opruimen!

Lees het artikel in De Limburger van 05.02.2020 (digitaal abonnement nodig)

Lees meer: Hondenbelasting: uit de tijd en oneerlijk

Verhuisd Aldi naar Dorine Verschureplein?

De laatste weken zijn inwoners en gemeentebestuur van Beek in rep en roer. Nadat het Lampenpaleis aan de Maastrichterlaan haar deuren gesloten heeft, gaan er geruchten dat de Duitse superketen Aldi haar oog op dat pand heeft laten vallen.

Aldi logoAangezien Jan Linders enige tijd geleden al verhuisde van de Markt naar de Maastrichterlaan, vrezen de inwoners -terecht- een hoge mate van overlast als de Aldi daar ook nog eens gaat neerstrijken. Ook het gemeentebestuur is pertinent tegen de vestiging van een super op die plek. Sowieso vraag je je af wat de supermarktketens aantrekkelijk vinden op die locatie. De drukke doorgaande weg, zodat je naam veel wordt gezien? De aanwezigheid van het naastgelegen bejaardenhuis en aanleuncomplex? Parkeerplek? Bij Linders valt parkeren nog mee, maar bij het Lampenpaleis is nauwelijks plek... of gaan ze het Sieckendaal vol auto's stallen? Kortom, een locatie dichtbij Makado zou veel meer voor de hand liggen.

Omdat Beek nog geen Aldi-vestiging heeft, stak het gerucht op dat Aldi van Elsloo naar Beek zou gaan verhuizen. De Aldi directie ontkent dat en ook wethouder Danny Hendrix haast zich dat bericht te ontzenuwen. Wel heeft Aldi aangegeven dat zij op de huidige locatie aan de Koolweg onvoldoende plek heeft om verder te ontwikkelen. En de Aldi ligt liever in de buurt van een andere supermarkt, liefst van een hoger segment zoals AH en Jumbo.

Aangezien de gemeente in Stein de Aldi al op haar wenken bediende, gaat Hendrix nu voor de Aldi op zoek naar een betere locatie in de nabijheid van Albert Heijn aan het Dorine Verschureplein in Elsloo.
Voor alle zekerheid toch effe op de kalender gekeken, maar nee het is niet 1 april maar toch echt maandag 11 juni...

Gelukkig constateert hij gelijk dat er geen geschikt pand voor de Aldi aan het plein ligt. Maar hij houdt een slag om de arm met de gebiedsvisie voor het plein, alsof dan wel plek te realiseren is?!
Ja, als de Mariakerk gesloopt zou worden, dan heb je daar winkel- en parkeerplek genoeg. Mooi meegenomen is in dat geval dat pastoor Achten bouwervaring genoeg heeft en de handen graag uit de mouwen steekt. (wordt vervolgd)
Klik op onderstaande afbeelding om artikel in De Lmburger te lezen.Aldi Verschureplein 555x370

Grensmaas kiest de vrijheid

In het zuiden van Nederland, op de grens met België, ligt tussen Maastricht en Maaseik een bijzonder riviertraject: de Grensmaas. De Maas is hier over een lengte van ca 40 km in het verleden nooit voor de scheepvaart ingericht en stroomt daarom vrij af zonder stuwen. Daarbij bestaat de bodem van de rivier en de oevers er uit grind, zodat we echt van een uniek riviertraject kunnen spreken.

Sinds 2005 wordt hier aan het Grensmaasproject gewerkt, waarbij de rivieroevers over bijna het hele traject worden verlaagd en de rivier de ruimte krijgt om over een nieuwe, brede grindvlakte te stromen. Dit levert een bijzondere, veel natuurlijkere rivier op en vanwege de extra ruimte is ook de waterveiligheid sterk vergroot. Bij het graven wordt grind gewonnen, waaruit het project wordt betaald.

De afgelopen winter is de rivier ter hoogte van Meers op een vrij spectakulaire wijze uit zijn oude bedding gebroken en heeft hij zijn hoofdloop deels verlegd naar de brede grindvlakte die daar ca 15 jaar geleden was aangelegd, als eerste deelproject van het grote project. Bij deze natuurlijke verlegging heeft het water veel grind opgepakt en iets verderop als nieuwe grindbanken weer neergelegd.

In de eerste foto hieronder is links de oude loop te zien en rechts de doorbraak met de grindbanken. Ook is een gedeelte van een ooibos dat er op de oever stond weggespoeld en deze bomen liggen nu nog als getuigen van wat hier gebeurd is op de ondiepe grindbanken iets verder stroomafwaarts. In de tweede foto is de plek van deze doorbraak met de in het water liggende bomen te zien.

Grensmaas kiest vrijheid 1

Grensmaas bij Meers uitgebroken uit oude bedding (Foto's met dank aan Avisum en www.waterpeilen.nl | klik voor vergroting)

Grensmaas kiest vrijheid 2

Doorbraak bij ooibos met steilrand, klik voor vergroting

Voor de natuur van de grindrivier levert deze ontwikkeling in een klap heel veel op. In het ondiepe stromende water zullen binnenkort tal van vissoorten, die afhankelijk zijn van stromend water, hun eieren af kunnen zetten en ook op de bomen die in het water liggen zullen zich al snel organismen vestigen die zogenaamd rivierhout nodig hebben om zich in de stroom aan te kunnen hechten.

Het is nog onzeker of deze situatie lang mag blijven bestaan. Doordat de bedding zich heeft verlegd zijn de gemiddelde waterstanden in de oude, deels verlaten bedding veranderd en dit heeft weer gevolgen voor de grondwaterstanden onder de oevers van de Maas. Verder van de Maas af liggen natuurgebieden die juist afhankelijk zijn van deze grondwaterstanden en het is de afspraak dat de grondwaterstand daar niet mag dalen als gevolg van het Grensmaasproject. Binnenkort zal blijken hoe dit dilemma (een lagere grondwaterstand op de ene plek versus grindbanken die niet meer zullen overstromen op de andere plek) wordt opgelost.

Artikel met toestemming gebruikt van www.waterpeilen.nl met dank aan Alphons van Winden en Willem Maassen

Herinrichting Stationsstraat Elsloo

Update 06.01.2021

Krap een half jaar na de renovatie van de Stationsstraat zijn de bewoners niet te spreken over hufterig parkeergedrag en te hard rijden.

Elsloo Stationsstraat 2021 2

Uit meting is gebleken dat het hard rijden wel meevalt, 85% van de bestuurders reed niet harder dan 36 km en dat is binnen de gestelde norm. Maar de beleving is anders, zeker als er auto's zijn die met 20 km door de straat sukkelen, dan is het verschil erg groot als je 35 rijdt. Ondanks de aanwezigheid van parkeervakken wordt er ook gewoon op de stoep geparkeerd.

Wethouder Hendrix heeft toegezegd dat de BOA's strikter gaan handhaven. Er zijn al bonnen uitgedeeld voor verkeerd parkeren.
Ook gaat men kijken of er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Bron: De Limburger 06.01.2021 Foto's gemeente Stein.

Elsloo Stationsstraat 2021 1


Update 16.06.2020

Herinrichting Stationsstraat Elsloo afgerond

Op dinsdag 16 juni zijn de werkzaamheden aan de Stationsstraat officieel afgerond. Voorheen zou dit feestelijk gevierd zijn met de inwoners van deze straat. Gezien de geldende maatregelen rondom het coronavirus was dit helaas niet mogelijk. Als alternatief gingen afgevaardigden van de Gemeente Stein en aannemer Van Boekel langs de deuren, met een klein bedankje in de vorm van een bloemenbon.

“Wij zijn erg trots op het eindresultaat en op de manier waarop dit tot stand is gekomen. Dit is mede bereikt door de constructieve en positieve bijdrage van de omwonenden van de Stationsstraat”, aldus wethouder Danny Hendrix. “Tijdens de voorbereidingen hebben we veel suggesties en verbetervoorstellen gekregen. Die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat”.

Werkzaamheden
Het project is september vorig jaar van start gegaan. In vijf fases werd de straat volledig aangepakt, zowel boven als onder de grond. Het uiterlijk van de van de straat is totaal veranderd en heeft veel meer uitstraling gekregen. Door de nieuwe lay-out parkeert men niet meer op de rijbaan maar in aparte vakken. Ook zijn er 28 bomen geplant. De riolering is vervangen en er is een infiltratieriool aangelegd. Het regenwater van de straat en van een groot deel van de daken van de huizen is hierop aangesloten. Het water wordt in de bodem geïnfiltreerd om verdroging tegen te gaan. Na acht maanden is het project nu, volgens planning, afgerond.

