ELSLOO

Mag je werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn?!

Vragen of men gevaccineerd is of dat men besmet is (geweest), mag sowieso niet. Deze gegevens zijn ook medische persoonsgegevens, en dit registreren (in bijvoorbeeld personeelsdossier) is dus problematisch. Toestemming vragen aan personeel kan per definitie niet, want werknemers voelen zich niet vrij daarop te antwoorden. Plus: toestemming mag worden geweigerd zonder consequenties, dus wat ga je doen als een werknemer ‘nee’ zegt?

Lees verder op blog ict-jurist Arnoud Engelfriet en de tientallen reacties >

Mea Culpa (en tot ziens?!)

Vrijdag 15 januari 2021 viel dan toch eindelijk het kabinet Rutte III. Het had al veel eerder kunnen (en moeten) gebeuren: bij de uitgebleven afhandeling van aardbevingschade in Groningen, bij de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, bij de herziening van het pensioenstelsel (door de strot geduwd bij onmachtige vakbonden), bij de ongestructureerde aanpak van de Coronacrisis (de grote concerns worden goed geholpen, maar horeca en winkeliers zitten met de gebakken peren). Maar uiteindelijk viel het kabinet over de Toeslagenaffaire Kinderopvang, met dank aan Renske Leijten (SP) en Pieter Omzigt (CDA) Twee echte volksvertegenwoordigers, de laatsten der Mohikanen.

Thijs de Boer schrijft in Vrij Nederland: Tienduizenden mensen onterecht van fraude beschuldigd, hun levens systematisch de vernieling in geholpen, huisuitzettingen, loonbeslagen, duizenden kinderen die in armoede moesten opgroeien, gebroken huwelijken, zelfmoordpogingen, de Tweede Kamer die werd voorgelogen, zwartgelakte dossiers, talloze ambtenaren, bestuursrechters, Kamerleden en bewindslieden die toen het erop aankwam de andere kant opkeken of zelfs moedwillig doorgingen met het afknijpen van onschuldige burgers, en tot overmaat van ramp de systematische weigering de gedupeerden snel en ruimhartig tegemoet te komen. Een betere reden om collectief af te treden is niet te verzinnen, zou je zeggen.

"Mea culpa" is nu het devies
... tenminste zo denken ze er mee weg te komen. Asscher (PvdA) zag de bui hangen en trok zich terecht helemaal terug uit de politiek. Een dag later deed Wiebes (VVD) dat ook, want onder zijn verantwoordelijkheid is de Belastingdienst ooit de jacht op "fraudeurs" gestart. Hij is misschien niet de architect, maar het gebeurde wel mede in zijn opdracht en onder zijn neus. Wiebes leed er volgens ingewijden echt onder, hij is dan toch blijkbaar geen echt epoliticus want dan was het wel langs hem afgegleden. Rutte heeft volgens alles geen poging ondernomen om hem binnen boord te houden. Kwam hem ook wel goed uit eigenlijk, ook een VVD-er die opstapt nadat PvdA-er Asscher dat doet. Een goed signaal in aanloop naar de verkiezingen. En bovenal leidt het de aandacht af van de hoofdverantwoordelijke, stemmenkanon Rutte zelf.
Na 6 jaar pakt Wiebes zijn biezen met als laatste woorden "ik voel me niet mede-schuldig maar wel heel erg mede-verantwoordelijk" En zo denkt de meerderheid van het kabinet er blijkbaar ook over en gaat straks na de verkiezingen gewoon door, alsof er niets aan de hand is. Pluche plakt.

   Wiki Lodewijk Asscher

Foto Eric Wiebes, links: Rijksoverheid/GUUS SCHOONEWILLE (embed)

Wiebes akkefietjes
Wiebes nam in 2014 maar al te graag het stokje over van Frans Weekers (VVD) staatsecretaris van Financiën in kabinet Rutte I. Die vertrok na aanhoudende kritiek op zijn functioneren in het dossier "Belastingdienst" die 100.000 burgers dupeerden door achterstand in de afhandeling van Zorg- en Huurtoeslagen. Overigens in 2013 overleefde Weekers al tenauwernood een motie van wantrouwen (ingediend door Pieter Omzigt!) vanwege de "Bulgaren"-affaire. De Bulgaren-affaire: grootschalige fraude door Bulgaren (en ongetwijfeld ook andere handige balkanbandieten) die met nep-adressen jarenlang Zorg- en Huurtoeslagen opstreken. Zowel Weekers als de toenmalige minister van Sociale Zaken Asscher, daar is ie weer, bleken al een jaar van deze fraude te weten, maar deden niets. Opvallend dat de drie betrokkenen over de affaires met de belastingdienst zeggen dat ze nooit meer dan een "halve" memo over de problemen onder hun neus hebben gekregen. Tussen de ministers en de ambtenaren zit, zoals ook in elk groot bedrijf, een "sturende" tussenlaag: managers die vooral aan zichzelf denken "hoe kan ik met zo weinig mogelijk energie zolang mogelijk en zoveel mogelijk verdienen". Men weet dat ze er zijn, maar krijgt er geen grip op. 

Wiebes was al eerder in opspraak: in 2016 informeerde hij de Tweede Kamer bewust niet over de problemen en overschrijdingen bij de vertrekregeling voor werknemers bij de Belastingdienst. Toen was daar de Bulgarenaffaire net achter de rug en de Kinderopvang-Toeslagenaffaire al in ontwikkeling: dus busladingen ambtenaren met goede dossierkennis -en zeker over de foute dossiers- werden met overvloedige gouden handdrukken naar de uitgang gereden! Op dat moment tekenen die ook voor zwijgplicht, dus daar hoor je nooit niks meer van. Opgeruimd staat netjes!

Ook in zijn laatste functie als minister van Economische Zaken en Klimaat (alleen die combinatie al...dat kan niet goed gaan) bakte Wiebes er niks van en joeg hij in 2019 heel Groningen tegen zich in het harnas door gemaakte beloftes niet na te komen. 

Over de rode loper of...
En de grote baas zelf? Rutte lacht effe niet meer, maar probeert schuldbewust over te komen en legt de verantwoordelijkheid bij het zittende kabinet, zo gaat dat nu eenmaal. Altijd is een groter geheel het schuld bij Rutte, nooit eens de hand in eigen boezem steken: hij is als enige al 10 jaar verantwoordelijk! Een paar dagen geleden vond hij het nog onzin om af te treden. Hij vond het zelfs "een gepasseerd station". VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, de Brabantse feestneus valt hem bij.
Maar deze vrijdag 15 januari 2021 gaat Rutte toch breed lachend op z'n fietsje naar de koning om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Je ziet hem twijfelen of hij bij het paleis over de rode loper naar binnen gaat... of toch maar via de personeelsingang?

Afwijkend kleurtje? Vreemd accentje? Geen werk? Verdacht!
De kern van het hele Toeslagenprobleem ligt besloten in de genen van de VVD. Het VVD verhaal is overzichtelijk: het individu is de heilige maagd, commercie de weg naar het paradijs en elk pleidooi voor solidariteit de oproep van een duivelsgebroed. Wie succesvol is, heeft dat alleen aan zichzelf te danken, wie niet succesvol is, is helemaal in zijn uppie een dikke vette loser. Aldus Ron Meyer in een column in De Limburger van 26 februari 2019.
Meyer spuwt zijn gal over de VVD verder met: „Handen uit de mouwen in plaats van hand ophouden”, riepen ze in koor tegen mensen die door hun miljardenbezuinigingen op straat waren gekwakt. En hun valse slogan „een vangnet is geen hangmat” ging niet over Shell en Unilever die opnieuw voor miljarden aan belastingcadeaus wensen, maar over mensen zonder werk, ongeacht de reden. Lees de hele column van Ron Meyer 26.02.2019 De Limburger > 

Al 10 jaar trekt de VVD van Rutte ten strijde tegen iedereen met een etnische achtergrond, tegen iedereen die geen baan meer heeft, tegen iedereen die geen werk kan vinden, tegen iedereen met een bijstandsuitkering, tegen iedereen die afwijkt van de VVD norm.
Hun verkiezingsslogans spraken boekdelen:
De economie kan wel wat VVD gebruiken.
Handen uit de mouwen in plaats van ophouden.

Niet doorschuiven maar aanpakken.
Kies voor doen.
Normaal.Doen.

Toen in 2012 bekend werd dat de werkloosheid in Nederland tot boven de half miljoen was gestegen, liet staatssecretaris De Krom (VVD) weten dat werklozen te laks zijn, hun neus ophalen voor tijdelijk werk, te weinig solliciteren en – als klap op de vuurpijl – te weinig aan hun uiterlijk doen. Bron: Sadet Karabulut (SP) 04.09.2012 >

Zwart of wit, grijs bestaat niet.
Tegen die achtergrond werd na de Bulgarenaffaire de strijd aangebonden tegen fraude. De ministeries van Financiën en Sociale zaken gaven de opdracht en de topambtenaren bij de Belastingdienst wisten wel hoe ze fraudeurs moesten opsporen, daar waren ze op kleinere schaal al jaren mee bezig. Zoektermen in hun software waren "etnische achtergrond" en "land van herkomst" en "niet westerse achternaam". En de brave ambtenaren op de werkvloer deden wat hun opgedragen werd en ontketenden een heuse jacht op zogenaamde fraudeurs en dat was iedereen die niet aan het standaard VVD-profiel voldeed. Tussenliggende opties waren niet mogelijk. Zwart of wit, grijs bestond niet.  
En ook PvdA-er Lodewijk Asscher maakte zich als mede-opsteller van de jachtorders verdienstelijk in deze drijfjacht. Vandaar zijn plotselinge vertrek, die weet welke lijken komende week in het kamerdebat nog allemaal uit de kast vallen: wegwezen!