Eindresultaat
Benieuwd naar het eindresultaat? Neem een kijkje op www.gemeentestein.nl/projecten

Lees meer: Herinrichting Stationsstraat Elsloo

Vliegenoverlast in Elsloo

Laatste nieuws:

Op vrijdag 4 mei 2018 diende bij de Maastrichte rechtbank de zaak van Dirix BV tegen de gemeente Stein. De advocate van Dirix vroeg schorsing van de dwangsom die de gemeente aan Dirix heeft opgelegd. Het bedrijf verlaagde de plastic opslag naar 155 ton terwijl dat 100 ton had moeten zijn.
Tegelijkertijd ijvert Dirix voor een vergunning voor opslag van maar liefst 1500 ton! Maar de gemeente is niet van plan daar vergunning voor af te geven. Daarbij heeft de gemeenteraad op 26 april uitgesproken dat overlast veroorzakende opslag in heel Stein gestopt moet worden.

Volgens de advocate van het bedrijf heeft een Steins raadslid (gedoeld wordt op Chantal Meijers van CMB) met haar acties gezorgd dat een hetze tegen Dirix gevoerd wordt. Het raadslid ontkent deze aantijging en zegt enkel haar werk als volksvertegenwoordiger uit te voeren na klachten van omwonenden over de vliegenoverlast.


Hieronder een reportage van MijnStein over de vliegenoverlast bij de haven in Stein.

Dirix blijft ook herhalen dat niet vast staat dat de vliegenoverlast door hun opslag veroorzaakt wordt. De vertegenwoordiger van de gemeente wijst er echter op dat de naar de haven van Stein verplaatste plastic opslag ook daar voor vliegenoverlast zorgt. 

Volgens de raadsvrouw van Dirix kunnen mogelijke schadeclaims van recyclers het bedrijf de kop kosten.

DDL 20180505 Dirix hetze

Lees meer: Vliegenoverlast in Elsloo

DOS stelt vragen over busvervoer Arriva

DOS stelt vragen over busvervoer Arriva

Arriva logoRaadslid Paul Thomassen maakt zich zorgen over de aansluiting op busvervoersnet vanuit de kern Elsloo en heeft het college van B & W vragen gesteld; zijn brief staat hieronder.

Onze vraag "Waarom faciliteert (en betaalt) de gemeente eerst een belachelijke halte nabij de rotonde Michiel de Ruyterstraat (waar veel Facebookgedoe over is geweest) en gaat daarna met Arriva in de slag om een halte terug in de kern te krijgen?!
Dat is toch het paard achter de wagen spannen?!"
Paul Thomassen antwoord "Vorig jaar is een besluit genomen door 18 gemeenten n.a.v. de aanbesteding. We hebben toen reeds vragen gesteld inzake het vervallen van de halte in Elsloo. Daar waren we toen reeds ongelukkig mee. Echter destijds is in de discussie ook toegezegd dat voor 2018 opnieuw bekeken gaat worden of er aanpassingen mogelijk zijn zodat e.e.a. weer naar een meer acceptabele halteplek kan. Deze toezegging hebben wij natuurlijk wel onthouden. Vandaar onze vragen."

Zie ons artikel uit oktober 2016 >
En artikel uit juni 2017 over bushalte bij rotonde >

Brief DOS, 13 september 2017
In 2016 is, als gevolg van de aanbesteding van het busvervoer, de dienstregeling Arriva ingegaan. Zoals bekend zijn de buslijnen en halteplaatsen in de kern Elsloo hierdoor zeer negatief beïnvloed en in principe komen te vervallen. De enige opstapplaats ligt buiten de kern en wel aan het Business park, aan de voet van de Michiel de Ruyterstraat.
In de discussie die in de commissie Maatschappelijke Zaken in 2016 heeft plaatsgevonden heeft men het college, respectievelijk de verantwoordelijk wethouder gevraagd bezwaar te maken tegen deze dienstregeling en Arriva alsnog te vragen dit te wijzigen. Bij bewonersbijeenkomsten in de kern Elsloo is dit eveneens een punt van discussie geweest.

Lees meer: DOS stelt vragen over busvervoer Arriva

Commotie om bushalte bij rotonde

Commotie om nieuwe bushalte

Op Facebook is in juni 2017 commotie ontstaan over een nieuwe bushalte die gerealiseerd wordt vlakbij de zeer drukke rotonde, met wormvormig aanhangsel, bij de Michiel de Ruyterstraat in Elsloo.

Bushalte rotonde MdRstraat Elsloo 06.2017
Op de foto: de bushalte aan weerszijden van de weg; links op de achtergrond de drukke rotonde. Afslaand verkeer naar rechts rijdt via de Michiel de Ruyterstraat het centrum van Elsloo in; ter plaatse mag 50 km gereden worden!
Klik op foto voor vergroting

Update 12 juni 2017
Maandag 12 juni heeft wethouder Hendrix de "plaats delict" -te weten de bushalte aan de Steinderweg- bezocht en geoordeeld dat een extern verkeerstechnisch buro de situatie moet gaan beoordelen.
Dat gaat weer gemeenschapsgeld en tijd kosten; maar waarom iets snel doen als het ook langzaam kan...
Als vergunningverlener én betaler van de omstreden bushalte had men vele weken geleden zelf al kunnen beoordelen dat deze locatie ongeschikt is. Daar heb je geen duur extern buro voor nodig.
Burgers moeten ook nu de boel weer wakker schudden, waarvoor hulde!

DDL 20170613 bushalte Elsloo

Op bovenstaande foto's is de bushalte te zien aan weerszijden van de Steinderweg, die als een wormvormig aanhangsel nét níét op de rotonde aansluit. Daar waar het verkeer juist zeer stroperig naar de rotonde of vanaf de rotonde naar Stein probeert te komen, bedenken de geleerden van Arriva en de gemeente Stein een bushalte! Vooral de gemeente als vergunningverlener gaat hier zwaar de fout in.

Inmiddels is bekend dat de raadsfracties CMB en CDA al schriftelijke vragen aan het Steinse college hebben gesteld. Klik hier voor brief CMB >In een begin dit jaar opgesteld Verkeersarrangement Elsloo hebben inwoners én gemeente juist geconcludeerd dat deze rotonde en de aansluitende Steinderweg heel snel aangepakt moeten worden, temeer omdat door de grote verkeersdrukte en de onoverzichtelijke situatie dagelijks vele honderden scholieren op hun fietsroute naar SG Groenewald gevaar lopen.

Trouwens, wat is de toegevoegde waarde van deze bushalte op amper 200 meter van de bushalte bij station Beek-Elsloo? Had gewoon de bushalte in centrum Elsloo gehandhaafd!

Gemeente: dit kan echt niet!
Volg hier de discussie op Facebook >

Ook De Limburger besteed vandaag, 7 juni, aandacht aan de ophef. (klik op afbeelding voor vergroting)

DDL 20170706 bushalte Elsloo

 

Definitief geen schermen langs spoor

Eindelijk het verlossende antwoord!! 

De geluidswal die het rijk wilde plaatsen langs de spoorlijn in Beek en Elsloo gaat definitief niet door.

De Staatssecretaris heeft gisteren het besluit ondertekend en daarmee is het protest van de omwonenden voor 100% gehoord! (Mag ook wel eens gezegd worden).

Zonder verder in detail te treden, is tegen de protestgroep ‘Nee, tegen railschermen’ veelvuldig gezegd dat ze geen enkele kans maakten…. Het tegendeel blijkt waar. Het is voor de actiegroep een enorme opsteker, maar ook voor de toeristen die hier komen, en de reizigers die langs de eerste plooien van Limburg voorbij zoeven… En de politiek die dit cadeautje kunnen uitventen, nog net voor de verkiezingen…

Kortom, alleen maar winnaars volgens Stichting Woonbelangen Elsloo (tekst met dank aan Dion Groenestijn)


Persbericht, gemeente Stein en Beek van 19 maart 2018

Sanering spoorweglawaai Beek-Elsloo: geluidschermen niet noodzakelijk
De colleges van de gemeenten Beek en Stein zetten zich al enkele jaren in om het spoorweglawaai langs het spoortraject Beek-Elsloo te verlagen. Mede op nadrukkelijk verzoek van de betrokken inwoners is gekeken naar alternatieve manieren om de gewenste geluidsreductie te realiseren, anders dan met geluidsschermen.