En de gedupeerden?
De overgrote meerderheid van de 26.000 gedupeerden wacht nog steeds op teruggave van hun toeslag en boetes én op de toegezegde compensatie van 30.000 euro. Enkele honderden slachtoffers hebben een paar duizend euro's ontvangen. Kort daarna gevolgd door een blauwe brief: of ze maar even openstaande vorderingen wilden betalen....!

En de VVD?
In een peiling van Maurice de Hond twee dagen na het opstappen van het kabinet wint de VVD 2 zetels... 

Lees hier kort en bondig alles over de Toeslagenaffaire >

Toeslagenaffaire in woord en beeld (ANP) >

Foto kabinet Rutte III: Rijksoverheid/Valerie Kuypers (embed)

Gemeente Stein maakt plaats voor elektrische auto’s

Er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg. Daarmee stijgt ook de vraag naar laadpalen. Gemeente Stein laat de komende vier jaar 46 laadpalen plaatsen, goed voor 92 parkeervakken voor elektrische auto’s.

Het plaatsen van de 46 laadpalen is mogelijk dankzij deelname aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant. Samen met netbeheerder Enexis vormen zij Samenwerkingsregio Zuid. De Samenwerkingsregio Zuid ondersteunt en faciliteert gemeenten om te komen tot een goede laadnetwerk voor elektrische auto’s.

Wethouder Danny Hendrix: ‘De gemeente Stein wil de verduurzaming van mobiliteit - en daarmee de opkomst van elektrische voertuigen - stimuleren. Meer laadpalen in onze gemeente zijn dan ook noodzakelijk. De mening van onze inwoners, ondernemers en verenigingen vinden wij hierin erg belangrijk. Zij zijn tenslotte de gebruikers van de laadpalen, nu of in de toekomst. Zo zetten we samen, dankzij deze aanbesteding van de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant, weer een mooie stap naar een duurzamere gemeente.’

Waar komen de laadpalen?
Vattenfall - tot 2030 eigenaar van deze laadpalen – zorgt voor een goede verspreiding van de openbare laadpalen. De gemeente heeft ook invloed op de verdeling van de laadpalen en hoort ook graag de mening van inwoners, ondernemers en verenigingen. Van 14 tot en met 28 januari heeft iedereen de kans om zijn of haar mening te geven over een goede verdeling van de laadpalen in onze gemeente. Meedoen kan via: www.gemeentestein.nl/laadpalen. Gemaakte opmerkingen worden na afloop beoordeeld en waar mogelijk aangepast.

Samenwerkingsregio Zuid
De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio’s die door het Rijk verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het bevat stimuleringsmaatregelen om 1,9 miljoen elektrische personenauto’s de weg op te krijgen in 2030. Voor de gemeente Stein betekent dit een groei naar 1.400 elektrische personenauto’s in 2025 tot ruim 5.400 elektrische personenauto’s in 2035. Op dit moment telt de gemeente Stein circa 100 elektrische personenauto’s.

Regionale Energie Strategie (RES)

In Nederland gaan we over op duurzame energie. Om de opwarming van de aarde te remmen, moeten we overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie en gas) naar duurzame, schone vormen van energie (bijvoorbeeld wind en zon) en warmte. Dat is een landelijke en regionale opgave waar we samen naar toe werken, ook in de gemeente Stein. Daarom moet de gemeente onder andere bepalen waar en op welke manier zonneparken zijn toegestaan; windenergie is in de gemeente Stein niet mogelijk.

We zijn met zijn allen al goed op weg. Steeds meer mensen leggen zonnepanelen op hun dak en denken na over elektrisch rijden. Organisaties, bedrijven en overheden kiezen steeds vaker voor duurzame energie. Maar er is meer nodig. Daarom kijkt de gemeente samen met inwoners, bedrijven, overheden, netbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties welke mogelijkheden er zijn. Waar is er plek voor zonnepanelen? Welke alternatieven zijn er voor aardgas om onze bedrijfsgebouwen en woningen duurzaam te verwarmen? En hoe krijgen we deze duurzame energie uiteindelijk bij mensen thuis?

Meedenken
Voordat de gemeenteraad in juni 2021 een besluit neemt over de mogelijkheid voor het opwekken van zonne-energie met zonneparken in onze eigen gemeente, wil de gemeente graag weten hoe inwoners denken over duurzaamheid en de overstap naar duurzame energie. Deze input is heel belangrijk voor de beslissingen die genomen moeten worden. 4.000 willekeurig geselecteerde huishoudens ontvangen voor de kerst een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête. Maar ook inwoners die geen brief ontvangen, worden gevraagd om de vragenlijst in te vullen. Dit kan via onderstaande link:

https://enquete.toponderzoek.com/stein

Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 10 tot 15 minuten en kan tot en met 17 januari 2021.

Geen computer of internet? Bel dan op werkdagen naar Toponderzoek via telefoonnummer 085 4860110. Dit kan vanaf 4 januari 2021, in verband met een sluiting tijdens de feestdagen. Je kunt het onderzoek dan telefonisch doen.

Stein locaties zonneparken 01

Stein locaties zonneparken 02

Wat is de Regionale Energie Strategie
Hoe we dit gaan doen, onderzoeken 30 RES-regio’s in Nederland. Zij maken ieder een Regionale Energie Strategie (RES). Als Zuid-Limburg zijn wij één van die regio’s. De 16 gemeenten in Zuid-Limburg, de provincie, het waterschap en Enexis werken hiervoor samen. Dit gebeurt in drie deelregio’s: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. De gemeentes in deze deelregio’s doen dit op hun eigen manier, maar zij maken hier wel afspraken over, naast de afspraken die al gemaakt zijn in de RES. De gemeente Stein maakt deel uit van de RES Zuid-Limburg en deelregio Westelijke Mijnstreek.

Er wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (via wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook hoe groot de warmtevraag is en welke grote warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Elke RES-regio onderzoekt hoeveel zij daaraan kan bijdragen, want elke regio is anders en heeft andere mogelijkheden en kansen. De RES gaat in principe in op de opgave voor de komende 10 jaar, tot 2030. Waarbij ook al gekeken wordt naar de mogelijkheden voor 2050. In 2050 wil Stein namelijk energieneutraal zijn.

Hoe ziet het proces eruit?
De conceptversie van de RES is vastgesteld door Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en alle colleges van B&W in de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. In juli 2021 volgt de laatste versie van de RES voor de regio Zuid-Limburg. Deze wordt goedgekeurd door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. De RES is een dynamisch document. Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van alternatieve duurzame energie (naast zon- en wind) en warmte worden in de gaten gehouden. Elke twee jaar kunnen we de strategie aanpassen aan deze en andere ontwikkelingen.

Meer informatie
Voor meer informatie over RES, kan men terecht op www.regionale-energiestrategie.nl

Regionale Energie Strategie

Corona: list & bedrog?!

Terwijl in de hele EU al tegen het Corona-virus gevaccineerd wordt, loopt Nederland achter de feiten aan en is nog niemand ingeënt!
Net zoals er in het voorjaar een tekort aan mondkapjes en beschermende kleding was. En aan testen. En aan IC-bedden. En aan genoeg zorgpersoneel. Die laatste twee tekorten zijn er 8 maanden later nog steeds... en zullen nog jarenlang blijven.
Testen kwam maar moeizaam op gang en voor veel oudere kwetsbaren in verpleeghuizen te laat. En toen Nederland toch zo nodig massaal moest gaan vliegen, werd er ook niet getest toen ze vol Corona (het virus en het bier) terug kwamen uit Zuid-Europa. 

Het enige dat we wel genoeg hebben zijn politici, wetenschappers, pseudo-wetenschappers, zelfverklaarde-experts, aandachtzoekende ziekenhuisbestuurders en Peter R. de Vries en Gordon natuurlijk, die te pas en te onpas hun mening ventileren in de diverse talkshows.

De horeca en de cultuursector werden zowel in het voorjaar als vanaf medio december zwaar gestraft, ondanks dat die hun zaakjes wel grotendeels op orde hadden. Enkele uitwassen daargelaten. Volle kerken in de Bible-belt mochten wel zonder scrupules al zingend het virus verspreiden.. want dat staat in de Grondwet, zeggen ze. Staphorst en Urk komen nu, op het eind van het jaar weer aan bod in het Journaal... rellen en vuurwerkoverlast... staat niet in de Grondwet en ook niet in hun Bijbel. Schijnheiligen dus.