Saneringsprogramma
Uit onderzoek blijkt dat het gewenste effect ook met raildempers en gevelmaatregelen gerealiseerd kan worden. De gevelmaatregelen zijn slechts bij een beperkt aantal woningen nodig. De resultaten van dit onderzoek staan in een saneringsprogramma dat bij de staatssecretaris van I&W is ingediend. Begin maart is ingestemd met dit saneringsprogramma. Concreet betekent dit dat het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor niet nodig is en dat er subsidie van het rijk is gekregen om alternatieve maatregelen te treffen.

Inspanningen hebben geloond
Wethouder Danny Hendrix (gemeente Stein) zegt mede namens collega-wethouder Wachelder (gemeente Beek): “We hebben de signalen van de inwoners destijds ter harte genomen en zijn ermee aan de slag gegaan. Met deze alternatieve oplossing wordt recht gedaan aan de duidelijke wens van omwonenden die zich sterk tegen de komst van geluidsschermen hebben uitgesproken. Onze inspanningen én die van de klankbordgroep hebben zich geloond!”

Onderzoek gevelmaatregelen
Het betreffende besluit ligt van 30 maart tot en met 10 mei ter inzage in de gemeentehuizen van Beek en Stein. Daarna wordt met onderzoek naar gevelmaatregelen bij woningen begonnen. Inwoners worden hier nader over geïnformeerd.


Kijk waartoe een burgerinititatief kan leiden!
Gemeenten Beek en Stein gingen in eerste instantie klakkeloos achter het voorstel van ProRail staan en dat zou geleid hebben tot 4 meter hoge schermen langs een groot deel van de spoorlijn door Elsloo....
Meer informatie op Facebook (foto: embedded van facebook)

Lees meer: Definitief geen schermen langs spoor

Fiets-loopbrug over de Maas!?

Gemeente Stein en Maasmechelen werken samen om te komen tot een nieuwe verbinding over de Maas met als doel de grensregio’s beter te ontsluiten voor bezoekers, recreanten en inwoners. Het initiatief hiervan komt van de DOP’s Meers en Maasband.

In opdracht van de gemeenten heeft onderzoeksbureau Movares recent een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met als doel te komen tot een oordeel over de realiseerbaarheid van deze brug. Op maandag 14 mei is er een inloopmiddag "Bie Gerda" in Meers geweest waar inwoners informatie konden krijgen en vragen stellen over de onderzoekresultaten.

DDL 20180519 Fietsbrug Maas

Klik op afbeelding om hele artikel in De Limburger van 19 mei 2018 te lezen.

Er komen die middag "Bie Gerda" 3 brugvarianten op tafel, waarvan de een beter bij de omgeving schijnt te passen dan de ander. Maakt ook niks uit: de horizon in dit stukje Westelijke Mijnstreek is toch al naar de filistijnen door de Scharbergbrug, windmolens en DSM. De totale kosten gaan, afhankelijk van de uiteindelijk te kiezen variant, tussen de 10 en 30 miljoen euro bedragen... als of het niets is.

Maar goed, onderzoekbureau Movares, de gemeente, DOP Meers, horeca-uitbaters en fietsers zien alleen maar voordelen: toersime, economische groei en veiliger fietsen!
Ik kan het me niet woordelijk herinneren, maar wed met u dat een paar jaar geleden bij de miljoeneninvestingen in Steinerbos woorden van diezelfde strekking zijn uitgesproken.

Elsloo brug leidingen Lou Fredrix 05.2018

Op de foto: menige inwoner denkt dat de aanleg van de fietsbrug al is gestart, nog voordat er over geklankbord is....In werkelijkheid is men bezig DSM leidingen te verleggen. (foto Lou Fredrix, klik voor vergroting)

Meer info:
- in dagblad De Limburger >
-
 op www.elsloo.info > >

Lees meer: Fiets-loopbrug over de Maas!?

Nationaal Zorgfonds

Actie Nationaal Zorgfonds

311 Euro. Met dat bedrag stijgt de zorgpremie in de komende vier jaar volgens het Centraal Planbureau. Boze tongen beweren dat de premie omhoog moet, omdat het eigen risico gelijk blijft. Maar niets is minder waar.

nationaal zorgfonds 11 2017

De zorgverzekeraars hebben in de afgelopen jaren namelijk zoveel winst gemaakt dat er nu 11 miljard euro op de plank ligt. Natuurlijk is het gezond om een buffer te hebben, maar er liggen miljarden aan zorggeld klaar die niet aan de zorg worden besteed. Ook wordt er nog steeds winst gemaakt in de zorg en zijn enorme salarissen voor zorgbobo's aan de orde van de dag. En nu moet iedereen nóg meer gaan betalen aan premie? Absurd!

Daarom zeggen wij: verhoog de premies niet en stop met het oppotten van geld dat we met elkaar hebben opgebracht. De zorg is niet duur, maar dit bureaucratische stelsel wel.

Zorggeld moet naar zorg, niet naar de zakken van de verzekeraars!

Lees meer: Nationaal Zorgfonds

Bushaltes Elsloo vervallen

Bushaltes Elsloo vervallen !!

Laat Arriva Elsloo in de kou staan?!
Deels wel, dat mag je tenminste afleiden uit de nu bekend gemaakte nieuwe dienstregeling van Arriva, per 11 december a.s. (Arriva is de vervoersopvolger van Veolia)
De bestaande bushaltes Michiel de Ruyterstraat/ Dor. Verschureplein en Koolweg verdwijnen per die datum.

Arriva deelt mee dat ter compensatie Arriva logovanuit Catsop en Elsloo Centrum een OV–shuttle naar station Beek-Elsloo en het centrum van Beek wordt ingezet.
Want wilt u straks naar bijv. het Zuyderland Ziekenhuis in Sittard-Geleen dan kunt u enkel vertrekken vanaf:
1. de halte Station Beek-Elsloo,
2. de halte Helmbloem (nabij Aronskelk, rotonde Steinderweg) en
3. de halte die zij noemen "Business Park Stein" en daarmee bedoelen ze de bestaande bushalte onderaan de Koolweg, bij de rotonde richting Stein.

Arriva neemt deze maatregelen om het vervoer sneller en efficiënter te maken. In veel gevallen wordt de dienstregeling verbeterd en rijden in veel plaatsen 4 in plaats van 2 bussen per uur. 

Hier de wijzigingen voor onze regio op een rijtje >

In de raadsvergadering van donderdag 20 oktober 2016 zal CMB deze kwestie aan de orde stellen. Nu al is duidelijk dat een raadsmeerderheid de huidige bushaltes wil handhaven.

DDL 20161018 Bushaltes Elsloo

arriva bus

DDL 20161017 Dienstregeling trein

Foto: facebook Arriva

Het verdwenen pensioengeld

ABP komt 42 miljard euro te kort...

elsloo.info pensioentekortHet pensioenfonds ABP dat de pensioenen voor o.a. ambtenaren en onderwijzers moet beheren, heeft haar zaakjes goed voor elkaar...Ze hebben een potje van 379 miljard euro en dat is veel, heel veel: 379.000.000.000 euro. Maar daartegenover hebben ze een pensioenverplichting van maar liefst 421 miljard euro. En dat is nog veel meer... 

In andere woorden: hun dekkingsgraad is maar 89% terwijl die 104% moet zijn. Dat komt door de aanhoudend lage rente volgens ABP. Ja, dat klopt maar daar hebben alle pensioenfondsen mee te maken. En toch zijn er gelukkig ook nog wat fondsen die boven de 100% zitten. Pensioenfonds van ING bijvoorbeeld heeft een DNB-dekkingsgraad van 136%

Je zou haast denken dat Ruud Lubbers in de Raad van Toezicht zit, want die weet van wanten... Tussen 1982 en 1994 was hij minister-president van 3 kabinetten. Daarvan is bekend dat die destijds regelmatig uit de ABP-pot hebben "geleend"... Het is maar dat u het weet...Bekijk hier de Zembla uitzending uit 2011 >>

Lees meer: Het verdwenen pensioengeld

Oud Postkantoor

Actuele situatie in januari 2019 

0019 max willems architects moderne villa gevel elsloo

Artistieke impressie van het eindresultaat (klik voor vergroting)

Villa Stationsstraat Max Willems Architects

 

Materiaalgebruik met toestemming van eigenaar, architekt Max Willems.


Actuele situatie in mei 2018 op de hoek Stationsstraat / Mgr Kerckhofsstraat... het oude postkantoor met woning is niet meer....

Elsloo oud postkantoor 05.2018

Foto Guus Peters, klik voor vergroting 


Lelijkste plek van Elsloo: eindelijk verkocht

Update augustus 2017
Na 10 jaar touwtrekkerij en valse beloften is er eindelijk een einde gekomen aan de soap rond de lelijkste plek van Elsloo: de bouwval aan de Stationsstraat, die ooit postkantoor annex beambtenwoning was, is verkocht !!

Met dank aan de koper architect Max Willems uit Beek. Die gaat op de hoek van het perceel samen met zijn vriendin een moderne woning bouwen en hij belooft dat het een juweeltje van moderne architectuur gaat worden. 

Oud postkantoor te koop 09.2016

 

DDL 20170826 Postkantoor Elsloo verkocht

Klik op de afbeelding voor vergroting


Verkiezingsretoriek of hypocriet?

Heb je als CMB de afgelopen twee jaar deel uitgemaakt van de coalitie (en daar eigener beweging uitgestapt) en dus mede de regie gehad om de gemeente het pand te laten kopen.... Dan stuur je toch niet zo'n persbericht de deur uit!
Voor de goede orde: de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in 2018... of werpen die hun schaduw nu al vooruit?!
(klik voor vergroting op onderstaande afbeelding)

DDL 20160912 CMB postkantoor

Overigens hebben wij in de wandelgangen gehoord dat de gemeente al langere tijd overweegt het pand aan te kopen. De woningstichting heeft eerder van aankoop afgezien.

Hoe dan ook: niet alleen de (voormalige) eigenaar maar ook de politiek stuurt de buurtbewoners (en passanten) jarenlang met een kluitje het riet in!

Totdat..... deze week in elk geval de grootse rotzooi rond het pand opgeruimd blijkt.... Maar dat is ongetwijfeld uitgevoerd in opdracht van de verkopend makelaar.


Koopje van de week...

Oud postkantoor te koop 09.2016

Het oud-postkantoor staat te koop!
Inclusief bouwplan (en vergunning) voor 6 appartementen moet de bouwval 235.000 euro kosten. Een beetje rijkaard of klusser maakt er weer 'n juweeltje van... heel Elsloo zal u dankbaar zijn! Naar Funda>>

Of deze verkoop verband houdt met het op 6 september uitgesproken faillissement van Albertz/Hendrix Architecten van mede-eigenaar Jack Hendrix, is ons onbekend.


tuintje Jack Hendrix

Foto, juli 2016: de situatie is nog altijd schrijnend hetzelfde...

Tijdens onderstaand interview -in oktober 2015- beloofde eigenaar Jack Hendrix dat de werkzaamheden aan de lelijkste plek van Elsloo medio november (we hebben het niet expliciet gevraagd, maar we nemen aan dat hij 2015 heeft bedoeld...) een aanvang zouden nemen. Helaas bleek het een loze belofte te zijn. Als je niet wilt of kunt bouwen... sloop het dan!

Volgens een woordvoerder van de gemeente Stein kan de gemeente niets anders ondernemen dan de eerder verstrekte bouwvergunning intrekken. Maar dan wordt het een zekerheid dat niets met het pand gaat gebeuren en dat de boel nog meer gaat verkrotten. Dus wat dat betreft zit de gemeente ook in een spagaat. Wedden dat het probleem snel wordt opgelost als de eigenaren van het pand en/of het gemeentebestuur tegen dezelfde rotzooi moeten gaan aankijken?!

Om het artikel in De Limburger van 18.12.2015 te lezen, klik op onderstaande afbeelding.

DDL 2015 12 20 rattenvanger elsloo


Ik zou liever een stukje willen schrijven over het mooiste plekje van Elsloo, maar deze foto’s laten een locatie zien, waar ik me iedere keer groen en geel aan erger als ik er langs kom.
Het voormalige postkantoor aan de Stationsstraat is de negatieve blikvanger als je vanuit de mooie historische oude kern van Elsloo richting centrum gaat. 

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Elsloo in 2013 een bronzen plak heeft gewonnen in de nationale groencompetitie Entente Florale? En bijna elk jaar in de top van mooiste dorpen van Limburg beland?
Heeft de jury rechtsomkeer gemaakt ter hoogte van drukkerij Knoben? Hadden ze een groene waas voor de ogen? Of hadden ze in Kasteel Elsloo te zwaar getafeld?

Oud postkantoor1

Begin dit jaar heeft de eigenaar op last van de gemeente Stein hekken moeten plaatsen omdat voetgangers gevaar liepen door loslatend materiaal en afwaaiende dakpannen. Het onkruid tiert welig en er is overlast van ongedierte (ratten) Waarom laten de eigenaren het zo verloederen?

Desgevraagd deelt projectontwikkelaar en mede-eigenaar Jack Hendrix ons mee dat hij de gang van zaken betreurt.
Sinds er hekken rond het pand staan gaan de eigenaren wekelijks controleren of de veiligheidsrisico’n niet toenemen. En dan worden elke keer weer vuilniszakken uit het pand verwijderd die door de kapotte ramen naar binnen worden gegooid. Hendrix: "die vuilniszakken zorgen er voor dat er blijkbaar ratten zitten, want voor de rest zijn de woning en het postkantoor van boven tot onder gestript, daar vinden ze niks meer van hun gading"

Hij waardeert het ook dat omwonenden hem bellen als er weer jeugd in het pand wordt gezien of andere overlast wordt geconstateerd. "Ik ben per slot van rekening een rasechte Elslonaar en wil iedereen recht in de ogen blijven kijken"

Hendrix neemt ons mee terug in de geschiedenis. Na de aankoop van het pand werd zo’n 7 jaar geleden een project ontwikkeld waarbij na sloop, ter plaatse luxe koopappartementen gerealiseerd zouden worden. Maar de krediet- en huizencrisis gooide roet in het eten. Wegens gebrek aan belangstelling werd het project afgeblazen. In diezelfde tijd spande een buurtbewoner een planschadeprocedure aan om de bouw tegen te gaan.

Tot overmaat van ramp kwam de provincie Limburg met haar Woonvisie voor de Westelijke Mijnstreek waarbij voor elke nieuwbouwwoning een andere woning gesloopt moeten worden om de woningvoorraad te beperken met het oog op de toenemende vergrijzing.
De oorspronkelijke plannen moesten herzien worden en er werd besloten de woning te renoveren en alleen het oude postkantoor te slopen. Het aantal appartementen wordt daarbij beperkt tot 6: 3 woonlagen van 2.

Oud postkantoor2

Inmiddels zijn deze hindernissen allemaal genomen, de plannen zijn goedgekeurd door de gemeente en er zou gebouwd kunnen worden. De gemeente Stein stelt begin 2015 een ultimatum: voor 1 september moet een aanvang zijn gemaakt met de bouw.
Er worden offertes opgevraagd bij diverse aannemers en dan blijkt dat de fors afgeslankte bouwplannen toch 20% meer te kosten dan in het oorspronkelijk plan. Tot overmaat van ramp wordt in het postkantoor eternit aangetroffen waardoor een kostbare sanering noodzakelijk is. De gemeente weet van deze vertraging.
Maar Jack Hendrix verzekert ons dat er een passende offerte van een aannemer is en dat in de loop van november begonnen wordt, een datum wil hij echter niet voor ons prikken.

En deze staat met stip op 2...

DDL 20151010 SloopSchuurCatsop

Lees hier het artikel in De Limburger van zaterdag 10 oktober 2015 >

Grote brand Chemelot maandag 9-11-2015

Grote brand op Chemelot-terrein

Op het Chemelot-terrein in Geleen woedde maandagmiddag 9 november 2015 een grote brand in een loods waar kunststofkorrels worden opgeslagen. De brand ontstond tijdens dakwerkzaamheden. Na bijna vier uur intensief bluswerk was de brand onder controle. Al die tijd werd de 80.000 omwonenden -na luchtalarm- aangeraden ramen en deuren gesloten te houden. Ondertussen denderde het verkeer over de A2 langs...