Er werd vanaf de zomer vooral GEPRAAT over vaccineren, maar ondertussen werd geen sporthal of stadion afgehuurd, geen ict-systeem gebouwd en geen extra medewerkers aangenomen. Pfizer en andere fabrikanten handelen in miljarden dozes en leveren in dozen van 1000 stuks. Uurtje vacineren in een sporthal en ze zijn weg. Maar Nederland wilde kleinere verpakkingen om ze zo gemakkelijker over o.a. de verpleeghuizen te kunnen verspreiden. De bewaartemperatuur van -70 graden is ook een dingetje dat het niet gemakkelijker maakt, ofschoon dat al van begin bekend was. Uiteindelijk blijkt ompakken van 1000 stuks naar kleinere hoeveelheden toch te omslachtig... Hollandse krenterigheid, regeldrift en bemoeizucht ten top. 

Eerst zou er vanaf 4 januari gevaccineerd worden... nee, zegt De Jonge "in de week van 4 januari"...om dat later weer op te schalen naar 8 januari. Inmiddels is bekend dat op 11 januari pas 3 GGD-regio's klaar zijn om te vaccineren. Zorgmedewerkers zijn vanaf 18 januari aan de beurt; uiteindelijk wordt dit weer een week eerder....maar nog niet overal. Het gewone volk pas daarna, ouderen en kwetsbaren het eerst. Bewoners van verpleeghuizen moeten eerst toesetmming (laten) geven. Huisartsen zouden terecht in eerste lichting gevaccineerd worden, dat gaat nu alweer niet door. Huisartsen zijn woedend. Chaos alom. 

Blijkbaar niet omdat de GGD haar inent-locaties nog niet klaar heeft... niet dat de vaccins er nog niet zijn... niet dat het leger nog niet klaar staat...nee, Nederland wil gewoon "niet symbolisch" vaccineren, het hoeft niet perse de eerste te zijn, maar wil gewoon alle procedures en richtlijnen volgen. Bezigheidstherapie om andere zaken te verdoezelen, zou je ook kunnen stellen. Want daar is dit kabinet -en haar voorgangers onder Rutte idem dito- zo goed in: constant draaien en keren, liegen en bedriegen, beloven, bagatelliseren en weglachen.

Diverse partijen hebben voor de eerste week van januari 2021 een spoeddebat in de Tweede Kamer aangevraagd. Rutte zal het lachen wel vergaan en De Jonge? Die zien of horen we na de verkiezingen in maart nooit meer.

 

Samenwerkingsproject in Elsloo wint prestigieuze medische award

Het Zorgnetwerk Elsloo heeft de internationale John Horder Award in de wacht gesleept voor samenwerking tussen verschillende zorgverleners. In de medische wereld is deze prijs een prestigieuze erkenning, die jaarlijks wordt toegekend en waaraan een geldprijs hangt van 600 Britse pond, omgerekend zo’n 657 euro, voor investeringen binnen het project.

La Famille Vivantes

Foto: Vivantes

Zorgnetwerk Elsloo kwam in 2013 van de grond. „Aanleiding was een eerder samenwerkingsproject tussen verschillende zorgdisciplines en de komst van woon-zorgcomplex La Famille in het dorp”, zegt huisarts Loes van Bokhoven. „En we hebben hier natuurlijk te maken met een enorme vergrijzing. In 2011 was 7 procent van de inwoners ouder dan 75, in 2030 is dat naar verwachting verdubbeld.”

Lees verder in De Limburger van 11.12.2020 >

Steinse coronacampagne: Kijk wat wél kan. Maak er wat van!

De gemeente Stein initieert een positieve campagne die gaat over alles wat wél nog kan tijdens corona. Geen campagne die regels en beperkingen oplegt van bovenaf, maar een campagne vanuit de gemeenschap zelf. De campagne faciliteert het delen van creatieve, verrassende, originele, blijmakende en soms ronduit ontroerende oplossingen vanuit de samenleving om samen het leven binnen alle beperkingen op een verantwoorde manier toch nog een beetje leuk en leefbaar te houden.

Een campagne vanuit de samenleving zelf
De gemeente heeft eerst goed geluisterd naar haar inwoners. Via straatinterviews hebben zij ervaringen en knelpunten opgehaald en zo de voornaamste aandachtsgebieden vastgesteld die een plek hebben gekregen in de campagne. “Wat we vooral sterk terugkrijgen is dat Stein er de gemeenschap niet naar is om bij de pakken neer te zitten. We staan voor elkaar klaar en maken er iets van. Vandaar ook de campagneslogan ‘Maak er wat van!’’’, vertelt burgemeester Marion Leurs. “Inwoners komen met oplossingen voor dilemma’s waar anderen weer van kunnen leren. Dat willen we als gemeente faciliteren. Op die manier is het ook echt een campagne vanuit de gemeenschap zelf en dat maakt deze campagne uniek.”

Inspirerende video’s en een centraal gebruikersplatform
De campagne heeft enerzijds een inspirerend karakter (kijk eens hoe anderen het doen), anderzijds is de campagne activerend (deel je ideeën!). In een coproductie met Bie Os heeft de gemeente de meest voorkomende dilemma’s van haar inwoners vertaalt naar een achttal video’s. In deze video’s vertellen inwoners voor welke uitdagingen ze door de coronamaatregelen zijn gesteld en welke oplossingen zij daar voor hebben gevonden. De video’s laten zien hoe vindingrijk Stein is en roepen anderen op om uitdagingen positief aan te vliegen en dit met elkaar te delen op www.facebook.com/steinsamensterk. Daarnaast wordt de campagne ondersteund met grote billboards in de kernen, posters langs de weg en advertenties op Facebook.

Stein Corona SamenSterk 02

Waarom een lokale campagne?
De burgemeester legt uit: “ Alleen informeren over de maatregelen en regels gebeurt al op andere niveaus. Juist lokaal kunnen we een beroep doen op de gemeenschapszin van Stein als hechte gemeente en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen.” Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kennis, regelgevoeligheid en praktische afwegingen ertoe leiden dat mensen per situatie een persoonlijke inschatting maken van hoe te handelen. Binnen de landelijke campagne is er geen ruimte voor deze nuance, lokaal is die er wél. “Iedereen doet wat volgens hem of haar op dat moment juist is, wij oordelen daar niet over, maar willen juist ideeën en suggesties aanreiken om binnen de huidige regels het zo prettig mogelijk te hebben met elkaar. ‘Binnen de huidige regels’ is hierbij de crux: indirect gaat de campagne natuurlijk óók over de regels en dat je je daaraan moet houden. We nemen dat als uitgangspunt om verder te kijken naar wat de beperkingen betekenen voor mensen persoonlijk en hoe we daar zo slim mogelijk mee om kunnen gaan”, verklaart Leurs.

Een moment van bezinning
Op dinsdag 29 december om 18:00 uur verzorgt de gemeente Stein een oudejaars tv-show die multimediaal (op de lokale omroep Bie Os, Facebook en het YouTubekanaal van de gemeente), wordt uitgezonden. Corona heeft op verschillende manieren een grote impact gehad op het leven van alle inwoners. Om dat te verwerken is een moment van reflectie gewenst. De feestdagen zijn zo’n natuurlijk moment van bezinning waarin we samen terugkijken op wat geweest is en hoopvol vooruit kijken. Tijdens deze show wordt samen met verschillende Steindenaren alle bijzondere momenten uit 2020 doorgenomen en een hoopvolle blik vooruit gemaakt.

De coronacampagne loopt tot maart 2021. De gemeente hoopt dan samen met haar inwoners een symbolisch fysiek bezinningsmoment te kunnen vormgeven, waar publiek live bij aanwezig kan zijn.

NOW-regeling en toch 322.000 banen minder

Update 9 december 2020

Met de NOW-regeling kunnen bedrijven personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tot eind december 2020, dat is na NOW fase 1.0 en 2.0 inmiddels 3.0
De voorwaarde dat bedrijven in ruil daarvoor geen personeel mocht ontslaan, werd na 1 oktober een stuk soepeler. Inmiddels heeft Corona al 322.000 banen gekost.... en dat schijnt nog een geflatteerd cijfer te zijn! Bron CBS

Totaal werd in de eerste 2 fases van de regeling uitgekeerd euro 12.018.629.907....12 miljard!
Daarvan vliegt KLM 578 miljoen euro binnen en daarnaast nog eens 3,4 miljard aan leningen met staatsgarantie.... die zijn we straks dus ook kwijt! Desondanks zijn tot dusver al 5000 banen geschrapt... en dan gaan stunten met vliegreizen en vette bonussen uitbetalen?! Overigens, Schiphol heeft ook nog 58 miljoen uit NOW regeling ontvangen. Transavia ontving 50 miljoen.
Het veelbesproken Amerikaanse Booking.com hengelt 44 miljoen binnen... maar belasting betalen, ho maar.
Kortom, de reisbranche van haar slechtste kant.

Het Indiase Tata Steel, het vroegere Hoogovens, 27 miljoen en die zijn gelijktijdig met een grote reorganisatie bezig. Daarnaast maakt Tata nu mooie sier door de luchtverontreiniging rond haar fabriek in IJmuiden eindelijk gaan aan te pakken. Niet vanwege de gezondheid van de omwonenden, want dat heeft het bedrijf nooit geboeid.... nee om het aandeelhoudersbelang te vergroten met het oog op de voorgenomen overname door een Zweedse staalgigant! Bah...dat stinkt!