Het was overigens vreemd dat pas na vele uren werd meegedeeld wat er precies in de loods was opgeslagen. Je mag toch verwachten dat alle chemische bedrijven die op deze locatie zijn gevestigd PRECIES in kaart hebben wat ze fabriceren en waar ze dat opslaan?!
Dit is al het zoveelste incident op het terrein, vorige week was er nog brand in een amoniakfabriek. De omwonenden zijn het spuugzat.
Overigens, afgelopen weekend werd de grote ramp bij DSM op 7 november 1975 herdacht... 

Informatieavond DOP's / Eigen Kracht op 21 april

Informatieavond DOP's / Eigen Kracht op 21 april

Op dinsdagavond 21 april aanstaande organiseert de gemeente Stein een informatieavond voor inwoners, waaronder de mensen die deelnemen aan het dorpsontwikkelingsproces (DOP). Het doel is om ervaringen tussen DOP's uit te wisselen en inzicht te krijgen in onder andere de typen burgerinitiatieven, motivatie en ondersteuningsbehoefte.
Aanvang 19.30 uur in MFC De Grous in Stein. Ook inwoners dit nog niet actief zijn binnen een DOP zijn van harte welkom.

Ervaring uitwisselen en uitgangspunten bespreken
Sinds 2012 is de gemeente Stein bezig met het opzetten en ondersteunen van DOP's. Dat begon in 2012 met een pilot in Meers en is in 2014 verspreid naar de andere vier dorpen in de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de DOP's de gelegenheid hun aanpak en leermomenten met elkaar te delen. Ook wil de gemeente graag in gesprek met inwoners over de toekomstige uitgangspunten voor de DOPsgewijze aanpak.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden via .

Eigen Kracht

DOPsgewijze aanpak krijgt vorm

Op dinsdag 19 mei jl. heeft het college van B&W de uitgangspunten voor de DOPsgewijze aanpak vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen in samenspraak met betrokken inwoners die actief zijn in de DOP-werkgroepen. Op 25 juni aanstaande worden deze uitgangspunten aan de gemeenteraad voorgelegd.

Dialoog en eigen kracht
Het DOP (dorpsontwikkelingsproces) is een middel om te werken aan sociale en vitale dorpen, nu en in de toekomst. Hierbij staan de dialoog over het dorp en het benutten van eigen kracht en kennis die in de dorpen aanwezig is centraal. In 2014 heeft de gemeente Stein de DOP-aanpak van Meers uitgebreid naar alle vijf de dorpen. De basis van de aanpak is de betrokkenheid van inwoners bij hun dorp.

Uitgangspunten
Deze aanpak betekent dat de gemeente Stein nog meer dan voorheen omgevingsgericht gaat werken. Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein): 'Hoewel het DOP uitgaat van de eigen kracht van inwoners, vraagt deze aanpak ook goede ondersteuning vanuit de gemeente. Daarom hebben we afgelopen maanden gezamenlijk gewerkt aan uitgangspunten voor deze aanpak. Daarmee is het voor zowel de betrokken inwoners als de gemeente duidelijk hoe we te werk gaan en waar we op inzetten'.

De nota "Uitgangspunten DOPsgewijze aanpak" kunt u hier lezen >

Lees meer: Eigen Kracht

Nieuwbouw streekmuseum gestart

Nieuwbouw Streekmuseum gestart

Streekmuseum 2015 IMG 5206Op maandag 27 januari 2015 werd om 16.00 uur het officiële startschot gegeven voor de nieuwe aanbouw van het Streekmuseum. Als openingshandeling onthulde wethouder Fiddelers de spandoeken met tekening van de nieuwbouw en uitvoerders van het project. Inmiddels is de museumtuin, waarvoor eerder een groep buurtbewoners actie voerde, al helemaal afgegraven en kan spoedig met betonwerk begonnen worden.

Eigen kracht: Stein investeert in behoud vrijwilligers

Eigen kracht: Stein investeert in behoud vrijwilligers

logo-VolontarioBegin 2014 heeft gemeente Stein een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor pilotprojecten gericht op een duurzame ontwikkeling van de Eigen Kracht in de samenleving. De aanleiding hiervoor is de herinrichting van het sociale domein op 1 januari 2015. Gemeente Stein heeft besloten om aan het initiatief van Stichting Volontario in 2014 een subsidie toe te kennen van 33.000 euro. Per augustus 2014 is de pilot officieel van start gegaan.

Win-win-win situatie
De initiatiefnemers van Stichting Volontario hebben het antwoord op het vraagstuk van het hebben en behouden van vrijwilligers door het creëren van een win-win-win situatie voor vrijwilliger, vereniging/stichting én lokale bedrijven. Stichting Volontario helpt verenigingen en stichtingen met het waarderen van hun vrijwilligers. Lokale bedrijven belonen dit vrijwilligerswerk met een maatschappelijke bijdrage.

Op 18 november jl. heeft Volontario het project gepresenteerd ten overstaan van de raadscommissie Sociaal Domein. De commissie heeft zich in positieve zin over dit burgerinitiatief uitgesproken.

Beloning naar keuze
Op www.volontario.nl kunnen vrijwilligers vanaf medio januari 2015 hun uren registreren. Lokale bedrijven doneren een maatschappelijke bijdrage, die omgerekend wordt naar dorpsmunten. Deze zogenaamde 'VOLO' kunnen tijdens een dorpsevenement voor alle kernen ingewisseld worden bij lokale ondernemers. Zo kiest iedere vrijwilliger een eigen beloning.

Pilots Eigen Kracht
Naast het initiatief van Stichting Volontario steunt de gemeente Stein ook de pilots 'Versterking informele zorg', 'Dorpsdagvoorziening Meers' en 'Mantelzorgers versterken elkaar.
In Elsloo staat de Dorpsraad in de steigers, hierover binnenkort meer nieuws.
De gemeente zal u in januari 2015 informeren over wat de pilots tot dan toe hebben opgeleverd voor de inwoners van de gemeente Stein'. Daarnaast is er nog 30.000 euro beschikbaar in 2014 voor andere initiatieven die de Eigen Kracht bevorderen. Inwoners met goede ideeën, kunnen deze kenbaar maken bij de gemeente Stein.

Eigen Kracht Elsloo

Eigen Kracht Elsloo


EigenKracht-ElslooActueel:
Eerstvolgende vergadering Werkgroep Sociale Cohesie/Elise is op maandag 27 oktober om 19.30 uur in het Maaslandcentrum. De Werkgroep Verkeer komt daar op dinsdag 4 november weer bij elkaar. U bent welkom!

1. Sociale Cohesie:
deze werkgroep gaat zich bezighouden met de vraag hoe de onderlinge verhoudingen tussen verenigingen en organisaties verbeterd kunnen worden alsmede met digitaal platform Elise
2. Verkeer:
vanuit deze werkgroep worden een aantal verkeerssituaties onder de loep genomen, in eerste instantie de parkeerproblematiek rondom het verzorgingstehuis La Famille alsook de verkeersituatie in de Michiel de Ruyterstraat;

Als u na het lezen van dit artikel alsnog wil aansluiten bij een van deze werkgroepen bent u uiteraard van harte welkom; aanmelden is niet nodig.

* Elise:
Primair doel van Elise is het "buurtgevoel" herstellen/in stand houden, de sociale cohesie te bevorderen. 
# matchen van hulp-aanbod en – vraag, zowel vrijwillig als commercieel;
# maar ook zelf initiatieven ontplooien, bijv met een straat collectief zonnepanelen kopen
# een pool van vrijwilligers voor zorg, sport en andere verenigingen

Het lijkt een beetje op een soort besloten Facebook groep, maar dan niet met slap geleuter maar met initiatieven om de leefbaarheid en burgerparticipatie te bevorderen. De "buurt" is in dit geval heel Elsloo. 

Lees meer: Eigen Kracht Elsloo

Centrumplan Stein

 Nieuw centrumplan Stein

DDL-winkeliers-dreigen-met-rechtzaakHet is een gedwongen huwelijk onder een slecht gesternte dat de Gemeente Stein, de winkeliersvereniging en projectontwikkelaar Kibo BV zijn aangegaan. De partijen praten niet meer met elkaar, maar rollenbollen in de kranten. In het kort komt het er op neer dat de supermarkten Aldi en Jumbo niet IN het nieuwe winkelcentrum willen vestigen maar er tegenover. Anders komen ze niet. Uiteraard zien de overige winkeliers deze twee publiektrekkers liever midden in het centrum. Want je moet dicht bij het vuur zitten om je te warmen oftewel als het bij de supers regent, druppelt het vanzelf bij de andere winkels.