En de BN-ers niet te vergeten: RTL-presentatrice en miljonaire (27 miljoen... van haar man) Nikkie Plessen cashte 927.000 euro voor haar modebedrijf, maar stortte die later terug, na alle ophef en omdat de schade wel meeviel.  Gordon toucheerde100.000 voor z'n koffietenten en Guus Meeuwis 90.000 (bij een eigen vermogen van ca 16 miljoen...) Arie Boomsma 69.000, Ali B 31.000 en André Hazes jr 19.000 enzovoort. Wie is nu gek?!

In Limburg ontvingen 29 bedrijven meer dan een miljoen euro uit deze pot. Canon in Venlo kreeg het meeste, 15 miljoen plus andere Canon-vestigingen nog eens zo'n 12 miljoen. Boels Verhuur in Sittard bijvoorbeeld 3 miljoen. Fair Play Centers 4 miljoen. Amerikaanse eigenaar van Q-Park parkeert 1,6 miljoen op de bankrekening. André Rieu Productions strijkt 3 miljoen op. Mosa in Maastricht 2,5 miljoen. Het Maastrichtse Mise en Place, dat in april het faillissement aanvroeg, ontving nog 700.000 euro....

In Elsloo ontvingen 100 bedrijven totaal 8.256.204 hetgeen gemiddeld neerkomt op een uitkering van 82.562 euro. De hoogste uitkering: Nedlin 1.623.000 euro en Parochie St. Augustinus ontvangt het laagste bedrag: 474 euro. 

Hier kunt u alle uitkeringen traceren > 

Help jij mee tijdens de verkiezingen?

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen staan we dit jaar voor een grote uitdaging. Wij hebben dit jaar voor de organisatie van de verkiezingen meer mensen nodig op het stembureau. Daar hebben we de hulp van onze inwoners bij nodig!

Wil jij meehelpen om de komende Tweede Kamerverkiezingen goed te laten verlopen? Meld je dan aan als lid van een stembureau in Stein! Als stembureaulid zorg je ervoor dat de verkiezingsdag goed verloopt. Om je goed voor te bereiden op deze dag, krijg je een korte digitale cursus en afrondende toets.

Wat zijn jouw taken?

 • Vragen beantwoorden van kiezers tijdens het stemmen;
 • Het controleren van de identiteit van de stemmer;
 • Innemen en controleren van stempassen en volmachten;
 • Het uitreiken en controleren van stempassen;
 • Controle op de inworp van de stembiljetten in de stembus;
 • Tellen van de stembiljetten en opruimen na 21.00 uur.

Wie zoeken wij?

 • Personen van 18 jaar en ouder op de dag van de verkiezingen;
 • Behulpzaam en representatief
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Fysiek in staat om een lange dag op het stembureau te zitten en de stemmen te tellen.

Wat bieden wij?

 • Een financiële vergoeding;
 • Een mooie ervaring op je CV;
 • Een interessante ervaring waarin je jouw maatschappelijke betrokkenheid kunt laten zien;
 • De mogelijkheid om de komende jaren weer op een verkiezingsdag mee te helpen.

Interesse?
Ben je beschikbaar en lijkt het je leuk om op een stembureau te helpen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via dit aanmeldformulier >

Verkiezingen en corona
De verkiezingen worden conform de Covid-19 maatregelen georganiseerd. Jouw gezondheid en veiligheid zijn belangrijk voor ons. Alle Covid-19 richtlijnen van het RIVM worden hierbij in acht genomen.
Behoor je tot de risicogroep? Dan is het misschien niet verstandig om je voor deze verkiezing aan te melden.

Neem voor vragen contact op met het Team Verkiezingen via ons e-mailadres .

Burgemeester Stein heeft het gehad met vuurwerkoverlast

Burgemeester Leurs van Stein heeft het helemaal gehad met vuurwerk en gaat een zero tolerance beleid voeren. De afgelopen weken kwamen tientallen meldingen binnen van vuurwerkoverlast, met name over heftig knalvuurwerk.

Er geldt een landelijk vuurwerkverbod en in de gemeente Stein ook een carbidschietenverbod, om groepsvorming te voorkomen en om de ziekenhuizen niet ook nog te belasten met vuurwerkslachtoffers.
Politie, BOA's en gemeente zetten in op handhaving en gaan de controle op vuurwerkgebruik verscherpen. Het betrappen op het afsteken, verkopen of bij zich dragen van vuurwerk betekent inbeslagname van het vuurwerk en gelijk lik op stuk met een boete van minimaal honderd euro. En die kan afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk oplopen tot vele honderden euro's boete.

Tevens worden inwoners opgeroepen melding te maken vuurwerkoverlast. De oproep om illegale verkopers en bezitters van vuurwerk bij de overheid aan te geven, gaat mij eigenlijk een stap te ver: dan begint het hier toch wel echt op de DDR anno 1975 te lijken. 

In diverse Elslose facebookgroepen woedt al een hele tijd discussie over het al dan niet aanpakken van jeugdige vuurwerkdelinquenten. Waar de een moord en brand schreeuwt, constateert een ander dat we toch allemaal jong zijn geweest.

Gelijktijdig maken de legale vuurwerkverkopers bekend dat ze bijna door hun voorraad kindervuurwerk heen zijn, dat mag namelijk straks wel afgestoken worden. Oudjaarsnacht kunnen we dus volop genieten van sterretjes, heaven jewels, confetti blasters, electric flowers, rattle flitsers, magix whips en oh nee, het zal toch niet......knalerwten!

Bron: De Limburger 5 december 2020. Photo by Hannah Collett on Unsplash

Lokale Lastenmeter

Als je in Stein woont of er een bedrijf hebt betaal je gemeentelijke belastingen. Via de lokale lastenmeter kun je snel en makkelijk uitrekenen hoe hoog deze belastingen voor jou zijn. Ook kun je de gemeentelijke belastingen die je in Stein betaalt vergelijken met andere gemeenten en kun je zien wat het financiële effect is als jouw situatie verandert. Heb je de nieuwe belastingaanslag ontvangen? Dan kun je via de lokale lastenmeter snel en gemakkelijk zien wat een eventuele belastingverhoging voor jou betekent. Dan weet je direct of het zinvol is om bezwaar te maken.

De lokale lastenmeter is HIER te raadplegen stein.lokalelastenmeter.nl >

Voor meer informatie over de diverse gemeentelijke belastingen verwijzen wij je graag door naar de BsGW in Roermond >

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 28 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg werken samen in BsGW. Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg. Kijk voor meer informatie over uw belastingaanslag, bezwaar maken, kwijtschelding aanvragen of het inzien van uw WOZ-waarde op de website van BsGW .


Vragen of contact?

Online
Heeft u een vraag? Contact informatie >

Bellen
• Telefoonnummer: 088-8420420
• Vanuit buitenland: 0031 88 842 04 20

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. U betaalt het lokale tarief, plus de kosten voor gebruik van uw mobiele telefoon.

Op bezoek
Het bezoekadres van BsGW is Kerkeveldlaan 2 te Roermond. We zijn geopend op maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 en op vrijdag van 08:30 tot 12:00. We raden u echter aan altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen voordat u naar ons kantoor komt.

Oproep 1944-1945

Wie beschikt over informatie of foto’s van onze Elsloose vaders/opa’s die in de jaren 1944-1945 met het Amerikaanse leger of andere geallieerde legers, Duitsland zijn binnengetrokken?

We hebben wel fotomateriaal maar weten niet iedereen te plaatsen. Wellicht herkent u uw vader/opa. Graag willen we uw verhalen en foto’s verzamelen, maar we gaan ook inventariseren wie zich allemaal zich aangesloten heeft en waar ze zijn geweest. 
We willen dit stuk vergeten geschiedenis graag onderzoeken en vastleggen.

U kunt ons bereiken via email  of 

41% Nederlanders wil van het eigen risico af in ruil voor een hogere premie

Nederlander gebruikt eigen risico amper en kiest toch voor laagste eigen risico

Een hogere zorgpremie? Als daardoor het eigen risico wordt afgeschaft is 41% van de Nederlanders voor, in 2017 was dat nog maar 29%. Deze groep bestaat vooral uit mensen die veel zorgkosten maken. Slechts 18% koos in 2020 voor een hoger vrijwillig eigen risico, terwijl nog niet de helft (45%) van de Nederlanders hun eigen risico van € 385,- heeft opgemaakt. Om de lasten te verlichten, betalen vooral ouderen het eigen risico vooraf in termijnen. Jongeren vragen vaker achteraf een betalingsregeling aan voor gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico. Dit blijkt uit onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 2.000 respondenten, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Groep met meeste zorgkosten wil af van het eigen risico
De groep die het eigen risico liever behoudt dan dat zij een hogere premie voor de zorgverzekering moeten betalen (26%) is vaak jonger dan 65. Deze groep maakt dan ook minder vaak aanspraak op het eigen risico. Daarnaast kiezen zij vaker voor een hoger eigen risico, waardoor ze maandelijks korting krijgen op de zorgpremie. Vooral gepensioneerden en 65-plussers zeggen van het eigen risico af te willen in ruil voor een hogere premie. Deze groep kiest al vaak voor het laagste verplichte eigen risico van € 385,-, maar geeft ook aan dit bedrag vaak helemaal op te maken.