Winkeliersvoorzitter Krabbe en zijn adviseur Meertens noemen wethouder Hendrix o.a. "een incompente portefeuillehouder die aan het handje van projectontwikkelaar Kibo meeloopt" DDL-straatvechten-winkelcentrum-Stein-DDL17Zij verwijten de gemeente "achterkamertjespolitiek" en "misleiding". Ook de inmiddels oud-wethouder Heuvelmans moet het ontgelden. Bij wijze van protest lieten de winkeliers donderdag verstek gaan bij een overleg met de wethouder en projectontwikkelaar.

Saillant detail is ook dat de winkeliers het blijkbaar niet allemaal eens zijn met de manier waarop hun voorzitter en adviseur de wethouders en ambtenaren bejegenen en de pers opzoeken. Slager Eidams doet in de krant van zaterdag zijn zegje daarover. Op 23 april heeft Meertens zich in het gemeentehuis blijkbaar zo misdragen dat hem is aangezegd dat hij bij herhaling wordt buiten gezet.

In De Limburger van zaterdag 17 mei een analyse van het vastgoedgekrakeel...Stein staat weer mooi op de kaart!

Lees meer: Centrumplan Stein

Stationsomgeving Beek-Elsloo

Update september 2019

Bron: De Limburger 20 september 2019

De renovatie van station Beek-Elsloo en omgeving loopt een vertraging op van minstens 2 jaar. Dat is te wijten aan ProRail waar de aanbesteding voor het landelijk programma Vervanging Treinbeveiliging is mislukt. Daardoor moet een geplande verplaatsing van kasten en kabels uitgesteld worden, ook die voor het baanvlak bij Beek-Elsloo.

Maar natuurlijk is ook weer een portie bureaucratie in het spel. Daarin zijn ProRail en NS hartstikke goed. We herinneren ons de onwil bij hun voorgenomen sluiting van de onbewaakte spoorwegovergang Spoorstraat-Catsop enkele jaren gelden. Onder druk van de inwoners wist de gemeente Stein te bewerkstelligen dat de overgang open bleef en extra beveiligd werd.

Aan de Elslose kant starten de werkzaamheden op z'n vroegst eind 2022 en aan Beekse kant pas in de loop van 2023. Want bij ProRail moeten nu blijkbaar weer de nodige procedures doorlopen worden om kabels te verleggen en om aanvragen in te dienen om baanvlakken in bepaalde periodes te sluiten wegens werkzaamheden.

Maar erger is dat het de betrokken gemeenten en de provincie nu een smak meer geld gaat kosten: ca 1 miljoen euro maar liefst, die anders door ProRail zou zijn betaald.

Het plan voor de verbetering van het station en omgeving dateert oorspronkelijk van 2012 en is al meermaals uitgesteld. De kosten werden in 2012 geschat op 7 miljoen euro, die raming is vorig jaar verhoogd naar 9,4 miljoen. Stein en Beek trekken ieder 1,5 miljoen uit. De provincie betaalt 3 miljoen, het Rijk ruim 1,7 miljoen. Ook zou de regio moeten bijdragen, net als Chemelot en Maastricht Aachen Airport.

Aan de kant van Elsloo moeten een toegangsweg naar het station en een parkeerterrein voor 160 wagens komen, omdat het merendeel van de reizigers ( 55 procent) van die kant komt. 
Ook aan de Beekse kant wilden beide gemeenten het verkeer beter laten doorstromen en veiliger maken, ook voor fietsers. Daar komt ook meer ruimte voor bussen. Verder moet het plein mooier worden en komen er speelse zitelementen. Het zeshoekige stationshuisje blijft in handen van de NS.  Men verwacht dat door de maatregelen het aantal passagiers met de helft zal toenemen naar ruim drieduizend per dag.

Lees meer: Stationsomgeving Beek-Elsloo

Elsloo groenste dorp van Nederland?

Elsloo behaalt brons in nationale Groencompetitie Entente Florale

logo Elsloo tijdens Entente Florale 2013Elsloo heeft brons gehaald in de nationale groencompetitie Entente Florale in de categorie dorpen en kleine steden. Gemeente Dalfsen en Zuidlaren gingen respectievelijk met de het goud en zilver naar huis. Hilvarenbeek, Heukelum (Gemeente Lingewaal) werden eveneens met brons bekroond. De verschillen tussen de genomineerde dorpen en kleine steden waren miniem: Elsloo werd gemiddeld beoordeeld met een 7,5 terwijl de winnaar een 7,8 behaalde. De uitreiking vond plaats tijdens de nationale groendag die georganiseerd werd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland.

Wat betekent deelname voor Elsloo en de gemeente Stein nu en in de toekomst?
Tijdens het opstellen van onze Strategische Visie in 2010 benadrukten de inwoners van onze gemeente maar ook mensen van buiten onze gemeente dat wij een aantal prachtige groene pareltjes binnen onze gemeente hadden. Echter ontbrak het aan de trots naar buiten toe en er mocht meer bekendheid aan gegeven worden. Het meedoen aan de competitie Entente Florale was dan ook bij uitstek een mogelijkheid om hier uitvoering aan te geven. Bovendien gaat een groep zeer deskundige juryleden beoordelen waar de gemeente op het gebied van groen staat en waar de verbeterpunten liggen.

Complimenten en aandachtspunten
Wethouder Danny Hendrix: “We zijn blij met de waardering die de jury heeft uitgesproken en de aanbevelingen die zijn gedaan voor de toekomst. Met name het compliment ten aanzien van de participatie van burgers en verenigingen bij de natuur en landschapsprojecten is vooral een compliment aan de vele vrijwilligers die zich daar sinds jaar en dag voor inzetten.

Foto  uitreiking Entente Florale 3e plaats voor Elsloo

(Foto: het barst van de Elslonaren tijdens de prijsuitreiking....klik voor vergroting -niet dat het helpt...)

Kritiek van de jury was er ook
Onze beleidsstukken ten aanzien van het groen en duurzaamheid zijn verouderd of onvoldoende verankerd. Nog los van het feit dat wij op beide vlakken op dit moment werken aan een actualisatie, is het een begrijpelijk aandachtspunt. Vanuit de 5 regionale Landschapsprojecten heeft de gemeente Stein juist ingezet op de uitvoering in plaats van de beleidsmatige verankering. Ik zie deze kritiek dan ook als het beste compliment wat je als gemeente kunt krijgen. Beleid moet uiteindelijk ook leiden tot concrete uitvoering en daar zijn we in onze gemeente de afgelopen 3 jaar volop mee bezig geweest”.

Bijzondere waardering Cultuurhistorie
De jury van Entente Florale kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering toe. Gemeente Stein kreeg met de kern Elsloo het certificaat voor Cultuurhistorie op grond van het gevoel van eigenwaarde voor de cultuurhistorische gebieden en objecten.

Lees meer: Elsloo groenste dorp van Nederland?

Dossier Steinerbos

Overeenkomst gemeente Stein en Steinerbos BV

Stein, 25 februari 2019

De gemeente Stein en Steinerbos BV gaan voor de komende 12 jaar een overeenkomst aan. Daar tekenden burgemeester Marion Leurs-Mordang, wethouder Gina van Mulken en directeur Steinerbos BV Bert Hillen voor. Dit betekent dat het Recreatiepark Steinerbos, het zwembad en de brasserie 12 jaar door Steinerbos BV uitgebaat blijven. Daarnaast wordt hiermee groen licht gegeven voor de start de doorontwikkeling van het park.

Binnenspeeltuin
Steinerbos BV gaat gefaseerd werken aan het businessplan dat in 2017 gepresenteerd werd aan de Steinse gemeenteraad. Aan de hand van dit businessplan moet het Recreatiepark Steinerbos nog aantrekkelijker en uitdagender worden voor inwoners en bezoekers van de gemeente Stein, maar ook daarbuiten. Wethouder Gina van Mulken: ‘Deze ontwikkelingen hebben naar verwachting een positief effect op de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente ten behoeve van het binnen- en buitenzwembad. Daarnaast vormt een nieuwe binnenspeeltuin, als slechtweervoorziening, een belangrijke toevoeging aan het recreatiepark om een gezondere bedrijfsvoering mogelijk te maken.’ Steinerbos BV heeft het voornemen om deze in 2019 te realiseren.

Onderscheiden in de markt
‘Als we over een binnenspeeltuin beschikken, kunnen we ons met een totaalaanbod onderscheiden in de markt. We investeren de komende jaren in de belevingswaarde van het park, zodat het nog beter aansluit op de wensen van tegenwoordig’, aldus Steinerbos directeur Bert Hillen. Daarnaast zal een blotevoeten pad worden aangelegd en wordt achterstallig onderhoud in het park aangepakt. Het park is het hele jaar voor bezoekers geopend.

Op de foto van links naar rechts: wethouder Gina van Mulken, burgemeester Marion Leurs-Mordang en directeur Steinerbos BV Bert Hillen die eerste onderhoudswerkzaamheden aan zwembad uitvoeren t.b.v. doorontwikkeling Steinerbos.

Lees meer: Dossier Steinerbos

Spoorwegovergang Catsop

Spoorwegovergang Catsop nu beveiligd!

Na enkele jaren van debatteren, plannen maken, protesten en weer nieuwe plannen is de beveiligde overweg nu gerealiseerd.

Overweg Catsop oud PierreReubsaet

De oude situatie 

Overweg Catsop nieuw PierreReubsaet

En de nieuwe situatie (foto's Pierere Reubsaet, klik voor vergroting)

De Catsoppenaren hebben een week een omweg moeten maken om in het centrum van Elsloo te komen en dat viel volgens alles toch wel enigszins tegen. Iedereen is blij dat de overweg niet alleen open is gebleven maar nu ook deugdelijk beveiligd is.

Als je dan nu op afstand staat te kijken zie je dat veel mensen toch nog naar links en rechts kijken of er geen trein aankomt, maar dat zal wel vlug tot het verleden gaan behoren.

Via "lees meer" hieronder kunt u het hele dossier vanaf 2012 over de spoorwegovergang lezen.

Lees meer: Spoorwegovergang Catsop

Landschapsplan Catsop

Wegwerkzaamheden Veestraat Elsloo / Catsop hervat

Begin maart is in Elsloo / Catsop gestart met de werkzaamheden op en langs wegen en veldpaden ter reparatie van erosieschade en verbetering van de waterafvoer. Inmiddels is in de Veestraat de oude en beschadigde lijnafwatering (Bakgoot) vervangen door een zogenaamde verholen goot. Maar door de recente koude weersomstandigheden heeft het afwerken van de wegen tijdelijk stil gelegen.

Werkzaamheden hervat
De werkzaamheden worden op woensdag 17 april aanstaande hervat. In onder andere de Veestraat, de Lindenbergstraat en de Horsterweg wordt de asfalttoplaag aangebracht. Zowel de wegen als de bermen worden verder afgewerkt zodat deze daarna weer volledig opengesteld kunnen worden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind april afgerond.

IP Catsop
Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het gebiedsopwaarderingproject IP Catsop. Aannemer BLM voert de civieltechnische werken uit in opdracht van gemeente Stein.
Kijk voor meer informatie over het gebiedsopwaarderingproject Catsop op www.steinslandschap.nl.

Lees meer: Landschapsplan Catsop

Uitbreiding Streekmuseum

Streekmuseum gesloten vanaf 31 oktober

gesloten-31-10-2014Het Streekmuseum is vanaf 31 oktober gesloten omdat vanaf die datum de bouwwerkzaamheden gaan beginnen. De verwachting is dat de hele klus duurt tot september 2015.

Dat wil niet zeggen dat er tot die tijd geen museum activiteiten plaatsvinden. Integendeel. De groep- dorpswandelingen met rondleidingen door Elsloo en het aansluitende kasteelpark gaan ook gewoon door. Verder worden er door het museum lezingen verzorgd over diverse thema's en ook deze activiteit blijft doorgaan. De nostalgische modeshows gaan door. Die worden op diverse lokaties in de regio verzorgd bij verzorgingstehuizen en in zalen voor bijv. buurtverenigingen, vrouwengilde, ouderenverenigingen etc. Ook de zogenaamde nostalgische middag die eveneens op lokatie verzorgd wordt gaat door. Hiermee worden oude huishoudelijke en culturele gebruiken gepresenteerd, zoals "wassen in grootmoedertijd" en "trouwen in vroeger dagen".

Wie interesse heeft in deze activiteiten kan contact opnemen met het museum via de museumsite www.streekmuseumelsloo.nl 

Lees meer: Uitbreiding Streekmuseum

Persbericht Buurt zegt ‘nee’ tegen museumbunker Elsloo

Persbericht

Buurt zegt ‘nee’ tegen museumbunker Elsloo
In tegenstelling tot recente berichten in de pers, is de voorgenomen uitbreiding van het Streekmuseum ‘De Schippersbeurs’ in Elsloo nog niet in kannen en kruiken. Op een informele bijeenkomst met een delegatie van de buurtbewoners heeft wethouder mevrouw Gina van Mulken van de gemeente Stein verklaard te hopen dat de uitbreidingsplannen van het museum op een breed maatschappelijk draagvlak mogen rekenen. Zij hoopt op tenminste tachtig procent voorstanders.

Een handtekeningenactie en opiniepeiling in de oude dorpskern heeft echter uitgewezen dat een grote meerderheid van de buurtbewoners bezwaar heeft tegen de bouwplannen.

Het streekmuseum wil in de achtertuin een gedeeltelijk ondergrondse ruimte realiseren om een collectie documenten en voorwerpen uit het dagelijks leven in de Maasstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog onder te brengen. Voor deze ‘bunker’, zoals het geplande gebouw in de buurt wordt genoemd, is een bedrag van € 300.000 gereserveerd. In 2009 heeft de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het museum in Elsloo en het archeologisch museum in Stein. In 2010 heeft de raad voor beide musea samen €  560.000 beschikbaar.

De buurtbewoners van De Schippersbeurs in Elsloo dragen hun museum een warm hart toe. Maar de tijden zijn veranderd en velen vragen zich af of het nog wel verantwoord is drie ton aan gemeenschapsgeld te spenderen aan expositieruimte voor een collectie, die ook digitaal kan worden opgeslagen en getoond. En dat in een tijd dat op bijna alles moet worden bezuinigd.  De discussie tussen de buurt en de gemeente loopt al geruime tijd. De eerdere suggestie van buurtbewoners om het aangrenzende historische pand, de oorspronkelijke ‘Schippersbeurs,’ aan te kopen ter uitbreiding van het museum, werd door het museumbestuur afgewezen. Dit rijksmonument, het oudste stenen gebouw in de Westelijke mijnstreek, had volgens het ‘Buurtcomité Bunker Nee’ uitstekend gepast bij het historische karakter van het steekmuseum. Maar de prijs (bijna vier ton) werd te hoog bevonden. Bovendien vond het museum de ruimte  onvoldoende toegankelijk voor oudere bezoekers. Intussen staat het pand niet meer te koop.

De buurtbewoners zien het als positief dat het Streekmuseum een belangrijke plaats inneemt in het cultuurbeleid van de gemeente Stein. Maar zij betwijfelen of voldoende is nagedacht over de complicaties van de geplande uitbreiding voor het totaal van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van deze mooie oude dorpskern. Een dergelijke ingreep in een zo kwetsbaar stukje historische grond en de overlast, die daar mee gepaard zal gaan, wordt door velen als onwenselijk gezien. De verkeers- en parkeerdruk in de nauwe straatjes is nu al problematisch en kan alleen maar erger worden, aldus het buurtcomité. Zij verwachten van de gemeente een samenhangend beleid, waarin al deze factoren worden meegewogen.

Wethouder Van Mulken heeft toegezegd dat er, vóór zij met een definitief plan naar de gemeenteraad gaat, een inspraakbijeenkomst voor de hele buurt wordt georganiseerd.

 


Inmiddels heeft het "Buurtcomité Bunker Nee" de volgende vragen bij de Provincie Limburg neergelegd.