Ruim een derde betaalt eigen risico in termijnen
Omdat velen de betaling van het eigen risico niet in een keer kunnen voldoen, is het ook mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen. Het eigen risico wordt dan opgedeeld en maandelijks bij de zorgpremie geteld. Als later blijkt dat je het eigen risico niet helemaal opmaakt, dan krijg je het niet gebruikte voorschot terug. 34% van de Nederlanders heeft in 2020 hun eigen risico in termijnen betaald. Ook voor gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico die je op dat moment moeilijk kunt missen, kun je achteraf een betalingsregeling aanvragen. 16% van de Nederlanders heeft in 2020 een betalingsregeling aangevraagd voor gemaakte zorgkosten die binnen het eigen risico vielen.

Suzanne Löwik, expert zorgverzekeringen bij Pricewise: “Vooral ouderen geven aan het volledige eigen risico gespreid in termijnen te hebben betaald. Daarentegen hebben meer jongeren een betalingsregeling aangevraagd voor de gemaakte zorgkosten binnen het eigen risico. Zij komen dan ook vaker voor hoge onverwachte kosten te staan en zijn er minder van op de hoogte of zorg wel of niet vergoed wordt. Ondanks dat de meeste jongeren liever een lagere premie dan geen eigen risico hebben, zou dit er mogelijk wel voor kunnen zorgen dat ze minder vaak zorg gaan mijden. Als het eigen risico er niet meer is dan gaan ze wellicht toch eerder naar het ziekenhuis of de huisarts voor controles die op dat moment nodig zijn. Uit ons eerdere onderzoek blijkt dat onwetendheid over eigen risico toch echt een drempel is. Dat zou dan juist een gunstig effect zijn van de afschaffing, want hoe meer zorg er gemeden wordt, hoe hoger de kosten op de langere termijn zijn.”

Minder dan de helft van de Nederlanders maakt het standaard eigen risico op
Tot nu toe heeft maar 40% van de Nederlanders hun volledige eigen risico opgemaakt, 29% maakte nog geen kosten. In 2020 koos zoals elk jaar een grote meerderheid van de Nederlanders (77%) voor een eigen risico van € 385,-. Daarvan heeft een kwart nog geen kosten gemaakt en iets minder dan de helft (45%) heeft de volledige kosten voor het eigen risico al voldaan. Van de 9% Nederlanders die koos voor het vrijwillig eigen risico van € 885,- heeft 9% dit volledig opgemaakt. Nederlanders die kiezen voor het hoogste eigen risico maken vaker geen tot weinig zorgkosten dan andere groepen, waardoor het voor hen gunstig is om voor het hoogste eigen risico te kiezen. De Nederlanders die in 2020 geen kosten hebben gemaakt of maar een deel van het bedrag hebben opgemaakt, zijn vaker van plan om in 2021 ook te kiezen voor een eigen risico van € 885,-.

Bron: Pricewise - 41% Nederlanders wil van het eigen risico af in ruil voor een hogere premie

Photo by Piron Guillaume on Unsplash

Boek "Zoals beloofd" van Elslose Renata Moi

Op eerlijke en meeslepende wijze vertelt de uit Elsloo afkomstige Renata Moi in ‘Zoals beloofd’ over haar ervaringen van vijf periodes vrijwilligerswerk in een kindertehuis in de binnenlanden van Kenia. Ze wil de situatie van de kinderen daar verbeteren, maar laat zien hoe ‘goed doen’ niet goed uitpakt.

Het non-fictie boek met 366 pagina's kost 20 euro (excl eventuele verzendkosten) en is te koop bij Bettina's Bakery aan de Stationsstraat, te bestellen via Facebook of hier per email te bestellen >

Korte inhoud:
Heb jij je wel eens afgevraagd wanneer een gevoel begon of waardoor het eindigde? Soms zit iets gewoon in je dat een weg zoekt en waaraan je wel moet toegeven. Een reis naar Ghana bijvoorbeeld op mijn tweeëntwintigste en twee decennia later vijf reizen naar Kenia.
Celia, oprichtster van een gesponsord kindertehuis in de binnenlanden van Kenia, verwelkomt mij met open armen, noemt mij een uitzondering. Al benadrukt ze veelvuldig hoezeer we op elkaar lijken, komen we steeds meer tegenover elkaar te staan. Oogluikend accepteer ik de dubbele agenda’s waarmee ik word geconfronteerd om mijn verlangen te kunnen blijven voeden.
Wanneer dorpsbewoners me in vertrouwen nemen en ik mijn conclusies had moeten trekken, drijft mijn passie me nog verder. Ik neem mijn man en twee dochters mee tijdens mijn vijfde bezoek. Zeven slopende dagen tracht ik hen veilig te houden, maar moet uiteindelijk van het toneel verdwijnen waarna ik getraumatiseerd vaststel dat terugkeren geen optie meer is.
Mijn verhaal is een eyeopener voor ieder die de intentie heeft ‘goed te doen’ en neemt je mee op reis door mijn leven, van droom naar werkelijkheid, van hoop naar deceptie.

Onderzoek behoefte Sport, spel en beweeg

In deze bizarre tijd van corona blijkt maar weer dat sporten en bewegen in de buitenlucht belangrijk is voor lichaam en geest. Georganiseerde sport is beperkt en sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte is en wordt steeds belangrijker. Een beweegvriendelijke omgeving waar je als inwoner van Stein je uitgedaagd en veilig voelt om lekker te gaan sporten en bewegen. Een plek waar je bijvoorbeeld fijn kan wandelen naar de winkels, fietsen naar je werk of dat kinderen veilig te voet naar school kunnen. Waar je in jouw vrije tijd kan fitnessen, voetballen of basketballen. Misschien wel wilt dansen en ontmoeten met vrienden en bekenden.

Om deze plekken te creëren hebben wij wel jouw mening en ideeën nodig. We doen het tenslotte samen met de inwoners van Stein.

Jouw mening en ideeën geven kan via dit digitale enquêteformulier in te vullen. Met deze enquête willen wij o.a. weten wat jou aanzet tot bewegen, wat je vindt van de aanwezige voorzieningen in de openbare ruimte en wat je mist?

Verder zal een onderzoeksbureau ook nog de wijken ingaan om meningen en ideeën op te halen. Ook partners zoals scholen, sportclubs, buurtcentra’s en DOP’s worden betrokken bij het onderzoek.

Doel onderzoek
Het doel is te komen tot een uitvoeringsplan per kern dat voldoet aan de lokale behoefte van de inwoners. De daadwerkelijk uitvoering zal medio 2021 plaatsvinden en daar worden wederom inwoners, verenigingen en waar mogelijk ondernemers bij betrokken.

De wijk in
Op onderstaande data gaan we de wijk in.

Weekend van 27 tot 29 november: Winkels en recreatieplekken
Maandag 30 november: Berg a/d Maas, Nattenhoven, Urmond
Dinsdag 1 december: Kerensheide, Maasband en Meers
Woensdag 2 december: Stein Centrum, Nieuwdorp en Elsloo
Donderdag 3 december: Oud Stein, Stein Centrum en Catsop

Photo by Krzysztof Kowalik on Unsplash

In iedere schoolklas wordt één kind thuis mishandeld

Veilig Thuis Zuid-Limburg maakt zich sterk voor kinderen in moeilijkheden en zet zich in om bewustwording rondom kindermishandeling te vergroten. Wist jij dat Veilig Thuis wekelijks gemiddeld 40 meldingen met vermoedens van kindermishandeling ontvangt? Alleen samen kunnen we daar iets aan doen. Door mensen alert te maken op de signalen van kindermishandeling en hen in actie te laten komen wanneer dat nodig is. Weet jij wat je dan kunt doen?

Goed voor kinderen zorgen, lukt niet altijd
Ouders/verzorgers willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Het kan zijn dat kinderen onvoldoende liefde, aandacht en verzorging krijgen waardoor ze zich niet goed kunnen ontwikkelen. Naast lichamelijk en seksueel geweld, is opgroeien in een gezin waar ouders voortdurend ruzie maken ook een vorm van kindermishandeling.

Wat kun jij doen?
Iedereen kan iets doen tegen kindermishandeling. Jij ook. Hoe moeilijk het soms ook lijkt. We vragen jou om in actie te komen bij vermoedens van kindermishandeling; ook bij twijfel. Doe dat telefonisch via 0800-2000 of via de chatfunctie van Veilig Thuis Zuid-Limburg. Naast kindermishandeling zijn er ook andere vormen van geweld, zoals: huiselijk geweld, seksueel geweld, ouderen-mishandeling en verwaarlozing.

Wat doet Veilig Thuis Zuid-Limburg?
Veilig Thuis Zuid-Limburg denkt altijd mee over een oplossing voor specifieke situaties. Ze geven advies of maken een melding. Bovendien kan Veilig Thuis als onderdeel van de GGD Zuid-Limburg steeds doorverwijzen naar adequate hulp of zelf een onderzoek starten. Meer informatie op https://veiligthuiszl.nl/

Photo by Kat J on Unsplash

Mobiliteitsplan Stein 2020

In 2020 is door de gemeente Stein het Mobiliteitsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe de gemeente Stein de komende jaren vorm geeft aan het verbeteren van haar infrastructuur, wegennet, verkeersveiligheid etc. Kortom, hoe Stein gaat werken aan haar mobiliteit, op weg naar een bedrijvige en bereikbare gemeente.