1. Is het in tijden van bezuiniging  verantwoord zoveel geld te besteden aan een dergelijk plan? Voor de goede orde: ongeveer eenzelfde bedrag gaat naar de uitbreiding van een tweede museum in de Gemeente Stein. Als de plannen doorgaan, besteedt de Gemeente dit jaar bijna € 600.000 aan de uitbreiding van twee musea. In Thorn sluit het museum in verband met hoge (onderhouds)kosten;

2.Op onze vraag wat de Gemeente doet als het bedrag van € 300.000 wordt overschreden, antwoordde de verantwoordelijke wethouder: "Daar hebben we dan wel potjes voor.". Wij vinden dit in deze tijden geen passend en fatsoenlijk antwoord;

3.Hoe waardevol is de collectie gebruiksvoorwerpen uit WOII waarvoor de uitbreiding is bedoeld? Bijzonder genoeg om daar € 300.000 gemeenschapsgeld aan uit te geven? Wij zouden dat graag door een onafhankelijke partij uitgezocht zien voordat een dergelijk plan wordt gerealiseerd;

4.De genoemde collectie kan ook gedigitaliseerd en op een moderne manier gepresenteerd worden. Het museumbestuur wil meer kinderen en jongeren interesseren voor de jongste geschiedenis van de streek. Ons idee is dat kinderen niet geboeid worden door voorwerpen in vitrines, maar wel door allerlei interactieve presentatiemiddelen. Modern museumbeleid hoeft niet altijd tot uitbreiding te leiden;

5.Wat zijn de gevolgen voor de oude, historische kern als zoveel grond wordt afgegraven en als zware auto's met materieel door de oude, smalle straten rijden? Wij maken ons zorgen over een stuk historisch Zuid Limburg. We zouden willen dat bestuurders het unieke van dit soort plekken inzien, er met hun vingers vanaf blijven en geen moderne bunkers willen bouwen in een 18de eeuwse omgeving;

6.Het museum wil meer publiek trekken, maar de straten die naar het museum leiden zijn daar niet op berekend. Zo is er geen enkele parkeergelegenheid rond het museum. Hoe gaat de Gemeente dit probleem oplossen? Uit gesprekken met de verantwoordelijke wethouder is gebleken dat de Gemeente geen enkele visie op dit punt heeft ontwikkeld;

7.Tot slot: wij zien het als positief dat het Streekmuseum een belangrijke plaats inneemt in het cultuurbeleid van de gemeente Stein. Maar wij betwijfelen of voldoende is nagedacht over de complicaties van de geplande uitbreiding voor het totaal van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de mooie oude dorpskern. Wij verwachten van de Gemeente een samenhangend (cultuur)beleid; gericht op de toekomst. Helaas ontbreekt ook dat!


Urmond, 3 februari 2012

Aan het College van BenW

Geacht College,

Uit de media vernamen we dat er binnen de lokale Elsloose bevolking verzet is tegen de uitbreiding van het streekmuseum  Elsloo.

Bezwaren welke blijkbaar bij uw college wel bekend zijn maar niet doorgegeven zijn aan de raad.  Dit sluit aan bij de algehele “mist” welk er rondom dit project hangt. Regelmatig zijn vragen vanuit de raad  gesteld om opheldering maar steeds uitgebleven. Daarom maar weer opnieuw.

Vragen

1 Wat is   de concrete cultuurhistorische onderbouwing voor uitbreiding van het Streekmuseum Elsloo? Wat is hieraan uniek? Is dit elders niet te vinden?

2 Ligt hier een onafhankelijk extern advies aan ten grondslag?

3 Staat het investeringsbedrag, terwijl elders bezuinigd moet worden, in verhouding met de vermeende toegevoegde waarde?

4 Wanneer wordt de raad   over de bouwkundige plannen  geïnformeerd?

5 Hoe  is de objectieve architectkeuze verlopen?

6 Wat de risicoanalyse voor het bouwplan?

7 Met uitbreiding van de collectie worden uiteraard ook meer bezoekers verwacht. Hoe wordt dan ter plekke de toenemende parkeerproblematiek opgelost?

8 Hoe kan het dat in Het Beschermde Dorpsgezicht ter plekke er toch ruimte is voor uitbreiding?

 

MVG

H Govers

Raadslid Stein


 

(winkel)centrumplan Stein

(Winkel)Centrumplan Stein

Voor de 4 samenwerkende oppositiepartijen Steins Belang, VVD, Lijst Van Mulken en Lijst Govers) is de maat vol. Zij stuurden een stevige brief over het gehannes rond het winkelcentrum naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Impressie centrum 03 2014 web3D impressies nieuwe winkelcentrum Stein

Op dinsdag 25 maart 2014 heeft Ontwikkelingsmaatschappij Kibo B.V. de nieuwe plannen voor de nieuwbouw het winkelcentrum in Stein gepresenteerd aan de ondernemers van het Tijdelijk Winkelcentrum. Deze aangepaste plannen vormen de basis voor nadere gedetailleerde uitwerking en de uiteindelijke vergunningaanvraag.

Nadat het totale vergunningsproces positief is afgerond, wordt een algemene informatieavond georganiseerd voor inwoners van de gemeente Stein om kennis te nemen van de definitieve plannen.

Bekijk de 3D impressies op www.hartvanstein.nl

Lees meer: (winkel)centrumplan Stein

Strategische Toekomstvisie Stein… wil je zien!

Hoe ziet gemeente Stein er in 2024 uit?

structuurvisie-vergadering
Levendige discussie tijdens bijeenkomst Ruimtelijke Structuurvisie 2014 – 2024
Op 6 juni 2013 hebben een groot aantal raads- en commissieleden, wethouders en medewerkers van gemeente Stein op interactieve wijze met elkaar van gedachten gewisseld over de wijze waarop zij onze gemeente zien in 2024.

Drie thema’s
Na het welkomstwoord door wethouder Heuvelmans werden de thema’s: hoe zien we onze woonkernen, het groene buitengebied, de A2 zone (lees lokale en regionale economie) in het jaar 2024, bediscussieerd. Extern gespreksleider Paul ’t Lam kreeg veel reacties op de stellingen, kansen en hartenkreten die gebruikt werden om ideeën en wensen ten aanzien van de toekomst van onze gemeente, helder te krijgen. ”Ik ben zeer verheugd met de gevarieerde input en de vele enthousiaste reacties. Een mooie basis om mee verder te werken”, aldus wethouder Heuvelmans. Lees meer »

Lees meer: Strategische Toekomstvisie Stein… wil je zien!

Ingezonden brief Huub Driessen inz Steinerbos

Ingezonden brief

Stein, 15-11-2011

Geachte lezers van www.elsloo.info:

Ongetwijfeld hebben jullie via de media (o.a. krant) inmiddels vernomen dat de politiek geluisterd heeft naar de mening van jullie allen.

Concreet betekent dit het volgende:
- er komt geen toegangsweg door het Steinerbos
- er worden geen bomen gekapt t.b.v deze toegangsweg
- er komen geen parkeerplaatsen in het Steinerbos
- de tennisclub kan blijven op de huidige locatie

DriessenWat betreft de scouting: deze hebben aangegeven uiterst tevreden te zijn met de gesprekken die zij momenteel voeren met de gemeente, m.a.w. wij hebben goede hoop dat zij een passende oplossing krijgen.
Wat betreft het zwembad: de gemeente is voornemens het buitenbad te renoveren. Daarnaast gaat een extern bureau bekijken of de voorliggende plannen (de kosten blijven binnen de 1 miljoen euro) met betrekking tot het binnenbad wel kloppen.

Voorwaar een prachtig resultaat voor ons referendum. Bij deze wil ik mijn dank uitspreken aan jullie allen, want zonder jullie was dit nooit gelukt.

Resteren 2 dingen:
1. Op het einde van het jaar organiseert Stichting CHAOS een oudejaarsconference waarin alles besproken wordt wat afgelopen jaar in Stein gebeurd is. Misschien willen jullie daar bij zijn en daarom stuur ik jullie deze week nog een mail.
2. Laten we contact houden over andere plannen waarbij de gemeente niet wil luisteren naar de mening van de bevolking.

Nogmaals, enne grande merci.......
Huub Driessen

Dossier: Stein volgens weekblad Revu

Stein volgens weekblad Revu

In oktober 2008 plaatste weekblad Revu een fnuikend artikel over het imago van de gemeente Stein. Zoals altijd is ook dit artikel op z'n Revu's over de top........toch?!
Hieronder ons artikel destijds op elsloo.info met daarbij de uitslag van de toen gehouden poll: 53% vond de weergave door Revu overdreven maar toch ook enigzins kloppen.

Hier kunt u het complete artikel downloaden (pdf)

Klik op afbeelding hieronder voor vergroting.

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.