De aanleiding voor het Mobiliteitsplan waren:
1.
Van 2017 tot en met 2019 heeft de gemeente samen met inwoners in alle kernen Verkeersarrangementen doorlopen. Elsloo was in 2017 als eerste kern aan de beurt. De Verkeersarrangementen gaven op onderdelen aanleiding voor beleidswijzigingen; o.a. wat betreft een andere omgang met vrachtverkeer en aandacht voor inclusiviteit, wat betreft inwoners met een beperking en hun mobiliteit (meer info)
2.
Het huidige gemeentelijke verkeers- en vervoerplan liep tot en met 2018 en is dus verlopen.
3.
Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit: duurzame mobiliteit, snelfietsverbindingen (zoals bijv. Maastricht-Chemelot) en een andere kijk op openbaar vervoer, vragen om nieuw beleid.
4.
In het kader van de nieuwe Omgevingswet is Stein bezig met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie; het Mobiliteitsplan sluit aan op de thema's uit die omgevingsvisie. Hiervan noemen we: sociale en vitale wijken, gezonde en veilige leefomgeving, versterken unieke omgevingskwaliteiten, een bereikbare en bedrijvige gemeente en de energietransitie.

Inwoners betrokken bij opstelling
Het Mobiliteitsplan is gezamenlijk met alle ambtelijke belanghebbenden en een extern adviesbureau opgesteld. Vertrekpunten daarbij waren de resultaten uit de doorlopen Verkeersarrangementen. Het concept is in september aan de gemeenteraad voorgelegd.  Daarnaast is een enquete uitgezet onder de inwoners om te peilen hoe de gemeente er qua mobiliteit voor staat. Navraag heeft geleerd dat eerdere participanten bij de Verkeersarrangementen, inwoners en DOP-pen, vreemd genoeg niet meer bij dit Mobiliteitsplan betrokken zijn.
Het enquete-instrument kan in de toekomst opnieuw worden ingezet om de effecten van het nieuwe Mobiliteitsplan te toetsen.

Bezuinigingen
Bij het vaststellen van de Verkeersarrangementen 2017/2019 zijn financieele middelen opgenomen in de begroting om verkeer- en mobiliteitprojecten uit te voeren. Gezien de benodigde bezuinigingen om de begroting 2021 en latere jaren op orde te krijgen, is gekeken welke projecten toch nog gerealiseerd kunnen worden binnen het nieuwe, lagere budget. 
In het Meerjarig Investeringsplan zijn de volgende budgetten opgenomen voor mobiliteit:
2021: 2.031.500 euro
2022: 261.500 euro
2023: 260.500 euro
2024: 235.500 euro

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg hebben gezamenlijk hun ambities verwoord in de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg en die moet resulteren in een actieve, gezonde en duurzamere en inclusieve mobiliteit.

Voorgenomen projecten
Wat het MIP (Meerjaren Investerings Plan) beperken we ons tot de voorgenomen projecten in Elsloo. Hier vindt u het totaaloverzicht voor de hele gemeente.

2021: 
- Reconstructie Jurgensstraat, naar eenrichtingsverkeer: kosten 1.000.000 euro
- Raadhuisstraat, parkeervakken en sluis: 30.000 euro
- Weg van Elsloo naar Groot-Meers, belijning, reflectoren, wildraster: kosten 470.000 euro
2022:
Geen projecten in Elsloo voorzien
2023:
Kruising Raadhuisstraat, aanleggen plateau en loopstrook: kosten 30.000 euro
2024:
Geen projecten in Elsloo voorzien
2025 en verder:
- Aanpak rotondes Steinderweg en Helmbloem: kosten 400.000 euro
- Herinrichting Michiel de Ruyterstraat, ook 30 km zone: kosten 1.300.000 euro
- Herinrichting Koolweg, naar eenrichting: kosten 1.250.000 euro
- Herinrichting Daalstraat Catsop, naar eenrichting: kosten 650.000 euro
- Herinrichting Grotestraat Meers: kosten 500.000 euro

De afgelopen jaren werden in Elsloo de volgende projecten uit het verkeersarrangement gerealiseerd: herinrichting Mergelakker, Dr Poelsstraat, Ch de Geloesstraat, Burg van Mulkenstraat, Stationsstraat, nieuwe rotonde Michiel de Ruyterstraat en toeritten, daarnaast kregen diverse straten een nieuwe asfaltlaag, tenslotte nog diverse kleinere voorzieningen uit het Verkeersarrangement zoals parkeerplaatsen bij nieuwe kerkhof, parkeerplaatsen bij St Jozefschool, parkeervakken Schuttersstraat, plateauverhogingen diverse kruispunten etc.

Waar we niets over horen is de herinrichting van het Dorine Verschureplein en daarmee samenhangend het weiland Pijpers waarover tijdens de reconstructie van de Stationsstraat een heel gedoe was (lees hier) De gemeente heeft dat grote weiland midden in het centrum van Elsloo voor 5 jaar gepacht met een optie tot koop. In eerste instantie bedoeld om aannemersmateriaal op te slaan van project Stationsstraat en later de aanpalende Jurgensstraat. En daarna? Er gaan al langer geruchten dat daar seniorenhuisvesting gerealiseerd zou gaan worden. Anderen zeggen zeker te weten dat daar een nieuwe Aldi-supermarkt komt. Nogmaals, het zijn geruchten... maar waar rook is, is vuur....immers waarom zou de gemeente dat weiland pachten met optie tot koop? Om zelf zaken te realiseren of om er een slaatje uit te slaan bij toekomstige commerciële projectontwikkeling?!

Maar misschien moet de politiek en de gemeente Stein ‘ns wat MINDER aan ASFALT en BETON denken en wat MEER aan de SOCIALE infrastructuur. Aan het welzijn van de mensen en alles wat daarmee samen hangt: werk, inkomen, sociale cohesie, geestelijke gezondheid, gezondheid in het algemeen etc. 

Uitleenpunten bieb verdwijnen

De gemeenteraad van Stein nam donderdag 12 november het besluit over een pakket aan bezuinigingen om de begroting voor komend jaar sluitend te krijgen. Een van de getroffen instanties is De Domijnen en dan gaat het met name over de uitleenpunten in Elsloo en Urmond. Daarmee wordt 22.000 euro per jaar bezuinigd.

Nadat de bibliotheek in Elsloo in maart 2018 de deuren sloot, runnen vrijwilligers daar nu nog een bieb-uitleenpunt en een "Open Boekenkast" volgens het principe 'haal een boek en breng een boek' 
Deze vrijwilligers runnen ook het bieb-uitleenpunt Elsloo van de Domijnen. Boeken die via internet besteld worden, kunnen hier worden afgehaald en teruggebracht.
Uitleenpunten Elsloo en Urmond sluiten per 1 januari 2021. De bieb in Stein blijft vooralsnog bestaan; wellicht tot de volgende bezuinigingsronde.
(gerectificeerde alinea: eerder hadden wij hier ten onrechte staan dat het bieb-uitleenpunt in maart 2018 opgeheven werd, in plaats van de bibliotheek)

Krokodillentranen
Directeur De Rooij van De Domijnen doet nog een uiterste poging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen, maar het kwaad is in de voorafgaande fractievergaderingen al geschied. Hij slaakt nog een noodkreet richting gemeenteraad want men wil bibliotheken juist meer op de landkaart zetten om de jeugd meer aan 't lezen te krijgen en de taalachterstand terug te dringen.

Bieb 2.0
Jammer dat wethouders en diverse raadsleden zich niet kunnen of willen herinneren dat het Dorpsplatform Elsloo een paar jaar geleden een voorstel bij De Domijnen heeft gelanceerd om de Elslose bieb een bredere invulling te geven met een ontmoetingsruimte, workshops, cursussen, studiebegeleiding, sociaal infopunt etc. Een bieb 2.0 in de trant zoals Punt 39 nu functioneert maar dan ook met een echte bieb.
Helaas hadden de dames en heren van De Domijnen daar toen geen oren naar. Volgens de overlevering was men "bang dat de boeken naar spruitjes zouden gaan ruiken" omdat in dezelfde ruimte ook kookworkshops gegeven werden.

Uitleenkosten 12 euro per boek
De vrijwilligers die het uitleenpunt in Elsloo gerund hebben, hoorden nooit iets van De Domijnen, geen complimentje of bedankje, niets... Maar De Domijnen streek wel 12.000 euro van de gemeente op om het uitleenpunt open te houden.
Er kwamen het laatste jaar gemiddeld 10 bibliotheek-leden per week die elk gemiddeld 2 boeken leenden. De gemiddelde kosten per uitgeleend boek bedroegen daardoor maar liefst 12 Euro.
Bij BOL.com kun je tweedehands (en soms nieuwe) boeken goedkoper kopen....en houden.

Behalve CMB en PvdA stemmen alle fracties voor de bezuiniging op bibliotheken. Slim? Als de gemeente straks alleen nog via facebook, youtube en een maandelijks stripverhaal met haar burgers kan communiceren, dan denken ze misschien nog eens terug aan 2020.

Photo by Susan Yin on Unsplash

Begroting Stein weer meerjarig sluitend (gemaakt)

Ook dit jaar kan Stein weer een meerjarig sluitende begroting presenteren. ‘Maar dat kwam niet tot stand zonder slag of stoot’ vertelt de wethouder financiën, Natascha Wingelaar. ‘De gemeente staat komende jaren voor een grote financiële opgave. De voornaamste oorzaken hiervan liggen binnen het sociaal domein waarbij de lasten van de Jeugdzorg en Wmo onverwacht flink stegen.’
Zie ook het artikel "Stein moet bezuinigen" van 07.11.2020 >

Dit jaar geen kadernota, maar een kaderbrief
Om deze reden besloot het college afgelopen zomer om niet in te zetten op nieuw beleid, maar om de raad een stappenplan voor te leggen waarmee de gemeente deze financiële uitdaging het hoofd kan bieden.

Via 2 sporen op zoek naar bezuinigingen
Om de gewenste besparingen te realiseren hebben medewerkers, college en raad de afgelopen periode intensief samengewerkt en twee trajecten bewandeld. Enerzijds is gekeken naar een mogelijke verlaging van de uitgaven binnen het sociaal domein zelf. Hiervoor heeft een extern bureau de mogelijke maatregelen binnen het sociaal domein onderzocht. Maar omdat de opgave aanzienlijk was en niet volledig binnen het sociaal domein kon worden opgevangen, is ook binnen de rest van de organisatie gezocht naar besparingen.

Niet ruim in ons jasje, maar wel stevig gezond
‘Ieder dubbeltje is omgedraaid en al onze taken en activiteiten zijn onder de loep genomen. En met succes! In de nieuwe begroting zijn niet alleen alle financiële uitdagingen verwerkt, maar het is ons gelukt om het coalitieakkoord daarbij zoveel mogelijk in stand te houden’, vertelt wethouder Wingelaar. ‘Natuurlijk moeten we hier en daar afscheid nemen van de gouden randjes, maar niemand wordt écht heel hard geraakt. Door alle inspanningen is vanaf 2022 de begroting meerjarig positief sluitend, met een uitstekend weerstandvermogen. Waarbij ook nog steeds voldoende ruimte is om te investeren en de gewenste kwaliteit in zowel de openbare ruimte als de zorg op peil blijft.’ De wethouder sluit af: ‘Ik ben enorm trots hoe iedereen vanuit zijn of haar rol hier zijn steentje aan heeft bijgedragen en we dit gezamenlijk hebben weten waar te maken.’

Minimaal effect op de woonlasten
We hebben het effect voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk gehouden. . Na twee jaar wordt voor het eerst de Onroerendzaakbelasting (OZB) met 2% geïndexeerd en in de subsidie aan verenigingen kan men een lichte afwijking constateren. Maar waar men voornamelijk een verhoging gaat zien is in de afvalstoffenheffing. Voor een gemiddeld gezin betekent dit in totaal onder de streep een verhoging van zo’n € 28,35 per jaar­.

Zie onderstaand de begroting in één oogopslag.

Gemeente Stein Begroting 2021

De groene geschiedenis van Kasteelpark Elsloo

Grenzend aan Kasteel Elsloo ligt het kasteelpark, naar het zuiden toe overgaand in het Bunderbos. Het park werd in 1818 ontworpen door de toenmalige bewoners, de graven De Geloes. Het kasteelpark wordt begrensd door de Hemelbeek en doorsneden door de Slakbeek. De Slakbeek voedt de watermolen die zich ín het kasteel bevindt.

Het kasteel en het park zijn historisch nauw met elkaar verbonden, een eenheid die eigenaar Het Limburgs Landschap met diverse beheer- en inrichtingsmaatregelen versterkt. Dankzij een stelsel van wandelpaden is het gebied uitstekend te beleven. De botanische tuin naast het kasteel wordt beheerd door de lokale IVN-afdeling. Zij staan ook garant voor de openstelling ervan.

Sinds 2014 is Het Limburgs Landschap eigenaar en ligt er een goed plan voor de toekomst. De natuur wordt in ere hersteld en is een wandeling meer dan waard. Bepaal HIER je route >

Lees verder in De Limburger van 13.11.2020 >

Foto boven (embedded): Edmond Staal / Limburgs-Landschap. Foto onder: Leo Everard - Elsloo

Elsloo Kasteelpark Foto Leo Everard

Cameratoezicht in de gemeente Stein

De gemeente Stein maakt sinds september 2015 gebruik van o.a. mobiel cameratoezicht. Cameratoezicht heeft een sterk preventief karakter en wordt toegepast in de openbare ruimte. Een mobiele camera kan op locaties worden ingezet waar overlast wordt ervaren of wordt verwacht. Wegens hardnekkige overlast staat die al geruime tijd bij het winkelcentrum in Stein. Cameratoezicht is een drastische en uiterste maatregel, vandaar dat er ook (privacy) voorwaarden aan verbonden zijn.

Omdat de camera uit 2015 niet meer voldeed wordt die vervangen, waarna het uitlezen makkelijker wordt. Ook gaat de beeldkwaliteit sterk vooruit en daarmee de pakkans.

Veiligheidsgevoel
Indien nodig kunnen de beelden van de camera ook live worden bekeken. Zo kan de politie snel reageren bij misstanden of deze voorkomen. Burgemeester Leurs: ’De inzet van cameratoezicht draagt bij aan het veiligheidsgevoel van inwoners, maar bijvoorbeeld ook bij bezoekers van evenementen. Cameratoezicht is een onderdeel van een scala aan instrumenten dat bijdraagt aan vergroting van veiligheid in de samenleving. Het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid voor inwoners is één van onze belangrijkste taken.’

Privacy
Bij de installatie van de camera op locatie wordt bij de voorprogrammering rekening gehouden met het aspect privacy. Indien nodig worden privacyzones ingebouwd. 

Foto: PhotoMIX Company via Pexels

Stein moet bezuinigen

Na jarenlang op royale voet geleefd te hebben, moet de gemeente Stein nu de buikriem gaan aantrekken en flink gaan bezuinigen.
Lees ook het artikel "Begroting Stein weer meerjarig sluitend" van 13.11.2020 >

Rapen gaar
De kosten van het sociaal domein en dan met name Jeugdzorg en WMO zijn fors gestegen. Het kabinet heeft dit een paar jaar geleden de gemeenten in de buik gespitst: zowel de zorg als de kosten. Landelijk komen de gemeenten maar liefst een miljard euro tekort!
In eerste instantie werd de gemeentebijdrage van de overheid verhoogd, maar je kon op je vingers uittellen dat dit niet zo zou blijven.
En inderdaad: nu zijn de rapen gaar. De gemeente Stein moet 1,4 miljoen euro gaan bezuinigen en daarvan moet 840.000 euro bij het sociaal domein vandaan komen. In 2024 moeten de bezuinigingen maar liefst 2,6 miljoen euro opgeleverd hebben!

Sociaal gezicht gemeente Stein blijft
Desondanks is wethouder Huub Janssen niet bang dat het sociaal gezicht van de gemeente Stein gaat verdwijnen. "Dat is en blijft een stabiel fundament, want het gaat immers veelal om kwetsbare mensen. De pijn en de lasten worden zo veel mogelijk verdeeld"

Pas in mei 2020 kwam de onvoorziene kostenstijging aan het licht en moest er halsoverkop actie genomen worden. De raadsfracties mochten allemaal vijf onderdelen noemen waarop bezuinigd mocht worden en vijf waarop absoluut niet.
Bezuinigingen binnen het sociaal domein waren niet toereikend om het dreigende miljoenentekort te voorkomen. Daarom werd ook beknibbeld op andere onderdelen, zoals muziekonderwijs, dorpsschouwen, verkeerseducatie en de bijdrage aan Monumentendag werd helemaal afgeschaft....In dat laatste geval ging om liefst 1000 euro per jaar...dat schiet lekker op richting 2.600.000 !

Gouden randjes zijn taboe
Volgens wethouder Natascha Wingelaar (DOS, economie) gaat men hooguit "de gouden randjes" wegbezuinigen. Iedereen gaat pijn voelen, maar niemand wordt écht hard geraakt. De woonlasten zullen amper stijgen. (Ik ben benieuwd wanneer de aanslag Onroerendgoed Belasting op de deurmat valt)
En in 2024 verwacht Wingelaar alweer een paar honderdduizend euro in de plus te eindigen: niet gigantisch ruim, maar wel stevig gezond. (Dus een beetje zoals de winterjas die burgemeester Marion Leurs aan het goede doel doneerde?)

Zij besluit met "Ons spaarvarken is bij de dokter geweest en kan er weer wat jaren tegenaan".... Nou belastingbetaler, u weet wat u te wachten staat...

Wet is wet
Als je gaandeweg de rit ontdekt dat de Participatiewet wat betreft Jeugdzorg en WMO de gemeentekas aan de rand van de afgrond brengt omdat te veel en vaak ook nog de "verkeerde" mensen een beroep op die wet doen, moet je tijdens het proces op de rem trappen en niet klakkeloos uitvoeren. Lijkt een beetje op de belastingdienst in de Toeslagenaffaire. Wet is wet, ook al zegt je gezond verstand iets anders.... Er bestaat ook nog zoiets als je eigen morele kompas.
Of anders gezegd: een piloot moet niet alleen op zijn meters kijken, maar ook eens naar buiten kijken en en ook eens vragen hoe het met zijn passagiers gaat.


Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie Universiteit Maastricht, legt in dit artikel op Zorgvisie.nl de vinger op de zere plek. Hieronder een korte samenvatting van zijn bevindingen.

Opvoedvragen op bordje gemeente
Wat betreft Jeugdzorg komt de stijging vooral voort uit de ambulante jeugdzorg: ouders worden uitgenodigd om met al hun opvoedvragen naar de gemeente te gaan. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het gebruik van jeugdhulp met 18,5 procent gestegen. Vorig jaar kregen bijna 424.000 jongeren jeugdhulp. Inmiddels ontvangt bijna een op de acht jongeren beneden 18 jaar jeugdhulp.

Hogere inkomens profiteren en lage inkomens betalen de rekening
Een van de oorzaken van de forse stijging van de WMO kosten is vooral de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Hiervoor is het kabinet-Rutte verantwoordelijk. Door de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is het vooral voor midden- en hogere inkomens aantrekkelijk geworden om huishoudelijke hulp te vragen. Terecht klagen gemeenten over deze kabinetsmaatregel waar vooral de hogere inkomens van profiteren (en bij bezuinigingen door de kostenstijging de lage inkomens de rekening betalen). 

Wildgroei zorgaanbieders
En last-but-not-least: de wildgroei aan zorgaanbieders. Alle zorgaanbieders die dat willen kunnen een contract bij gemeenten krijgen. Maar daarna kunnen de gemeenten niet of nauwelijks toezicht houden op de noodzaak, kwaliteit en kosten van de zorg die deze aanbieders leveren. Daarvoor hebben gemeenten niet voldoende menskracht en ontbreekt het ook aan bestuurlijke kwaliteit en uitvoeringskwaliteit.

Bronnen: De Limburger 05.11.2020 / Zorgvisie.nl 17.07.2020 / Foto: Cottonbro / Pexels

 

Wethouder veegt eigen straatje schoon

Zoals zo vaak veegt een bestuurder, in dit geval wethouder Danny Hendrix in Stein, primair het eigen straatje schoon.

Al maandenlang, nee beter al jarenlang, klagen burgers en raadsfracties over het belabberde onderhoud van het openbaar groen in Stein. En over de overvolle afval- en hondenpoepbakken in de gemeente. Deze items hebben al diverse malen de krant gehaald, voor de laatste keer op 7 oktober In De Limburger >
In menige raadsvergadering werd hem het vuur op groengebied ook al regelmatig aan de schenen gelegd. 

Maar nu slaat Hendrix terug. Iedereen is dat schuld... Maar toch een goed rapport!  De Limburger 24.10.2020 >

De gemeente Stein heeft voor de beoordeling van de openbare ruimte een extern bureau ingehuurd, waarbij benadrukt wordt dat het onafhankelijk is (hoe onafhankelijk ben je als de beoordeelde, de opdrachtgever en de betaler dezelfde is?! Maar dat terzijde)
Dat bureau heeft in juni 60 locaties in de gemeente Stein beoordeeld. De norm waaraan de openbare ruimte moet voldoen is vastgesteld op 90% 

Op het gebied van "Verharding" en "Verzorging" scoort Stein ruim voldoende. We nemen aan dat dit over "asfalt" gaat, want vooral daarin is de dienst van Hendrix actief. Dat heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen gekost (en veel ergernis bij bewoners en weggebruikers)
"Groen" met 86% en "Straat- en parkmeubilair" (88%) voldoen nét niet aan de norm... maar met zo'n rapport ga je dik over, aldus Hendrix.

De schuldigen...

De buitendienst-medewerkers die blijkbaar vanaf de uitbraak van het Coronavirus in maart vooral thuis hebben gezeten, al dan niet ziek. De busjes die deze werknemers moeten vervoeren werkten in Coronatijd ook al niet mee... die mochten maar beperkt bezet worden. Blijkbaar kwam niemand op het idee om de busjes dan wat vaker op en neer te laten rijden...En kwam niemand op het idee om een externe partij in te huren om de plantsoenen te onderhouden. 

De illegale afvaldumpers die overuren maakten en 8 maal meer dumpten dan andere jaren, waren ook schuld, want die zorgden daarmee voor extra werk dat ten koste ging van het reguliere werk.

Elsloo, toch al de luis in de pels van Hendrix, moest zo nodig in de finale komen van de ANWB verkiezing "Mooiste dorp van Nederland" en zorgde daarmee dat de toeristenstroom aanzwol met overvolle prullenbakken tot gevolg. Weer een aanslag op de toch al zwaar getroffen dienst "Onderhoud Openbare Ruimte".
Op de valreep, op de dag voordat de jury kwam, werd met inzet van veel mankracht en materieel de oude kern van Elsloo piekfijn in orde gemaakt. Alsof dat nog zou helpen, elders in het dorp stond het onkruid metershoog! De ANWB jury is waarschijnlijk via de rotonde Steinderweg/Michiel de Ruyterstraat het dorp binnengekomen.... je mag van geluk spreken dat ze toen al niet zijn omgedraaid. Daarna werden ze vergast op de "nieuwe, ondefinieerbare aanplant" op de Stationsstraat, om uiteindelijk in de opgepimpte oude kern te belanden.... maar toen was het kwaad al geschied. Meer dan top-5 zat er niet in bij de ANWB.

De vogels op het gras van het Steinse Omphaliuspark -en de engerlingen (larven van kevers) daaronder- niet te vergeten: die zorgden er voor dat het nu een knollenveld is in plaats van een grasveld.

Het klimaat natuurlijk, dat is bijna overal schuld aan, want door de hogere temperaturen groeit onkruid als kool.
Particulieren, Limburgs Landschap, Rijkswaterstaat, die allemaal hun groen niet goed onderhouden en dat heeft een negatieve invloed op de algehele beleving van groenonderhoud.

Aan de arme sloebers van RWM die bij 30 graden en meer toch met hun "onkruidverbrandingskarretje" over de stoepen bleven rijden, heeft het NIET gelegen. Niet dat het ook maar een sikkepit hielp, maar het léék tenminste of er iets gebeurde.

En dan nog, concludeert Hendrix triomfantelijk, halen we een "goed" beoordeling in het onderzoek.
Maar voor volgend jaar is in de begroting extra budget opgenomen om met name de klimaat-effecten op te kunnen vangen. 
Aha, dus ook de begroting was dit jaar schuld aan het "net niet aan de norm" groenonderhoud?!

Eerder over groenonderhoud in Elsloo:

Dorpsplatform in 2015 over Rolberg >

Dorpsplatform in 2016 >

Dorpsschouw in 2018 >

Dorpsschouw 2019 >

De gebruikte foto's zijn louter ter illustratie gebruikt. Uit archief, in Elsloo gemaakt en iedereen herkent deze beelden wel die al jarenlang elke zomer opduiken.

Nieuwe cursussen bij Dorpsplatform Elsloo

rawpixel 669607 unsplash

Binnenkort starten weer nieuwe cursussen bij het Dorpsplatform Elsloo. 

De activiteiten vinden plaats in Punt 39 (de voormalige bibliotheek) aan de Burg. Maenenstraat 39 in Elsloo. 

Aanmelden kan ook door bij Punt 39, Burg. Maenenstraat 39, Elsloo een aanmeldformulier in te vullen. Dat kan op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 of op de vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Landschapsplan Urdal / Elserveld

Tussen de kernen Nieuwdorp en Elsloo en het industrieterrein Businesspark Stein ligt tussen de bebouwing een gebied dat bestaat uit de “wallen van Stein”, kleinschalig agrarisch gebruik, het beekdal van de Meeldertvloedgraaf en het “MISA het Hetjen”. Het gebied fungeert als een groene en recreatieve verbinding tussen het Urdal/ Julianakanaal en het Steinerbos en vormt hiermee een onderdeel van “de groene ring rond Stein”.

Het gebied Urdal / Elserveld ligt op dit moment verscholen tussen de bebouwing en heeft geen kenmerkende identiteit. De samenhang in het gebied en met de wijdere omgeving ontbreekt hier en daar. Delen zijn rommelig. Daarnaast is op onderdelen de omvang van deze groene buffer onvoldoende. Het is een zeer aantrekkelijk uitloopgebied en waardevolle ecologische verbinding in een gebied waar natuurlijke gebieden schaars zijn. In het plan is ruimte voor uitbreiding van het leefgebied van de das en maatregelen voor bijen en andere insecten te nemen (bijv. aanleg van bijenhotels en bloemrijke graslanden). Omwonenden worden hiermee bewust gemaakt van het belang van ecologische habitats. Daarnaast is het van belang om delen van de verbindingszone en daarmee de groene ring rond Stein robuuster te maken. In het gebied worden landschappelijke structuren en ecologische kwaliteiten versterkt.

Zoom in op het gebied met Google Maps >

Voor meer informatie over het landschapsplan verwijzen wij je naar de website www.gemeentestein.nl 
Heb je vragen en / of ideeën mail dan naar

 • 1
 • 2

Redactie

 • Dross de Limpensstraat 4
  6181EJ Elsloo

 • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.